ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

Ajdva ?
'Kovácsi határában említett szőlő' 1326/400: Aydua , vin. (Gy. 2: 272).

Alájáró
'Pél határában említett hely' 1307: Alayarou , vert. (Gy. 2: 306).

Aqua Calida
l. Tapolca.

Árnyék-mál
'Sümeg határában említett hegy' 1275, [1275]: Arnykmal , promo. (Gy. 2: 208, 310).

Aród
'Epsző határában említett hegy' 1193: Aroud , mo. (Gy. 2: 236).

Árok-hát
'Nyír határában említett hely' 1250: arukhat , fov., foss. (Gy. 2: 304).


Balya
'a Pilis hegye, Ákospalotája és Úrkuta határában említik' 1252, 1269 [2a]: Bala , mo. (Gy. 2: 207, 223, 288), 1288: Balya , t. (Gy. 2: 223).

[Bán réve]
'a Sajt út átkelőhelye a Garamon' (vö. Gy. 2: 220, 302) 1228: ad portum Bani (Gy. 2: 301).

Barbajló
?'Sümeg határában említett hegy' 1275, [1275]: Barbaylo , mo. (Gy. 2: 208, 310).

Bérc
1249 (Nyír): berch (Gy. 2: 303), 1269/294 (Munkád), 1340 (Nyék): Berch (Gy. 2: 300, 302).

Berek-szád
'Úrkuta határában említett hely' 1288: Berukzad [berükszád] (Gy. 2: 207, 288).

Besenyő kuta
'Nyír határában említett hely' 1326: Beseneukutha [2a], put. (Gy. 2: 304).

Bille-mál
'Bille település határában említett sző­lő' 1332: Billemal , vin. (Gy. 2: 208, 229, 255).

Bor-kút
'az Esztergom melletti Újfalu határában említett szőlő' 1331/332, 1332: Burkuth , vin., 1332: Burkwth (Gy. 2: 286).


Calida Aqua
l. Tapolca.

(Caryanych)
'Szalánta és Tarján határában em­lí­tett völgy' 1326: Caryanych , vall. (Gy. 2: 311, 313). Györffy Taryanych -ra javítja.

Contrata Judeorum
l. Zsidó utca.

Contrata Latinorum
l. Olasz utca.

Contrata Sancti Laurencii
l. Szent Lőrinc utca.

Cseregy
'Agár határában említett erdő' 1268: Cheryg , s. (Gy. 2: 207 [ Cherig alakban], 223).

Csókás-kő
'a Szamárd-hegy egyik sziklája, Szamárd település határában említik' 1292: Chokasku , rup. (Gy. 2: 207, 275) ~ Chokaskeu , rup. (Gy. 2: 275).


Danubius
l. Duna.

Danubius Magnus
l. Nagy-Duna.

Danubius Minor
l. Kis-Duna.

Danubius Parvus
l. Kis-Duna.

Derdő ?
'Szamárd határában említett hely' 1292: derdeu , foss. (Gy. 2: 275).

Disznóól-fő
'Pél határában említett hely' 1307: Gyznouolfeu [gyiszn ę ólf Č ], m. (Gy. 2: 306).

Dorog-hegy
'a Dorog közelében fekvő Nyír tele­pülés határában említett hegy' 1249: Durugheeg , mo. (Gy. 2: 208, 303).

Duna
'a Kárpát-medence legnagyobb folyója' +1135/+262/566, 1230, 1249, 1256, 1257, 1288, 1289, 1294, 1300, 1304, 1317, 1330, 1332: Danubium (Gy. 2: 208, 229, 230, 241, 244, 245, 252, 253, 254, 261, 264, 287, 293, 301, 303, 314), 1147, [1172], 1257, 1285, 1292: Danubio (Gy. 2: 235, 239, 250, 301), +1162: Danubius (Gy. 2: 208), +1201/[1221 e.], +1234, 1239, 1257, 1262, 1289, 1298, [XIII.]: Danubii , rip. (Gy. 2: 238, 242, 255, 276, 287, 298, 301), 1288, 1292, 1303 [2a]: Danobium (Gy. 2: 208, 230, 252, 276), 1292 [3a], 1304: Danobii , rippa (Gy. 2: 228, 275, 276). Vö. Kis-Duna, Nagy-Duna.


Elő-mál
'Sümeg határában említett hely' 1275, [1275]: Eleumal , loc. (Gy. 2: 208, 310).

