ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

Abda
'sziget a Duna és a Rábca folyók közén, a Duna szigeteként említik' +1109/[1295 e.], 1260/270: Obada (Gy. 2: 324 [+1109/[1290 k.] évszámmal], 438, 577), 1153/XIII., 1225 Pp., 1227 Pp., 1231 Pp., 1238 Pp., 1244 Pp.: Obda , ins., 1221, 1260/270: Abada , ins. (Gy. 2: 563, 577), 1228 Pp.: Odda , ins., [1235-70]/353>410: Abda , ins. (Gy. 2: 577).

Ág-Duna
'a Duna mellékága, amely a később Szigetköznek nevezett nagy területű szigetet fogja közre' 1210: Agduna (Gy. 2: 563, 611). Vö. Duna.

Agyagos
'a Csiliz egy szakasza, Patas határában említik' 1272 [2a]: ipsa Chylch vocatur ibi Agagus (Gy. 2: 565, 615). L. Csiliz.

Amlóc
'Kapi határában említett hely' 1251/263// 510: Amlouch (Gy. 2: 604).

Ap hida
'Balony határában említett kisebb sziget, illetve patak' 1284: Ophida , ins., 1338: Ophyda , fl. (Gy. 2: 565, 580).

Árok 1.
'Ponyvád határában említett hely' 1086: aruk , mun. (Gy. 2: 620). 2.'Kajár határában em­lített hely' 1086/234: aruch , mun. (Gy. 2: 603).

Árpa-Kécs ?
'Écs határában említett hely' 1323: caput Arpakech (Gy. 2: 586). Az utótag Écstelepülés neve is lehet.

Árpás
'Árpás település határában említett folyó, a Rába mellékvize' 1086: Arpas [2a], fl. (Gy. 2: 578, 579).

Ásvány
1.'Kapi határában lévő tó' 1251/263/398: Haswan (Gy. 2: 563, 604), 1241 [ ƒ : 1261]/338: Asuan , lac. (Gy. 2: 563, 605). 2.'Patas határában említett hely' 1272: Asuan (Gy. 2: 615).

Ásvány-tő
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Asoanthu [ásoán(y)tű], loc. ~ Asawanthu [ásaván(y)-] ~ Asuanthv (Gy. 2: 565, 607).


Bakony
'kiterjedt erdős hegyvidék a Dunán­túlon, Pityord határában említenek egy errefelé vezető utat' 1235: Bocon (Gy. 2: 618).

Balog
'Kajár határában említett fás, cserjés hely' 1086: Bolug , arb. (Gy. 2: 603). Balogd1086/234: Bolugd , arb. (Gy. 2: 603).

Baráti-telek
'Barát határában említett hely' 1261/411: Barati teluk [telük], loc. (Gy. 2: 581).

Barc(s)-tó
'Balony határában említett halászó hely' 1284: Barchtou , loc. pisc. (Gy. 2: 565, 580).

Besenyő-tarló
'Kajár Szerecseny felőli határá­ban említett hely' 1086: rus Bessenorum , 1234: rus Bissenorum que vulgo dicitur Beseneuthorlou (Gy. 2: 603, 634).

Bodzbokor
1323 (Écs): bozbukur [boz-] [2a], m. (Gy. 2: 586).

Bordás
'Mórichida határában említett mocsár' 1251/263/398: Bordas [2a], palus (Gy. 2: 610).

Bozbokor
l. Bodzbokor.

Bögölyd ? ~ Bögöd ? -fő
'Pátka határában említett hely' 1258/352/436: Bugueydfew ~ Buguedfew (Gy. 2: 615).

Brang-tő
'Szava határában említett hely' +1231/545: Brangtu (Gy. 2: 625).


Caput Pannoniae
l. Pannónia-fő.

Compó
l. Kompó.

(Curur)-tő ?
'Szava határában említett hely' +1231/545: Cururtu (Gy. 2: 625).

Csápolnak
'Szava határában említett hely' +1231/545: Sapulnuch (Gy. 2: 625). Azonosítása a ma is élő névalak alapján végezhető el.

Cselc(s)
l. Csiliz.

Cserköd
'Barát határában említett hely' 1261/411: Cherkod , vert. (Gy. 2: 581).

Csikur ága tő
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Chykuragathu (Gy. 2: 565, 607).

