ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

Akasztó
'Igen határában említett hegy' 1238/296-301: Akazto , mo. (Gy. 2: 166).

Akna hegye
'Asszonynépe és Akna település ha­tárában említett hegy' 1177/202-3/337: Acna­hege , mo. (Gy. 2: 102, 130, 131).

Alpes
l. Havas.

Alpes Ultrasilvanes
l. Erdélyi-havasok.

Aranyász út
'az Abrudbánya felé vezető út, Bo­ csárd határában említik' 1299/369/590: Araniazut , via (Gy. 2: 124, 134).

Árkos
'a Maros bal oldali mellékvize, amely Ny felől párhuzamos a Sebessel' 1310: Arkus (Gy. 2: 100).


Bela
'Igen és Krakkó határában említett hegy' 1238/296-301: Wela [ ƒ : Bela] , lap. (Gy. 2: 102, 166, 170).

Bérc
1238/296-301 (Krakkó) [2a], 1299/XIV. (Enyed [6a], Orbó [2a]), 1299/364/590 (Fülesd), 1299/XVI. (Fülesd): beerch (Gy. 2: 141, 159, 170, 177), 1296 (Anya) [2a]: Birch (Gy. 2: 131), 1296 (Gambuc): byrch [2a] (Gy. 2: 160, 161) ~ birch (Gy. 2: 161), 1299/369/571 (Fülesd) [3a], 1299/369/590 (Bocsárd) [2a]: bercz (Gy. 2: 134, 159), 1299/338 (Buzd) [13a], 1299/369/570 (Vajasd) [3a], 1299/369/571 (Fülesd) [4a], 1299/369//787 (Miriszló) [4a], 1299/580 u. (Borbánd) [4a], 1299/XVI. (Regulustelke), 1303 (Gambuc) [3a], 1313 (Gergelyfája [4a], Veresegyház [6a]), 1320/550 (Veze) [2a], 1336 (Csergőd) [11a]: berch (Gy. 2: 101, 135, 136, 138, 159, 160, 161, 174, 181, 190, 191), 1319 (Lapád, Asszonynépe mellett) [6a]: Berch (Gy. 2: 171).

Bikk
l. Bükk.

[Blakok és besenyők erdeje]
'az Olt alsó szakasza körüli terület a Kárpátok D-i oldalán' 1224/317: silvam Blacorum et Bissenorum (Gy. 2: 111-2, 147).

Bocsár
'a Sárd mellékvize, Bocsárd és Fülesd ha­tárában említik' 1299/369/571: Buchar , fl. (Gy. 2: 100, 159), 1299/369/590: Bwchar , fl. (Gy. 2: 100, 134). Vö. Bocsárd pataka fő.

Bocsárd-mező
'Bocsárd határában említett hely' 1299/369/590: Buchardmezeo , loc. (Gy. 2: 102, 134).

Bocsárd pataka fő
'Bocsárd határában említett hely, bizonyára a Bocsár patak forrása' 1299/369/ 590: Bwchardpatakafeo , loc. (Gy. 2: 134). Vö. Bocsár.

Boz-kosár
'Veresegyház határában említett hely' 1313: Bozkosar , loc. (Gy. 2: 100, 191). Györffy Buzgó-sár-nak értelmezi.

Buzgó-sár
l. Boz-kosár.

Bükk
1299/XIV. (Orbó): byk [bik], a. (Gy. 2: 177).

Bükk pataka
'a Maros jobb oldali mellékvize, Orbó határában említik' 1282/285: Bikpotoka [bik-], riv. (Gy. 2: 100, 177).


Celna
'a Sárd mellékvize, Bocsárd és Igen határában említik' 1299/369/590: Cenla [cenla] [2a], fl. (Gy. 2: 100 [ Celna alakban], 134), 1238/296-301: Chylna , flum. (Gy. 2: 100, 166).

Cód
'az Olt jobb oldali vízrendszeréhez tartozó folyó a Szebeni-havasokban' 1339: Zcoth [szot], aqua, 1340: Zot , aqua (Gy. 2: 101).