Ér
'holtág a Garam torkolatvidékénél, Hort határában említik' 1261: Er , alv. (Gy. 2: 208, 292).

Eresztvény
'Agár határában említett hely' 1268: erezteyn [? ereszt Ä ny], salt. (Gy. 2: 223).


Fancsal ere
'holtág a Garam torkolatvidékénél, Nána határában említik' 1228: Fontscolere (Gy. 2: 208, 302).

Fenyérd-mál
'Fenyérd településen említett hely' 1314: vineam . in territorio Fen(er)ed mal [fenyéred-], 1331: Fenerdmal , t. (Gy. 2: 269).

Fenyő-mál
'Pél határában említett domb' 1307: Fenyeumal , montic. (Gy. 2: 207, 306).


Garam
'a Duna bal oldali mellékvize' +1135/ +262/566, +1135/+262//XVII., 1230: Gron , fl. (Gy. 2: 208, 227, 314), [1172], 1282: Grane , aqua (Gy. 2: 208, 239, 306), 1228 [6a], 1261 [2a], 1282, 1306, 1306/307, 1312, 1314, 1318, 1320: Goron , fl., flum. (Gy. 2: 208, 292, 294, 295, 297, 301, 302, 306, 314), 1230: Granam [3a] (Gy. 2: 208, 314), 1323>520 k., 1329: Garan , fl., aqua (Gy. 2: 208, 290, 292), XIV.: Gran (Gy. 2: 238, 239). L. HA. 1. Bars vm. Garam.

Garam-tő
'a Garam torkolatvidéke' 1309: Goronchev [ ƒ : Goronthev] , fl. (Gy. 2: 208).

Gete
'Tokod határában említett hegy' ?1181/XVII.: Gethe , mo. (Gy. 2: 208, 315).

Godolya-mál
'Sümeg határában említett hegy' 1275, [1275]: Gudulamal , mo. (Gy. 2: 208, 310).

Gran
l. Garam.

Gyisznóól-fő
l. Disznóól-fő.


Hajlék
'Fenyérd határában említett hely' 1331: hayluk [hajluk], loc. (Gy. 2: 269).

Haraszt
'Epöl határában említett hely' 1225: horosth , silvula (Gy. 2: 236), 1270: horost, arbusta (Gy. 2: 237).

Hegyes-kő
'Epsző határában említett hegy' 1193: Hygiskeu (Gy. 2: 208, 236).

Herbordfiaandrás háza
'Olaszvárosban említett ház' 1332: Herborthfiaandreashaza , cu., fu. (Gy. 2: 255).

Heves ? ~ Hűs ? -ér
'Sümeg határában említett hely' [1275]: Heuser , loc. (Gy. 2: 310).

Hice ?
'Epsző határában említett erdő' 1193: Hyce , s. (Gy. 2: 236).

Homorú
'Sümeg határában említett völgy' 1275: Humorow , vall. (Gy. 2: 310), [1275]: Homorou , vall. (Gy. 2: 208, 310). A Két-homorúés a Homorú-tető közelében fekszik.

Homorú-tető
'Sümeg határában említett hegy' 1275: Homoroutetew , mo. (Gy. 2: 310), [1275]: Homorouteteu , mo. (Gy. 2: 208, 310). Vö. Homorú.

Homorú-völgy
'Sárkány határában említett völgy' 1247: Homorouvelg [-velgy], vall. (Gy. 2: 207, 308). A Vizes-homorúközelében fekszik.

Horh-tető
'Sümeg határában említett hely' [1275]: Hurhteteu , loc., 1275: Hurhtetew , loc. (Gy. 2: 310).

Hűs ? -ér
l. Heves-ér.


Iborfiastefán háza
'Olaszvárosban említett ház' 1332: Ibwrfiastephanhaza , cu., fu. (Gy. 2: 255).

Iker-hegy
'Nyír határában említett hegy' 1249: inter 2 monticulos . Ykerheg (Gy. 2: 208 [ -heeg alakban], 303).

Insula Leustachii
l. Leustah szigete.

Insula Tobold
l. Tobold-sziget.

Insula Zsidód
l. Zsidód-sziget.

Ipoly-tő
l. Hont vm. adatai között.

Iver
l. Üver.


Kék-mál
'Sümeg határában említett hegy' 1275, [1275]: Keykmal [k Ä k-], mo. (Gy. 2: 208, 310).