Csiliz
'a Duna bal oldali mellékvize, Győr vm.-t Pozsony és Komárom vm.-ktől elválasztó határ­folyó' +1252/[1270] [3a], 1270 [2a], 1276 Pp.: Chelch [cselc ~ cselcs], fl., stag., aqua (Gy. 2: 565, 607, 615), 1272: Chylch [4a], aqua, fl. (Gy. 2: 565, 615), 1338: Chelz [cselsz], aqua (Gy. 2: 565, 580). A folyó egy szakaszát Agyagos-nak nevezték.

[Csilizköz]
'a Csiliz és a Duna által közrefogott terület' 1276: in medio fl-i, qui dicitur Chelch (Gy. 2: 565, 615).

Csobánc
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: ad radicem Chubanch (Gy. 2: 565, 607).

Csombó ága
'Balony határában említett patak' 1338: Chumbouaga , rivus (Gy. 2: 565, 580). Bizonyára összefügg a Csombordpatakkal.

Csombord
'Balony határában említett patak' 1338: Chumburd , fl. (Gy. 2: 580). Bizonyára össze­függ a Csombó áganevű patakkal.

Csorgó ~ Csörgő
'Szava határában említett hely' +1231/545: Curgu (Gy. 2: 625).

Csörgő
l. Csorgó.


Danubius
l. Duna.

Dém-répás
'Pátka határában említett erdő, bizonyára a Veszprém vm.-i Dém felé eső részen' 1258/352/436: [D]emrepas , s. (Gy. 2: 615).

Disznód
'a Marcalba ömlő patak Győr vm. D-i részén' 1251/263/398: Gecznoud [gyesznód] [2a], aqua (Gy. 2: 564, 574 [tévesen 1251/363 évszámmal], 639).

Disznóól
'Kóny határában említett hely' 1228/ 491: Gyznoowl [gyisznó-] (Gy. 2: 574, 606).

Donát tava
'Kóny és Kapi közös határában lévő tó' 1228/491: Donath thawa , viva. (Gy. 2: 564, 606).

Duna
'a Kárpát-medence legnagyobb folyója (Győr vm.-ben a folyam fő- és mellékágát egya­ránt jelölte)' 1210 [3a], 1225, 1231, +1231/545 [2a], [1237-40], [1263-64], 1271/295/XVIII., 1273: Danubium (Gy. 2: 563, 587, 593, 607, 611, 625, 629, 641), 1222, 1225, +1228, 1231, 1271, 1292, 1297/383//573, XIV., 1340 k./383//573, 1341: Danubii , rip., fl. (Gy. 2: 563, 577, 587, 588, 589, 591, 592, 601, 625, 634, 639), 1224 [2a], 1225, 1231 Pp., 1238 Pp., 1244/333, 1266, 1269, 1271 [2a]: Danubio (Gy. 2: 563, 577 [1225 helyett: 1255], 587, 588, 597, 598, 611). Vö. Ág-Duna.


(Entesel)
'Écs határában említett szőlőskert' 1323: Entesel , vin. (Gy. 2: 586).

Eperjes-tő
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Epyriesthu [3a] (Gy. 2: 565, 607) ~ Epyriestu (Gy. 2: 607).

Erdő-Sokoró
'a Sokoró három vonulata közül a K-en fekvő dombsor' 1359: v. Olsuk in monte Erdeusokoro (Gy. 2: 623). Vö. Sokoró.

Erecs
'Kulcsod határában említett mocsár' +1252/[1270]: Erech , stag. (Gy. 2: 565, 607).

Es(z)e hida
'Patas határában említett hely' 1272: Esehyda, m. (Gy. 2: 615).


Falu földei
'Écs határában említett hely' 1325: Folufeuldey , t-s arabiles (Gy. 2: 574 [ -feldey alakban], 586).

Fekete-erdő
'a Sokoró középső vonulatának egyik kiemelkedésén elterülő erdő, Tarján hatá­rában említik' 1344: Feketeu Erdeu , s. (Gy. 2: 564, 637). Györffy a Hásságyerdővel azonosnak mondja (Gy. 2: 638).

Feledecs ? -tő
'Bácsa és Szava határában emlí­tett hely' +1231/545: Feledechtew (Gy. 2: 580, 625)

Fel-hany ?
'Balony határában említett patak' 1338: Felhon , fl. (Gy. 2: 565, 580).

Fenyős-mál
'Écs határában említett hely' 1323: Feneusmal , loc. (Gy. 2: 586).

Férges-ér
'Kapi és Kóny határában említett pa­tak' 1228/491: Fergesher , riv. (Gy. 2: 564, 606).

