ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Akna
'sótermelésre használt aknák a Barca földön' 1222 Pp, 1222/280: Akana [akana], salifod. (Gy. 1: 823).

Alt
'a Duna bal oldali mellékvize, Brassó vidéke É-i határfolyója' 1211/231 Pp.Reg. [3a], 1222 Pp [2a]: Alt, aqua, fl. (Gy. 1: 821, 826, 827, 831). Az Olt szász neve.

 

Barca
1. 'az Olt bal oldali mellékvize az egykori Barca földön' 1211/231 Pp.Reg: Borsa [borsza], aqua (Gy. 1: 821, 826, 827), 1222 Pp, 1222/280: Burza, aqua (Gy. 1: 821, 823, 826).
2. 'az Olt nagy D-i kanyarulata és a dél-erdélyi havasok közrezárta medence, a Barca folyó tágabb környé-ke' 1211/231 Pp.Reg. [2a], 1213/218 Pp.Reg., 1225 Pp/Pp.Reg., 1234 e.: Borza, de, t., 1218 Pp, 1222/280, 1222/Pp, [1250 k.] [2a]: Burza, civ., de, prov., t., *1222 Pp/Pp.Reg.: Bursa, 1223 Pp/ Pp.Reg.: Boza, t., 1223 Pp/Pp.Reg., 1224 Pp/ Pp.Reg. [2a], 1225 Pp/Pp.Reg., 1226 Pp/Pp.Reg. [2a]: Boze, t., 1224 Pp/Pp.Reg., 1225 Pp/278, 1225 Pp/Pp.Reg., 1231 Pp, 1231 Pp/Pp.Reg.: Borze, t., 1232 Pp/Pp.Reg., 1235 Pp/Pp.Reg.: Burze, t., 1240, 1288/XIII.: Burcia, de, *1309-11: Burzia, di, [1326]: Wurcza, terr., [1331]: Wurza (Gy. 1: 826).

 

Fekete-ügy
'a brassói medence K-i részén található patak, a Tatrang folyóval egyesülve ömlik balról az Oltba' 1247/250 Pp.Reg.: Feketig [feketigy] (Gy. 1: 821).

 

Olt
l. Alt.

 

Tartlau
'a brassói medence K-i részén futó folyó, a Fekete-üggyel egyesülve ömlik balról az Oltba' 1211/231 Pp.Reg., 1222 Pp: Tortillou (Gy. 1: 821, 826, 831) ~ Tertillou (Gy. 1: 821, 826, 827, 831 [2a]), 1222/280: Tartelowe (Gy. 1: 821, 826, 831). A Tatrang folyó német neve, magyarul csak később említik.

Tömös
'a Brassóval egyesülő patak Brassó vidéke középső részén, az Olt bal oldali mellékvize' 1211/231 Pp.Reg., 1222 Pp: Timis [timis], aqua (Gy. 1: 821, 827).

 

Vurca
l. Barca (2.).