ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek


Ábel haraszta
'Gyulatelke határában említett hely' 1318, 1329: Abelharazta, loc. (Gy. 2: 44, 71).

Akasztó-bérc
'Gyeke határá­ban említett kiemel­kedés' 1329: beerc Akazto beerc (Gy. 2: 71). Akasztófa bérce1329: Akazto­fabeerchy (Gy. 2: 71).

Alma kereke
'Gyulatelke hatá­rában említett hely' 1329: Almakereke, loc. (Gy. 2: 71).

Almás
'Doboka vm. Ny-i szélén folyó, a Nagy-Szamosba ömlő patak' [1200 k.], 1334/335 [2a], 1336, 1350 [2a]: Almas, fl. (Gy. 2: 43, 59, 69, 94). L. HA. 1. Bihar vm. Almás.

Alpes Clementis
l. Kelemen-havasok.

Asszony erdeje
'Gyeke hatá­rában említett erdő' 1329: Azunerdeye, s. (Gy. 2: 44, 71).


Bérc
1306 (Poklostelek) [6a]: Byrch (Gy. 2: 84), 1307 (Gyula) [2a]: Beerch (Gy. 2: 71), 1307 (Gyula), 1315 (Szentegyed), 1320/324 (Omboz­telke, Pálostelke [10a]): Berch (Gy. 2: 71, 83-4, 88), 1315 (Szentegyed): Bech [f : Berch] (Gy. 2: 88), 1315/370/752 (Lóna), 1318 (Bogács) [3a], 1326 (Szentgotthárd, Szentiván [2a]): berch (Gy. 2: 61, 77, 89, 90), 1329 (Buza [3a], Gyeke, Gyu­la­telke [5a], Noszoly [2a], Nyíres): beerc (Gy. 2: 63, 71, 82), 1329 (Gyeke): Beerc (Gy. 2: 71).

Beszterce
'a Szamos vízrendszeréhez tartozó fo­lyó Doboka vm.-ben és a Beszterce vidéken, a Sajó jobb oldali mellékvize' 1243/344: Byztricia [2a] [bisztricia], aqua (Gy. 2: 44, 87); 1288/390// 408: Bezterche, fl. (Gy. 2: 44, 72). l. Beszterce vm. Beszterce.

Bisztricia
l. Beszterce.

Bizüs-tó
l. Bűzös-tó.

Bogács pataka
'a Szarvas-tóba ömlő patak, Bogács település határában említik' (Gy. 2: 44) 1318: Bagathpataka [f : Bagachpataka], fl. (Gy. 2: 44, 61), 1318/379: Bagachet pataka (Gy. 2: 61). Györffy azonosnak tekinti az Omboz (3.)fo­lyó­vízzel.

Budak
'a Sajó jobb oldali mellékvize Doboka vm. és Beszterce vidéke határán' 1243/344: Bodrug [f : Bodwg] [bodug], aqua (Gy. 2: 44, 87). Budagd1228/378: Bodagd (Gy. 2: 44). L. HA 1. Beszterce v. Budak.

Bűzös-tó
'a Szarvas-tó folyó egyik tóága, Gyeke határában említik' 1329: Byzustou [bizüs-] (Gy. 2: 44, 71).


Clementis Alpes
l. Kelemen-havasok.

Csonkafa
'Gyeke határában említett fa' 1329: a-em silicis chunkafa (Gy. 2: 71).


Dobra hegyese
'Buza határában említett kiemelkedés' 1329: beerc Dubrahegese (Gy. 2: 44, 63).

Domb
'Gyula határában említett hely' 1307: Dumb (Gy. 2: 71).


Eros-patak
'Poklostelek hatá­rában említett patak' 1306: Ereus patac (Gy. 2: 84).


Felnyíres feje
'Felnyíres település határában említett hely, határpont Göc és Aldevecser között' 1347: Fulniresfey [fülnyíresfeji], loc. (Gy. 2: 82).

Fiz-kút
l. Fűz-kút.

