ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Agár foka
'Agáron említett halászó hely' +1285/ 572: Agarfoka, piscat. (Gy. 1: 846, 866).

Agár-tó
'Agár és Kér határában említett halászó hely' +1285/572: Agartho, piscat. (Gy. 1: 846, 866), 1337: Agarthow, pisc. (Gy. 1: 846, 861).

Árok-szeg
'Morotva határában említett hely' 1211: Aroczeg (Gy. 1: 864).

 

Borjúól
'Morotva határában említett hely' 1211: Bureuohul [burůohul], loc. (Gy. 1: 835, 864).

Böcske
'Varsány határában levő halastó' 1274> 340: bochke, pisc. (Gy. 1: 876)

 

Csipkés
'Buolon említett halastó' 1274> 340: Chepkes, pisc. (Gy. 1: 849).

Csáka ? -tó
'a Csóka közelében fekvő Razsán határában levő halastó' +1285/572: Chakato, piscat. (Gy. 1: 871). Csáka ? tava +1247/+284// 572: Chakathowa, pisc. (Gy. 1: 868).

 

Ejcse ~ Écse
'Csanád vm. D-i határán elfolyó, a Tiszába ömlő vízfolyás' 1325/334: Eyche [2a], fl. (Gy. 1: 846).

Eresztvény
'a Maros tölgyes galériaerdeje, Makófalva és Szentlőrinc közös határában említik' 1337: Ereztuen, s. ~ ereztwen, s. ~ Ereztewen [eresztevény], s. (Gy. 1: 835, 863, 871).

 

Fehér-tó
'Zentától K-re levő hely' +1256: Feyrtou [fejír- ~ feír-] (Gy. 1: 869).

Feket ere
'Morotva határában említett állóvíz' 1211: Feket hereh, stag. (Gy. 1: 864).

Fok
1. 'Morotva határában említett hely' 1211: Foc (Gy. 1: 864). Talán azonos a Harangod foká-nak említett hellyel.
2. 'Makófalva Ny-i határában elfolyó patak a Száraz-ér és a Maros között' 1337: Fok, riv., loc. (Gy. 1: 863).

 

(Gueldeguh)
'Morotva település határában említett hely' 1211: Gueldeguh, loc. (Gy. 1: 864). Vö. Sebes-(Gueldegueh).

 

Hajó-halom
'Morotva határában említett hely' 1211: Hoyouholmu ~ Hoyoholmu (Gy. 1: 864).

Harangod
'a Maros nagy távolságra elkalandozó, a Tisza menti Morotvába torkolló holt medre Csanád vm. D-i részén' 1211: Harrangud, stag. (Gy. 1: 835, 858, 864) +1247/+284//572, 1274> 340: Harangud, aqua (Gy. 1: 835, 854, 858, 864).

Harangod foka
'Morotva határában említett hely, a Harangod közelében' 1211: Harrangudfoca, loc. (Gy. 1: 858, 864). Esetleg azonos a Fok (1.) néven említett hellyel.

Harangod töve
'a Maros Harangod nevű kiágazásának torkolata a Tisza menti Morotvánál' +1256: Harangadthue [-tüé] (Gy. 1: 835, 858, 864).

Hód
1. 'Hód településen említett tó' 1282: Hood, lac. (Gy. 1: 858).
2. 'Makófalva határában említett mező' 1337: Hod, camp. (Gy. 1: 863). A két név által jelölt hely esetleg kapcsolatban lehetett egymással.

Hód uta
'a Hódra vezető út, utca Makófalván' 1337: Hodwtha, str., plat. (Gy. 1: 863).

 

Kanizsa
'Buolon említett halastó' 1274> 340: Tanisa [ƒ: Canisa], pisc. (Gy. 1: 849).

Kárász(k)os
'Szanád határában levő halastó' 1274> 340: Karazkos, pisc. (Gy. 1: 869).

Kerek-szeg
'Morotva határában említett hely' 1211: Kereczeg [2a], loc. (Gy. 1: 864).

Kökény-ér
'Morotva határában említett hely' [XIV.]: latuit in vepribus Kwkiner (Gy. 1: 862). Kökény ere 1211: Cucen Hereh (Gy. 1: 864).

(Kukethey)
'Modosibugalló határában levő halastó' 1274> 340: Kukethey, pisc. (Gy. 1: 864).

 

Lápos ~ Lapos-tó
'Teremalja határában levő halastó' 1274> 340: Lapustou, pisc. (Gy. 1: 873).

Ludas
'Kakaton említett halastó' 1274> 340: Ludos, pisc. (Gy. 1: 860).

Ludas ere
'Morotva település határában említett hely' 1211: Ludos Here, loc. (Gy. 1: 864).

 

Magna Mortua
l. Nagy-Morotva.

