ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Ágas-tó
'a Duna menti Asszonyfalva határában említett halastó' 1307: Agostou, pisc. (Gy. 1: 708).

Al-Duna ? -hegy
l. Duna-hegy.

Apát zátonya
'Tóti határában említett halastó' 1326: Apatzatuna (Gy. 1: 731).

(Arctois)
'Szekcső határában említett hely' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Arctois (Gy. 1: 728).

Arkiszló ?
'Szeremlyén határában említett tó' [+1093]/XIV.> 393: Artislo, loc., [+1093]/XIV.> 411: Arkyslovi ~ Arkyslo ~ Arkyzlo, lac. (Gy. 1: 729). Esetleg egy régebbi Árkos-tó romlott alakja.

Árok
'a Csaszkuta melleti Baja határában említett hely' +[1077-95]/+158//403: Aruk, +[1077-95]/ +158//XV.: Aruc (Gy. 1: 708).

Aszó
'a Csaszkuta melletti Baja határában említett hely' +[1077-95]/+158//403: Ozov, +[1077-95]/+158//XV.: Ozou (Gy. 1: 708).

 

Bársonyos
'Szőlős határában említett mocsár' 1255: Barsunus, stag. (Gy. 1: 729).

Besenyő-fő
'Hetes határában említett hely' 1338/439: Beseneufeu (Gy. 1: 719). Bizonyára összefügg a szomszédos Aranyán település korabeli Besenyő nevével.

Bodrog
'Aranyán határában említett halastó' +1055/[1416 k.]: Bodrug (Gy. 1: 707), [1090 k.], +1092/[1325 k.]: Budrig, pisc. (Gy. 1: 706, 707, 711), 1211: Bodrug ~ Budruc, stag. (Gy. 1: 706, 711).

Borostyán
'Tóti határában említett halastó' 1326: Borustyan, pisc. (Gy. 1: 731).

 

Cebet ?
'híd a Vajason, Aranyán határában említik' 1211: Cebeth, pons (Gy. 1: 706).

Csecs-tó
'a Tisza mellett lévő halastó, Zentától É-ra' 1224/291/389, 1264/291/389: Chechtow, pisc., 1282/478, 1315/478: Chechthow, pisc. (Gy. 1: 715).

Csorna
'a Dunához közeli halastó Hetes, Apáti környékén' 1254: Churna, pisc. (Gy. 1: 716). Csornahorda néven is említik.

Csornahorda
'a Dunához közeli halastó Hetes, Apáti környékén' 1338/439: Churnahorda, pisc. (Gy. 1: 716, 720). Csorna néven is említik.

 

Dabra
'a Duna menti Asszonyfalva határában említett halastó' 1307: Dabra, pisc. (Gy. 1: 708).

Danubius
l. Duna.

Dobordon
'Szekcső határában említett vízfolyás' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Dobordon, fl. (Gy. 1: 728). Esetleg összefügg a Dobor-tó-val.

Dobor-tó
'Bátmonostor határában említett halastó' 1323: Doborthou, loc. piscariis (Gy. 1: 710). Esetleg összefügg a Dobordon-nal.

Duna
'a Kárpát-medence legnagyobb folyója' [1000-38]/[1173-96]> 412: Danobii, flum. (Gy. 1: 728), +1055/[1416 k.]: Danobium (Gy. 1: 707), +1092/[1325 k.], 1211, 1240 [2a]: Danubio (Gy. 1: 716, 723), 1211 [2a], 1261/262: Danubium(Gy. 1: 706, 707, 723), [1237-40 k.]: Danobium ~ Danobio (Gy. 1: 712), 1338/439: Danubi, fl. ~ Danubio (Gy. 1: 720). Vö. Holt-Duna.

Duna-hegy
'Hetes határában említett hely' 1338/439: Dunahegy ~ Adunahegh [? #duna-], pisc. (Gy. 1: 719, 720). A második adat esetleg Al-Duna-hegy-nek értelmezhető.