Fűz-kút
'Buza határában említett hely' 1329: Fyzkut [fiz-] (Gy. 2: 63).


Göc kapusa
'Szentiván és Göc közös határában húzódó völgy' 1326, 1326/331: Geuchkapusa, vall. (Gy. 2: 70, 90).

Gyeke völgye
'Gyeke település határában említett völgy' 1334: Gekeuelge [-velgye], vall. (Gy. 2: 70)

Gyena ? kuta
'Buza határában említett hely' 1329: Genokuta [2a] (Gy. 2: 63).

Gyepes
l. Gyepűs.

Gyepűs ~ Gyepes
'Szentgotthárd határában említett erdő' 1336: Gepus , s. (Gy. 2: 44). Gyepűs-erdő1326: Gepuserdeu , s. (Gy. 2: 44, 89).

Gyula pataka
'Gyula falu határában említett vízfolyás' 1307: Gyulapothaka (Gy. 2: 44, 71). Gyula1307: Gyula , fl. (Gy. 2: 71).


Halom
1315/370/752 (Lóna): holm [2a] (Gy. 2: 77).

Haraszt
'Lóna határában említett kisebb erdő' 1315/370/752: Harazt , virgultam (Gy. 2: 44-5, 77).

Három-halom
'Lóna határá­ban említett hely' 1315/370/752: ad 3 monticulos Harumholm (Gy. 2: 77).

Harsány
'Gyula határában említett vízfolyás' 1307: Harsan , fl. (Gy. 2: 71).

Határalma
'Bogács határát jelző fa' 1318: a. pomi . hataralma (Gy. 2: 61).

Hintos
'az Omboz jobb oldali mellékvize Dobo­ka és Kolozs vm. határán, Pálostelkénél említik' 1320/324: Hyntus , fl. (Gy. 2: 44, 84).

Holló-kerek
'Szentiván határában említett bérc' 1326: berch Hollokerek (Gy. 2: 90).


Ipona
'Simontelke határában említett erdő' 1318: Ipona , s. (Gy. 2: 86).


[Kelemen-havasok]
'az Erdélyi-meden­cét ÉK-ről határoló hegység' 1228/378: alpes Clementis (Gy. 2: 43).

Kerek-domb
'Gyula határában említett hely' 1307: Kerekdumb [2a] (Gy. 2: 71).

Keresztes-erdo
'Gyeke hatá­rában említett erdő' 1329: Kereztuserdeu [keresztüs-], s. (Gy. 2: 44, 71).

Kilics
l. Klics.

Kirieleis
'Kerlés (régebben Kirieleis) határában található kiemelkedés' [1282-5]: Kyrioleis , mo. (Gy. 2: 75, 144), XIV.: Kyrieleis ~ Kirieleis ~ Kyrieleys , mo. (Gy. 2: 75).

Kis-Mohaly
'Mohaly (másként: Mohar) és Szentiván közös határában említett erdő' 1326: Kyusmuhar [k I smuhar], s., [1326-42]>347: caput Kysmuholi [-muholy] (Gy. 2: 44, 81, 90). Vö. Mohaly.

Klics
'két hegy a Nagy-Szamos völgyében, Doboka vm. ÉNy-i szélén' 1336: duos montes Kylych [kilics] ~ Kylich (Gy. 2: 44, 69).

Ko-határ
'Poklostelek határá­ban említett hely' 1306: Kuhatar , m. (Gy. 2: 84).

Ko-rév
'Lak és Noszoly közös határá­ban említett hely, átkelő lehetett a Szarvas-tó tóágon' 1329: Kwrew (Gy. 2: 77, 82).

Koris-erdo
'Szentgotthárd határában említett erdő' 1326: Keuruserdeu [k E rüs-], s. (Gy. 2: 44, 89), 1336: Kevruserdew (Gy. 2: 44).

Körtvély-kapus
'Gyula hatá­rában említett hely' 1307: Kurtuelkopus (Gy. 2: 71).