Fizegy
l. Füzegy.

Fossata Regis
l. Király árka.

Föld-híd ? ~ -hegy ?
'Tunyog határában említett víz' 1264/278: Feuldhyg , aqua, 1270: Feldhyd (Gy. 2: 640).

Fő-szőlő
'Kajár határában említett hely' 1086: Feusceuleu (Gy. 2: 603).

Fövenyed
'Kapi határában említett mocsár' 1241 [ ƒ : 1261]/338: Fuened [füenyed], stag. (Gy. 2: 563, 605).

Fúró ? -szeg
'Patas határában említett hely' 1272: Furuzeg (Gy. 2: 615).

Fürjes-telek orra ?
'Barát határában említett hely' 1261/411: Fyrrestelukarra [ ƒ : -orra] , loc. (Gy. 2: 581).

Füzegy
1.'Koroncónál a Marcalba torkolló vízfolyás, Kajár határában említik' 1086: Fizeg [fizegy], 1086/234: Fyzeg (Gy. 2: 564, 603). 2.'Győr vármegyét keletről határoló folyóvíz, amely Gönyűnél ömlik a Dunába' 1332: Fyzyg [fizigy], fl. (Gy. 2: 565).


Galamb-Sokoró
'szőlőskert a Sokorón, Écs és Nyúl határában említik' 1323: Galambsokorou , vin. (Gy. 2: 586, 623). Vö. Sokoró.

Ganajos réve
'átkelőhely a Rábán Farkasfölde ha­tárában' (vö. Gy. 2: 575) 1234/392: Gonoys­reuy [ganajsrévi], port. (Gy. 2: 620).

Gát
'Kóny határában említett hely' 1228/491: Gath (Gy. 2: 605).

Gerence
'a Marcal jobb oldali mellékvize Győr vm. D-i határán' 1086: Grenice [grenice], torr. (Gy. 2: 564).

Gerencsa ~ Gerence ?
'Szava határában emlí­tett víz' +1231/545: Gerensa , aqua (Gy. 2: 563, 625).

Gerenyő-tető
'a Sokoró középső vonulatának egyik kiemelkedése, Écs határában említik' 1323: Gereneuteteu , mo. ~ Gereneuten [ ƒ : -teteu] (Gy. 2: 564, 586).

Gerha teteje
'a Sokoró középső vonula­tának egyik kiemelkedése, Écs határában említik' 1323: Gerhatetey [-teteji], mo. (Gy. 2: 564, 586).

Görged
l. Györgyed.

Grenice
l. Gerence.

Gyalog ?
'Kapi határában említett halászó hely' 1251/263: Golog , pisc. (Gy. 2: 604).

Gyékényes ?
'Kóny határában említett hely' 1228/491: Cekenyes [ ƒ : Gekenyes ?] , loc. (Gy. 2: 606).

Gyékényes ága
'Balony határában említett víz' 1338: Gekenusaga [gyékén(y)üs], rivus (Gy. 2: 565, 580). Bizonyára összefügg a Gyékényes-tő-vel.

Gyékényes-tő
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Gekenusthu [2a] (Gy. 2: 565, 607). Talán a Gyékényes ága torkolata.

Gyertyán
'Pok határában említett erdő' 1251/ 263/398: Gyerthyan , s. (Gy. 2: 565, 619).

Gyisznó-
l. Disznó-.

G(y)örg(y)ed ?
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Gurged (Gy. 2: 607).


Halastó
'Kóny és Kapi határában említett tó' 1228/491: Halasthow , loc. [ ƒ : lac.] (Gy. 2: 564, 606).

Halom
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Holm , loc. (Gy. 2: 565, 607).

Hamis
'Kapi határában említett halászó hely' 1251/263//510: Homis , pisc. (Gy. 2: 604).

Haraszt-tó
'Kulcsod határában említett mocsár' +1252/[1270]: Harozthov (Gy. 2: 565, 607) ~ Hraztou , stag. (Gy. 2: 607).

Hásságy
'a Sokorón elterülő erdő, Kajár és Ra­vazd határában említik' 1086: ad caput Hassag , 1086/234: Hasag (Gy. 2: 603), [1093]: Hashag , s. (Gy. 2: 564, 621). Györffy a Fekete-erdő-vel azonosnak mondja.

Határ 1.
'határhalom Árpás határában' 1086: ad cumulum, qui dicitur hatar (Gy. 2: 579). 2.'ha­tárhalom Kajár határában' 1086: ibi est cumulus, hoc est hotar (Gy. 2: 603).