Kerek-mál
'Nyír határában említett hegy' 1249: Kerekmal , montic. (Gy. 2: 208, 303).

Két-homorú
'a Sümegtől ÉK-re fekvő Dág határában említett hely' 1262: ad viam que it per medium montis et vocatur Kethomorov , 1262/ 270/275: Kethemorou [ ƒ : Kethomorou] Gy. 2: 234). Vö. Homorú.

Kis-Duna
'a Duna jobb oldali mellékága Esztergomnál' +1202/[1221 u.]: Danubium Minorem [2a] (Gy. 2: 256), +1202, 1294: Minorem Danubium (Gy. 2: 208, 285), +1201/[1221 e.]: Danubii Minoris (Gy. 2: 255), 1239: Kysduna , rip., flum. (Gy. 2: 208, 285, 287), 1272: Parvum Danobium (Gy. 2: 281), 1272, 1279: Parvi Danubii , rip., flum. (Gy. 2: 208, 264, 281), 1279: Danubium Parvum (Gy. 2: 264), 1295: Minorem Danobium (Gy. 2: 285), 1299, 1331, 1331/332: Parvum Danubium (Gy. 2: 254, 265, 266). Vö. Duna, Nagy-Duna.

Kis-Köved
'Pél határában említett hely' 1307: Kyskued [kisküed], m. (Gy. 2: 306). Esetleg összefügg a Kövedpatakkal.

Komló-fő
'a Sümegtől ÉK-re fekvő Dág határában említett hely' 1262: supra ortos cumulorum qui vocantur Komloufeu (Gy. 2: 219, 234), 1262/270/275: Cumlofeu (Gy. 2: 234).

Kő-gát
'Nyék határában említett hegy' 1340: Kwgath , mo. (Gy. 2: 302).

Kő-pest
'Nyék határában említett hegy' 1340: Kwpesth , mo. (Gy. 2: 302).

Kövecses
'Tokod határában említett hegy' ?1181/XVII.: Keueczes [kevecses], mo. (Gy. 2: 315).

Köved
'Nyír határában említett patak' 1249: Kved [küed], aqua (Gy. 2: 208 [ Kued alakban], 303). Esetleg összefügg a Kis-Kövednevű hellyel.

Közép-mál
'Kovácsi határában említett hegy' 1326/400: Kuzepmal (Gy. 2: 208, 272).

Kút-fő szurdoka
'Pél határában említett hely' 1307: Kuthfeu zurduka , fons (Gy. 2: 306).


Láz
'Epöl határában említett hegy' 1271, 1279: Laz , mo. (Gy. 2: 237).

[Leustah szigete]
'sziget a Dunán a Garam és az Ipoly torkolata között' 1298: insula Leustachii (Gy. 2: 298).


Mados ? -fő
'Pél határában említett hely' 1307: Modusfeu (Gy. 2: 208, 306).

Magnus Danubius
l. Nagy-Duna.

Magnus Vicus Latinorum
l. Nagy Olasz utca.

Marcelneje diója
'Úrkuta határában említett dió­fa' 1288: Marcelneygyaya [marcel neji gyiája], a. nucis (Gy. 2: 288).

Megye 1.
'Agár határában említett hely' 1268: mege (Gy. 2: 223). 2.'Mogyorós határában említett hely' 1269/294: per qd. limitem, qui vulg. mege vocatur (Gy. 2: 300).

Meggyes-mál
'Sümeg határában említett hely' 1275, [1275]: Medyesmal , loc. (Gy. 2: 208, 219, 310).

Minor Danubius
l. Kis-Duna.

Mons Zamard
l. Szamárd-hegy.

Monymulató
'Agár és Szalánta határában említett hegy' 1268: Munmulotov , mo. (Gy. 2: 223), 1326: Munmoloto , mo. (Gy. 2: 311).


[Nagy-Duna]
'Esztergomnál említett Duna-szakasz, bizonyára a Duna fő ága' +1202/[1221 u.]: Magni Danubii (Gy. 2: 256). Vö. Duna, Kis-Duna.

Nagy Olasz utca
l. Olasz utca.

Nyárasd
'Hidegkút határában említett völgy' 1294/XVII.: Nyarods [ ƒ : Nyarosd] , vall. (Gy. 2: 292).

Nyárs-hegy
'Úrkuta határában említett hegy' 1288: Nyasheg [nyás-], mo. (Gy. 2: 207, 288).

