ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

Abda
l. Győr vm. adatai között.

Ágya ? telke
'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: Agya teluke [-telüke] (Gy. 2: 339 [ Agyateluke alakban], 421).

Áj ?
'Kolon határában említett hely' 1055: Aiu (Gy. 2: 323, 432).

Alapas
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Alapas (Gy. 2: 424).

Album holm
l. Fehér-halom.

Áldó-kút
'Barc határában említett hely' 1193: Aldo cut (Gy. 2: 348).

Apát fehére ? ~ feje ?
'Kolon határában említett hely' 1211: ad collem … Apatfeereh ~ Appatfeereh (Gy. 2: 323, 433). Györffy az utótagot a fehér szóval azonosítja, de az is elképzelhető, hogy a feje helyragos alakja. Vö. Szava fehére, Vár fehére.

Árok
1.'Kolon határában említett hely' 1055: Aruk (Gy. 2: 323, 432). 2.'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/ 272//390: Aruk [3a] (Gy. 2: 323, 424) ~ aruk (Gy. 2: 424). 3.'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Aruk (Gy. 2: 323, 419 [ aruk formában]). Esetleg összefügg az Árok tövenévvel. Kn.[1239]/239 (Csertőháza): Aruk ~ aruk (Gy. 2: 323, 421).

Árok töve
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Arukteue [-teve] (Gy. 2: 323, 419). Vö. Árok (3.).

Árpád
'Fehérvártól É-ra, Barc közelében fekvő völgy' 1193: Arpad , vall. (Gy. 2: 325, 348).

Ásvány
'Harta határában említett völgy' 1289/426: Asyan [ ƒ : Asvan?] , vall. (Gy. 2: 425).

Aszó
'Csősz határában említett hely' 1277: Ozov , planitiem (Gy. 2: 358).

Atacsa ?
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: ad Athacham (Gy. 2: 324, 419). Accusativusi alak lehet.


Babat hegye
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hegy' +?1061/272//390: Babathege (Gy. 2: 323, 424).

Báb ~ Bab homoka
'Kolon határában említett hely' 1055: Babu humca [babu humka] (Gy. 2: 322, 432), 1211: sabulum Bab (Gy. 2: 322, 433).

Bácsa réve
l. Bátya réve.

Bakony
'erdős hegyvidék Fejér és Veszprém vm. határán' 1193, 1279, XIV.: Bokon (Gy. 2: 322, 357, 395).

Bálvány 1.
'Kolon határában említett hely' 1055: Baluuan (Gy. 2: 432). Bizonyára összefügg a Bálványosnevű hellyel. 2.'a Dömsödtől D-re fekvő Szántó határában említett hely' +1109/ [1295 e.]: m. lapidea que baluan vocatur (Gy. 2: 439).

Bálványos ?
'Kolon határában említett hely' 1211: Balanus [bálányos] [2a] (Gy. 2: 433). Vö. Bálvány (1.).

Batej
'sziget a Dunán, Százhalom és Batej közelében' 1318: Bathey , ins. (Gy. 2: 324, 349, 362).

Bátya réve
'Bátya (régebben Bácsa) határában említett hely' +?1061/272//376: Basareveu [bá­csa-] ~ Basareue (Gy. 2: 419).

Bérc
'Noé határában említett domb' 1298>425: Berch , montic. (Gy. 2: 397).

Besenyő út
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett út' +?1061/272//390: Beseneu wth (Gy. 2: 424).

Bezegd halma
'Csertőháza határában említett halom' [1239]/239: Brzegd [ ƒ : Bezegd] holma (Gy. 2: 323, 421). Bizonyára összefügg a Bezegd tarlójanévvel.

Bezegd tarlója
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Bezegd torloya (Gy. 2: 339, 424). Vö. Bezegd halma.

Bika
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett szőlő' +?1061/272//390: Byka , vin. (Gy. 2: 340, 424).

Bika-kút
'Szold határában említett hely' 1193: Biquacut (Gy. 2: 339, 408).

Bikk-
l. Bükk-.

[Bivaly-sziget]
'sziget a Dunán, Bial (~ Bivaly) te­lepülés közelében' 1232/Pp.Reg: Insula Buba­lorum (Gy. 2: 324, 339, 419).