Köz-bérc
1.'Doboka vm. K-i részén található erdős hegyvidék' 1228/378: Cuzberch , mo. (Gy. 2: 45). 2.'Gyula határában említett hely' 1307: Kuzberch (Gy. 2: 44, 71).


Légen-fark
'a Kolozs vm.-i Légen település közelében fekvő Gyeke határában említett hely' 1329: ad finem Legenfark (Gy. 2: 71).

Lekence
'a Sajó bal oldali mellékvize Kolozs vm. felől' 1285/800 k.: Leken­che ~ Lekencha [lekenca] [2a], aqua (Gy. 2: 43, 77), 1345: Lekunche [lekünce], fl. (Gy. 2: 43). L. HA. 1. Beszterce v. Lekence.

Likas-
l. Lyukas-.

Lompért hegyese
'Buza határában említett hegy' 1329: Lumpeyrthegese , mo. (Gy. 2: 44, 63).

Lóna
'a Víz-Szamos bal oldali mellékvize, Lóna és Poklostelek határában említik' 1306 [4a]: Louna , fl., riv. (Gy. 2: 44 [tévesen: 1305], 77, 84), 1315/369, 1315/370/752: Lona , fl. (Gy. 2: 44, 73, 77).

Lovász-bérc
'Noszoly határában említett hely' 1329: Luwaz­beerc (Gy. 2: 44, 82).

Lyukas
'Gyula határában említett hely' 1307: Lykas [likas] [2a], m. (Gy. 2: 71).

Lyukas-határ
1.'Gyeke és Noszoly közös határában említett hely' 1329: lykashatar [likas-] [3a], m., t. (Gy. 2: 71, 82). 2.'Szentegyed határában említett hely' 1315: licashathar ~ Lucasar , m. [bizonyára romlott alak] (Gy. 2: 89).


Mada bükke
'lakatlan, bükkös erdőren­geteg Do­boka vm.-ben a Borgói- és a Ke­lemen-hava­sokban' 1228/378: Madabiki [-biki], s. fagi (Gy. 2: 45).

Magnus Kapus
l. Nagy-Kapus.

Maior Szamos
l. Nagy-Szamos.

Mélyes
'a Lekencével párhuzamo­san folyó, a Szamosba ömlő patak' 1320: Melies , fl. (Gy. 2: 43, 58, 74, 94). Mélyes pataka1329 [4a], 1334/XV.: Melyespataka (Gy. 2: 43, 63, 82).

Meszes
'az Erdélyi-medencét Ny-ról határoló hegység' [1200 k.]: in partes Mezesinas (Gy. 2: 43). Vö. Meszesi-kapu.

[Meszesi-kapu]
'átjáró az Erdélyi-medencét Ny-ról határoló Meszes hegységben' [1200 k.]: per portas Mezes­inas (Gy. 2: 43).

Mikolatelke-fo
'a közvetlenül nem adatolható Mi­kolatelke nevű település és Szentiván közös ha­tárában lévő erdő' 1326: Mykolatelukefeu [-telü­ke-], s. (Gy. 2: 80, 90).

Mogyorós pataka
1.'Boncnyíres településen átfolyó patak, a Szarvas-tó mellékvize' 1318: Monuruspotoka [monyur u s-], fl. (Gy. 2: 44 [ Munu­rous­potoka formában], 82), 1334: Munurouspathaka (Gy. 2: 83). 2.'a Mélyes bal oldali mellékvize, Noszoly és Buza közös határában említik' 1329: Munurospataka (Gy. 2: 44, 63, 82).

Mohaly
'Mohaly (másként: Mohar) és Szentiván közös határában említett erdő' 1326: Mohar , s. (Gy. 2: 44, 81, 90), [1326-42]>347: Muhol , s. (Gy. 2: 81). Vö. Kis-Mohaly.

Mons Castri
l. Vár-hegy.

Monyorós pataka
l. Mogyorós pataka.


Nagy-bérc
'Bogács határában említett kiemelkedés' 1318: N og berch (Gy. 2: 61).

