ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Ányás ?
'az Ányáshoz közeli Baracska határában említett erdő' 1330: Anus [an(y)us], s. (Gy. 1: 425, 428).

Aszó
'Füss határában említett hely' 1313/339: Ozou, vall. (Gy. 1: 441).

 

Bába tava
'Zseliz határában említett mocsár' 1303: Babatoua, stag. (Gy. 1: 489).

Bajka völgye
'Bajka és Haró határában említett hely' 1286/XVI.: Bayka wewlghy [völgyi], vall. (Gy. 1: 426, 447).

Béla
'Béla határában említett patak' 1228: Bela [2a], torr. (Gy. 1: 433).

Belec(s) pataka
'Magasmart határában említett patak' 1283: Belechpataka, fl. (Gy. 1: 460).

Bérc
1228 (Béla, Revistye): berch, mo. (Gy. 1: 433, 469), [1272-90] (Bélád): Beerch, mo. (Gy. 1: 434), 1283 (Magasmart): Berch, montic. (Gy. 1: 460).

Berek
'Aha határában említett hely' 1265: Beruk [berük], nem. (Gy. 1: 425).

Bezence
'Bezence határában említett folyó' 1326: Bezenche, fl. (Gy. 1: 436).

Blata
'Oszlány határában említett hely' 1329/ 520: Blata, lac. (Gy. 1: 465).

Briznyeborod
'rév a Garam folyón, Revistye határában említik' 1228: Brisneborod, vad. (Gy. 1: 469).

Bükk-sevnice
'a Sosol erdős hegyvidékén eredő hegyi patak, a Garam jobb oldali mellékvize, Újbánya (másként: Sevnic ~ Savnic) határában említik' 1337: Biszvavnicze [romlott alak] (Gy. 1: 482), 1345: Bykschewnycze [biksevnice], fl. (Gy. 1: 413, 482). Vö. Fenyő-sevnice.

 

Csáki út
'Bars vm.-t É-D-i irányban átszelő nagy út, amely a Garam és a Zsitva völgyét kötötte össze' (Gy. 1: 422) 1327: Czhaky ut [2a], via (Gy. 1: 422, 450 [itt Chakyut formában], 463, 483). 1327-ben az út Nemcsény-Kelecsény szakaszát nevezik így.

Csurnoka ?
'Garaduc határában említett patak' 1302: Churnoka, riv. (Gy. 1: 441). Elképzelhető, hogy az oklevélben előtte szereplő Tornaka romlott alakja.

Csúz
'Garamszentbenedek határában említett hegy' +1075/+124/+217: Chus, mo. (Gy. 1: 443).

 

Debrece-patak
'a Léva környéki Bálvány határában említett patak' 1331: Debrechepathak, riv. (Gy. 1: 427).

Dervence
'a Zsitva jobb oldali mellékvize, egy szakaszán Bars és Nyitra vm. határfolyója' 1113: Dreuenizza [dreven(y)ica], fl. (Gy. 1: 413 [itt Drevenizza formában], 453), 1229: Deruenche, rivus (Gy. 1: 413, 475), 1234/364: Terenche [talán romlott alak], flum. (Gy. 1: 413, 476), [1272-90]: Durenche [? dürence], aqua, 1275: Druvenche [? drüvence], fl. (Gy. 1: 413, 434).

Dobrac(s)a
'Priba határában említett patak' 1265/283: Dobracha, riv. (Gy. 1: 468).

Dragun(y)a
'Revistye határában említett patak' 1228: Draguna [2a], torr. (Gy. 1: 469).

Drevenica
l. Dervence.

 

Éger
1274 (Zseliz): egur [egür], a. (Gy. 1: 488).

Eresztvény 1.
'Füss határában említett növendékerdő' 1231: Eresteun [eresztČny], salt. (Gy. 1: 440). 2. 'Szelepcsény határában említett hely' 1234/364: iuxta 1 Erezthwen ~ ad 1 Ereztuen (Gy. 1: 476).