Nyerged-szeg
'Bajót faluhoz közeli hely' [1200 k.]: Nergedsceg (Gy. 2: 316).

Nyerges-bérc
'a Garam és az Ipoly torkolatvidéke között fekvő hegy' 1262: Nergesberch , mo. (Gy. 2: 207).

Nyír
'Nyír és Bajon határában említett hegy' 1244: Nyr [3a], mo. (Gy. 2: 224, 225, 303). Nyír-kő1249: Nyvrkv , mo. ~ Nyrkv [2a], m. (Gy. 2: 208, 303), 1326: Nyrku [2a], mo., m. (Gy. 2: 208, 303, 304).


[Olasz utca]
'az esztergomi vár alatt levő Olaszváros D felé irányuló főutcája' +1201/[1221 e.], 1242, 1272 [2a], 1299: Vico Latinorum (Gy. 2: 250, 251, 252, 253), 1251: Vici Latinorum (Gy. 2: 251) ~ Vicus Latinorum (Gy. 2: 263), 1258: contrata Latinorum (Gy. 2: 267), 1272: Contrata Latina [2a] (Gy. 2: 252) ~ Latine Contrate (Gy. 2: 252, 281), 1294: Contrata Latinorum (Gy. 2: 257). [ Nagy Olasz utca]1258: in Magno Vico Latinorum (Gy. 2: 267), 1327: Magnus Vicus Latinorum (Gy. 2: 254, 267).


Palacium Zsenye
l. Zsenye palotája.

Pártás ~ Partos-patak
'Kovácsi határában említett patak, a Duna jobb oldali mellékvize' 1326/400: Partaspotok , aqua (Gy. 2: 208, 272).

Parvus Danubius
l. Kis-Duna.

Péter fája
'Agár határában említett hely' 1268: Peturfaya [petür-] (Gy. 2: 223).

Pilis
'Esztergom vm.-t K-en, a Dunától D-re határoló erdős hegy­vidék' 1187 Pp.: Ples , s. (Gy. 2: 207), 1244: Pelis (Gy. 2: 207, 208, 224) ~ Pelys (Gy. 2: 224).

Poklos szurdoka
'Pél határában említett hely' 1307: Puklus zurduka (Gy. 2: 208 [ Pukluszurduk alakban], 306).

Poronca ?
'Sárkány határában említett domb' 1247: Porouncha , montic. (Gy. 2: 207, 308). Györffy Porontya formában olvassa (i. m. 207).

Portus Bani
l. Bán réve.

Pó-tó ?
'Bajon határában említett forrás' 1244: Poutou , fons (Gy. 2: 225).


Rakattya-
l. Rekettye-.

Ravasz-mál
'Sümeg határában említett hegy' 1275: Rowozmal , mo. (Gy. 2: 310), [1275]: Rouozmal , mo. (Gy. 2: 208, 310).

Rekettyefa
1249 (Nyír): rakatyafa [rakatyafa], dum. (Gy. 2: 303).

Rögös
'Esztergom vm.-t Ny felől határoló erdős hegység, a Dunától D-re' 1225: Rugus , s. (Gy. 2: 207).


Sajt út
'Hont vm. felé vezető út, Nána határában említik' 1228: Sohtut [so é tút] ~ Sothut [ ƒ : Sohtut] , loc. (Gy. 2: 301).

Sár
'a Duna jobb oldali mellékvize, Epsző határában említik' 1193: Sar [2a], aqua (Gy. 2: 208, 236).

Sárkány-hegy
'Kovácsi határában említett hegy' 1326/400: Sarkanheg , mo. (Gy. 2: 207, 272).

Séd-tő-aszó ?
'a Duna jobb oldali mellékvize, Sártvány határában említik' 1303: Seenkuezou [ ƒ : Seedtuozou] , riv. (Gy. 2: 208, 308, 309). Györffy Sénkő-aszó-nak olvassa.

Sénkő-aszó
l. Séd-tő-aszó.

Sírkő
'Epsző határában említett hely' 1193: Seyrkev (Gy. 2: 236).

Somogy
'Fenyérd és Kovácsi határában említett szőlő' 1326/400: Sumug , vin. (Gy. 2: 269, 272).

Somojl ?
'Epsző határában említett hegy' 1193: Sumujl , mo. (Gy. 2: 236).

Sós-kút
'Sümeg határában említett völgy' [1275] : Souskut , vall. (Gy. 2: 208, 310), 1275: Souskuth , vall. (Gy. 2: 310).