 

Fehér-tó
'Tisza menti halastó Csésztó határában' 1224/291/389: Feyrtow [fejír- ~ feír-], pisc. (Gy. 1: 715).

Föveny-tő út ?
'Aranyán határában említett hely' 1211: Fuentuhout [füény-] (Gy. 1: 706).

Fűrész ? völgye
'Aranyán határában említett hely' 1211: Furizuelgi [fűríszvelgyi] (Gy. 1: 706).

Fűzfark ?
'Tisza parti erdő Csésztó határában' 1224/291/389: Fyzuforku [fizüforku], s. (Gy. 1: 696, 715).

 

Galamb ája
'Csésztó határában említett mélyút' 1224/291/389: ad viam precipitem... Golombaya (Gy. 1: 696, 715).

Gömör ? -fok
'Hetes határában említett hely' 1338/439: Gumurfok (Gy. 1: 720).

Gyartyán
l. Gyertyán.

Gyékényes
'Tóti határában említett halastó' 1326: Gekenus [gyékén(y)üs] (Gy. 1: 731).

Gyékény-tó
'Adorján határában említett tó' 1335/355: Gekentow, lac. (Gy. 1: 705).

Gyertyán
'Kispáli határában említett halastó' 1309: Garthau [f: Garthan], pisc., 1324: Garthan [gyartyán] (Gy. 1: 725).

 

Hagymás
'Aranyán határában említett víz' +1092/[1325 k.]//399: Hagmas (Gy. 1: 707), 1211: Hagimas ~ Hagymas, stag. (Gy. 1: 706).

Hagymás-tő
'Aranyán határában említett hely' 1211: Hagimastuh ~ Hagmastuh, collic. (Gy. 1: 706).

Hamus-ér
'Csésztó határában említett ér' 1224/291/389: Homusher, alv. (Gy. 1: 696, 715).

Haraszt-erdő
'Kispáli határában említett erdő' 1309: Haraztherdew, s. (Gy. 1: 725).

Hat ~ Holt ? -sziget
'Bátmonostor határában említett erdő' 1323: HothZygeth, s. ~ Hothzygeth, s. (Gy. 1: 710). Sziget-nek is említik.

Hidas-tó
'Bátmonostor határában említett állóvíz' 1323: Hydustou (Gy. 1: 710).

Hindófa
'Aranyán határában említett hely' 1211: Hindofa (Gy. 1: 706).

Holt-Duna
'Bátmonostor és Lak határában említett vízfolyás, holtág' [1322 u.]: Hold duna (Gy. 1: 710), 1332: mortuo Danobio (Gy. 1: 723). Vö. Duna.

Holt ? -sziget
l. Hat-sziget.

Holt-Vajas
'Tóti határában említett halastó' 1301: Mortua Voyos, pisc., 1326: Holthwoyas, pisc. ~ Holtwoyas (Gy. 1: 731). Vö. Vajas.

Hutyosz ?
'Szekcső határában említett vízfolyás' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Hwthyoz, flum. (Gy. 1: 728).

 

Jób hossza
'Tóti határában említett halastó' 1326: Jobhozya [-hoszja], pisc. (Gy. 1: 731).

 

Kakara
'Tóti határában említett halastó' 1301: Cakara, pisc., 1326: Ka[kara], pisc. (Gy. 1: 731).

Kakat
'a Duna menti Asszonyfalva határában említett halastó' 1307: Kokoth, pisc. (Gy. 1: 708).

Káloz út
'Bodrog vm.-n keresztül, Pálitól Bükeden át Szegedig húzódó országos jelentőségű út' (vö. Gy. 1: 703) +[1077-95]/+158//403: Kaluzwt, +[1077-95]/+158//XV.: Kalwzum [f: Kalwzutu] (Gy. 1: 708), 1208/395: Caluzutu, via (Gy. 1: 714). Út-nak is említik.

