ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Almás-völgy
'a Tiszába futó patakvölgy Bács vm. középső részén' 1317/323: Almasweug [-vőgy], vall. (Gy. 1: 201, 223).  

Bel-Sár
'a szondi uradalom határában említett hely' [1230]/231: Belsar [3a] (Gy. 1: 237).

Berled
'Baládfölde határában említett halastó' 1316/418: Berled, pisc. (Gy. 1: 213).

Bodzás foka
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Buziasfoka [buzjás-], loc. (Gy. 1: 202 [téves évszámmal], 236) ~ Boziasfoka, [1192]/394: Bozyasfoka, 1206: Buziasfuka, loc. (Gy. 1: 236), [1230]/231: Buzyasfuca (Gy. 1: 237). Bodza foka [1192]/394: Bozyafuka (Gy. 1: 236).

Bodzás-tó
'a szondi uradalom határában említett tó' 1192/374/425: Buzyastou [buzjáste], [1192]/ 394: Bozyastou (Gy. 1: 236).

 

Csamuly ~ Csemely
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Schamul [2a], ins., 1206, [1230]/231 [3a]: Chamul, ins., prat., s. (Gy. 1: 236, 237). Bizonyára összefügg a Bodrog vm.-ben levő szomszédos Csemely település nevével.

 

Danubius
l. Duna.

Deresej ?
'a szondi uradalom határában említett hely' [1230]/231: Deresey (Gy. 1: 237).

Disznód sara
'a Titeli-hegyet a Tiszával és a Dunával körülzáró mocsaras terület a Tisza-torkolat körül, Disznód környékén' 1318/325: Geznodsara [gyesznód-], prat. (Gy. 1: 202 [bizonyára téves évszámmal], 218).

Dives Andreas földje
l. Gazdag András földje.

Dráva
'a Duna jobb oldali mellékfolyója' 1192/374/425: Draua ~ Drauam (Gy. 1: 236), [1230]/231: Drawa (Gy. 1: 237).

Duna
'a Kárpát-medence legnagyobb folyója' 1192/374/425 [5a], [1192]/394 [2a], 1206, [1230]/231 [2a], 1237/279/385 [2a], 1270, 1308 [2a]: Danubium (Gy. 1: 230, 232, 236, 237, 238), 1192/374/425 [2a], [1230]/231 [2a], 1270: Danubio (Gy. 1: 219, 236, 237), 1267, 1270: Danubii (Gy. 1: 219, 230), 1303/323: Danoby, fl. (Gy. 1: 219). Vö. Lassú-Duna.

 

Falu tava
'a szondi uradalom határában említett tó' [1230]/231: Folutoa [-toa] (Gy. 1: 237).

Farkasakasztó
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Farcasagaztou, loc., [1192]/394: Farkasagazto (Gy. 1: 236).

Fést ?
'a szondi uradalom határában említett mocsár' [1230]/231: Feest [3a], stag. (Gy. 1: 237).

 

[Gazdag András] földje
'Bács vm.-ben említett föld, helye közelebbről ismeretlen' 1279: t-m Diuitis Andree. Diues Andreas feldy vocatam (Gy. 1: 221).

[Görög-rév]
'átkelőhely a Dunán Geréc környékén' [1200 k.]: Danubium in portu Greci transnavigantes (Gy. 1: 221).

Greci, portus
l. Görög-rév.

Gyisznód sara
l. Disznód sara.

 

Halász-fenyér
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Halazfenyr, [1192]/ 394: Holazfenyr (Gy. 1: 236).

Halmod
'a szondi uradalom határában említett domb' 1206, [1230]/231 [3a]: Holmod, montic. (Gy. 1: 237, 238).

Halom
'a Doroszló melletti Báka határában említett hely' 1323: hoolm, mo. (Gy. 1: 213).

 

Ivános foka
'Sebesszeg határában említett hely' 1308: Ivanusfuka (Gy. 1: 232).

 

Janus
'a szondi uradalom határában említett erdő' [1230]/231: Yanus, s. (Gy. 1: 237). Janus fája [1230]/231: Yanusfaya (Gy. 1: 237).

 

Karácsony foka
'Sebesszeg határában említett hely' 1308: Karachunfuka (Gy. 1: 232).

Kelej ~ Keli
'a szondi uradalom határában említett halászóhely' 1192/374/425: Keley, pisc. (Gy. 1: 236).

Keli foka
'a szondi uradalom határában említik, bizonyára a Keli halastó lefolyása' 1192/374/425: Kelyfuka, [1192]/ 394: Kelifuka (Gy. 1: 236).

Kenderátó
'a szondi uradalom határában említett hely' [1230]/231: Kendurochoy [f: Kendurothou] [? kendürátó], loc. (Gy. 1: 237).

Kenderez ~ Kenderes ?
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Kenderez (Gy. 1: 236).

Kerek-tó
'Alatk határában említett halastó' 1244 k.: Kwerectow [?], pisc. (Gy. 1: 209).

Kövercse
'a szondi uradalom határában említett mocsár, a Savonca vár halastava' 1206, [1230]/ 231: Keurcha [kErcsa], pisc. (Gy. 1: 201, 237) ~ Queurcha, pisc. (Gy. 1: 237).

 

Lassú-Duna
'a szondi uradalom határában említett mocsár, a Duna oldalága, amely a Tölgy-révnél torkollik a Dunába' 1192/374/425: Losiuduna [losjú-] (Gy. 1: 201, 236) ~ Losyuduna ~ Losoyuduna [losoju-] (Gy. 1: 236), [1230]/231: Loseuduna [losu-] (Gy. 1: 237). Vö. Duna.

 

Magnum fossatum
l. Nagy-árok.

Maros
l. Csanád vm. adatai között.