Csáklya
'a Gáld bal oldali mellékvize, Benedek és Csáklyás (később Csáklya) települések határában említik' 1337: Chaklya [2a], aqua (Gy. 2: 100, 133, 137).

Csákó
'a Maros jobb oldali mellékvize, Miriszló határában említik' 1299/369//787: Chakou , fl. (Gy. 2: 100, 174).

Csebi völgye
'a Csebi település közelében fekvő Nagylak határában említett völgy' 1308: Chybywelge [-velgye], vall. (Gy. 2: 137, 175).

Csemernye
'Bocsárd és Fülesd határában emlí tett hegy' 1299/369/571: Chyuerma [ ƒ : Chemerna] [csemernya], loc. (Gy. 2: 102, 159). Csemernye havasa1299/369/590: Chemernehawasa (Gy. 2: 102 [ Chemernahawasa alakban], 134).

Cser
1299/369//787 (Miriszló): cherh , a. (Gy. 2: 174).

Csergőd
'két ágból egyesülő patak, a Küküllő bal oldali mellékvize, Veze határában említik' 1320/550: Chergeud , riv. (Gy. 2: 100, 191).


Demer ? telke
'Őregyházhoz tartozó telek' 1274: Deme(r)teluke (Gy. 2: 140). Györffy kérdőjellel megjegyzi, hogy az alak talán Demeg­teluke formából van javítva (i. h.).

Dió-mál
'Orbó határában említett hegy' 1282/285, 1299/XIV.: Gyomal [gyiómál], loc., 1299/XIV: Gyomaal, loc. (Gy. 2: 102, 177). Dió-málhegye 1299/XIV.: Gyomalhege, mo. (Gy. 2: 102, 177).


Éles-bérc 1.
'a Velken havasa hegye, Fülesd határában említik' 1299/369/571: Elesberch (Gy. 2: 102, 159). 2.'Borbánd határában említett hegy' 1299/580 u.: Elesbercz , mo. (Gy. 2: 101, 135).

Enyed
'a Maros jobb oldali mellékvize, Enyed település határában említik' 1299/XIV.: Enyd [enyid], fl. (Gy. 2: 141). Vö. Kis-Enyed, Nagy-Enyed-fő.

Enyed-bérc
'a Szászenyeddel szomszédos Buzd határában említett hegy' 1299/338: super 1 berch Enid vocato (Gy. 2: 136).

[Erdélyi-havasok]
'Erdélyi Fehér vm.-t D és K felől határoló hegyek, a Kárpátok' 1247 Pp/Reg.: Alpibus Ultrasilvanis (Gy. 2: 97). Havas, Havasok néven is említik.


Feket
'Asszonynépe határában említett hely, valószínűleg hegy' 1177/202-3/337: Fequet (Gy. 2: 102, 131). Bizonyára kapcsolatban áll az ugyanitt említett Feket feje, Feket kapujanevű helyekkel, amelyek ennek valamely részét jelölhették.

Fekete-ügy
l. a Székelyföld adatai között.

Feket feje
'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Fequetfee (Gy. 2: 131). Vö. Feket, Feket kapuja.

Feket kapuja
'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Fequetkopua (Gy. 2: 131). Vö. Feket, Feket feje.

Fél ? bodzfa
1337 (Benedek): felbozfa [-boz-], a. (Gy. 2: 133).

Fenyő
1299/364/590 (Fülesd): fenyw (Gy. 2: 102, 159).

Fok
'a Maros mellett lévő hely, Enyed és Orbó határában említik' 1282/285, 1299/XIV.: Fuuk , loc. (Gy. 2: 100, 177), 1299/XIV.: Fuk , loc. (Gy. 2: 100, 141), 1299/392: Fok , loc. (Gy. 2: 177).

Fredreh lese
'Bocsárd határában említett hely' 1299/369/590: Fredrehlese , loc. (Gy. 2: 102, 134).


Gáld
'a Maros jobb oldali mellékvize, Gáld falun átfolyva Gáldtőnél ömlik a Marosba' 1299/369/570 [3a], 1307: Gald , fl. (Gy. 2: 100, 160, 190).