 

Fenyő-sevnice
'a Sosol hegyi erdőségében eredő, Újbányán (másként: Sevnic ~ Savnic) átfolyó hegyi patak, a Garam jobb oldali mellékvize' +1075/+124/+217: Feniosaunicza [-sevnice ~ ? -savnica], riv. (Gy. 1: 413, 443, 482). Vö. Bükk-sevnice.

Füzegy-völgy
'Kensi határában említett hely' 1327/519: Fiuzeguolg [fĎzegy-], vall. (Gy. 1: 450).

 

Gáj
'Tolmács határában említett patak' +1075/ +124/+217: Gai, riv. (Gy. 1: 478, 481).

Garabl(y)a
'a Garam menti Vezekény határában említett hely' 1319: Garabla, prat. (Gy. 1: 486).

Garaduc
'Garaduc (régebben Graduc) határában említett hegy' 1302: Graduch [graduc], mo. (Gy. 1: 441).

Garam
'Bars vm.-t É-D irányban átszelő folyó, a Duna bal oldali mellékvize' +1075/+124/+217 [9a], +1209/XVII., 1265, 1292: Gran, fl., flum., aqua, rip. (Gy. 1: 413, 425, 426, 441, 443, 471, 478, 481, 489), +1075/+124/+217 [2a], 1234, 1253, 1260, [1272-90], 1283: Grana, de, fl. (Gy. 1: 425, 426, 435, 437, 460, 476), +1075/+124/ +217, 1300 [3a]: Grane, fl., flum. (Gy. 1: 443, 453), +1125, [1200 k.], 1255 [3a], 1276, 1290, 1305, 1306, 1311, 1324 [2a], 1327/519 [3a]: Gron, fl. (Gy. 1: 414, 429, 442, 450, 464, 471, 472, 478, 483, 484, 488), +1214/334: Granne, fl. (Gy. 1: 450), 1228 [5a], 1239, 1240, 1245, +1245/ 270, [XIII. k.]/XIII., 1255 [4a], +?1255 [2a], 1259, 1266, 1269/387, 1270, 1272, 1274 [5a], 1293, 1294, 1296, 1297, 1297/332, 1300, 1302 [3a], 1303 [2a], 1305, 1310, 1315, 1327, 1327/ 519 [2a], 1328: Goron, fl., aqua (Gy. 1: 430, 432 [3a], 433 [2a], 438, 441, 442, 448, 450 [3a], 456, 462, 464, 469 [3a], 471, 472 [8a], 482, 485, 488 [6a], 489 [2a]), 1245: Granum [2a] (Gy. 1: 430), 1317: Garan (Gy. 1: 471), 1327, 1328: Groon, fl. (Gy. 1: 438, 471).

Graduc
l. Garaduc.

Gran
l. Garam.

Gyaki-völgy
'Zseliz határában említett hely' 1274: Gokyvolg, vall. (Gy. 1: 488).

 

Haraszt
1.
'Füss határában említett erdő' 1227: horost, s. (Gy. 1: 440). 2. 'Aha határában említett erdő' 1265: Harast, frut. (Gy. 1: 425).

Haró völgye
'Haró határában említett völgy' 1286/XVI.: Horou welghy [velgyi], vall. (Gy. 1: 447).

Hecse
'Szelepcsény és Hecse határában említett patak, a Zsitva jobb oldali mellékvize' 1234/364: Hecha [hecsa], fl. (Gy. 1: 447, 476). Hecse-patak 1275: Hetche potok, riv. (Gy. 1: 447).

Hizér-berek
'Taszár és Hizér határában említett erdő' +1209/XVII.: Hizerberek, frut. (Gy. 1: 448, 480).

Holló-kő
'Oszlány határában említett hely' 1329/520: Hollokw (Gy. 1: 465).

Hosszú-föld
'Baracska határában említett hely' 1330: Huzyufeuld [hoszjú-], loc. (Gy. 1: 428). Hosszú-völgy néven is említik.

Hosszú-völgy
'Bars vm. D-i részén a Garamba lefutó patakvölgy, Baracska határában említik' 1330: Huzyuweulg [hoszjú-], loc. (Gy. 1: 413, 428). Hosszú-föld néven is említik.