Maros
'a Tisza bal oldali mellékfolyója' [950 k.]: MorÁshz (Gy. 1: 835), [1077-95]> 347, 1192/374/425, 1279, 1329, 1330: Morus, flum., fl. (Gy. 1: 240, 298, 835, 842, 849, 854, 865), [XII.], 1241, 1323/332: Morisii (Gy. 1: 850, 852, 876), [1185]/XV.: Morisensis, fl. (Gy. 1: 851), [1200 k.]: Mors, fl. (Gy. 1: 835, 836), [1200 k.], [1230]/231 Morisium (Gy. 1: 835, 850, 853), [1230]/231: Moris (Gy. 1: 853), +1247/+284// 572: Morusij ~ Morusio (Gy. 1: 861, 866), +1247/ +284//572, +1256: Morusium (Gy. 1: 847, 854, 862 [2a], 875, 876), 1279: Maros, flum. (Gy. 1: 842), 1313: Morosium (Gy. 1: 865), 1330: Morisio [2a] (Gy. 1: 869), 1337: Morysy, aqua ~ Morisy (Gy. 1: 863, 871, 875), [XIV.]: Morosio ~ Morisena (Gy. 1: 850).

Monc(s) tava ?
'Barát határában említett halastó' 1274> 340: Monch[t]ha[t]a (?), pisc. (Gy. 1: 847).

Morisius
l. Maros.

Morotva
'nagy kiterjedésű mocsaras tó Csanád vm. D-i részén, a Harangod Tiszába ömlésének környékén' +1092/[1325 k.]//399: v. Mortua. iuxta Tyza, quam vulgo Morotua nominant, cum lacu Mortua, 1211 [2a], 1318/323: Mortua [mortva], stag., lac. (Gy. 1: 864), +1247/+284// 572, 1274> 340: Morothwa (Gy. 1: 858, 864, 866), 1267 Pp/297: Mortuum, lac. (Gy. 1: 864).

Mortua Magna
l. Nagy-Morotva.

 

[Nagy-Morotva]
'a Morotva valamely része' +1256: Mortua Magna (Gy. 1: 864).

Nagy-Ősz
'mező Csanádtól DK-re' [XIV.]: Nageuz, camp. (Gy. 1: 865). Később ilyen nevű falu volt a helyén.

 

Palota-erdő ~ erdeje ?
'Maros menti tölgyerdő, a Palotával szomszédos Béz határában említik' 1329, 1329/338: Palataerde [? -erdé], s. (Gy. 1: 835, 849, 866).

Patak-tó
'Razsán és Szentmiklós határában említett halastó' +1247/+284//572: Pothoktow, pisc. (Gy. 1: 868), +1256: Potokto (Gy. 1: 871), +1285/572: Patoktho, piscat. (Gy. 1: 871), 1318/323: Pataktou, stag. (Gy. 1: 864).

Péter-rév
'a Morotva környékén említett hely' +1247/+284//572: Peturreu [petür-] (Gy. 1: 864).

 

Razsán-tó
'Razsán és Szentmiklós határában fekvő halastó' +1285/572: Rasanto, piscat. (Gy. 1: 871). Razsán tava +1247/+284//572: Rasanthowa (Gy. 1: 868).

 

Sebes-(Gueldegueh)
'Morotva település határában említett hely' 1211: Sebus Gueldegueh, loc. (Gy. 1: 864). Vö. (Gueldeguh).

Silje ? -tó
'Vidra határában levő halastó' 1274> 340: Syliethou, pisc. (Gy. 1: 877).

Szanád-rév
'tiszai rév Szanád mellett' 1274> 340: Zanathreu (Gy. 1: 869).

Száraz-ér
'a Maros nagy távolságra elkalandozó, Aradnál kiszakadó holt medre Csanád vm. É-i részén' +1247/+284//572: Zarrazer (Gy. 1: 835, 861), +1256: Zarazer (Gy. 1: 835, 841, 862, 870, 871).

 

(Taluius)
'Morotva határában említett hely' 1211: Taluius [2a], loc. (Gy. 1: 864).

Tempes
l. Tömpös.

Tikos
'Barát településen említett halastó' 1274> 340: Tycos, pisc. (Gy. 1: 847).

Tisza
'a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében' [950 k.]: T×tza (Gy. 1: 835), +1092/[1325 k.]//399, 1323: Tyza, fl. (Gy. 1: 846, 864, 871), +1093/[1325]/399: Tyzam (Gy. 1: 835), [1200 k.]: tysciam (Gy. 1: 868), 1211: Ticie (Gy. 1: 864), 1211 [2a], +1256, *1266, 1312/735, 1321/323/ 572, [XIV.]: Ticiam (Gy. 1: 835, 847, 850, 854 [2a], 856, 859 [2a], 861, 864 [2a]), [1237-40], +1247/+284//572, +1256, 1274> 340, 1321/323/572, [XIV.], 1333/ Pp. Reg.: Tyciam (Gy. 1: 835, 846, 854, 864, 866, 867, 868 [3a], 869 [2a], 870, 871, 872, 874 [4a], 875, 876 [3a], 877 [2a], 878), +1247/+284//572, 1325/334, 1337: Tycie, fl., aqua (Gy. 1: 846, 871, 874, 878), +1256: Tycia, piscat. (Gy. 1: 874).

Tömpös
'Tömpös határában levő sziget' +1256: Tembes [tembes], ins. (Gy. 1: 875).

 

Zenta-rév
'tiszai rév Zentával szemben, a szanádi oldalon' +1247/+248//572: Zyntharew ~ Zintha Rew ~ Zyntarew (Gy. 1: 877).