Bodajk
'a Bakony előhegye Fejér megyében, Bodajk településnél' [1200 k.]: Bodoctu [bodoktu], mo. (Gy. 2: 322, 351), XIV.: Bodohot [? bodo č ot], mo. ~ Bodohoth ~ Bodouch (Gy. 2: 351).

Bord
'a Kapos mellékága Igar és a Tolna vm.-i Bord település határában' 1264: Burd [2a], fl. (Gy. 2: 322, 388).

Borsod
'Barc határában említett hely' 1193: Borsod (Gy. 2: 348).

Bőd szigete
'sziget a Dunán Szántó és Szalk között, Beledülése közelében' 1324>414: Bewd­zygethe , ins. (Gy. 2: 324, 419).

Bökény Somlya
'Bökénysomlyó határában fekvő hegy' 1274/324: Bukensomla , mo. (Gy. 2: 353).

Bulcsú sara ?
'a Fehérvártól DNy-ra fekvő Kér határában említett völgy' 1324/437: B(w)Ichusaza [ ƒ : Bwlchusara] , vall. (Gy. 2: 391).

Büke sara
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Bukesara (Gy. 2: 322 [ Bukensara alakban], 424).

Bükk-kerek
'a bakonyi erdőbirtok határában említett erdő' 1193: Bik kerek [bik-] (Gy. 2: 323, 347).


(Celeu ceg)
'Tímár határában említett hely' 1193: Celeu ceg (Gy. 2: 410). Györffy Szőlő-szeg-nek olvassa.

(Celluter)
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Celluter [?] (Gy. 2: 323, 419).

(Cheukyn)
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Cheukyn (Gy. 2: 424).

Cseke zátonya
'sziget a Dunán, Harta közelében' 1289/426: Chekezatuna , stag. (Gy. 2: 324, 425).

Cser
1193 (Szold): cher , a. (Gy. 2: 323, 408).

Csóka-kő
'a Vértes DNy-i részén lévő kiemelkedés, a hasonló nevű vár épült rajta' [1290–99]>323>419: Chokakw , mo. (Gy. 2: 356).

Csór
'Csór település határában említett patak' 1330: Choor [2a], fl. (Gy. 2: 357).


Dabla
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: per Dablam (Gy. 2: 424). Bizonyára latinosított accusativusi alak.

Danubius
l. Duna.

Danubius Minor
l. Kis-Duna.

Dienes-sziget
'sziget a Dunán, Dömsöd és Hugyé közelében' 1291: insula Dyenus [dienüs] (Gy. 2: 324, 422). 1322: Dyenuszyguet , ins. (Gy. 2: 324, 426).

Dobódom ?
'a bátyai uradalom határában említett erdő' +?1061/272//376: Dobondum ~ Doboudum ? , s. (Gy. 2: 323, 324, 419).

Duna
'a Kárpát-medence legnagyobb folyója' [1020 k.]/1109 : Doęnabiz , +?1061/272//376: Donobius (Gy. 2: 321) ~ Donobium [5a] (Gy. 2: 419, 420), +1092/365/399, 1109, 1193 [2a], [1200 k.], 1261/271, 1276/Pp., 1281, [1283 k.] [2a], 1289/426, [1291]/291 [3a], 1300 [5a], 1305/318/326, 1315 [2a], 1317>320, 1318, 1320/334>409 [2a], 1324>409, 1324>414, 1329, 1350>409, XIV. [2a]: Danubium (Gy. 2: 324, 389, 396, 400, 405, 407, 409, 418, 419, 421, 422, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442), 1109, 1193: Danubius (Gy. 2: 321), +1109/[1295 e.], 1238/398/401, 1277/330, 1281, 1291: Danu­bii , aqua, fl. (Gy. 2: 324, 400, 409, 422, 439), [1272–90]/376, [1290]/291, 1323: Danobium (Gy. 2: 389, 439), 1281, 1289/426, 1300, 1311, 1318, 1320/334>409, 1324>414: Danubio (Gy. 2: 324, 362, 409, 419, 422, 423, 425, 437, 438), 1310>368: Donobio (Gy. 2: 425), 1311: Danuby , ryp. (Gy. 2: 423), 1330>409: Danobii (Gy. 2: 400, 407). Vö. Kis-Duna.

[Dunántúl]
'a Duna vonalától Ny-ra, illetve K-re fekvő országrész' (a nevet annak megfelelően értelmezték, hogy a Dunától milyen irányban fekvő országrészben használták a kifejezést; vö. Gy. 2: 321) +1109/[1295 e.], 1261/271: Ultra Danubium (Gy. 2: 321, 438).