[Hédervári-sziget]
'a Duna két ága által közrefogott sziget D-i része' 1322: insula Castri Hedrici , de (Gy. 2: 563, 601).

Hegy
'a Sokoró három domb­vonulata közül a K-i dombsor, rajta épült a Szent Márton monostor' 1213: mon. Sancti Martini in Monte (Gy. 2: 627). Vö. Pannónia hegye.

Homok-árok
'Árpás határában említett hely' 1086: ad sabulosum munimentum ... vulgo ... humuch aruk (Gy. 2: 579).

Horh
'Barát határában említett út' 1311: Hurh , via (Gy. 2: 581).

Horh-fő
'Kajár határában említett hely' 1086: ad caput voraginis . Churchufeu [ č ur č uf Č ], 1086/234: Churhufeu (Gy. 2: 603).

Hosszú-ár
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Hvzewar [husz ů ár](Gy. 2: 607).

Hosszú-barázda
'Ponyvád határában említett hely' 1086: ad [sulcum] longum, quod vulgo dici­tur huzeubrazda [husz ů brázda] (Gy. 2: 620).

Hosszú-eg(y)ves ?
'Tunyog határában említett patak' 1264/278: Huzyuegves [hoszjú-], aqua, 1270: Huzywegues (Gy. 2: 640).


Iker-vejsze
'Balony határában említett halászó hely' 1284: Ikerweyz [-vejsz], loc. pisc. (Gy. 2: 565, 574 [tévesen 1286-os évszámmal], 580).

Ina völgye
'Écs határában említett föld' 1323: Inauelge [-velgye] (Gy. 2: 586).

Insula Castri Hedrici
l. Hédervári-sziget.

Istállós
'Patas határában említett hely' 1272: Stalus [stalus] (Gy. 2: 615). Patast királyi lová­szok lakták.


Jákó vejsze
'Kóny és Kapi határában említett ha­lászó hely' 1228/491: piscinam Jacow . vul­go Jacoweyze (Gy. 2: 564, 606).

Jánk ? magyala ága
'Balony határában emlí­tett víz' 1338: Yaingmagalaaga , riv. (Gy. 2: 565, 580).

Jobbágy ága
'Balony határában említett víz' 1338: Yobbag aga , prat. (Gy. 2: 565, 580).


Kac(s)ika ? -aszó
'Écs határában említett sző­lő' 1210 k.: Cacyka ozv , vin. (Gy. 2: 585).

Kákás ~ Kakas-tó
'Barát határában említett hely' 1261/411: Cacasto , loc. (Gy. 2: 581).

Kakat ?
'Kóny határában említett hely' 1228/491: Caucat , loc. (Gy. 2: 606).

Kalanda füze
'Kóny határában említett fás hely' 1228/491: Kalandafyze [fize], a. (Gy. 2: 606).

Ka(s)zja ?
'Novák határában említett állóvíz' 1210: Kazia , stag. (Gy. 2: 611).

Kender ága
'Balony határában említett víz' 1338: Kenduraga [kendür], rivus (Gy. 2: 565, 580).

Kender-rét
'Kapi határában említett hely' 1251/263/398: Kenderreth (Gy. 2: 574, 604).

[Kenéz hídja]
'híd a Rábcán, talán Abda mellett' 1208/359: in Ponte Kenez super Rabca (Gy. 2: 605).

Kerek-tó
'Kapi határában említett tó' 1251/263/ 398: Kerekthow (Gy. 2: 563, 604).

Keva ?
'Novák határában említett hely' 1210: ad caput Keua (Gy. 2: 611).

[Király árka]
'Kapi határában említett hely' 1251/263/398, 1251/263//510: fossata regis (Gy. 2: 567, 604). Györffy szerint esetleg tulajdonnév lehetett.

Király-hegy
'a Sokoró középső vonulatának egyik kiemelkedése, Écs határában említik' 1323: Kyralhegh , mo. (Gy. 2: 564, 586).

Kompó ~ Compó
'Kóny és Kapi határában említett patak' 1228/491: Compw , riv. (Gy. 2: 564, 606).

Kóny vejsze
'Kóny és Kapi határában említett halászó hely' 1228/491: pisc. de Con . vulgo Counweyzy [-vejszi] (Gy. 2: 564, 605, 606).

Köböl-kút
'Pátka és Szűz határában említett for­rás, illetve földterület' 1258/352/436: Kubulkuth (Gy. 2: 615, 635).