Hrabic
'Revistye határában említett patak' 1228: Hrabich, torr. (Gy. 1: 469).

 

Kis-Zsitva
'Kistapolcsány mellett folyó víz' 1318: Kywsytua, fl. ~ Kussitua [küs-], fl. (Gy. 1: 479). Az első adat talán íráshiba. Esetleg azonos a Topolnicá-val. Vö. Zsitva.

Kompa
'a Garammal párhuzamosan futó patak, a Szitnyice jobb oldali mellékvize' +1075/+124/ +217, 1255 [3a], +?1255, 1305: Compa, aqua, rip., fl. (Gy. 1: 413, 472, 489), 1156/347, [1158 k.], 1158/347: Cumpa, fl. (Gy. 1: 413, 429, 474), 1255: Kompa, fl. (Gy. 1: 472). Kompuska 1156/ 347, 1158/347: Cumpuska, fl. (Gy. 1: 413, 429).

Kövesd
'Zseliz határában említett patak' 1303: Kuesd [küesd], fl. (Gy. 1: 489).

Küs-
l. Kis-.

 

Ladoméra
'Apáti és Ladomér határában említett patak' +1075/+124/+217: Radmera [radméra] [2a], riv. (Gy. 1: 425, 456), +1209/XVII.: Lodomera, fl. (Gy. 1: 426).

Lipok
'Garaduc határában említett patak' 1302: Lypuk, riv. (Gy. 1: 441).

Liszna
'a garamszentbenedeki monostor birtokösszeírásában említett patak' +1075/+124/+217: Lisna, riv. (Gy. 1: 443).

Löve pataka
'Rendve határában említett patak, a Zsitva bal oldali mellékvize' 1299/324: Luepataka [lüe-], riv. (Gy. 1: 414, 468).

Luka-szeg
'Zseliz határában említett hely' 1293: Lukazeg, loc. (Gy. 1: 488).

Luka-tető
'Mikola és Zseliz határában említett hely' 1293: Lukatheteu [2a], loc. (Gy. 1: 462, 488).

Lukóca
'Béla határában említett patak' 1228: Lvcovcha [lukęca ~ lukovca], torr. (Gy. 1: 433).

 

Magas-mart
'Várad határában említett hely' 1306: mogos moth [ƒ: morth] (Gy. 1: 484).

Mihály vára
'Oszlány határában említett hely' 1329/520: Myhalwara, lap. (Gy. 1: 465).

Mohanc(s)a ?
'Oszlány határában említett patak' 1329/520: Mohancha, fl. (Gy. 1: 465).

Mojs gaja ?
'Szelepcsény határában említett facsoport' 1234/364: Moys Gaya [2a], a. (Gy. 1: 476).

 

Nagy-sár
'Bars vm. D-i részén, Sáró határában említett patak, a Garam jobb oldali mellékvize' 1255, +?1255, 1305: Nogsar, riv., prat., rip. (Gy. 1: 413, 472). Sár és Zselizi-sár néven is említik.

Nolin ?
'Kensi határában említett hely' 1327/ 519: Nolin, loc. (Gy. 1: 450).

Nyáras-völgy
'Bars vm. D-i részén a Garamba lefutó patakvölgy, Baracska határában említik' 1330: Narrasweulg, vall. (Gy. 1: 413, 428).

Nyitra
'Bars vm. ÉNy-i szélét érintő folyó' +1075/+124/+217, 1329/520: Nitra, aqua, riv. (Gy. 1: 414, 435, 465), 1329/520: Nitram [2a] (Gy. 1: 465).

 

Oltvány
'Győröd határában említett erdő' 1278/322: Olthuan, s. (Gy. 1: 446).

Ördög ? sara
'Tolmács határában említett hely' +1075/+124/+217: Orduksara [ördüksara], lac. (Gy. 1: 481).

 

Patak
'Lüle határában említett vízfolyás' 1327: Patak, riv. (Gy. 1: 459).

Perec
l. Prestuc.

Plesivice
'a garamszentbenedeki monostor birtokösszeírásában említett hegy' +1075/+124/ +217: Plesiuicze, mo. (Gy. 1: 443).