[Nagy]-kapus
'Buza határá­ban említett hely' 1329: Magnum Kapus (Gy. 2: 63).

[Nagy]-Szamos
'a Szamosnak Doboka vm.-t ÉNy-on érintő szakasza' 1320: Zomus maiorem , fl. (Gy. 2: 43, 83, 94), 1336: Zomus mayorem , fl. (Gy. 2: 69, 94) ~ Zomus mayor , fl. (Gy. 2: 43 [ maior formában], 70). Vö. Szamos, Víz-Szamos.

Nyíres-bérc
'Noszoly, Göc és Nyíres település határában említett kiemelkedés' 1329: beerc Niresbeerc (Gy. 2: 44, 82).

Nyírfa
1329 (Noszoly): nyrfa , a. (Gy. 2: 82).


Omboz
1.'Omboztelke és Pálostelke közös ha tá­rában található erdő' 1320, 1320/324, 1320/327, 1324: Vmbuz , s. (Gy. 2: 83). 2.'Omboz és Pálos­telke határában található kiemelkedés' 1320/324 [2a]: Berch Vmbuz (Gy. 2: 83, 84). 3.'Szentgott­hárdnál a Szarvas-tóba ömlő patak, Omboztelke és Pálostelke hatá­rában említik' 1320/324: Vmbuz [2a], fl. (Gy. 2: 44, 83, 84). Györffy azonosnak tekinti a Bogács pataká-val.

Omboz-to
'Omboztelke településen említett, Szentgotthárd határát átszelő vízfolyás' 1326: ad 2 aquas fluentes Ambuzthu (Gy. 2: 83, 89). Talán az Ombozalsó szakaszát jelölte.

Orbó
'a Víz-Szamos bal oldali mellékvize, Boc­telek határában említik' 1269/270//XIX.: Orbo , aqua (Gy. 2: 44, 61).

Orr
'Lóna határában említett hely' 1315/370/752: or (Gy. 2: 77).


Palatka
'a Hintossal egyesülő víz­folyás Doboka és Kolozs vm. közös hatá­rán' 1320/324: Palaka [ ƒ : Palatka] [2a], fl. (Gy. 2: 84). A romlott alakot a megfelelő településnévi adatok ismeretében javíthatjuk (Gy. 3: 366).

Pásta ája
'Lóna határában említett folyóvölgy' 1315/370/752: potok Pastaaya (Gy. 2: 77).

Patak
1.'Szentegyed határában említett vízfolyás' 1315: potak ~ patak (Gy. 2: 88). Kn.1315/370/752 (Lóna): ad 1 siccum potok ~ potok Pastaaya . salit ipsum potok (Gy. 2: 77).

Pippincs
'Magyarós határában emelkedő hegy' [1293-313]: Pyppinch , mo. (Gy. 2: 84). L. HA. 1. Beszterce v. Pippincs.

Portus Mezesinas
l. Meszesi-kapu.


Reket pataka
'a Szelecs patakával egyesülő, a Szarvas-tóba ömlő patak, Gyulatelke határában említik' 1318, 1329 [2a]: Reketpataka , riv. (Gy. 2: 44, 71).

Reket-tó
'Gyulatelke határá­ban említett állóvíz' 1329: Rekettou , stag. (Gy. 2: 71).


Sajó
'a Szamos bal oldali mellékvize Erdélyben, Doboka vm. K-i felét érinti' 1228/378: Soyou [2a] (Gy. 2: 43, 86), 1230/349: Syov [? si ę ], fl. (Gy. 2: 43, 66, 72), 1243/344: Sayow [2a], aqua (Gy. 2: 43, 87). L. HA. 1. Beszterce v. Sajó.

Sós-patak
'Boncnyíres határában említett patak' 1334: Sospatak (Gy. 2: 83).

