ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Alpes Magnas
l. Nagy-havasok.

Alpes Ruthenorum
l. Orosz-havasok.

 

Baranka uta
'Ilosva határában említett, Baranka felé vezető út' 1341/342//XVIII.: Baranka utha, via (Gy. 1: 530, 541).

Barlang-[hegy]
'a Latorca, Szolyva, Borsova és Ilosva völgye által közrefogott hegy' 1341/ 342//XVIII.: montem Barlangum (Gy. 1: 519, 541).

Basa
'Urkurtelke határában említett patak' +1255/XIV.: Basa, aqua (Gy. 1: 550).

Bérc
'Ilosva határában említett hely' 1341/342// XVIII.: Bercz (Gy. 1: 541).

Bereg
'a királyi erdőuradalom központjának, Beregnek a határában említett erdő' 1214/550: Beregu, s. (Gy. 1: 530), 1233: Bereg, s., 1233/ Pp.Reg: Berech, s. ~ Bereyg, s. (Gy. 1: 531).

Boltrágy
'a lónyai uradalom határában említett, bizonyára Boltrágy faluban lévő patak' 1270/ 272//580: Boltrag, aqua (Gy. 1: 544).

Borsova
'Bereg vm. K-i részének fő folyója, a Tisza jobb oldali mellékvize' [1200 k.]: Borsoa [borsoa], 1245: Bursua [bursua ~ bursva] (Gy. 1: 519), [1270-72]> 295, 1338/1339 [4a]: Borsua, fl. (Gy. 1: 519, 531, 533). Vö. Túlsó-Borsova.

Bökény pataka
'Dobrony határában említett patak' 1321: Bukenpothoka, riv. (Gy. 1: 539).

 

Csaronda
'Csépánfölde és a lónyai uradalom határában em-lített patak' 1270/272//393: Churnawoda [csurnavoda] [2a] (Gy. 1: 543-4), 1270/272/ 476: Churnauoda, aqua (Gy. 1: 520), 1270/272// 580: Chornawoda [2a], aqua (Gy. 1: 543-4), 1282/ 379: Chernauoda [csernavoda], fl. (Gy. 1: 537).

Csernavoda
l. Csaronda.

Csongova
'Ilosva határában említett patak' 1341/342//XVIII.: Tunghwa [ƒ: Cunghwa] [csungva], fl. (Gy. 1: 541).

Csornavoda
l. Csaronda.

 

Deregnyő pataka
'Dobrony határában említett patak' 1321: Deregneupothoka, riv. (Gy. 1: 539).

Dobóc
'Bilke határában említett hegy' 1338/339: Dobouch, mo. (Gy. 1: 533).

 

Fok
'Halábor határában említett vízfolyás' 1300: Fuk, foss. (Gy. 1: 540).

 

Halott-Mic
l. Holt-Mic.

Hannus-patak bükke
'Bilke határában említett patak' 1338/339: Hannuspatakbyke [-bike], fl. (Gy. 1: 519, 533).

Haraszt-tó
'a lónyai uradalom határában említett hely' 1270/272//393: Harazthou, 1270/272// 580: Harastov, loc., (Gy. 1: 544).

Hát
'az Ilosva medencéjét az Alföldtől elválasztó alacsony hegyvonulat, Ilosva határában említik' 1341/342//XVIII.: Haatth, colles (Gy. 1: 519, 541).

Határ-Szomoga
'Csépánfölde határában említett patak' +?1248> 393: Hatar Zamaga, fl. (Gy. 1: 537). Vö. Szomoga.

Havas
'Bereg vm. É-i részén húzódó erdős hegység' [1200 k.]: Howos ~ Houos, s. (Gy. 1: 519). Nagy-Havasok és Orosz-havasok néven is említik. A hegység orosz neve ???? ????????? (tkp. 'Magyar-hegyek').

Herked
'Bilke határában említett hely' 1338/339: berch Herked (Gy. 1: 533).

Hilinva
'a lónyai uradalom határában említett patak' 1270/272//393: Hylinnwa, 1270/272//476: Hylinnua, 1270/272//580: Hillinnua, riv. (Gy. 1: 544).

Holt-Latorca
'Csépánfölde és Dobrony határában említett víz-folyás, a Latorca holtága lehetett' +?1248> 393: Holthlatarcha, fl. (Gy. 1: 537), 1321: Houthlaturcha [hęt-], fl. (Gy. 1: 519, 539). Vö. Latorca.

Holt-Mic
'Márok határában említett vízfolyás, a Mic holt-ága lehetett' 1299: Holuth Mych, [halut-] fl. (Gy. 1: 545). Vö. Mic.