Kanizsa
'Kanizsa településnél a Tiszába ömlő patak' [1093]: pr. est super Tisciam in introitu Cnesa [kn(y)e(z)sa], 1237: in introitu Kenesna [f: Kenesa] cum Ticia [kene(z)sa] (Gy. 1: 721).

Kanizsa töve
'a Kanizsa patak torkolata' 1237-40: Kenesatue [kenesatüé] (Gy. 1: 721).

Karamacs
'a Duna menti Asszonyfalva határában említett halastó' 1307: Karamach, pisc. (Gy. 1: 708).

Kárászos
'Tóti határában említett halastó' 1326: Karazus, pisc. (Gy. 1: 731).

Kengyel
'Szekcső határában említett mocsár' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Kangalu [kängyälü ~ ? kangyalu], palus (de lásd későbbi adatait: 1412: Kengeles, pisc., 1438: Kangalo al. nom. Kengeles) (Gy. 1: 728).

Kerek-hegy
'Hetes határában említett hely' 1338/439: Kerekhegh (Gy. 1: 720).

Kerek-köz
'Hetes határában említett halastó' 1338/439: Keregkuz, pisc. (Gy. 1: 720). A közelében említik a Kerek-hegy-et.

Kerek ? -tó
'Bátmonostor határában említett halastó' [1322 u.]: Kerkto, pisc. (Gy. 1: 710).

Kincses
'Tóti határában említett halastó' 1301: Kynchus [kincsüs], pisc., 1326: Quinthus, pisc. (Gy. 1: 731).

Kis-gyűr
'Páli határában említett hely' 1320: Kusdiur [küs-] ~ Kuzdiur (Gy. 1: 725). Meg-tó néven is említik.

Kis-tó
'Bátmonostor határában említett halászó hely' 1323: Kystou, loc. piscariis (Gy. 1: 710).

Kolonbok
'Bátmonostor határában említett víz' [1322 u.]: Kolonbok [2a], aqua (Gy. 1: 710).

Kutas
'Aranyán határában említett hely' 1211: Cutus (Gy. 1: 706).

Küs-
l. Kis-.

 

Lápos ~ Lapos-fő
'Csésztó határában említett állóvíz' 1224/291/389: Laposfeu, lac. (Gy. 1: 715).

Lassú
'Hetes határában említett halastó' 1338/ 439: Lasiw [lasjú], pisc. (Gy. 1: 720).

 

Magnus aruc
l. Nagy-árok.

Meg-tó
'Páli határában említett halastó' 1309: Megtho, pisc., 1320: Mugtho [mügtó], pissc., 1324: Megthow (Gy. 1: 725). Kis-gyűr néven is említik.

Melény ?
'Tóti határában említett halastó' 1326: Melen (Gy. 1: 731).

Mező-homok
'Páli határában említett hely' 1320: Mezeu Humuch, t. sabulosa (Gy. 1: 696, 725).

Mirojt
'Kanizsa határában említett halastó' [1093]: Miruch [mirue], lac., 1226: Miroth [? mirót], pisc., 1228: Miruht [miruet], pisc., [1228], 1237: Miroht, pisc., lac., [1237]: Myruch, lac. (Gy. 1: 721).

Mirojti
'Szekcső határában említett mocsár' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Myruhthy [mirueti], palus (Gy. 1: 728).

Mortua Vajas
l. Holt-Vajas.

Mortus Danubius
l. Holt-Duna.

Mög-tó
l. Meg-tó.

 

Nádágy
'a Vajassal párhuzamosan kanyargó vízfolyás, Büked határában említik' 1208/395: Nadagy, aqua (Gy. 1: 696, 714).

[Nagy]-árok ?
'Büked határában említett hely' 1208/395: per magnum aruc (Gy. 1: 714).

Nyárfa
1338/439 (Hetes): narfa, a. (Gy. 1: 719).

 

Orosz-tő
'Bátmonostor határában említett hely' [1322 u.]: Oroztew (Gy. 1: 710).

