ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Alpár
l. Nagy-Alpár.

Apra
'Alpár határában említett kiemelkedés' 1341: Apra, mo. (Gy. 1: 891).

Árok
'Ság határában említett hely' 1075/+124/ +217: aruch, 1075> 338: aruk (Gy. 1: 899).

Áron morotvája
'Bucsur határában a Tisza mellett említett állóvíz' 1266: Aaron mortuaya [mortvája], stag. (Gy. 1: 892).

Ásvány-tó
'Halász határában lévő halastó' 1261/271: Asuantou, pisc. (Gy. 1: 896).

 

Borjúól
'Szentes határában említett hely' 1332: Buryuol (Gy. 1: 904). Vö. Háromborjúól.

Botva
'Csongrád vm.-ben lévő mocsár, helyét közelebbről nem ismerjük' [1200 k.]: Botua, stag. (Gy. 1: 882).

 

(Chopchel)
'Ug határában említett domb' 1330: Chopchel, coll. (Gy. 1: 906).

Citej ? ~ Cité ?
'Tápé határában említett halastó' 1247/465: Citei, viva. (Gy. 1: 905).

Crisius
l. Körös.

Crisius Triplex
l. Hármas-Körös.

Csany ? -tó
'Csany határában említett állóvíz' 1075/+124/+217: Cunutou (Gy. 1: 893).

 

Dissa
l. Tisza.

 

Ecse ~ Eke tava
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Ecetoua, pisc. (Gy. 1: 893).

Egres
'Alpár határában említett halastó' 1075/ +124/+217: Egres (Gy. 1: 891).

Eke tava
l. Ecse tava.

Eperjes
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Haperies, pisc. (Gy. 1: 893).

Ér töve
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Ertue [értüé], pisc. (Gy. 1: 893).

 

Fehér-tó
'Alpár határában említett halastó' 1075/+124/+217: Feirtou [feír-] (Gy. 1: 891).

Fül ?
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Filu [? filü], pisc. (Gy. 1: 893).

[Görög-rév]
'átkelőhely a Tiszán, Alpár határában' (vö. Gy. 1: 885-6) [1200 k.]: locus ille, ubi Greci mortui fuerunt,. portus Grecorum nuncupatur (Gy. 1: 890). Később Török-rév néven említik.

 

Grecorum, portus
l. Görög-rév.

Gyümölcsény
'Szer mellett említett erdő' [1200 k.]: Gemelsen [gyemel(c)sény], s. (Gy. 1: 882, 905).

 

Halastó
'Alpár határában említett halastó' 1075/ +124/+217: Halastou (Gy. 1: 891).

Halász tava
'Halász határában lévő halastó' 1261/271: Halaztoua, pisc. (Gy. 1: 896).

Haraszti ?
'Alpár határában említett mocsár' 1341: Harisci, stag., 1488/490: Haryzthy, stag. (Gy. 1: 891).

[Hármas-Körös]
'a Kettős-Körös és a Sebes-Körös összefolyásától a tiszai torkolatig terjedő folyószakasz' 1261/271, 1281/324: Crisium triplicem (Gy. 1: 881, 896). Vö. Körös.

Háromborjúól
'Sajt és Szentes közös határában említett halastó' 1332: Harum Buryuol, pisc. (Gy. 1: 900, 904). Vö. Borjúól.

Hát
'Szentes határában említett földhát, magaslat' 1332: supra altam qd. t-m. Haat (Gy. 1: 904).

Horgas
'Alpár határában említett halastó' 1075/+124/+217: Horgas (Gy. 1: 891).

Hosszú-ér
'Alpár határában említett halastó' 1075/+124/+217: Hosiouer [hoszjeér] (Gy. 1: 891).

Huku-
l. Ug-.

 

Itkere ?
'a Kurca mellékága' 1332: Hytkere, fl. (Gy. 1: 881 [itt Hitkere formában], 904).

 

Juh-tó
'Sajt és Szentes közös határában említett halastó' 1332: Juhtou, pisc. (Gy. 1: 900, 904).

 

Kalán kőröse
'a Bor-Kalán nem erdeje Alpártól ÉNy-ra' 1266: Kalanguerusy, s. (Gy. 1: 897). Összefügg Kőrös település nevével.

Kataszakál ?
'Alpár határában említett domb' 1341: Katasacal, coll., 1488/490: Kachazachal (Gy. 1: 891).

Kék-tó
'Alpár határában említett halastó' 1075/ +124/+217: Kektou (Gy. 1: 891).

Kerek-tó
1. 'Alpár határában említett halastó' 1075/+124/+217: Kerektou (Gy. 1: 891).
[2.] 'Csany határában említett halastó' 1075/+124/ +217: piscina, que dicitur Rotunda (Gy. 1: 893).