Hosszú-mező
'Csépánfölde határában említett hely' +?1248> 393: Huzsceumezeu [huszů], camp., 1282/379: Huzeumezeu, camp. (Gy. 1: 537).

 

Ilosva
l. Kis-Ilosva, Nagy-Ilosva.

Ispán tava
'Csépánfölde határában említett vízállás' +?1248> 393: Spanthoa [spántoa] stag., 1282/379: Spantoa, stag. (Gy. 1: 537).

 

Jásznó
'a lónyai uradalom határában említett patak' 1270/272//393: Jaznou, 1270/272//476: Jaznov, 1270/272//580: Jaznow, riv. (Gy. 1: 544).

Jávor
'Ilosva és a szomszédos Bilke határában említett hegy' 1338/339: Juuar [? juvar ~ juar], mo. (Gy. 1: 533), 1341/342//XVIII.: Januar [ƒ: Jauuor], mo. (Gy. 1: 541).

 

Kálica
'Csépánfölde határában említett hely' +?1248> 393, 1282/379: Kalicha, nemusc. (Gy. 1: 537).

Karic(s)na ?
'Csépánfölde határában említett hely' +?1248> 393: Karichna, m. (Gy. 1: 537).

Kerepec
'a Latorca Munkácstól K-re eredő bal oldali mellékvize' +?1248> 393 [3a], 1270, 1282/ 379 [2a]: Kerepech, fl., flum. (Gy. 1: 519, 537).

Kirnice
'Csépánfölde határában említett hely' +?1248> 393: Kyrnyche, loc. (Gy. 1: 537).

Kis-Ilosva
'a Nagy-Ilosva jobb oldali mellékvize' 1341/342//XVIII.: Kis Ilosva, fl. (Gy. 1: 519, 541). Vö. Nagy-Ilosva.

Kis-meződ
'Márok határában említett hely' 1299: Kusmezeud [küs-] (Gy. 1: 545).

Kocsva ?
'a lónyai uradalom határában említett víz' 1270/272//580: Kochua, aqua (Gy. 1: 543). Esetleg összefügg a Kovacsna névvel.

Konacs ? pataka
'Badaló határában említett folyó' 1324: Konachpotoka, riv. (Gy. 1: 528).

Kovacsna ? ~ Kovacsva ?
'a lónyai uradalom határában említett hely' 1270/272/393: Kowachua, 1270/272//580: Kouachna, stag. (Gy. 1: 544). Esetleg összefügg a Kocsva név-vel.

Kő-rév
'Ilosva határában említett hely' 1341/342//XVIII.: ad vadum lapideum vulgo Kwrew (Gy. 1: 541).

Kőrisfa
1270 (Csépánfölde): kvevrusfa, a. (Gy. 1: 537).

Köveste-fő
'Ilosva határában említett hely' 1341/342//XVIII.: ad caput. fl-i Kuestefew [küestefČ] (Gy. 1: 541).

Közép-patak
'az Ilosva bal oldali mellékvize, Bilke határában említik' 1338/339: Kuzeppatak, fl. (Gy. 1: 533).

Küs-
l. Kis-.

 

Latorca
'a Bodrog bal oldali, Verecke mellett eredő for-rásága' +?1248> 393: Latarcha [2a], fl. ~ Latharcha, fl., 1270: Loturcha, fl. (Gy. 1: 519, 537) ~ Lotrucha [lotruca], fl. (Gy. 1: 537), [1270]/272/393: Lotorcha, [1270]/272/478: Locurtha [bizonyára romlott alak], aqua (Gy. 1: 548), 1282/379: Laturcha [2a], fl. (Gy. 1: 537), 1321: Lathurcha [2a], fl. (Gy. 1: 539, az 519. lapon Laturcha formában). Vö. Holt-Latorca.

Liget
'Csépánfölde határában említett hely' 1270: Lygeth, loc. (Gy. 1: 537).

 

Maconca
'a Latorca bal oldali mellékága' +?1248> 393: Machaluncha [macsalunca], fl. (Gy. 1: 519, 537), 1270: Machalnicha [macsalnica], fl. (Gy. 1: 519), 1282/379: Machalmicha, fl. (Gy. 1: 537), 1321: Machanicha [macsanica], riv. (Gy. 1: 539). Maconca pataka 1321: Machanicha pataka, riv. (Gy. 1: 539, az 519. lapon Machanycha pataka formában).

Macsalnica
l. Maconca.

Magnas Alpes
l. Nagy-havasok.

[Magyar-hegyek]
'Bereg vm. É-i részén húzódó erdős hegység' Orosz évk. [-1116]: ???? ?????????, [-1292]: ???? ?????????` (Gy. 1: 519). A hegység magyar megnevezése Orosz-havasok.

