ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Alpes Choch
l. Kocs.

Árva
'a Vág jobb oldali mellékfolyója' 1287, 1316 [2a]: Arua, fl. (Gy. 1: 195, 196), 1323: Arwa, fl. (Gy. 1: 192, 195).

 

Bánya
'Kubin ÉNy-i határában lévő malomkőbánya' 1325: Banya, lap. molarium (Gy. 1: 197). L. Domen.

Bérc 1.
'Isztebne határában említett hely' 1316: Berch [2a] (Gy. 1: 196). 2. 'Kubin határában említett hely' 1325: Berch [8a] (Gy. 1: 197).

Besztrec
'Revisnye határában említett patak, az Árva jobb oldali mellékvize' [1272]/272: Beztrech, fl. (Gy. 1: 197).

Bresztova réte
'Kubin határában említett rét' 1325: Breztouarete, prat. (Gy. 1: 197).

 

Domen
'Kubin határában említett bánya' 1325: ad Banya lapidum molarium scilicet ad montanam Domen (Gy. 1: 197). L. Bánya.

 

Fehér-patak
'Kubin határában említett patak' 1325: Feyerpotok [fejér-] [3a], riv. (Gy. 1: 197).

 

Gyümölcsénybokor
1316 (Isztebne): Gymulchenbukur [gyimülcsén-] (Gy. 1: 196).

 

Haraduk
'Revisnye határában említett hegy' [1272]/272: Haraduk, montic. (Gy. 1: 197).

Hocs
'Árva vm. D-i részén található hegyvonulat' 1314: sub alpibus Choch [čocs](Gy. 1: 192, 197). Györffy Kocs havasok-nak mondja, és azonosítja a Hokocs adataival (vö. Gy. 1: 192).

Hokocs
'Kubin határában említett hegy' 1325: Hococh [2a], mo. (Gy. 1: 192, 197) ~ Hotoch [f: Hococh] (Gy. 1: 197). Györffy azonosítja a Kocs adataival.

Holica
'Kubin határában említett hegy' 1325: Holicha, mo. (Gy. 1: 197).

 

Isztebne
'Isztebne határában említett patak' 1316: Iztebna [isztebna] [2a], fl. (Gy. 1: 196).

 

Jeszenova réte
'Kubintól D-re említett hely' 1322/XVI.: Jeszenovaréthe, 1323/324: Jeszenowa rite (Gy. 1: 196).

 

Köteny kuta
'Kubin határában említett hely' 1325: Kotenkuta, fons (Gy. 1: 197).

Kubin
'Kubin határában említett patak' 1325: Culbyn [kulbin], fl. (Gy. 1: 196, 197). Vö. Nagy-Kubin.

 

Me(d)zihradna
'Kubin határában említett patak, az Árva bal oldali mellékvize' 1325: Mezihradna, riv. (Gy. 1: 197).

 

Nagy-Kubin
'Kubin határában említett patak' 1325: Nogkulbyn [-kulbin], fl. (Gy. 1: 196, 197). Vö. Kubin.

 

Revisnye
'Revisnye határában említett patak' [1272]/272: Riuisne, fl. (Gy. 1: 197).

 

Slemk ?
l. Szlemk.

S(z)ár ?
l. Zsár.

S(z)lemk ?
'Revisnye határában említett patak' [1272]/272: Slemk [2a], fl., riv. (Gy. 1: 197, 198).

S(z)tojk ?
'Revisnye határában említett hely' [1272]/272: Stoyk, vall. (Gy. 1: 197).

 

Vág
'Árva vm. D-i részét érintő folyó, a Duna mellékvize' 1323: Waag, fl. (Gy. 1: 192, 195).

Valcs ?
'Revisnye határában említett hegy' [1272]/272: Walch, mo. (Gy. 1: 197).

 

Zsár ~ S(z)ár ?
'Revisnye határában említett hegy' [1272]/272: Saar, mo. (Gy. 1: 197).