Dűlő-föld
'Fáncs határában említett hely' 1276: Duleufeld [-feld], t. (Gy. 2: 339 [1278-as évszám­mal], 362).


Édes-fenyér
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Edes­fenyer (Gy. 2: 323, 424).

Elő ? ~ Elevi ? -homok
'Kolon határában említett hely' 1055: Eleuui humuk (Gy. 2: 322 [ Eleuui humuc alakban], 432).

Elő-Sár
'a Sár folyó egyik ága, Csősz és Bögöd határában említik' 1192/374/425: primum Sar (Gy. 2: 322, 353), 1276, 1277: ad lacum exterio­rem Eleusar , 1279/291: Eleusaar (Gy. 2: 322, 358). Vö. Sár.

Ér 1.
'Csakal határában említett patak' 1229/ 230/XIV.: Her [2a], riv. (Gy. 2: 323, 420). Vö. Ér-tető.2.'Fűtő határában említett patakvölgy' 1311: Er , vall. (Gy. 2: 323, 423).

[Ercsi-sziget] ~
Ercsi'sziget a Dunán Ercsi közelében' +1236: in insula Erch , [1263–4]: apud insulam Erche [ercse] (Gy. 2: 324, 361). Tamás szigeteés Titkos hely szigete néven is említik.

Ér-hát
'a Dömsödtől D-re fekvő Szántó határában említett hely' +1109/[1295 e.]: Erhat , t. (Gy. 2: 323, 439).

Ér-tető
'Csakal határában említett mező' 1229/ 230/XIV.: Erthethev , camp. (Gy. 2: 323, 420). Bizonyára az Ér (1.)közelében feküdt.


Fás-föveny
'Iváncs határában a Duna mellett említett hely' [1291]/291: Fasfuen [fásfüeny] (Gy. 2: 324, 389).

[Fehér]-halom
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó határában említett hegy' [1272–90]/376: ad Album holm (Gy. 2: 323, 439).

Fekete-homok
'Kolon határában említett hely' 1055: Fekete kumuc (Gy. 2: 322, 432).

Fenyves
'Kolon határában említett fenyves, borókás' 1211: meta, in qua est pinus … Feneues [fenyeves] (Gy. 2: 323, 433).

Fergény
'Bögöd határában említett hely' 1192/ 374/425: Fergen , m. (Gy. 2: 353).

Fertő 1.
'állóvíz Fejér vm.-ben, Fehérvártól K-re' 1193 [2a], [1200 k.], 1211 [2a]: Ferteu , stag. (Gy. 2: 322, 345, 355, 433). 2. L . Fér töve.

Fér töve ? ~ Fertő ?
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Ferteue (Gy. 2: 424).

Fives-telek
l. Füves-telek.

Fok
'Iváncs határában említett hely' [1291]/291: fuk (Gy. 2: 389).

Földes-sír ? ~ üver ?
'Bodajk határában említett hely' 1193: Feldesuer (Gy. 2: 351).

Föveny
'sziget a Dunán, Dömsöd közelében' 1291: ins. Fuen [füeny] (Gy. 2: 324, 422).

Fövenyes-homok
'Kolon határában említett hely' 1055: Fuegnes humuc [füenyes-] (Gy. 2: 322, 432).

Füves-telek
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Fyues­thelek [fives-] (Gy. 2: 339, 424).


Gabrián-tanya
'halászó hely a Dunán Pentele ha­tárában' 1330>409: Gabrianthanya , pisc., 1330>414: Gabryanthonya (Gy. 2: 400).

Gagyod
'a bakonyi erdőbirtok határában említett hely' 1193: Gogud (Gy. 2: 347).

Gálod
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Galod (Gy. 2: 424).

Gönyű sara
'nagy kiterjedésű mocsár a Dunától K-re, vele párhuzamosan, Akasztó környékén' 1055: Gunusara (Gy. 2: 322, 432).

Gyéres-föveny
'Iváncs határában a Duna mellett említett hely' [1291]/291: Geresfuen [-füeny] (Gy. 2: 324, 389).

Gyírő
l. Gyűrű.

Gyűrű
'Barc határában említett hely' 1193: Gireu [gyírő] (Gy. 2: 348).