Medvigye
'a lónyai uradalom határában említett hely' 1270/272//393, 1270/272//476: Meduyge, 1270/272//580: Medwyge, loc. lutosum (Gy. 1: 544).

Mérce
'a Latorca bal oldali mellékvize' +?1248> 393: Merthuice [mertvice], fl., 1282/379: Mercice [mercice], fl. (Gy. 1: 537).

Mertvice
l. Mérce.

Mic
'a Csaronda jobb oldali mellékvize' +1255/ XIV., 1299 [2a]: Mych, fl., claus. (Gy. 1: 520, 545, 550). Vö. Holt-Mic.

Mons Barlang
l. Barlang-hegy.

Monymulató
'Márok határában említett hegy' 1299: Monmulotou, montic. (Gy. 1: 545).

 

[Nagy-havasok]
'Bereg vm. É-i részén húzódó erdős hegység' [1270]/272/478: Magnas Alpes (Gy. 1: 519, 549). Havas és Orosz-havasok néven is említik.

Nagy-Ilosva
'a Borsova jobb oldali mellékvize' 1341/342//XVIII.: Nagy Ilosva, fl. (Gy. 1: 519, 541). Vö. Kis-Ilosva.

Nyárfa
1270 (Csépánfölde), 1324 (Badaló): naarfa, a. (Gy. 1: 528, 537).

 

Obava
'a Latorca jobb oldali mellékvize' [1270]/272/393: Olbwa [olbua ~ olbva] (Gy. 1: 548), [1270]/272/478: Olbua, riv. (Gy. 1: 519, 548).

[Orosz-havasok]
'Bereg vm. É-i részén húzódó erdős hegység' [1283]: Ruthenorum Alpes (Gy. 1: 519). Havas és Nagy-havasok néven is említik. A hegység orosz neve ???? ????????? (tkp. 'Magyar-hegyek').

[Orosz-kapu]
'a Vereckénél lévő szoros, amelyen a vm.-be lé-pett az országos út' (1244) [2a]: portam Ruscie, que dicitur Montana (Gy. 1: 524).

Osztoró
'Márok határában említett patak' 1299: Scrou [ƒ: Strou] [sztró], fl. (Gy. 1: 545).

Osztró
'Csépánfölde határában említett mocsár' +?1248> 393, 1282/379: Vztro, stag. (Gy. 1: 537).

Otak
'Csépánfölde határában említett hely' 1282/379: Otok (Gy. 1: 537).

Otak száda
'Csépánfölde határában említett hely' +?1248> 393: Othaksada (Gy. 1: 537).

Otvice ?
'Csépánfölde és Dobrony határában említett pa-tak' +?1248> 393: Vtuice, fl., 1270: Othwyche, riv., 1282/379: Vtiche, fl. (Gy. 1: 537), 1321: Wthwycha [? utvica], fl. (Gy. 1: 539).

 

Pasonc ?
'Bereg határában említett patak' [1270-72]> 295: Pasunc, fl. (Gy. 1: 531).

Pázmány mezeje
l. Poznan mezeje.

Pázmány-rekettye
'Márok és Pázmány határában említett cserjés' 1299: Paznan Rekethya [paznanreketya], frut. (Gy. 1: 545, 547).

Poharila mezeje
'Dobrony határában említett hely' 1321: Poharilamezey, camp. (Gy. 1: 539).

Polona
'Dobrony határában említett patak' 1321: Polona, riv. (Gy. 1: 539).

Portus Rusciae
l. Orosz-kapu.

Poznan ~ Pázmány [mezeje]
'Szentmiklós határában említett mező' [1270]/272//478: in campo. Poznano (Gy. 1. 548).

 

Remec
'Csépánfölde határában említett patak' +?1248> 393: Remech, riv. (Gy. 1: 537).

Remec mezeje
'Csépánfölde határában említett mező' 1270: Remechmezeve, camp., 1282/379: Remethmezey [? remet-] (Gy. 1: 537).

Rusciae, portus
l. Orosz-kapu.

Ruthenorum Alpes
l. Orosz-havasok.

 

Sárd
'a Borsova bal oldali mellékvize, Bilke határá-ban említik' 1338/339: Sard, riv. (Gy. 1: 519, 533).

Sár-tó
'a lónyai uradalom határában említett mocsár' 1270/272//476: Sartov, 1270//272//580: Sartow [2a], stag. (Gy. 1: 544).

Sebes-patak
'a Szolyva jobb oldali mellékvize' [1270]/272/393: Sebespotok (Gy. 1: 549), [1270]/ 272/478: Sebuspotok [sebüs-], riv. (Gy. 1: 519, 549).

Somos-patak
'Márok határában említett patak' 1299: Sumus Pothok, riv. (Gy. 1: 545).