Örém ~ Örény
'Aranyán határában említett halastó' 1090 k.: Eurim, pisc. (Gy. 1: 706), +1092/[1325 k.]: Eurin, pisc. (Gy. 1: 707), 1211: Euren, stag. (Gy. 1: 706).

Örény foka
'Hetes határában említett hely' 1338/439: Ewrenfoka (Gy. 1: 719).

 

Péter ája
'Csésztó határában említett mélyút' 1224/291/389: Peteraya, precip. (Gy. 1: 696, 715).

Plás ?
'Aranyán határában említett halastó' 1090 k., +1092/[1325 k.]: Plas, pisc. (Gy. 1: 706, 707).

Pózna ?
'Szeremlyén határában említett sziget' [+1093]/XIV.> 393: Pozna, ins. (Gy. 1: 729).

Pozsony tava
'Aranyán határában említett tó' 1211: Posontaua ~ Posuntoua (Gy. 1: 706).

 

Ravasz
l. Ruhusz.

Ravaszlyuk
1.
'Büked határában említett hegy' 1208/395: Ruuozlicu [ruoszliku], mo. (Gy. 1: 714). 2. 'Hetes határában említett hely' 1338/ 439: Rouazlyuk (Gy. 1: 719).

Ruhusz ? ~ Ravasz ?
'Szekcső határában említett patak' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Ruhuz [ruhusz], flum. (Gy. 1: 728).

 

Sár
1.
'Battyán határában említett halastó' 1305: Saar, pisc. (Gy. 1: 710). 2. 'Szeremlyén határában említett patak' [+1093]/XIV.> 393: Saar, riv., [+1093]/XIV.> 411: Sar, fl. (Gy. 1: 729). Sár vize [+1093]/XIV.> 411: Saruize (Gy. 1: 729).

Sebes-fok
'Kispáli határában említett halastó' 1309, 1324: Sebesfok, pisc. (Gy. 1: 725).

Sebes-Vajas
'Tóti határában említett halastó' 1326: Sebeswoyas (Gy. 1: 731). Vö. Vajas.

Séd(üm ?)
'Csésztó határában említett vízfolyás' 1224/291/389: iuxta ripam Sedum (Gy. 1: 715).

Ség
'Felsőadorján határában említett kiemelkedés' 1335/355: Seeg [2a], coll., mo. (Gy. 1: 696, 705).

Segesd
'Sükösd (régebben Segesd) határában említett állóvíz' 1055: Segisti [segisti], lac. (Gy. 1: 727). Segesd-tó +1092/[1325k.]//399: Segusdtou [següsdtó], pisc. (Gy. 1: 727).

Szék
'a Nádágy alsó, tószerűen szétterülő szakasza, Szőlős határában említik' 1255: Zeek (Gy. 1: 696, 729).

Szerém
'a Duna menti Asszonyfalva határában említett halastó' 1307: Zerem, pisc. (Gy. 1: 708).

Sziget
'Bátmonostor határában említett hely' [1322 u.]: Zigeth (Gy. 1: 710). Azonos lehet a Hat-sziget-tel.

Sziget foka
'Hetes határában említett hely' 1338/439: Zygethfoka (Gy. 1: 719).

Sztrisin ?
'Aranyán határában említett halastó' +1055/[1416 k.]: Srten, stag. (Gy. 1: 707), 1090 k., +1092/[1325 k.]: Strisin, pisc. (Gy. 1: 706, 707). Az első talán romlott alak.

 

Tamar
'Csésztó határában említett mocsár' 1224/291/389: Tamar, palus (Gy. 1: 715).

Tanya
'Csente határában a Dunánál levő halastó' 1240: Tona, pisc. (Gy. 1: 716).

Tatos
'Battyán határában említett halastó' 1305: Tathus, pisc. (Gy. 1: 710).

Telek
'Büked határában említett hely' 1208/395: teluc [telük] (Gy. 1: 714).