Had út
'a Fehérvárt Tolnával összekötő útvonal, a jeruzsálemi zarándokút része' 1055: Feheruuaru rea meneh hodu utu rea (Gy. 2: 364).

Hamu-halom
'Kolon határában említett ki­emel­kedés' 1211: Homuholm (Gy. 2: 323, 433).

Három-ág töve
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Harumagteue (Gy. 2: 323, 419).

Három-fertő
'Kolon határában említett hely' 1055: Harmu ferteu [hármu] (Gy. 2: 323, 432), 1211: 3 Ferteu (Gy. 2: 323).

Három-hegy
'Kolon határában említett hegy' 1055: Harmuhig [hármuhigy] (Gy. 2: 323, 432).

Herep
'Nádudvaron említett halászó hely' [1193–96]>216, [1193–96]>218/Pp.Reg.: Cherip [< cerip ] , piscat. (Gy. 2: 434).

Hidas
'Csertőháza határában említett patak' [1239]/239: Hydus [2a], fl. ~ Hidus , fl. (Gy. 2: 323, 421). Vö. Hidas szege.

Hidas szege
'Halom és Csertőháza közös határában említett hely' +?1061/272//390: Hyduszege ~ Heduszege (Gy. 2: 424), [1239]/239: Hidus scege (Gy. 2: 421). Hidas-szeg[1239]/239: Hydus sceg (Gy. 2: 323, 421). A Hidaspatak közelében lehetett.

Homok-hegy
'Daj határában említett hegy' 1300: Humukheg , mo. (Gy. 2: 323, 422).

Homoród
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Chomurod ~ Humurod (Gy. 2: 323, 419).

Hosszú-árok
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Hozywaruk [hoszjú-] (Gy. 2: 323, 424).

Hosszú-ér
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Huzyer [hosziér] (Gy. 2: 323, 424).

Hosszú-határ
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Hozywhotar [hoszjú-] (Gy. 2: 424).

Hosszú-szeg ?
'Bodajk határában említett hely' 1193: Hycicequj [romlott alak lehet] (Gy. 2: 351). Bizonytalan névazonosítás, l. HA. 1. Borsod vm. Árok-szeg, Nádas-szeg.

(Humukevt)
'Kolonnal kapcsolatban említett hely' 1267 Pp: Humukevt (Gy. 2: 322 [tévesen 1276], 432). Györffy szerint a pápai bullában, az apátsági birtokok – köztük Kolon – felsorolásában szereplő Humukevt névelőfordulás alighanem a szokott in sabulo helymegjelölés romlott magyar megfelelője (vö. Gy. 2: 433).

Hűsös ?
'Kolon határában említett mocsaras hely, tó' 1211: Hvseos ~ Hueseos , stag. (Gy. 2: 323 [az első adat itt Huseos alakban], 433)


Inkid ? ~ Inkéd ?
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó határában említett völgy' 1323: Inqueed , vall., 1329: Inquid , vall. (Gy. 2: 323, 439).

Insula Bubalorum
l. Bivaly-sziget.

Insula Dyenus
l. Dienes-sziget.

Insula Ercs(i)
l. Ercsi-sziget.

Insula Loci Secreti
l. Titkos hely szigete.

Insula Magna
l. Nagy-sziget.

Insula Somlyó
l. Somlyó-sziget.

Insula Thomae
l. Tamás szigete.

(Iohtucou)
'Kolon határában említett hely' 1055: Iohtucou (Gy. 2: 432).

Iváncs szigete
'sziget a Dunán Iváncs falu közelében' [1291]/291: Iuanchzygethe , ins. (Gy. 2: 324, 389).


Kajászó
'Fejér vm. É-i részének vizeit összegyűjtő patakvölgy, Adonynál ömlik jobbról a Dunába' 1271: p. in Keueozou [keveasz ę ] (Gy. 2: 389), 1272: Kuaza [? küasza], vall. (Gy. 2: 370, 389, 401), [1283 k.]: Cuwe Azoa [? küve aszoa] (Gy. 2: 389), 1325: Keaza [keasza], vall. (Gy. 2: 322, 389, 401, 406), 1347/378: Kayassow , vall. (Gy. 2: 414), XIV.: Kewe Oza (Gy. 2: 389).

Kakulló
'Fűtő határában említett patakvölgy' 1311: Kakullo [2a] ~ Kakillo , vall. (Gy. 2: 323, 423).