Közép
'Tarján határában említett föld' 1258: Kvzep , t. (Gy. 2: 637).

Közép-berek határa
'Écs határában említett hely' 1323: Kezepberekhatara , m. (Gy. 2: 586).


Lábvány ? -tő
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Laboanthu [? láboány-] (Gy. 2: 565, 607).

Lassú-ág
'Balony határában említett patak' 1338: Lasseu ag , rivus (Gy. 2: 565, 580).

Láz
'Kóny határában említett hely' 1228/491: Laz (Gy. 2: 606).

(Lechekary)
'Kóny határában említett hely' 1228/491: Lechekary , loc. (Gy. 2: 606).

Léhen
1251/263/398 (Mórichida): locum curie 1, qui vulgo lehen dicitur (Gy. 2: 574, 610). Magyar és német közszó egyaránt lehet (vö. TESz. léhen ).

Losva ?
'Kajár határában említett hely' 1086: Lusua (Gy. 2: 603).

Lőd'Kapi határában említett hely' 1251/263//510: Lewd (Gy. 2: 567, 604).

Lúd-rév
'Patas határában említett hely' 1272: Ludrev (Gy. 2: 615).

Lyuk
'Barát határában említett hely' 1262: Luk , loc. (Gy. 2: 581, 623).


Macska-lyuk
'a Sokoró középső vonulatának egyik kiemelkedése, Écs határában említik' 1323: Machkaluk [2a], mo. (Gy. 2: 564, 586).

Magna via Somogyiensis
l. Somogyi nagyút.

Marcal
'a Rába jobb oldali mellékfolyója' 1086: Murzol , alv. (Gy. 2: 564, 579), 1251/263/398: Morchol , vena (Gy. 2: 564, 610).

Máté kendere helye
'Écs határában említett föld' 1325: Mathekenderehele , t. (Gy. 2: 574, 586).

Megye-ág
'Patas határában említett hely' 1272: Megeag (Gy. 2: 615). Vö. Meggy-ág.

Meggy ? -ág
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Medyag , [2a] (Gy. 2: 565, 607). Györffy Megyeág -nak olvassa, s az OklSz. is a Megye-ágadataival hozza összefüggésbe.

Mély-lak-sár
l. Milak-sár.

Mező-Rába
'Mórichidánál a Rábából kilépő mel­lék­ág' 1287: Mezeuraba (Gy. 2: 564, 582). Vö. Rába.

Milak ~ Mély-lak ? -sár
'Balony határában említett patak' 1338: Mylaksar [2a], fl. (Gy. 2: 565, 580).

Mocsolya-fő
'Szava határában említett hely' +1213/545: Muchulafew (Gy. 2: 625).

Mons
l. Hegy.

Mons Pannoniae
l. Pannónia hegye.

Mons Sacer
l. Szent-hegy.

Mons Sacer Pannoniae
l. Pannónia szent hegye.

Mons Sancti Martini
l. Szent Márton hegye.

Mons Sanctus
l. Szent-hegy.


Nagy-ér
'Kulcsod határában említett patak' +1252/[1270]: Noger , fl. (Gy. 2: 565, 607).

Négyes-határ
'Écs határában említett hely' 1323: Nygishatar , m. (Gy. 2: 586).

Nyúl-tó feje ?
'Kóny és Kapi határában említett tó' 1228/491: Nultofy [ ƒ : Nultofey] , lac. (Gy. 2: 564, 606).


Orv út
l. Ürü út.

Osztró-fark
'Kapi határában említett hely' 1241 [ ƒ : 1261]/338: Wztrofark (Gy. 2: 605).

Örém
'Gönyű határában említett halászó hely' 1222, 1239: eurem , vorag., piscat. (Gy. 2: 574, 587, 588), 1225: Eurem (Gy. 2: 588).

Ösvény
'Markotát a Sopron vm.-i Maglócától elválasztó mocsár' 1222: Usven ~ Vsven , stag. (Gy. 2: 564) ~ Wsuen , stag. (Gy. 2: 608).

Öttevény
'Moson vm. felől az Ág-Duna déli oldalán haladó feltöltött út' 1210: via que dicitur parata, que vulgo vocatur Etteuen (Gy. 2: 575).


Pándzsa
'Győr alatt jobbról a Rábába ömlő patak' +1220: Pounsa (Gy. 2: 565), [1237-40]: Pannosa , riv. (Gy. 2: 564, 633), 1323: Paasa ~ Paansa , fl., 1323: Pansa , fl. (Gy. 2: 564, 586), 1325: Pansam (Gy. 2: 565, 586). A Pannosa latinosított névalak, vö. Pannónia-fő.

