ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Berekszó
'Arad vm. D-i részén eredő, a Bégába ömlő patak' 1323/332: Berukzo [berükszó], fl. (Gy. 1: 163, 176).

Borzva
'Hodos határában említett folyó, Lippától D-re' +1247/+284//572: Bwrzua ~ Burzua (Gy. 1: 178).

 

Csála-kerek
'Árki Csála felőli határában említett irtvány' 1325: a-es detruncatas cca. Chalakerek (Gy. 1: 172, 174).

 

Damján
'Kalodva határában említett szőlőhegy' 1332: Damyan, mo. (Gy. 1: 179).

 

Eszterd
'Magyargyörk határában említett hely' 1349: Esterd, vall. (Gy. 1: 177).

 

Fok
'a Maros Ség mellett kiágazó ága' [1177]/ 405: supra rippam Morisii, que vocatur Fuc (Gy. 1: 163, 184).

Füves
'Veresegyház és Füves határában említett patak, talán a Berekszó jobb oldali mellékvize' 1331: Fyves [fives], aqua (Gy. 1: 163, 176, 187).

 

Iltő-tó
'halászóhely a Maros közelében, Kapu és Szád között' 1337: Ilteuthow, pisc. (Gy. 1: 176).

 

Kapu
'Arad és Hunyad vm. határán található szoros, a Maros betörési helye Arad vm.-be' 1337: Kapw (Gy. 1: 163, 175, 176).

Kengyel-tó
'halászóhely a Maroson vagy a közelében, Kapu és Szád között' 1337: Kengeltow, pisc. (Gy. 1: 175).

 

Makra
'a Maros É-i oldalán húzódó hegyvonulat Arad vm. középső részén' [1000-38]> XVI.: Matra [f: Macra], 1231, 1302, 1310: Macra, mo. (Gy. 1: 163, 181).

Maros
'a Tisza bal oldali mellékfolyója' [+?1080-90]> 347, 1293: Morus, fl. (Gy. 1: 178, 179, 186, 187, 188, egy helyen téves évszámmal: 177), [1177]/399, +1256: Morusium (Gy. 1: 174, 177, 182, 183), [1177]/405: Morisii (Gy. 1: 163, 184), [1177]/405, 1238/377, 1266/300: Morisium (Gy. 1: 172, 184, 187), +1247/+284//572: Morusii (Gy. 1: 183).

Ménes
'a Makra hegy meredek nyugati lejtőjén levő erdő és szőlők' 1278/XVIII.: Ménes, s. (Gy. 1: 163, 181).

Morisius
l. Maros.

 

Pongrác öréme
'halászóhely a Maroson Pongrácfája közelében' +1247/+284//572: Pangrachewreme, pisc., 1319/323/572: Pangracheureme, pisc. (Gy. 1: 183).

 

Szád
'szoros a Maros völgyében, Kaprevár közelében' 1337: Zad (Gy. 1: 163, 175, 176).

Száraz-ér
'a Maros jobb oldali mellékvize Arad vm. ÉNy-i részén' +1247/+284//572: Zarrazer (Gy. 1: 163, 183).

 

Veres-haraszt
'Magyargyörk határában említett hely' 1349: Veresharosth, rub. (Gy. 1: 177).