Kakulló-hát
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó és Pereg közös határában említett hegy' 1323: Kakulouhath , loc. (Gy. 2: 323, 439), 1329: Kakullohat , montic. (Gy. 2: 323, 423, 439).

Kálista
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: ad rotundum calusta [kálusta] (Gy. 2: 424).

(Karan zeuereu)
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Karan zeuereu [?] (Gy. 2: 419).

Kékek ? tava
'Csertőháza határában említett patak' [1239]/239: patak Kekkektowa (Gy. 2: 323, 421).

Kerek-tó
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett tó' +?1061/272//390: Kerektou (Gy. 2: 323, 424).

Keve-aszó(ja)
l. Kajászó.

[Kis-Duna]
'Harta közelében említett Duna-ág' 1289/426: Minor Danubius , aqua (Gy. 2: 324, 425). Vö. Duna.

Kolon
'a kunsági homokháton található nagyobb lefolyástalan állóvíz' 1055, 1211: Colun , aqua, stag. (Gy. 2: 323, 432, 433), 1211: Colon [2a], stag. (Gy. 2: 323, 433).

Kovacse ?
'Kolon határában említett hegy' 1211: Cohache (Gy. 2: 323, 433) ~ Choache , mo. (Gy. 2: 433). Kovacses ?1211: Couaches (Gy. 2: 323, 433) ~ Gonaches (Gy. 2: 433).

Kökényes-telek
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Kukynyesthelek (Gy. 2: 339, 424).

Kő-kút
'Noé határában említett kút' 1298>425: Kewkwth , put. (Gy. 2: 397).

Körbed ?
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó határában említett hegy' [1272–90]/376: Kurbed , mo. (Gy. 2: 323, 439).

Kőrisbokor
1193 (Barc): keures bocor (Gy. 2: 348).

Körtvélybokor
1229/230/XIV. (Csakal): kurtuel­buqur (Gy. 2: 420).

Körtvély-sár
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Kuertuelsar (Gy. 2: 323, 424).

Köves-árok ?
'Bodajk határában említett hely' 1193: Quesarc [? küesárk] (Gy. 2: 351).

Kövesd
'Kolon határában említett hegy' 1055: Cuesti [küesti] (Gy. 2: 323, 432), 1211: Cuest [küest] [2a], mo., montic. (Gy. 2: 433).

Köves-hegy
'a Bakony előhegye Fejér vm. ÉNy-i részén, Tímár közelében' 1193: Cueshyg [kües­higy] (Gy. 2: 322, 410).

Köves-homok
'Kolon határában említett hely' 1055: Cues humuc [kües] (Gy. 2: 322, 432).

Köves-kút 1.
'Bodajk határában említett hely' 1193: Quiescut [küjes-] (Gy. 2: 351). 2.'Tímár határában említett kút' 1193: quiescut , put. (Gy. 2: 410). Lehet, hogy a két adat azonos helyet jelöl a szomszédos települések határában.

Közép-Sár
'a Sár folyó egyik ága, Bögöd határában említik' 1192/374/425: Cuzepsar (Gy. 2: 322, 353). Vö. Sár.

Köze ? szigete
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Kvzezygete (Gy. 2: 419).

Kút-fő
'Bodajk határában említett hely' 1193: Cutfev (Gy. 2: 351).


Lápos ~ Lapos-tó
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett tó' +?1061/272//390: Lapustou (Gy. 2: 424).

Lázár-nagy-fertő
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Lazarnogferteu (Gy. 2: 323, 424).

Leánysír
'Bodajk határában említett hely' 1193: Leajn sewer [së Ů ër] (Gy. 2: 351).

Len-aszó
'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: Lenozou [2a] (Gy. 2: 323, 340, 421).

Likár ? töve
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Lycuar­teue [? likvárteve] (Gy. 2: 323 [ Lycuartewe alakban], 424).

Lóakol
'Barc határában említett hely' 1193: Lovacol (Gy. 2: 339, 348).


Magna Insula
l. Nagy-sziget.

Magnus Sar
l. Nagy-Sár.

Magyalos
'Szold határában említett hely' 1193: Mogolos (Gy. 2: 323, 408).

Malom-örény
'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: Moluneuren [molunörény] [3a] (Gy. 2: 323, 340, 421, 434).

Malom uta
'Csősz határában említett út' 1277: Molumvta , via (Gy. 2: 358).