Gáld-bérc
'a Csemernye egyik hegye, Bocsárd határában említik' 1299/369/590: Gabdberch [ ƒ : Galdberch] , loc. (Gy. 2: 102, 134).

Gambuc
'Gambuc település határában említett patak' 1296: Gumbuch [2a], rivus (Gy. 2: 161).

Gorbó-patak
l. Kolozs vm. adatai között.

Gvozd ?
'Bocsárd határában említett hegy' 1299/369/590: Guozb [ ƒ : Guozd] , mo. (Gy. 2: 102, 134).

Gyán pataka
'Regulustelke határában említett patak' 1299/XVI.: Gianpataka (Gy. 2: 181).

Gyertyán
1299/369/571 (Fülesd): chyorchyan, a. (Gy. 2: 159), 1299/369//787 (Miriszló): gertean , a. (Gy. 2: 174), 1299/XIV. (Orbó) [2a]: gyrtean , a. (Gy. 2: 177), 1299/XVI. (Fülesd): gyerthian, a. (Gy. 2: 159).

Gyió-
l. Dió-.

Gyiógy
'a Maros jobb oldali mellékvize, Tövis és Gyiógy falu határában említik' 1303/400: Gyog, aqua (Gy. 2: 100, 163, 188).

Gyortyán
l. Gyertyán.

Gyula havasa
'Enyed határában említett hegy' 1299/XIV.: Gyulahawasa , alp. (Gy. 2: 102, 141).

Gyűd ? telke
'Őregyházhoz tartozó telek' 1274: Gvyudteluke (Gy. 2: 164).


Halom
'Vajasd határában említett domb' 1299/369/570: holm , montic. (Gy. 2: 190).

Haraszt
1282/285 (Orbó): harazt , a. (Gy. 2: 177).

Havas
'Erdélyi Fehér vm.-t D és K felől határoló hegyek, a Kárpátok' [1288]>363: Hauas , mo. (Gy. 2: 97 [ Havas formában], 151). [Havasok]1211/231 Pp/Reg., 1222 Pp: Montes Nivium, 1228/359: Alpes , 1285: Snebergs ~ Sneberc (Gy. 2: 97). Az utóbbi alakok német nyelvű változatok. Erdélyi-havasoknéven is említik.

Hegye halma
'Nagylak határában említett hely' 1308: Hegheholma (Gy. 2: 175).

Hegyes-halom
1.'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Hegesholmir [ ƒ : -holmu] (Gy. 2: 131). 2.'a Küküllőtől D-re fekvő bérc, Veresegyház és Jakabpataka határában említik' 1313: Hygysholm , mo. (Gy. 2: 102, 191), 1324/407: Hegysholm , montic. (Gy. 2: 167).

Hideg-tó feje
'Fülesd határában említett hely' 1299/XVI.: Hydekthofeye , loc. (Gy. 2: 159).

Homród-fő
'Fülesd határában említett hely' 1299/369/571: Homrodfew (Gy. 2: 159).

Hüsé ? berke
'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Husee Berke , coll. (Gy. 2: 131).


Kakszun ?
'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Caxun , nem. (Gy. 2: 131).

Kékes
'Anya határában említett erdő' 1296: Keykes , s. (Gy. 2: 102, 131).

Kerecsnek
'Kerecsnek település határában említett erdő' 1296: Kerecnuk [kerecsnük], s. (Gy. 2: 102, 168).

Kiraska ?
'Fülesd határában említett hely' 1299/364/590: Kyraska , loc. (Gy. 2: 159).

Kirieleis
l. Doboka vm. adatai között.

Kis-Enyed
'az Enyed mellékvize, Enyed és Orbó települések határában említik' 1299/XIV.: Kysenegd [? -enyegd], fl. (Gy. 2: 100, 141, 177). Vö. Enyed.

Kis-Küküllő
'a Küküllő egyik ága, Erdélyi Fehér vm. határán egyesül a Nagy-Küküllővel' [1308]: de minori Kukullo ~ de Kukullu minori (Gy. 2: 153). Vö. Küküllő, Nagy-Küküllő.