Keskeny
'Ság és Keskeny közös határában említett vízfolyás, Ság határpataka' +1075/+124/ +217, 1075> 338: Kesekun [keseküny], aqua (Gy. 1: 896, 899).

Kis-Tisza
'Alpár határában említett halastó' 1075/+124/+217: Kustiza [küs-] (Gy. 1: 891). Vö. Tisza.

Kondora
'tó Sáp mellett' 1075/+124/+217: Cundura, aqua (Gy. 1: 900).

Kórógy
'Szeg település alatt a Kurcába torkolló vízfolyás' [1200 k.]: Couroug, fl. (Gy. 1: 881).

Köbi ?
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Keubi, pisc. (Gy. 1: 893).

Kökény-szeg
'Alpár határában említett hely' 1341: Kukenzegh, ang. (Gy. 1: 891).

Körös
'a Tisza bal oldali mellékfolyója' 1261/271: Crisio (Gy. 1: 896). Vö. Hármas-Körös.

Körtvélyes
'Körtvélyes határában említett hely' [1200 k.]: Kurtuelis, viva. (Gy. 1: 897).

Körtvély-tó
'Körtvélyes határában említett mocsár' [1200 k.]: Curtueltou [2a], stag. (Gy. 1: 882, 897, 905).

Kurca
'a Tisza bal oldali mellékága, a Hármas-Körös táplálja' 1075/+124/+217: Curice [kurice], flum. (Gy. 1: 881, 900) ~ Curicea [kuricea], aqua (Gy. 1: 881, 904), 1138/329: Curisa [kurisza], stag. (Gy. 1: 881, 898), 1332: Kurcha [2a], fl. (Gy. 1: 881, 904) ~ Kurche [kurce], fl. (Gy. 1: 904).

Küs-
l. Kis-.

 

Lándor
'Lándord határában említett halastó' +1037/[1240 e.]/+330, 1086/130-40: Nandur [nándur], pisc. (Gy. 1: 898). Ha a Lándord lokalizálása helyes, akkor a Lándor-tó-val azonos.

Lándor-tó
'Csany határában említett halastó' (vö. Gy. 1: 885) 1075/+124/+217: Nandurtou [nándur-], pisc. (Gy. 1: 893, 898).

Lutea piscina
l. Sáros-tó.

 

Magnus Zeku
l. Nagy-szék.

Maior Alpár
l. Nagy-Alpár.

Maros
'a Tisza bal oldali mellékfolyója' 1218/Pp.Reg: Morisium (Gy. 1: 900).

Mons Presbiteri
l. Presbiter-hegy.

Monymalató
'Ug határában említett domb' 1330: Moynmalatow, coll. (Gy. 1: 906).

Morisius
l. Maros.

Morotva
'Szentes határában említett mocsár' 1332: Morutwa, stag. (Gy. 1: 904).

 

[Nagy]-Alpár
'Alpáron folyó víz' 1075/+124/ +217: maioris Alpar [2a], aqua (Gy. 1: 890).

[Nagy]-szék
'Alpár határában említett hely' 1075/+124/+217: iuxta magnam Zekum (Gy. 1: 881 [itt Zeku formában], 890).

Nándor
l. Lándor.

Nándordi
'Alpár mellett É-ra említett füzes' 1075/+124/+217: Nandirdi [nandirdi], sal. (Gy. 1: 890, 898).

 

Osztora
'Csany határában a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Ostra [osztra], pisc. ~ uztura (Gy. 1: 893).

Örény-tó
'Sajt és Szentes közös határában említett halastó' 1332: Ewrentou, pisc. (Gy. 1: 900, 904).

 

Pártaasszony körtvélye
'Ug határában említett körtefa' 1330: Partaazunkurthuele, a. piri (Gy. 1: 906).

Piscina Lutea
l. Sáros-tó.

Piscina Rotunda
l. Kerek-tó.

Portus Grecorum
l. Görög-rév.

[Presbiter-hegy]
'Csany határában említett hegy' 1075/+124/+217: in monte presbiteri (Gy. 1: 893).

 

Rotunda piscina
l. Kerek-tó.

 

Sarok-ér ?
'Alpár határában említett víz' 1075/ +124/+217: Surchuer [? surkuér] (Gy. 1: 881, 890).

Sáros-tó
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Sarustou, pisc. ~ lutea piscina (Gy. 1: 893).

Saruly
'Ság határában említett kiemelkedés' 1075/+124/+217: Sorul, mo., 1075/338: Suryl [suril], mo. (Gy. 1: 899).