Tisza
'a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében' [1093]: Tisciam, 1200 k.: Tysciam (Gy. 1: 721), 1224/291/389: Ticiam, fl. (Gy. 1: 715), 1224/291/389, 1237-40 [2a], 1331: Tyciam, aqua (Gy. 1: 704, 715, 721), 1224/291/389, 1341, 1344: Tycie, fl. (Gy. 1: 704, 715), [1237]: Thicie, 1237: Ticia ~ Ticiam (Gy. 1: 721), 1271/360, 1335/355 [4a]: Tyza, fl. (Gy. 1: 704, 705), 1331: Tycia, fl., 1340: Ticie, fl. (Gy. 1: 704).

Tölgyes foka
'Aranyán határában említett víz' +1055/[1416 k.]: Tulgusfoka, aqua, +1092/[1325 k.]: Tulgusfoca (Gy. 1: 707), 1211: Tulgus foca, aqua ~ Tulusfoca [tülüs foka] ~ Tulusfocca (Gy. 1: 696, 706).

 

Út
'a Csaszkuta melletti Baja határában említett út' +[1077-95]/+158//403: Vt (Gy. 1: 708). Káloz út néven is említik.

 

Vajas
'a Dunával párhuzamosan folyó víz, annak bal oldali mellékvize Fejér, Bodrog és Bács vm.-ben' +1000-38/[1173-96]> 412: Wayas [2a], fl., flum. (Gy. 1: 695, 728), +1055/[1416 k.], 1332: Voyas, stag. (Gy. 1: 695, 707, 723), +1092/[1325 k.]: Woyas (Gy. 1: 707), +1093/XIV.> 393: Vayas, vad. (Gy. 1: 695, 729), 1192/374/425: Vvyos (Gy. 1: 695, 705), 1200 k.: Uoyos, fl. (Gy. 1: 695, 711), 1211: Voios, stag. (Gy. 1: 695, 706), 1301: Voyos, aqua (Gy. 1: 695, 731), [1322 u.]: Woas [voas], fl. (Gy. 1: 695, 710) ~ Woos [? vós], fl. (Gy. 1: 710). Vö. Holt-Vajas, Sebes-Vajas.

Vaszó ? -völgy
'Adorján határában említett völgy' 1335/355: Voszavwelgh [-velgy], vall. (Gy. 1: 696, 705). Györffy Vas-aszó-nak mondja.

Vata erdeje
'a Vatával szomszédos Páli határában említett erdő' 1320: Vatha erdey, s. (Gy. 1: 725, 732).

Vej(r)mür
'Aranyán határában említett halastó' 1090 k.: Weimir [vejmir], pisc. (Gy. 1: 706), +1092/[1325 k.]: Weymyr, pisc. (Gy. 1: 707).

Vej(r)mür foka
'Aranyán határában említett hely' 1212/397/405: Veymurfuca ~ Veyrmurfuca (Gy. 1: 706).

Vej(r)mür tava
'Aranyán határában említett tó' +1055/[1416 k.]: Uermerthoua [vermér], stag. (Gy. 1: 707), 1211: Veyrmur taua ~ thouua, stag. (Gy. 1: 706).

Vejsze-hely
1.
'Szőlős határában említett halászó hely' 1255: veyzhel [vÄszhely], loc. piscat. (Gy. 1: 729). 2. 'Páli határában említett mocsaras hely' 1320: Vezhel [vész-], loc. lacunaria (Gy. 1: 725).

Vileti ?
'Szekcső határában említett vízfolyás' [+1000-38]/[1173-96]> 412: Vileti, flum. (Gy. 1: 728).

 

Zsembéc örénye ~ Zsembéc-örény ere
'Bátmonostor határában említett hely' [1322 u.]: transiendo fl-m Woos versus Senbecherenere [-erény-] (Gy. 1: 710). Elképzelhető, hogy helyragos alak.