Kizép-
l. Közép-.

Körös
l. Kolozs vm. adatai között.

Köz-bérc
'Gambuc határában említett hely' 1296: Keyzbirch , 1303: Kuzberch (Gy. 2: 102, 161).

Közép-bérc
'Anya határában említett hely' 1296: Kyzepbirch [kizép-] (Gy. 2: 102, 131).

Közép-erdő
'Gambuc határában említett erdő' 1296: Kyzeperdeu [kizép-], s. (Gy. 2: 102, 160).

Kút-fő
'Borbánd határában említett hely' 1299/580 u.: Kwtfw , 1299/585: Kutfew (Gy. 2: 135).

Küküllő
'a Maros bal oldali mellékvize' +1263/+324/580, +1296/+324/580: Kikello (Gy. 2: 149), 1272>413: Kykellw (Gy. 2: 168), 1277, 1313: Kukullu , fl. (Gy. 2: 99, 153, 191), 1300, 1320/550, 1324: Kukulleu , fl. (Gy. 2: 99, 152, 168, 191), 1317-20/Pp.Reg.: Cucullo (Gy. 2: 154), 1320/550: Kukullew , fl. (Gy. 2: 99, 191). Vö. Kis-Küküllő, Nagy-Küküllő.

Küküllő Maior
l. Nagy-Küküllő.

Küküllő Minor
l. Kis-Küküllő.


Lapád
'a Maros jobb oldali mellékvize, Enyed, Lapád és Miriszló határában említik' 1299/369// 787: Lapad [2a], fl. (Gy. 2: 100, 174, 171), 1299/XIV.: Lapaad , fl. (Gy. 2: 141).

Liget
'Fülesd határában említett hely' 1299/364/ 590: ligueth (Gy. 2: 159).

Likas-kő
l. Lyukas-kő.

Lóakol
'az Asszonynépe melletti Lapád határában említett hely' 1319: Luocul , nem. (Gy. 2: 123, 171).

Lotur
'az Olt jobb oldali mellékvize a Szebeni-havasokban' 1233/265/311: Lothur , aqua (Gy. 2: 101, 172).

Lovista
'a Lotur és az Olt közötti terület' 1233/265/311, 1311: Loysta [lojsta] (Gy. 2: 172).

Lyukas-kő
'Fülesd határában említett hegy' 1299/369/571: Licaskew [likaskő] (Gy. 2: 102, 159).


Maior Küküllő
l. Nagy-Küküllő.

Maros
'a Tisza bal oldali mellékvize' [1200 k.], 1231/280, 1288/293//508, 1289/315, [1294-95], 1295, 1308, 1325/415-38: Morus , fl. (Gy. 2: 99, 143, 162, 172, 175, 186, 188, 192), [1205-35] > 289 , 1238/296-301, 1248/265//421, [1263-72]/ 291/320 [2a], 1264, 1299/369//787 [2a], 1299/XIV. [4a]: Morisium (Gy. 2: 99, 101, 133, 141, 168, 170, 174, 178, 188, 192), [1263-72]/291/320, 1278, 1289, [1294-95], 1299/XIV. [2a], 1299/580 u., 1338: Morisii , aqua, fl. (Gy. 2: 132, 133, 135, 141, 188, 189, 192), +1263/+324/580, +1296/+324/580: Moros (Gy. 2: 149), 1264, 1296: Morosium (Gy. 2: 173, 189), 1276: Marisium (Gy. 2: 99, 130), 1280>413, 1287, 1299/580 u. [2a]: Morusium (Gy. 2: 135, 178, 188), 1285/436: Marosium (Gy. 2: 167, 169), 1299/369//787: Marusium (Gy. 2: 174), 1299/392: Marysio , 1299/XIV.: Morisio (Gy. 2: 177), 1299/580 u.: Morusio (Gy. 2: 135), 1299/585: Morosii , fl. ~ Morosio (Gy. 2: 135). Vö. HA. 1. Arad, Csanád, Csongrád vm. Maros.