Saruly-tó
'Sajt és Szentes közös határában említett halastó' 1332: Sarwltou, pisc. (Gy. 1: 900, 904).

Séd-fő
'Alpár határában említett hely' 1341: Sedfeu (Gy. 1: 891).

Sokord
'Alpár határában említett halastó' 1075/ +124/+217: Sokord (Gy. 1: 891).

Sulymos
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Sulmus, pisc. (Gy. 1: 893).

Szeri
'Szer település határában, a Gyümölcsény erdő mellett említett hely' [1200 k.]: Scerii, loc. (Gy. 1: 882, 904).

Szil
'Ság határában említett halastó' 1075> 338: Scilu [szilü], pisc. (Gy. 1: 899).

Szirega ?
'Csany határában említett halastó' 1075/+124/+217: Zirega, pisc. (Gy. 1: 893).

 

Taka
'Ság határában említett hegy' 1075/+124/ +217: Taka, mo., 1075> 338: Tacha, mo. (Gy. 1: 899).

Tarcal ?
'Alpár határában említett hely' 1341: ad caput Torcull, 1488/490: Kwrkwle (Gy. 1: 891).

Tenyér ere
'Lándord határában említett halastó' +1037/[1240 e.]/+330: Tener Ere, pisc., 1086/ 130-40: Tenerhere (Gy. 1: 898).

Tergödi ?
'Alpár határában említett facsoport' 1075/+124/+217: Tergudi, a-es (Gy. 1: 890).

Tetemes
'Alpár határában említett kiemelkedés' 1341: Thetemes, mo. (Gy. 1: 891).

Tisza
'a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében' [950 k.]: T×tza (Gy. 1: 881), +1019/+328//370, 1280: Tisciam (Gy. 1: 891, 897, 904), +1024/+339/350: Tyzziam (Gy. 1: 904), +1037/[1240 e.]/+330: Tyzya (Gy. 1: 898), 1075/+124/+217 [6a], 1327: Tiza, aqua, fl., de (Gy. 1: 881, 890, 891, 893, 894, 899, 906) ~ Tize [4a], rip. (Gy. 1: 881, 890, 893, 895, 899) ~ Tizam (Gy. 1: 892), 1138/329 [2a], 1266, 1276 Pp: Ticiam (Gy. 1: 505, 881, 890, 892, 896, 897, 906), [1193-6]> 216, 1218/Pp.Reg.: Dissa (< *Dissa) (Gy. 1: 881) ~ Disse, flum. (Gy. 1: 890), [1200 k.]: Thyscia (Gy. 1: 882) ~ Thysiam (Gy. 1: 890) ~ Thyscie, fl. (Gy. 1: 892), 1256: Thyzyam (Gy. 1: 888), 1266 [2a], 1276 Pp: Ticia (Gy. 1: 890, 892, 894, 906), 1306, 1332: Tycie, fl. (Gy. 1: 610, 895, 900, 904), 1330: Tychyam ~ Tychiam (Gy. 1: 906), 1332: Tychye, fl. (Gy. 1: 900) ~ Tyciam (Gy. 1: 904), 1341: Ticie, fl. (Gy. 1: 906). Vö. Kis-Tisza.

Török ? -rév
'átkelőhely a Tiszán, Alpár határában' 1341: circa portum Thurutru, 1488/490: in portu Thicie Thewrek (Gy. 1: 891). Korábban Görög-rév néven említik.

Triplex Crisius
l. Hármas-Körös.

 

Ug ~ Huku ?
'a Tisza környékén lévő víz, Csany határában említik' 1075/+124/+217: Hucu [? huku], fl. (Gy. 1: 881, 893). Esetleg azonos az Ug-ér-rel.

Ug-ér ~ Huku-ér ?
'a Tisza oldalága Ság, Kürt (Szolnok vm.) és Ug környékén' 1075/+124/ +217: Huger [2a], fl., 1075> 338: Hucu fl. eru [? hukuérü] ~ Hucueru, fl. (Gy. 1: 899, 906). Esetleg azonos az Ug-gal.

Utal ? ~ Ukal ?
'Alpár határában említett vízfolyás' 1341: Vtal, fl., 1488/490: Vcal (Gy. 1: 891).

 

Vár-tó
'Tápé és Szeged határában említett halastó, bizonyára a szegedi vár környékén' 1247/465: Wartow, pisc. (Gy. 1: 902, 905), 1266: Wartou, stag. (Gy. 1: 894, 906).

(Wolue)
'Csany határában, a Tisza mellett említett halastó' 1075/+124/+217: Wolue [2a], pisc. (Gy. 1: 893).