ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Beszterce
'a Szamos vízrendszeréhez tartozó folyó Erdélyben, Doboka vm.-ben és a Beszterce vidéken' 1243/344: Byztricia [bisztricia], aqu. (Gy. 1: 553, 557); 1288/390> 394: Bezterche, fl. (Gy. 1: 558).

[Borsa ? -bérc]
'hegy, amelyet a Halicsból Radnára vezető út érint' 1235: ?a Bop?coy?ő ?`?? (Gy. 1: 563).

Budak
'a Sajó jobb oldali mellékvize Doboka vm. és Beszterce vidéke határán' 1243/344: Bodrug [ƒ: Bodwg] [bodug], aqua (Gy. 1: 553, 560). Budagd 1228/378: Bodagd, 1318: Bodaht [bodačt], fl. (Gy. 1: 553, 560).

 

Lekence
'a Sajó bal oldali mellékvize Torda vm. felől' 1356/357/358: Lekence, fl. (Gy. 1: 553).

 

Pippincs
'Radna határában említett hegy' [1296-313]: Pyppinch (Gy. 1: 564).

 

Sajó
'a Szamos bal oldali mellékvize Erdélyben, Beszterce vidéke DNy-i, illetőleg Királyi É-i határát érinti' 1228/378: Souyou [sęję], 1243/ 344: Sayow, aqua (Gy. 1: 553).

Só-jó
l. Sajó.

Szamos
'Erdélyben eredő folyó, a Tisza bal oldali mellékvize' 1268: Zhomos, aqua (Gy. 1: 553 [itt Zhomus alakban], 563).