Mész-kő
'Torda és Erdélyi Fehér vm. határvidékén levő hegy a Torockó mentén' 1299/XIV.: Mezkw , mo. (Gy. 2: 102, 141, 185), 1342-43: Mezkew , mo. (Gy. 2: 185).

Minor Küküllő
l. Kis-Küküllő.

Mogyorós-völgy
'Buzd határában említett völgy' 1299/338: Monoroswelg [monyorós­velgy], vall. (Gy. 2: 136, 175 [ Monorosuelg alakban]). Monundorf völgye néven is említik.

Montes Niveus
l. Havas.

Monundorf völgye
'a Mún (német nevén Mo­nundorf) településsel szomszédos Buzd határában említett völgy' 1299/365: Monundorph vellge [velgye] (Gy. 2: 136, 175). Mogyorós-völgy néven is említik.

Monyorós-völgy
l. Mogyorós-völgy.

Morisius
l. Maros.


Nádas-patak
l. Kolozs vm. adatai között.

Nagy-Enyed-fő
'az Enyed egyik ágának, a Nagy-Enyednek a forrása, Enyed település határában említik' 1299/372: Nogenydfew [-enyid-], loc. (Gy. 2: 100, 141) ~ Nogenyudfew [-enyüd-], riv. (Gy. 2: 141), 1299/XIV.: Nogenugd[fen]feu [? -enyügd-], loc. (Gy. 2: 100, 141). Vö. Enyed.

Nagy-körtvély
'Borbánd határában említett hely' 1299/580 u.: Nagikeorthwely , t. (Gy. 2: 135).

Nagy-Küküllő
'a Küküllő egyik ága, határfolyó Küküllő és Erdélyi Fehér vm. határán' [1308]: de maiori Kukullu ~ de Kukullo maiori (Gy. 2: 153), 1309: de Maiori Kukullo (Gy. 2: 165). Vö. Kis-Küküllő, Küküllő.

Nagylak-erdő ~ erdeje ?
'Nagylak település határában említett erdő' 1308: Noglokerde [? -erdé], s. (Gy. 2: 175).

Nyár
1299/XIV. (Enyed, Tinód), 1299/XVI. (Regulustelke): nyaar , a. (Gy. 2: 141, 182, 188).

Nyárád vize
l. a Székelyföld adatai között.


Olt
ld. Erdélyi Fehér vm. felső része.

Ompoly
'a Maros jobb oldali mellékvize Fehérvárnál' 1299/369/571: (Om)poy (Gy. 2: 159), 1299/369/571, 1299/580 u., 1299/XVI.: Ompay , fl. (Gy. 2: 100, 135, 159), 1299/XVI., 1299/580 u. [7a]: Ompey , fl. (Gy. 2: 100, 135, 182).

Ompolyica
'az Ompoly bal oldali mellékvize' +1293/323>XIX.: Ompoicza (Gy. 2: 100), 1299/ 369/571: Ompaycza (Gy. 2: 100, 159).

Orbó
'a Maros jobb oldali mellékvize, Orbó település határában említik' 1282/285: Vrbo [2a], riv., 1299/395, 1299/XIV. [3a]: Orbow , riv., rivus (Gy. 2: 100, 177). Vö. Száraz-Orbó.

Orbó-patak
'a Sebes jobb oldali vízrendszeréhez tartozó patak, Buzd határában említik' 1299/338: Orbowpatak , riv. (Gy. 2: 100 [téves évszámmal: 1298/338], 136).

Osl telke
'Őregyházhoz tartozó telek' 1274: Oslteluke [telüke] (Gy. 2: 178).

Otmár-fő
'a fülesdi uradalom határában említett hely, Akmár (korábban Otmár) település közelében' 1299/369/571: Othmarfeo , loc. (Gy. 2: 130, 159). Györffy a korból nem adatolható Akmár patak forrásvidékének mondja (Gy. 2: 130).

Ózd
pataka'a Maros bal oldali mellékvize Erdélyi Fehér vm. ÉK-i részén, Ózd településen ered' 1339/344/448: Ozd pataka , fl. (Gy. 2: 99). Ózd1339/344/448: Ozt , fl. (Gy. 2: 99).