Poklos-verem
'Szelepcsény határában említett hely' 1234/364: Poklos uerem, cav. (Gy. 1: 476).

Prestuc ~ Prisztuc
'a Garam és a Szitnyice között futó patak, a Szitnyice mellékvize, Garamszentbenedek és Baratka határában említik' +1075/ +124/+217: Prestucz, riv. (Gy. 1: 413, 443), 1156/347: Pristuc (Gy. 1: 413, 429), 1347: Pristuc fl. vulgo Perecz [perec], fl. (Gy. 1: 413, 429).

 

Radméra
l. Ladoméra.

Razsnica
l. Rohozsnica.

Rohozsnica
'Rohozsnica és Vezekény határában említett patak, a Szincsével egyesülve ömlik balról a Zsitvába' 1284: Rasnicha [razsnica], lac. (Gy. 1: 414, 469), 1295: Rohozniche [rohozsnice], riv. (Gy. 1: 414, 486).

(Ryvchka)
'Revistye határában említett patak' 1228: Ryvchka [2a], torr. (Gy. 1: 469).

 

Sár
'a Garam jobb oldali mellékvize Bars vm. D-i részén, Mikola és Zseliz határában említik' 1274 [5a], 1293 [2a]: Saar, aqua, lac., lut. (Gy. 1: 413 [az 1293-ból való adat Sar formában szerepel], 462, 488). Nagy-sár és Zselizi-sár néven is említik.

Sarac(s)ka ?
'Knyezsic határában említett patak, a Zsitva mellékvize' +1075/+124/+217: Sarraczka, riv. (Gy. 1: 443).

Sarkos-cser
l. Szurkos-cser.

Soler
l. Szoler.

Sólyom-kő
'Apáti határában említett hely' 1253: Soulumku (Gy. 1: 426).

Sosol
'Bars vm. É-i erdős vidéke' +1209/XVII.: Susolul [?], t. (Gy. 1: 425, 474), 1246/548/XVIII.: v. S. Crucis de Susal, 1253: sub castro [Susol] (Gy. 1: 473, 474), 1264/Pp.Reg., 1283 [2a]: Susol (Gy. 1: 458, 467, 473, 474). Sosolgy +1075/ +124/+217, 1209: t-m in Susolgi (Gy. 1: 413, 425, 474).

Stahojn ?
l. Sztahojn.

Stranya ?
l. Sztranya.

Széki völgye
'a Széki közelében fekvő Haró határában említett völgy' 1286/XVI.: Zeky wewlghy [völgyi], vall. (Gy. 1: 447, 475).

Szerav-szék ?
'Oszlány határában említett hegy' 1329/520: Zeravzek, mo. (Gy. 1: 465).

Szinc(s)e
'a Razsnica menti Vezekény határában említett folyó, a Zsitva bal oldali mellékvize' 1295: Scinche, riv. (Gy. 1: 414, 486).

Szitnyice
'Bars vm.-t K felől határoló, a Szitnya hegy oldalából eredő folyó' 1296: Zytnice, aqua, 1307: Zithnice, lac. (Gy. 1: 413).

Szoler
'Körmöcbánya határában említett völgy' 1331: in valle Soler (Gy. 1: 454).

Szórád
'Garaduc határában említett hely' 1302: Zouorad [szovorád], port. ~ Zorad (Gy. 1: 441). Györffy Zorad-nak olvassa (1: 487).

Szovorád
l. Szórád.

S(z)tahojn ?
'Oszlány határában említett folyó, a Nyitra bal oldali mellékvize' 1329/520: Stahoyn, riv. (Gy. 1: 465).

S(z)tranya ?
'Taszár határában említett patak' +1209/XVII.: Stranya, fl. (Gy. 1: 480).

Szurkos ? -cser
'a garamszentbenedeki monostor birtokösszeírásában említett nagy kiterjedésű erdőség, a Szitnya erdős vonulata, Bars vm.-t K-ről, Hont vm. felől határolja' +1075/+124/+217: per silvam Huntiensem, que Hungarice Surkuscher vocatur (Gy. 1: 413, 443). Györffy Sarkos-cser-nek olvassa (vö. még 1: 418).