[Pannónia-fő]
'a Pándzsa forrása' [1237-40]: in valle media est fons sacer, qui vocatur caput Pannonie (Gy. 2: 633). Kreált latin névalak, vö. Pannónia hegye.

[Pannónia hegye]
'a Sokoró három domb­vo­nu­lata közül a K-i dombsor, rajta épült a Szent Márton monostor' 1002/+1001/[XII.], 1102: Monte supra Pannoniam , in (Gy. 2: 564, 626-9), [1093 k.], +1138, 1146, 1192/240, 1230: Montem Pan­noniae , supra, 1103>XVIII.: Montis Pannoniae , 1175 Pp., 1181 Pp./240 k.: Monte super Panno­niam , in, [1177 k.], 1180, 1210, 1211/240 k., 1221/831, 1227/700 k., 1231, 1234 [2a], 1240, 1254: Monte Pannoniae , in, de (Gy. 2: 626-9), 1329, [XIV.]: Monte Pannoniae , de (Gy. 2: 584, 626-9). Bizonyára csak a latinságban volt hasz­ná­latos. További névváltozatai: Hegy, Pannónia szent hegye, Szent-hegy, Szent Márton hegye. Németül Sankt Martinsberg-nek is említik (vö. Gy. 2: 629-30). Magyar neve Erdő-Sokorólehetett.

[Pannónia szent hegye]
'a Sokoró három dombvonulata közül a K-i dombsor, rajta épült a Szent Márton monostor' [1100/XIII.]: Sacer Mons Pannoniae (Gy. 2: 564), +1157/230 k., 1192/240 k., 1211/240 k., 1212, [1222]/XIII., 1224, 1225, 1226, 1230 k., 1231, 1233 [2a], 1234 [2a], 1236, 1237 [2a], [1237-40], 1238, 1240, 1241, 1245, 1247 Pp., 1253, 1254, 1255, 1257, 1278, 1298, 1305/333, 1311/322/514, 1318, 1320, 1329, 1332, 1333, [XIV.]: Sacro Monte Pannoniae , in, de (Gy. 2: 626-9), [1237-40]: Mons Sacer Pannoniae (Gy. 2: 626-9, 633), 1241/317>375, 1317: Sacri Montis Pannoniae , [1242]: Monte Sacro Pannoniae , de, 1274 Pp., 1297 Pp.: Sacromonte Pannoniae , de (Gy. 2: 626-9). Vö. Pannónia hegye.

Papej ~ Papé
'Écs határában említett hely' 1323: Popey , m. (Gy. 2: 586).

Penyőr ? -tő
'Szava határában említett hely' +1231/545: Peneurtu (Gy. 2: 625).

Pész ? tarlója
'Kapi határában említett hely' 1241 [ ƒ : 1261]/338: Peeztarla , t. (Gy. 2: 605).

Pirs-ág ? -tő
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Pyrsagthu (Gy. 2: 565, 607).

Pons Kenez
l. Kenéz hídja.

Pot
'Kajár határában említett hely' 1086: Potu , ager, 1086/234: Poth (Gy. 2: 603).


Rába
'Győrnél a Dunába torkolló folyó' +1037/330, +1037/330/[1240 e.], 1208/359, 1215 Pp., 1234/392 [2a], 1251/263/398 [2a], 1256, 1263/398, 1267, 1316, 1321, 1322, 1324/392, 1325/332, 1327/372, 1335: Raba , fl., aqua, de (Gy. 2: 564, 578, 582, 589, 590, 606, 609, 610, 620), [1200 k.], 1251/263/398 [2a], 1271/295/ XVIII., 1291/295: Rabam (Gy. 2: 564, 602, 609, 610), 1205: Rabensi (Gy. 2: 590), 1232 Pp.: Roba , de (Gy. 2: 591), 1233-34 k.: Rabbam (Gy. 2: 564, 579), 1243: Raber (Gy. 2: 591), [1246 e.] [2a], [1279 e.], [1283 e.], [1288 e.], [1291], [1309 e.] [3a], [1327 e.]: Rab (Gy. 2: 590, 592, 593, 594), 1321>345/726: Rába , aqua (Gy. 2: 589). Az adatok között több német nyelvű forma is előfordul. Vö. Mező-Rába.