Szamos
'Erdélyben eredő folyó, a Tisza bal ol da­­li mellékvize' [1200 k.], 1269/270//XIX.: Zomus , fl. (Gy. 2: 43, 73, 143). Vö. Nagy-Sza­mos, Víz-Szamos.L. HA. 1. Beszterce v. Szamos.

Szarvas-tó
'Kolozs vm. É-i részén eredő, Gye­ké­nél Doboka vm.-be átlépő vízfolyás, amely ÉNy-i irányban haladva ömlik a Víz-Szamosba' 1326: Zorwostou , fl. (Gy. 2: 43, 64, 89, 90) ~ Zorwosthou , fl. (Gy. 2: 43, 90), 1329: Zarwastou [3a], fl. (Gy. 2: 43, 71, 77, 82).

Szá(s)z-halom
'Lóna határában említett hely' 1315/370/752: Zazholm , loc. (Gy. 2: 77).

Szász út
'Kolozs vm.-t Ny-K-i irányban átszelő, Gyeke és Légen települé­seknél Doboka vm.-be átlépő országos jelentőségű út' 1334: Zaazwt , via (Gy. 3: 361).

Száz-halom
l. Szász-halom.

Szék
'Gyula határában említett hely' 1307: Zeek (Gy. 2: 71).

Székely-bérc
'Szék mellett említett kiemelkedés' +1333/334: Zekelberch , mo. (Gy. 2: 48).

Széki-völgy
'Bogács és Szék közös határában említett völgy' 1318: Zykywelg [szikivelgy], vall. (Gy. 2: 61, 87).

Szelecs 1.
'Bogács határában említett kiemelkedés' 1318: berch Zeleth [ f : Zelech] , 1318/379: Zelech (Gy. 2: 61). 2.'Gyulatelke határában em­lített kisebb erdő' 1318, 1329: Zelech , s. (Gy. 2: 45, 71).

Szelecs pataka
'a Reket patakával egyesülve a Szarvas-tóba ömlő patak, Gyulatelke határában említik' 1318, 1329 [2a]: Zelechpataka , fl. (Gy. 2: 44, 71).

Szénás-áj
'Szilvás határában említett hely' 1326 : Zenasay (Gy. 2: 91).

Szopalma ?
'Boncnyíres határában említett patak' 1318: Zupalma , riv. (Gy. 2: 82). Szopalma ? pataka1334: Zupalma­pathaka (Gy. 2: 83).


Taba
'Gyulatelke határában említett er­dő' 1318, 1329: Taba , s. (Gy. 2: 45, 71).

Tar-liget
'Szentiván határában említett erdő' 1326: Torligeth , s. (Gy. 2: 44, 90).

Tiszta-tó
'a Szarvas-tó folyó egyik tóága Dobo­ka és Kolozs vm. határán' 1334: Tyztatou , stag. (Gy. 2: 44).

Tyúkszó berke
'Szentiván határában említett kisebb erdő' 1326: Tyukzoubereke , s. (Gy. 2: 44 [ Tyukzouberke formában], 90).


Vár-hegy
'Macskás határában említett kiemelkedés' 1310>358: Monte Castri , 1314: Warhegh (Gy. 2: 78).

Varjú pataka
'Gyulatelke ha­tárában említett patak' 1329: Woryupataka , riv. (Gy. 2: 71).

Veres-ér
'Macskás határában említett hely' 1310>358: Vereser , loc. (Gy. 2: 78).

Vilia ? -fo
'Gyulatelke határában említett hely' 1329: beerch, quod est in capite Wyliafeu (Gy. 2: 71).

Víz ~ Vissz ? -Szamos
'a Szamos Kolozs vm.-ben eredő ága, amely D-É-i irányban szeli át Doboka vm.-t, és Désnél egyesül a Nagy-Szamossal; Kis-Szamos' +1263/+324/580, +1296/+324/580: Wyszamus (Gy. 2: 149), 1315, 1320: Vyzzomus , aqua, fl. (Gy. 2: 43, 61, 73). A folyónak ezt az ágát Szamos-nak is említik. Vö. Nagy-Szamos.