Spán tava
l. Ispán tava.

Súgó-patak
'Bilke határában említett patak' 1338/339: Sugopatak, fl. (Gy. 1: 533).

Sulymos-tó
'Csépánfölde határában említett tó' +?1248> 393: Sulmus tho (Gy. 1: 537).

Szabat ~ Szabad pataka
'Ilosva határában említett patak' 1341/342//XVIII.: Zabatpathaka, fl. (Gy. 1: 541).

Szaboszul ?
'a lónyai uradalom határában említett patak' 1270/272//580: Zabezwl, aqua, 1270/ 272//393: Zabozul (Gy. 1: 544).

Szamaró ? pataka
'Dobrony határában említett patak' 1321: Zamaroupathaka [? szamaró-], riv. (Gy. 1: 539). Talán összefügg a Szemernyő pataka és a Szornó pataka név-vel.

Szemernyő pataka
'Dobrony határában említett patak' 1321: Zemernevpataka, riv. (Gy. 1: 539). Talán összefügg a Szamaró pataka és a Szornó pataka névvel.

Szernye
'Csépánfölde, Dobrony, a lónyai uradalom és Kabala határában említett folyó' +?1248/393, 1270, 1282/379 [2a]: Scerneue [szern(y)eve], fl. (Gy. 1: 519, 537, az 519. olda-lon Sternue formában is), 1270/272//580: Zyrnua [szirnva] [3a], aqua (Gy. 1: 544), 1321: Zyrnoua [szirnova], fl. ~ Zyrnowa, fl. ~ Zernua, fl. (Gy. 1: 519, 539, 542).

Szipa
'Márok határában említett patak' 1299: Zypoa [? szipoa] [2a], fl. (Gy. 1: 520, 545).

Szirka
'Csépánfölde határában említett hely' 1270: Scyrka, loc. (Gy. 1: 537).

Szolyva
'Szolyvánál balról a Latorcába ömlő patak' 1270/272/478: Zolua, aqua (Gy. 1: 519) ~ Zolwa, aqua (Gy. 1: 549).

Szomoga
'Csépánfölde határában említett patak' 1270: Scumuga, riv. (Gy. 1: 537). Vö. Határ-Szomoga.

Szopóc(s) ?
'Csépánfölde határában említett rét' +?1248> 393, 1282/379: Zopoch, prat. (Gy. 1: 537).

Szornó ? pataka
'Dobrony határában említett patak' 1321: Zcornoupathaka, ric. [!] (Gy. 1: 539). Talán összefügg a Szemernyő pataka és a Szamaró pataka névvel.

Sztára
'a Latorca jobb oldali mellékvize' 1326: Stara, fl. (Gy. 1: 519).

Sztára száda
'Csépánfölde határában említett patak' +?1248> 393: Ztarazada, fl. (Gy. 1: 519, 537).

Sztró
l. Osztoró.

Szuszkó
'Szentmiklós határában említett hely' [1270]/272/478: Suskow, loc. (Gy. 1: 549).

 

Tamás égere
'Csépánfölde határában említett hely' 1270: Thamasegre [-egre], loc., 1282/379: Thamas Egre, stag. (Gy. 1: 537).

Tiba pataka
'Csépánfölde határában említett patak' 1270: Tyba potoka (Gy. 1: 537).

Tisza
'a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében' 1270/272/393, 1270/272//580, 1297, 1332: Tycie, rip., fl. (Gy. 1: 529, 540, 543, 544), 1270/272//580: Thicie, rip. (Gy. 1: 543), 127[8]: Tichiam (Gy. 1: 529), 12[7]8/309: Tyciam (Gy. 1: 529), 1280: Tysicam (Gy. 1: 528), 1300: Tychiam ~ Tichie ~ Tychie (Gy. 1: 540), 1312: Ticiam (Gy. 1: 550), 1324, 1331> 359: Tyza, fl. (Gy. 1: 528, 548), 1332: Thychye, fl. (Gy. 1: 540).


'Halábor határában említett halastó' 1300: Thou, pisc. (Gy. 1: 520, 540).

Tölgyfa
1321 (Dobrony): teulgfa [3a], a. (Gy. 1: 519, 539).

Túlsó-Borsova
'Ilosva határában említett folyó' 1341/342//XVIII.: Tulso Borsva [-borsva], fl. (Gy. 1: 541). Vö. Borsova.

 

Vécke ~ Vészk ?
'Csépánfölde határában említett tavak' 1270: inter 2 lacus Vechke vocatas, 1282/379: in medio Wezk (Gy. 1: 537).

 

Zsdála
'Csépánfölde határában említett patak' +?1248> 393: Sdala, fl. (Gy. 1: 537).