Mecsér ?
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó határában említett tó' 1329: Mecher , lac. (Gy. 2: 323, 324, 439).

Megye fenyére
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Megefenere (Gy. 2: 323, 419).

Megye-fok
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Megefuk [2a] (Gy. 2: 323, 419).

Megye-határ
'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: Mege hotar (Gy. 2: 421).

Megye töve
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Mege­teue (Gy. 2: 424).

Ménes út
'Harta határában említett hely' 1289/426: Menesuth , stag. (Gy. 2: 339, 425).

(Meseureu)
'a bátyai uradalom határában említett hely a Dunánál' +?1061/272//376: Meseureu (Gy. 2: 419).

Minor Danubius
l. Kis-Duna.

Mogyoró-kerek
'a bakonyi erdőbirtok határában említett hely' 1193: Moinnerov kerek [monye­r ę -] (Gy. 2: 323, 347).

Mogyorós
'Eszény határában említett erdő' 1275: Munurous [munyur ę s], s. (Gy. 2: 323, 362).

Mony ?
'Fehérvár közelében említett híd' [1242–9]/249>425 [2a], 1249: pontem Mony (Gy. 2: 341, 380).

Monyoró-
l. Mogyoró-.

Monyorós
l. Mogyorós.

Mög-Sár
'a Sár folyó egyik ága, Csősz és Bögöd határában említik' 1192/374/425: ad ulteriorem Sar [2a] (Gy. 2: 322, 353), 1276, 1277: lacum posteriorem … Mugsar (Gy. 2: 322, 358). Vö. Sár.


Nagy-árok
1.'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Nog­aruk [3a] (Gy. 2: 323, 424). 2.'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: Nogaruk (Gy. 2: 323 [ Nogarok alakban], 421).

Nagy-aszó
'Fáncs határában említett völgy' 1276: Nogozou , vall. (Gy. 2: 362).

Nagy-határ
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Nog­hatar [2a] (Gy. 2: 424).

Nagy-sár 1.
'nagy kiterjedésű mocsár a Dunától K-re, a Gönyű sarától D-re, Halom határában említik' +?1061/272//390: Nogsar (Gy. 2: 322, 424) ~ Nosar [ ƒ : Nogsar] , m. (Gy. 2: 424). 2. [Nagy]-Sár'a Sár folyó egyik ága, Bögöd határában említik' 1192/374/425: Magnum Sar (Gy. 2: 322, 353). Vö. Sár.

[Nagy-sziget]
'nagy kiterjedésű sziget a Dunán, Budától D-re, Fejér vm. K-i határán, a későbbi Csepel-sziget' 1270, 1281, 1321/324, 1326: Magnam Insulam (Gy. 2: 409, 438, 442), [1300], 1320>376: Magna Insula (Gy. 2: 438).

Nagy-sziget melléke
l. Sziget melléke.

Nagy út
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett út' +?1061/272//390: Nogwth (Gy. 2: 424).

(N)okoró ?
'a Kalocsától K-re fekvő Halom ha­tárában említett hely' +?1061/272//390: (N)okoro (Gy. 2: 424). A névalak alapján gondolhatunk esetleg (S)okoro kiegészítésre is.

Nuhud ? ~ Nyühed ?
'a bakonyi erdőbirtok határában említett hely' 1193: Nuchud (Gy. 2: 347).

Nyáras-homok
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Naras­homok (Gy. 2: 323, 424).

Nyühed
l. Nuhud.


Patak
[1239]/239 (Csertőháza): patak (Gy. 2: 323, 421).

Pét
'folyó Zsadár határában, a Veszprém vm.-ben lévő Pét közelében' 1269/279/392: Peyth [p ś t], fl. (Gy. 2: 417).

Popu ? ~ Pap ? fenyére
'Csakal közelében lévő hely' 1229/230/XIV.: Popufenerii , loc. (Gy. 2: 323, 420).

Potó ? ~ Pó-tó ?
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Potou (Gy. 2: 424). Esetleg kapcsolatban lehet a szomszédos Pataj település nevével.

Primum Sar
l. Elő-Sár.


Ravaszlyuk
'Kolon határában említett hely' 1055: Ruuoz licu [ruoszliku] (Gy. 2: 432), 1211: Rouozlicou ~ Ruozlicou (Gy. 2: 433).


Sabulum Bab
l. Báb homoka.