Szüküle ?
'Béla határában említett hegy' 1228: Zucule, mo. (Gy. 1: 433).

 

Tapla
l. Tepla.

Teknős
'Bélád határában említett völgy' [1272-90]: Tekeneus [tekenős] [2a], vall. (Gy. 1: 434).

Tepla
'a Garam felső folyásának bal oldali mellékvize, Apáti határában említik' +1075/+124/ +217: Tapla [2a], riv. (Gy. 1: 413, 425), +1209/ XVII., 1253: Tepla, riv., fl. (Gy. 1: 426).

Terence
l. Dervence.

Topolnyica
'a Zsitva jobb oldali mellékvize, Kistapolcsány határában említik' 1324: Thopolnica, fl. (Gy. 1: 413, 480). Esetleg azonos a Kis-Zsitva patakkal.

Topolnyica-fő
'a Topolnyica forrása' 1293: caput fontis Topolniche fev [topolnice] (Gy. 1: 413).

Tormás
'a Zsitvával párhuzamosan folyó patak, Bars vm. DNy-i részén, Besenyő határában említik' +1075/+124/+217: Tarmas, aqua (Gy. 1: 414, 435).

Tornaka
'Garaduc és Korosán határában említett patak' 1300: Tornoka, fl. (Gy. 1: 453), 1302: Tornaka, fl. (Gy. 1: 441). Vö. Csurnoka.

Tölgy
1265 (Aha): Twl [tül], a. (Gy. 1: 425).

Tribecs
'Bars vm. Ny-i részének erdős vonulata' 1113: Trebisc [trebics], s. (Gy. 1: 413, 461).

 

Uhla ? -patak
'Bálvány határában említett patak' 1331: Vhlapatak, riv. (Gy. 1: 427).

(Urrec)
'Garaduc határában említett hely' 1302: ad viam Urrech (Gy. 1: 441). Elképzelhető, hogy egy településnév romlott alakja rejlik a névben.

 

Váradi út
'Haró és Várad között vezető út' 1286/XVI.: Warady wth, antiqua via (Gy. 1: 447, 484).

Vemerd kuta
'Rendve határában említett kút' 1299/324: Wemerdkuta, put. (Gy. 1: 468).

Vidricki
'a Viderc közelében található Apáti határában említett hegy' +1075/+124/+217: Wydrizki, mo. (Gy. 1: 425, 487).

Vitazla ?
'Bélád határában említett nagy völgy' [1272-90]: Witazla, vall. (Gy. 1: 434).

 

Zorad
l. Szórád.

Zselizi-sár
'a Garam jobb oldali mellékvize Bars vm. D-i részén, Zseliz határában' 1274: Selyzy sar, palus (Gy. 1: 413, 488). Sár és Nagy-sár néven is említik.

Zsikva
'a Zsitva egyik forrásága, Zsikva határában említik' +1075/+124/+217: Sikua, riv. (Gy. 1: 489).

Zsitva
'Bars vm.-t Ny-ról határoló folyó' +1075/+124/+217: Sitoua [zsitova] [2a], aqua (Gy. 1: 413, 414, 435, 443, 480) ~ Sitouam, aqua (Gy. 1: 443), [1165 k.]: Sitouua [2a], aqua (Gy. 1: 475), [1205-35]: Situa (Gy. 1: 437), +1209/ XVII.: Sythwam [2a] ~ Sytwam, fl. ~ Sythwe, lit. (Gy. 1: 480), 1227, 1231: Sitwa, fl. (Gy. 1: 440), 1229 [2a], 1256: Sythua, rivus, fl. (Gy. 1: 440, 476), 1229: Sythuam, 1234/364: Zytua, fl. (Gy. 1: 476), 1246: Sytva, fl. (Gy. 1: 448), 1249: Sytwa, fl. (Gy. 1: 461), 1256, 1324, 1327: Sytua, fl. (Gy. 1: 426, 441, 461), 1265: Sytue, fl. (Gy. 1: 425), 1313/339: Sittua [2a], fl. (Gy. 1: 441). Vö. Kis-Zsitva.