Rábaköz
'a Rába mentén lévő táj' 1232 Pp.: Rabacuz (Gy. 2: 591).

Rábca
'Győrnél a Dunába torkolló folyó' [1200 k.]: Rabuceam (Gy. 2: 563), 1208/359: Rabca (Gy. 2: 563, 605), 1209, 1209/395>409, 1251/ 263/398: Rapcha , fl. (Gy. 2: 563, 604), 1241 [ ƒ : 1261]/338: Rapcham (Gy. 2: 563, 605), 1251/263/398: Rabcham [2a] (Gy. 2: 604), 1251/263/398, 1291/295, XIV.: Rabcha , flum. (Gy. 2: 563, 604, 608, 621). Vö. Rabuca, Répce.

Rabuca ~ Rábca
'Écs határában említett hely' 1323: ad 2 m-s iuxta caput Rabucha (Gy. 2: 586). Téves megnevezés lehet, a Győrnél a Dunába ömlő folyón kívül a környéken nem ismerünk hasonló nevű vizet.

Rékas ?
'Kapit Sopron vm.-től elválasztó víz' 1251/263/398: Recus , aqua (Gy. 2: 563, 604).

Répce
'Győrnél a Dunába torkolló folyó' 1274: Rebche , fl. (Gy. 2: 593). Azonos a Rábcafolyó­val.

Revence-hát
'Szava határában említett hely' +1231/545: Revencechat (Gy. 2: 625).

Rus Bissenorum
l. Besenyő-tarló.


Sacer Mons
l. Szent-hegy.

Sacer Mons Pannoniae
l. Pannónia szent hegye.

Sajt út
'Irény határában említett út' 1257: viam antiquam . Sohtuch [ ƒ : Sohtuth] [so é t út] (Gy. 2: 603).

Sanctus Mons
l. Szent-hegy.

Sankt Martinsberg
l. Szent Márton hegye.

Sár ? -rét
l. Szár-rét.

Sebes-ág
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Sebusag (Gy. 2: 565, 607).

Sok ~ Suk ága
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Sukaga loc. (Gy. 2: 565, 607).

Sokoró
'Győr vm. D-i részén húzódó táj, három dombvonulat' 1061/257//XVII., 1209/395>409, 1251/263/398: Sokorow , t., de, *1220: Sochrou , t. (Gy. 2: 623), *1221: Socorou , t., *1225 Pp/240 k., *1226: Sochorou , de, 1230: Sacorou , de, 1232 Pp/240 k.: Socrou , de (Gy. 2: 580, 623), [1237-40]: silvas, colles, valles et nemora, que vulgo dicuntur Sacorov (Gy. 2: 564, 623, 633), +1252/[1270]: Sokoron [ ƒ : Sokorov] (Gy. 2: 585 [ Sokorou alakban], 591, 608, 613, 623, 636), 1266/270/499: Sukuro (Gy. 2: 585, 592, 608, 613, 623, 636), 1288/298: Sukurou , de (Gy. 2: 623). Vö. Erdő-Sokoró, Galamb-Sokoró.

[Somogyi nagyút]
'Ravazd és Pityord hatá­rá­ban említett út' 1235: ad magnam viam , que vocatur Symigiensis (Gy. 2: 618).

[Só út]
'Pityord határában említett út' (vö. Gy. 2: 575) 1235: viam que vocatur salifera (Gy. 2: 618).

Sövény
'Kulcsod határában említett patak' +1252/[1270]: Swen [süény], fl. (Gy. 2: 565, 607).

Stalus
l. Istállós.

Suk ága
l. Sok ága.

Süv ere
?'Kóny és Kapi határában említett patak' 1228/491: Syweri [siv eri], aqua (Gy. 2: 564, 606).

S(z)ár ? -rét
'Kóny és Kapi határában említett hely' 1228/491: Saharreth [? s(z)ahar-], prat. (Gy. 2: 564, 605).

Szék
'Árpás határában említett hely' 1086: per alveum salsuginis Scequ [székü] (Gy. 2: 579).

Székes-magas
'a DNy-i Sokoró magaslata, Ka­jár és Pátka határában említik' +1171/[XII/XIII.]: Scekesmogos , mo. (Gy. 1: 564 [+1171/[1200 k.] évszámmal], 604), 1258/352/436: Scikesmogos (Gy. 2: 564, 615).

[Szent Adalbert utca]
'Győr város egyik utcája' 1271: populos de Vico S. Adalberti (Gy. 2: 598, 599).