Ság-berek
'a bakonyi erdőbirtok határában em­lí­tett hely' 1193: Sag berk (Gy. 2: 323, 347).

Sajtár-tő
'Harta határában említett hely' 1289/426: Sahtartu [sa č tartű] (Gy. 2: 323, 425).

Sár
'Veszprém vm. felől Fejér vm.-be belépő széles, mocsaras medrű folyó, amely több ágban D felé folyva éri el Tolna vm. határát' 1192/374/ 425 [3a], 1259, 1261, 1277, 1285, 1324, 1343: Sar , aqua, palus, fl. (Gy. 2: 322, 350, 353, 358, 362, 380, 413), [1200 k.]: Saru (Gy. 2: 322, 413), 1272, 1276, 1279/402 [2a], 1283, 1283/323, 1294, 1322, 1324, 1324/437 [2a], 1326, 1343: Saar , fl., aqua (Gy. 2: 322, 349, 353, 362, 371, 387, 391, 393, 413). Ágai különböző néven szerepelnek: Elő-Sár, Közép-Sár, Mög-Sár, Nagy-Sár.

Sár töve
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Sartue [-tüé] (Gy. 2: 323, 419). A Nagy-Sárnéven említett folyó torkolatvidéke lehet.

(Seddeg)
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Seddeg (Gy. 2: 419).

Ség
'Daj határában említett patakvölgy' 1300: Seeg , vallic. (Gy. 2: 323, 422).

Segesd
'Halom és a Bodrog vm.-i Sükösd (ré­gebben Segesd) közös határában lévő tó' 1055: Segisti [segisti], lac. (Gy. 2: 323, 437). Segesd-tó+1092/[1325 k.]//399: Segusdtou [següsdt ę ], pisc. (Gy. 2: 323, 424, 437). Seges1211: Secues ~ Segues , stag. (Gy. 2: 323, 437). L. HA. 1. Bodrog vm. Segesd.

Sild
l. Süld.

(S)okoró
l. (N)okoró.

Soldszuba
l. Szoldszuba.

Somlyó-sziget
'sziget a Dunán, Dömsöd és Hugyé közelében' 1291: insula Sumlov (Gy. 2: 324, 422), 1322: Sumullozyguet [sumulló-], ins. (Gy. 2: 324 [ Sumullo zyguet alakban], 426).

Somolyos ? ~ Sulymos ?
'a bátyai uradalom határában említett mocsár' +?1061/272//376: Sumulus , stag. (Gy. 2: 323, 419).

Süld
'sziget és rév a Dunán, Süld település közelében' 1109 [2a], +1109: Sild [sild], ins., port. (Gy. 2: 324, 403).

Szakadat
'Kolon határában említett hely' 1055: Zakadat (Gy. 2: 323, 432), 1211: Zacadat , loc. (Gy. 2: 433).

Szava fehére ? ~ feje ?
'Kolon határában említett hely' 1211: ad monticulum, qui vulgo nuncupatur Zouafeereh (Gy. 2: 323, 433). Györffy az utótagot a fehér szóval azonosítja, de az is elképzelhető, hogy a feje helyragos alakja. Vö. Apát fehére, Vár fehére.

Szeg
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Scegh (Gy. 2: 424).

Szék-föveny-ér ?
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely' +?1061/272//390: Scekfeuener [-feveny- ~ -föeny-] (Gy. 2: 323, 424).

Szélte ? hegye
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hegy' +?1061/272//390: Scieltehege (Gy. 2: 424).

Szernye halma
'Kolon határában említett hely' 1055: Serne holma (Gy. 2: 323, 432).

Sziget melléke
'a Nagy-szigettől K-re levő táj' 1329: Elek de Scigethmelliky (Gy. 2: 441). [Nagy-sziget melléke][1300]: Haragus de iuxta Magna Insula , 1320>376: Isou de iuxta Magna Insula (Gy. 2: 441).

Szilas
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Zylos (Gy. 2: 419).

Szód ?
'Harta határában említett völgy' 1289/426: Zaud , vall. (Gy. 2: 425).

S(z)oldszuba ?
'Daj határában említett hely' 1300: Soldzuba , foss. (Gy. 2: 422).

Szőlő-szeg
l. (Celeu ceg).


[Tamás szigete]
'sziget a Dunán Ercsi közelében' 1211: insulam Thomae (Gy. 2: 360). Ercsi-szigetnéven is említik.