Ökrös
'Regulustelke határában említett hegy' 1299/XVI.: Wkrws , mo. (Gy. 2: 181).


Pásztor-rév
'Krakkó határában említett domb' 1238/296-301: Pastorreu , coll. (Gy. 2: 102, 170).

Patak
1299/369/570 (Vajasd), 1299/395 (Orbó): potok (Gy. 2: 100, 190), 1299/XIV. (Orbó): patak ~ potak [2a] (Gy. 2: 177).

Pete füze
'Nagylak határában említett hely' 1308: sub 1 salice que Petefvzy vocatur (Gy. 2: 175).

Pilis
'Enyed és Orbó határában említett hegy' 1282/285: Plys [3a] [plis], mo. (Gy. 2: 102, 177), 1299/XIV.: Pilys [3a], mo. (Gy. 2: 102, 141, 177).


Rákos 1.
'a Sárd mellékvize, Bocsárd határában említik' 1299/369/590: Bakus [ ƒ : Rakus] , fl. (Gy. 2: 100, 134). 2.'az Enyed mellékvize Erdélyi Fehér vm. É-i határán' 1299/XIV.: Rakws , riv., rivus (Gy. 2: 100, 141).

Rét
'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Ret (Gy. 2: 131).


Sárd
'Igen határában említett patak, az Ompoly mellékvize' 1238/296-301: Sard , flum. (Gy. 2: 100, 166).

Schneebergs
l. Havas.

Sebes
'a Szebeni-havasokban eredő folyó, a Maros bal oldali mellékvize' 1341: Sebes , fl. (Gy. 2: 100), 1345: Sebus [sebüs], fl. (Gy. 2: 100, 175).

Ség 1.
'az Ompoly régi és új ága között levő hátság, Borbánd határában említik' 1299/338, 1299/580 u. [6a]: Seeg (Gy. 2: 101, 135), 1299/585: Seegh [2a] (Gy. 2: 135) ~ Segh [4a] (Gy. 2: 101, 135). 2.'Buzd határában említett domb' 1299/338: Seeg , montic. (Gy. 2: 136). 3.'Orbó és Enyed határában említett hely' 1299/XIV.: Seg [4a] ~ Seeg [2a], 1299/392: Seegh [5a] (Gy. 2: 177).

Silva Blacorum et Bissenorum
l. Blakok és besenyők erdeje.

Somos
'Makótelke határában említett erdő' 1295: Sumus , s. (Gy. 2: 102, 172).

Sós-séd
'a Kis-Küküllő jobb oldali mellékvize, Asszonynépe határában említik' 1177/202-3/337: Sossed (Gy. 2: 131). Később Sós-pataknéven említik Küküllő vm.-ben (Gy. 3: 558).

Sós-tó
'a Küküllő bal oldali mellékvize, Veresegyház határában említik' 1313: Soustou [2a], fl. (Gy. 2: 100, 191).

Süve ? telke
'Őregyházhoz tartozó telek' 1274: Syueteluke [-telüke] (Gy. 2: 184).

Szád-kő
'Torda és Erdélyi Fehér vm. határvidékén levő hegy a Torockó mentén' 1299/XIV.: Zaadkw , mo. (Gy. 2: 102, 141, 185), 1342-43: Zadkew , mo. (Gy. 2: 185).

Szamos
l. Doboka vm. adatai között.

Szapud ? -tó
'Orbó határában említett hely' 1299/XIV.: Scopudtov , loc., 1299/392: Zaputho (Gy. 2: 177).

Száraz-Orbó
'patakvölgy, az Orbó mellékága' 1299/395, 1299/XIV.: Zarazorbow , vall. (Gy. 2: 100, 177). Vö. Orbó.

Székes 1.
'a Küküllő bal oldali mellékvize, Veresegyház és Jakabpataka határában említik' [1290-95], 1293/293-301: Scekes , t. (Gy. 2: 185), 1313 [4a], 1324/407: Zekes , fl. (Gy. 2: 100, 167, 185, 191). 2.'a Székes patak völgyében elterülő táj' 1304/307: Zekes , loc. (Gy. 2: 161), 1313, 1329: in Zekes (Gy. 2: 161, 185, 193), 1313: in Scekus (Gy. 2: 161, 185).