Szamárd[-hegy]
'hegy a Duna-parton, Szamárd település határában említik' 1292: in monte Zamard (Gy. 2: 207, 275).

[Szent Lőrinc utca]
'utca az esztergomi Olaszváros É-i részén a Szent Lőrinc templom mellett' 1294: in contrata . S. Laurencii (Gy. 2: 263).

[Szent Márton utca]
'utca az esztergomi Olaszváros D-i részén a Szent Márton templom mellett' 1258: ad vicum S. Martini (Gy. 2: 267).

Szilad
'Epöl határában említett hegy' 1279: Zylod , mo. (Gy. 2: 237).

Szomor
'a Szomor település közelében fekvő Agár határában említett kút' 1268: Zumur , put. (Gy. 2: 223).


Tanya 1.
'Ebed határában említett halászó hely' 1237: togna , piscat. 1239: tona , piscat., 1292: tana, piscar. (Gy. 2: 235). 2.'a Leustah szigete közelében említett halászó hely' 1298: thona , piscat. (Gy. 2: 298).

Tapolca
'Esztergom határában eredő meleg vizű forrás és tóvá kiszélesedő patak' (vö. Gy. 2: 259) +1201: Calidae Aquae (Gy. 2: 208), +1201/[1221 e.], 1320: Aque Calide , lac. (Gy. 2: 255, 274, 285), 1294: clausuram mol-rum . de Taplycha [taplica], 1295: Toplycha , aqua (Gy. 2: 208, 285) ~ Taplucha , [1296]: Toplicha , 1303: mol. . cum balneo in Calidis Aquis (Gy. 2: 285).

Tarjánic ?
l. (Caryanych).

Telek 1.
'Nána határában említett hely' 1228: culta t. ville vulgo teluc [telük] (Gy. 2: 218, 301). 2.'Csév határában említett hely' 1274: t. fimata que vulg. teluk vocatur (Gy. 2: 231).

Telelő-haraszt
'Szomor határában említett hely' 1269: Teleleu horost , frut. (Gy. 2: 218, 312).

Teszér-kút
'Bajon határában említett hely' 1244: Tezercut [2a] (Gy. 2: 224).

Tető-fő
'Sümeg határában említett hely' 1275, [1275]: Theteufeu (Gy. 2: 310).

[Tobold-sziget]
'sziget (talán a Dunán), helye közelebbről ismeretlen' 1245: insula Tubold (Gy. 2: 315).

Tót-szurdok
'Pél határában említett hely' 1307: Touthzurduk (Gy. 2: 306).

Törzsök
'Esztergom vm. ÉNy-i határán húzódó erdős hegyvonulat' [1200 k.]: Tursoc , s. (Gy. 2: 207).


Úr kuta
'Úrkuta település határában említett kút' +1092/+274//399, 1288 [3a]: Vrkuta , fons, put. (Gy. 2: 288, 289), 1252: Wrcuta , put. ~ Wrcutha , put. (Gy. 2: 288).

Üver
'Hort határában említett völgy' 1261: Iver [iver], vall. (Gy. 2: 292).


Vad-Somló
'Kesztölc és a Pilis vm.-i Szentlélek települések között húzódó hegy' 1333: mons petrosus Vadsumlo (Gy. 2: 208).

Vicus Latinorum
l. Olasz utca.

Vicus Sancti Martini
l. Szent Márton utca.

Vizes-homorú
'Sárkány határában említett hegy' 1247: Wyzeshomorou , mo. (Gy. 2: 207, 308). Vö. Homorú-völgy.


Zsenye palotája
'Zsenye ispán háza az esztergomi Olaszváros főterén' (vö. Gy. 2: 255) [1177 k.]: in domo Ssene (Gy. 2: 250), 1243: palacium Zenie (Gy. 2: 265), 1294: palacii domine Zenye (Gy. 2: 253), 1330: Zenyepalataya , pal. ~ Zenia palataia (Gy. 2: 254, 264 [ -palotaya formában]), 1331: Zenie palataya , pal. ~ Zenie palutaya (Gy. 2: 254, 264).

Zsidód-[sziget]
'Zsidód településhez tartozó sziget a Dunán' 1262: ins. . nomine Sydoud (Gy. 2: 318).

[Zsidó utca]
'az esztergomi Olaszváros D-i részén levő utca' 1294: in Contrata Judeorum (Gy. 2: 257, 263).