[Szent-hegy]
'a Sokoró három dombvonulata közül a K-i dombsor, rajta épült a Szent Márton monostor' [1080 k./XII.], [1110 k./XII-XIII.]: Sacer Mons (Gy. 2: 564, 626), [1090 k.]/XV.: Monte Sancto , in (Gy. 2: 626). Vö. Pannónia hegye.

[Szent Márton hegye]
'a Sokoró három domb­vonulata közül a K-i dombsor, rajta épült a Szent Márton monostor' [1200 k.], [1283 e.]: Montem Sancti Martini , de (Gy. 2: 564, 593, 626, 629, 633), 1213, 1223, 1226, 1301 [3a], 1302: Monte Sancti Martini , de (Gy. 2: 627, 629), [1291]: Sant Martinberc , von, [1296]: Sant Martinsperc (Gy. 2: 629), 1305/333: Montis Sancti Martini (Gy. 2: 629). Vö. Pannónia hegye.

Szészek ? feje
'Árpás határában említett hely' 1086: ad caput montis . Seesecfehe (Gy. 2: 579).

Sziget ága
'Kulcsod határában említett hely' +1252/[1270]: Zyguethaga [2a] (Gy. 2: 565, 607).

Sziget-fő
'a Hédervári-szigetnek vagy a Duna nagy szigetének az É-i vége' 1233: Sygethfiu [ ƒ : feu] , loc. (Gy. 1: 641). Sziget feje[1237-40]: Zigethfey [-feji] (Gy. 2: 641).

Szőlő-aszó
'Pátka határában említett hely' 1258/352/436: Zeulenozo [ ƒ : Zeuleuozo] (Gy. 2: 615).

Sztriga
'Szava határában említett patak a Dunától É-ra' +1231/545: Striga [2a], aqua (Gy. 2: 563, 587, 625). A patak torkolatánál feküdt Osztorgatő település.

Szundar ?
'Kulcsod határában említett víz' +1252/[1270]: Zundar [2a] (Gy. 2: 565, 607) ~ Zvndar , aqua (Gy. 2: 607).


Tanya 1.
'Gönyű határában említett halászó hely' 1222: tonya , piscat. (Gy. 2: 574, 587), 1225: Tonya , 1239: tanya , piscat., 1244: tana , pisca. (Gy. 2: 588). 2.'Szentiván határában említett halászó hely' 1254: tana , piscat. (Gy. 2: 626).

Telek
'Gönyű határában említett hely' 1224: teluk [telük], t. (Gy. 2: 587).

Tinód
'vízfolyás Kapi és Réti között' 1251/263/398: Tynovd , aqua (Gy. 2: 563, 604), 1251/263//510: Tynoud (Gy. 2: 604).

Tóköz
'a Rába és Rábca vízjárta köze, Kapi határában említik' 1325/338: Thokuz (Gy. 2: 563, 604).

Tormás
'Kulcsod határában említett mocsár' +1252/[1270]: Tormas [4a], stag. (Gy. 2: 565, 607).

Tölgy
'Pok határában említett erdő' 1251/263/398: Twl [tül], s. (Gy. 2: 565, 619).


Uszka ~ Usza
'Kapi határában említett tó' 1241 [ ƒ : 1261]/338: Wsca , lac. (Gy. 2: 605).

Ürü ? út
'Pátka határában említett hely' 1258/352/436: Vruwt , via (Gy. 2: 615). Györffy Orv út-nak olvassa (Gy. 2: 575).


Vejsze-ér
'Kóny és Kapi határában említett hely' 1228/491: Weyzer [vejszér], loc. (Gy. 2: 564, 606).

Vejsze töve
'Árpás határában említett víz' 1086: Veieztue [vejesz tüé], riv. (Gy. 2: 574, 579).

Velde ? völgye
'Balony határában említett völgy' 1338: Welde welge [velgye], vall. (Gy. 2: 580).

Via Salifera
l. Só út.

Vicus Sancti Adalberti
l. Szent Adalbert utca.

Vizes-telek
'Tarján határában említett hely' 1258: Wyzesteluk [telük-] (Gy. 2: 637).

Völgyes-tó
'Kapi határában említett tó' 1251/263/398: Velgesthou [velgyes-] (Gy. 2: 563, 604).


Zátony
'Szentiván határában említett halászó hely' 1254: zatun , piscium (Gy. 2: 626).

Zobor dereka
'Balony határában említett patak' 1338: Zubur dereka , fl. (Gy. 2: 565, 580).