Szeteregma ? -mező
'Bocsárd határában említett hely' 1299/369/590: Zeteregmamezeo , loc. (Gy. 2: 102, 134).

Szilvás
'Asszonynépe határában említett hely' 1177/202-3/337: Sciluas , nem. (Gy. 2: 102 [ Scilvas formában], 131).

Szin pataka
'a Székes bal oldali mellékvize, Gergelyfája és Veresegyház határában említik' 1313: Zynpotoka [2a], fl. (Gy. 2: 100, 161, 191).

Szot
l. Cód.

Szuhodol
'az Éles-bérc É-i oldala, Krakkó határában említik' 1238/296-301: beerch . Zuhodol (Gy. 2: 101, 170).

Szür-kő
'Fülesd határában említett hegy' 1299/369/571: Zywrkw , lap. (Gy. 2: 102, 159), 1299/XVI.: Zywrkew , lap. (Gy. 2: 159).


Telek uta
'Vajasd határában említett út' 1299/ 369/570: Telkwta [telkuta], via (Gy. 2: 190).

Tib(o)ri
'a Gáld jobb oldali mellékvize, Krakkó határában említik' 1238/296-301: Thyry [ ƒ : Tybry ? ], flum. (Gy. 2: 100, 170). Az azonosítás a későbbi adatok alapján végezhető el.

Tisza-kő
'Bocsárd határában említett hegy' 1299/369/590: Tizakeo , loc. (Gy. 2: 102, 134, 168).


'Asszonynépe határában említett hely' 1177/ 202-3/337: Thow (Gy. 2: 131).

Torockó
'az Enyed bal oldali mellékvize, a Torda vm.-i Torockó vára alatt ered, Enyed település határában említik' 1299/XIV.: Twruzco , fl. (Gy. 2: 100 [ Twruzko formában], 141).

Tölgy
1299/338 (Buzd) [2a], 1299/XIV. (Orbó) [2a], 1299/580 u. (Borbánd): twl , a. (Gy. 2: 135, 136, 177), 1299/369//787 (Miriszló) [3a]: tul [tül], a. (Gy. 2: 174), 1299/392 (Orbó): thwl , a. (Gy. 2: 177), 1299/580 u. (Borbánd): tuul , a. (Gy. 2: 135).

Tölgy pataka
'a Maros jobb oldali mellékvize, Orbó határában említik' 1282/285: Tulpathaka [tül-], riv. (Gy. 2: 100 [ Tulpataka formában], 177).


Ultrasilvanes Alpes
l. Erdélyi-havasok.

Ung
l. Ung vm. adatai között.


Vajasd
'a Gáld jobb oldali mellékvize, Vajasd település határában említik' 1299/369/570: Vayosd [2a], fl., rivus (Gy. 2: 100, 190).

Velken havasa
'Fülesd határában említett hegy' 1299/369/571: Velkenhawasa [2a], loc. (Gy. 2: 102, 159).

Veres-Piliske
'Bocsárd határában említett hegy' 1299/369/590: Verespiliske , mo. (Gy. 2: 102, 134).

Vinc pataka feje
'a Maros Alvinc környéki jobb oldali mellékvizének forrása, Fülesd határában említik' 1299/369/571: Vinczpatakafeye , loc. (Gy. 2: 100, 159, 192).

Viza
'Vízakna felől a Nagy-Küküllő felé folyó víz' 1346: Wyzou [? vi(s)zó], aqua (Gy. 2: 100).

Víz ~ Vissz ? -Szamos
l. Doboka vm. adatai között.

- - - hegye
'Fülesd határában említett hely' 1299/369/571: - - -hege (Gy. 2: 159).

- - - hegye feje
'Fülesd határában említett hely' 1299/369/571: ~ hegefey (Gy. 2: 159).

- - - ges-bérc
'Fülesd határában említett hely' 1299/369/571: - - -gesberch (Gy. 2: 159).