Mons de Titeli
l. Titeli-hegy.

Mosztonga
'a Vajassal párhuzamosan folyó víz alsó, vízjárásos szakasza, a Duna mellékvize, a Bács melletti Csereg határában említik' 1256: Mastanga (Gy. 1: 201) ~ Mastangam (Gy. 1: 216). A vízfolyás felső szakaszát a XV. sz.-ig Úz néven említik, a XV. sz.-tól az egész folyó neve Mosztonga.

 

Nád-ág ~ Nádágy
'Duna menti mocsár, mocsaras ér Futak és Szőlősjakabfölde környékén' 1320/ 322: Nadaag, prat. (Gy. 1: 202, 239).

Nadályos
'Füzegy határában említett hely' 1244: Nodalos, aqua (Gy. 1: 201, 220).

Nagy-árok
'Bács vm.-t K-Ny-i irányban a Dunától a Tiszáig átszelő egykori római sánc' 1192/374/425: Nogaroc ~ Nogaruc, 1206: Nogaruk (Gy. 1: 201, 236), 1211, 1230/231: magnum fossatum (Gy. 1: 201, 238) ~ magno fossato (Gy. 1: 243).

Nardun ? haraszta
'a szondi uradalom határában említett hely' [1230]/231: Narduncharasta (Gy. 1: 238).

Nyárfa
1308 (Sebesszeg): Narfa (Gy. 1: 232).

 

Örém-narha ?
'a szondi uradalom határában említett hely' 1206: Euremnarha, loc. (Gy. 1: 236).

 

Penő ?
'Alatk határában említett halastó' 1244 k.: Peneu, pisc. (Gy. 1: 209).

Porboszló
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Porbozseleu, [1192]/394: Porbozsclou (Gy. 1: 236).

Portus Greci
l. Görög-rév.

Portus Thul
l. Tölgy-rév.

Puk réve
'a szondi uradalom határában említett rév Savonca és Szond között' (vö. Gy. 1: 206) [1230]/231: Pvc Rewy (Gy. 1: 237).

 

Sár
'a szondi uradalom határában említett (folyó)part' [1230]/231: Sar [3a], rip. (Gy. 1: 237).

Selymék-fű
'Füzegy határában említett hely' 1244: Semekfiv [? s#mékfI] (Gy. 1: 220).

Szavar ~ Zavar-fok
'Sebesszeg határában említett hely' 1308: Zouorfuk (Gy. 1: 232). Györffy szerint talán összefügg Savar [? szavar] településsel (i. h.).

 

Telek
1346: teluk [telük], fim. (Gy. 1: 206).

Tisza
1. 'a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében' +1092/[1325 k.]// 399, 1323, 1323/325//562: Tyza, fl. (Gy. 1: 227, 230), 1238/377: Ticiam (Gy. 1: 214, 217), 1274> 340: Tycie, fl. (Gy. 1: 230), 1332: Thiza, fl. ~ Thyza (Gy. 1: 227), 1341/342/353: Ticie, fl. (Gy. 1: 217).
2. 'a Doroszló melletti Báka határában említett mocsár, halászóhely' 1323: Tyzia, aqua (Gy. 1: 201, 213).

[Titeli-hegy]
'a Duna, a Tisza és a Disznód sara által körülzárt magányos hegy' 1193-96> 216-18: montis de Titili (Gy. 1: 202, 241).

Tölgy
'a szondi uradalom határában említett tölgyerdő' [1230]/231: Tulgy [3a], s. (Gy. 1: 202, 237) ~ Tvl [tül] [2a] (Gy. 1: 238).

Tölgy-rév
' a szondi uradalom határában említett rév, a Lassú-Duna itt torkollik a Dunába' 1192/374/425: Tulreu [tülrév] (Gy. 1: 236), 1206: portum Thul (Gy. 1: 236).

 

Uros fenyére
'a szondi uradalom határában említett hely' [1230]/231: Vros fenerij (Gy. 1: 237) ~ Vrosfenery (Gy. 1: 238).

Úr réve
'dunai rév Belszond mellett' (vö. Gy. 1: 206) 1192/374/425: Vrreui [2a], loc., [1192]/ 394: Vireui [2a] (Gy. 1: 236), [1230]/231: Vrrewy (Gy. 1: 237). A második romlott alak.

Úz
'a Vajassal párhuzamosan folyó víz felső szakasza, Szond és Újlak határában említik' 1192/374/425 [4a], 1229: Vz, vall. (Gy. 1: 201, 238, 243), [1230]/231: Huz [3a], vall. (Gy. 1: 201, 243) ~ Vscy (Gy. 1: 201, 238). A vízfolyás alsó szakaszát és a XV. sz.-tól az egész folyót Mosztonga néven említik.

 

Vajas
'a Dunával párhuzamosan folyó víz, annak bal oldali mellékvize Fejér, Bodrog és Bács vm.-ben' 1192/374/425: Wyos [2a], rip. ~ Vvyos, [1192]/394: Wios (Gy. 1: 201, 236), 1206: Voyos, fl. (Gy. 1: 201, 237), 1211: Voios, stag. (Gy. 1: 201), [1230]/231: Woios, rip. (Gy. 1: 201, 209, 237) ~ Woyos [3a] (Gy. 1: 237).

Vasas kereke
'a szondi uradalom határában említett hely' 1192/374/425: Wososkerequi (Gy. 1: 236), 1206: Vososkereky (Gy. 1: 237), [1230]/ 231: Wososkereky (Gy. 1: 238).

Velcsica
'a szondi uradalom határában említett halastó' [1230]/1231: Welchya [f: Welchyca ?] (Gy. 1: 237). Vö. Velcsica, Baranya vm.

 

Zavar-fok
l. Szavar-fok.