ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Albus Crisius
l. Fehér-Körös.

 

Balaton
'Murul határában említett mocsár' 1295/423: Balatun, prat. (Gy. 1: 510).

Bálványos halma
'Torda határában említett kiemelkedés' [1330 k.]: Balwanusholma, coll. (Gy. 1: 515).

Bozd
'Maró határában említett hely' 1295: Bozd (Gy. 1: 510).

Boz foka
'Károly határában említett vízfolyás, ill. sziget' 1326/327/380: Buzfoka, fl., ins. (Gy. 1: 509).

 

Crisius
l. Körös.

Crisius Albus
l. Fehér-Körös.

 

Ecseg-tó
'az Ecseghez (Heves vm.) közeli Bala határában említett halastó' 1326: Echegtov, pisc. (Gy. 1: 503).

Enyes ?
'Torda határában említett víz' [1330 k.]: Hehnus [? enyüs], stag. (Gy. 1: 515). Enyes-ér [1330 k.]: Ehneseer, stag. (Gy. 1: 515).

Enyes-tő ?
'Torda határában említett hely, bizonyára az Enyes(-ér) torkolata' [1330 k.]: Hehnestu, loc. (Gy. 1: 515).

Ér
'Gyarmat határában említett víz' 1329/476: Eer, aqua (Gy. 1: 507).

Eresztvény
'Károly határában említett növendékerdő' 1326: cum silva de novo plantata Ereztien [eresztény ~ ? eresztyén] (Gy. 1: 509).

 

Fás
'Szilas közelében említett mocsár' 1221/ 550: Fas, palus (Gy. 1: 506, 514).

Fecel ? ~ [Fecel szigete]
'Bajom határában említett sziget' 1215/550: insula Miskae et Fecel (Gy. 1: 502).

[Fehér-Körös]
'a Körös legdélibb ága, Ketesd határában említik' 1261/271: Crisium Album (Gy. 1: 493, 509, 512). Vö. Körös.

Forcak ? halma
'Bala határában említett hely' 1326: Forcakhalma (Gy. 1: 503).

 

Gamot-ér
l. Kamut-ér.

Gyalmos
'Kuhte település halastava' 1138/329: piscine Kuhte vulg. Gyalmas (Gy. 1: 510).

 

Halom
'Gyarmat határában említett domb' 1329/476: holm, montic. (Gy. 1: 507).

 

Insula Fecel
l. Fecel.

 

Kalepod ?
'Maró határában említett hely' 1295: Qualepod (Gy. 1: 510).

Kamut-ér
'Kamut és Murul határában említett patak' 1295/423: Kamawlther [kamŕltér] [2a] (Gy. 1: 508 [Kamaulther alakban], 510) ~ Gamother [gamotér] (Gy. 1: 510).

Keres-
l. Körös-.

Kilet-ér ?
'Maró határában említett hely' 1295: Kylether [2a] (Gy. 1: 510).

Kis-Lukó
'Maró határában említett hely' 1295: Kisluko (Gy. 1: 510).

Körös
'Csongrádnál bal felől a Tiszába ömlő folyó' 950 k.: kr×soz (Gy. 1: 493), +1075/+124/ +217: Crys, fl. (Gy. 1: 493, 505), 1138/324, 1138/ 329: Cris (Gy. 1: 493), 1200 k., 1283: Crisium (Gy. 1: 493, 506, 513), 1258> 520 k.: Crisio (Gy. 1: 513), 1258> 520 k., [1330 k.] [2a], 1330/378: Crisy, fl. (Gy. 1: 513, 515), 1279: Kris (Gy. 1: 498), 1297: Crisyum (Gy. 1: 506, 508), 1338: Keres [keres], fl. (Gy. 1: 505). Vö. Fehér-Körös.

Körösköz
'a Körös és a Túr köze' 1350: in Kereskus [keresküz] (Gy. 1: 511).

Körtvély-ér
'Murul határában említett patak' 1293/423: Kerthweler [kertvélyér] (Gy. 1: 510).

Körtvély-ér-tő
'a Murul határában található Körtvély-ér torkolata' 1295/423: Kerthwelerthew (Gy. 1: 510).

Közép-rét
'Murul határában említett rét' 1295/423: Kwzepreth [2a], prat. (Gy. 1: 510).

Kris
l. Körös.

 

Maró
'Maró határában említett sziget' 1295: Moro, ins. (Gy. 1: 510).

Maros
l. Csanád vm. adatai között.

Mustony ?
'Gyarmat határában említett rét' 1329/476: Musthun, prat. (Gy. 1: 507).

 

Nagy-sár
'nagy kiterjedésű mocsár, rétség Békés vm. É-i részén' 1329/476: Nogsaar [3a], aqua (Gy. 1: 493, 507). Szerep néven is említik.

Nyomod
'Torda határában említett hely' [1330 k.]: Nyumud, stag. (Gy. 1: 515).

 

Ösvény
'Enyed és Ösvény határában említett vízfolyás' 1301> 437: Ewswen, fl. (Gy. 1: 505, 511).

 

Pakasz
'Károly határában említett hely' 1326/ 327/380: Pakas ~ Pakaz, loc. (Gy. 1: 509).

 

Ság-tó
'Bala határában említett halastó' 1326: Saagtov, pisc. (Gy. 1: 503).

Szerep
'nagy kiterjedésű mocsár, rétség Békés vm. É-i részén' [1200 k.]: Zerep, lut. (Gy. 1: 493, 514). Nagy-sár néven is említik.

Szilbokor
'Gyarmat határában említett berek' 1329/476: Zylbukur [2a], nem. (Gy. 1: 507).

 

Tekerő
'a Körös jobb oldali mellékvize Torda környékén' 1200 k.: Tekereu, fl. (Gy. 1: 493).

Telekláb-rét
'Murul határában említett hely' 1295/423: Teluklabreth [telük-] (Gy. 1: 510).

Terem-halom
'Bala határában említett domb' 1326: Teremholm (Gy. 1: 503).

Tisza
l. Csongrád vm. adatai között.

Torda sara
'nagy kiterjedésű mocsár, rétség Békés vm. K-i részén, Torda környékén' [1330 k.]: Tordasara, prat. (Gy. 1: 493, 514, 515).

Tövises-szék
'Murul határában említett hely' 1295/423: Thwysseszek [tüisses-] [2a] (Gy. 1: 510, 511).

Túr
'a Tisza bal oldali mellékvize, Békés vm. ÉNy-i szélén' 1200 k.: Turu, fl. (Gy. 1: 493); 1326: Tur, flum. (Gy. 1: 493, 503).

 

Zsombékos
'Károly határában említett hely' 1326/327/380: Sumbucus [zsumbukus], loc. (Gy. 1: 509).