Tanya
1318 (Éty), 1320/334>409 (Pettend, Baracska mellett), 1324>414 (Beledülése): tanya , pisc. (Gy. 2: 362, 419, 437), 1320/334>409 (Szalk): tana , pisc. (Gy. 2: 438), 1324>414 (Beledülése), 1330>414 (Pentele): thonya , pisc. (Gy. 2: 400, 419), 1330>409 (Pentele): pisca­tionibus 2 thona (Gy. 2: 400).

Tekeres-ér
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó ha­tárában említett patak' 1323: Tekeruser [tekerüs­ér] (Gy. 2: 323, 439).

Telek 1.
'Moha határában említett hely' 1243/ 248: teluc [telük] (Gy. 2: 395). 2.'Eszény határában említett hely' 1275: Teluk , t. (Gy. 2: 362).

Telek-szeg
'Csakal határában említett hely' 1229/230/XIV.: Teluczeg [telük-], loc. (Gy. 2: 339, 420).

Tető
'Fáncs határában említett hegy' 1276: Tetheu , montic. (Gy. 2: 323, 362).

[Titkos hely szigete]
'sziget a Dunán Ercsi közelében' 1238 Pp/Reg.: insula Loci secreti (Gy. 2: 361). Az Ercsi-sziget-et említi így egy pápai oklevél.


'Fehérvár és Salamonfölde közös határában említett állóvíz' [1242–9]/249>425: Tow (Gy. 2: 380, 402.

Toloj ?
'a bakonyi erdőbirtok határában említett erdő' 1193: Toloy , s. (Gy. 2: 323, 347). Esetleg a Tölgy elírása lehet.

Tolvé-ér
'Tolvaj (más néven Tolvé) határában említett patak' 1338: Tolneher [ ƒ : Tolueher] (Gy. 2: 411).


Ugrin ? bálványa
'Kolon határában említett hely' 1055: U[gr]in baluuana (Gy. 2: 432, 442 [ V[gr]in baluuana alakban]).

Ugufa ?
'a bakonyi erdőbirtok határában említett hely' 1193: Vgufa [2a] (Gy. 2: 323, 347).

Ulterior Sar
l. Mög-Sár.

Ultra Danubium
l. Dunántúl.

Úz 1.
'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: Huz [2a] (Gy. 2: 421). 2.'Harta határában említett mocsár' 1289/426: Vzh [2a], stag. (Gy. 2: 425). A két település közelsége miatt arra is gondolhatunk, hogy az adatok azonos helyet jelölnek. L. HA. 1. Bács vm. Úz.


Vajas
'a Dunával párhuzamosan folyó víz, annak bal oldali mellékvize Fejér, Bodrog és Bács vm.-ben; Kalocsa mellett, Foktőnél szakad ki a Dunából' +?1061/272//376: Vayos (Gy. 2: 323, 419). Vajas-ér+?1061/272//390: Voyaser (Gy. 2: 323, 418, 424). L. HA. 1. Bács és Bodrog vm. Vajas.

Vár fehére ? ~ feje ?
'Kolon határában említett hely' 1211: ad montem … Varfeereh (Gy. 2: 323, 425, 433). Györffy szerint a Vár - előtag arra utal, hogy Fehérvárnak is volt része benne (Gy. 2: 425). Az utótagot a fehér szóval azonosítja, de az is elképzelhető, hogy a feje helyragos alakja. Vö. Apát fehére, Szava fehére.

Varsád töve
'a Kalocsától K-re fekvő Halom határában említett hely, Varsád település közelében' +?1061/272//390: Vorsadteue [-teve] (Gy. 2: 323, 424, 442).

Vég széke
'a Dömsödtől É-ra fekvő Szántó határában említett hely' 1239: Veghzeke (Gy. 2: 323 [ Vegzeke alakban], 439).

Vencsobol ?
'a bátyai uradalom határában említett hely' +?1061/272//376: Venchobol (Gy. 2: 323, 419).

Vértes
'erdős hegység a Bakony és a Gerecse között a Dunántúlon, Fejér vm. ÉNy-i részén' *1086: Uuertis , *+1086/[1250 k.], [1200 k.]: Uertus [vértüs], s. (Gy. 2: 415), *+1135, [1200 k.], 1228/434, 1326/327>383: Vertus , s., 1146: Wirthis [virtis], mo. (Gy. 2: 322, 415), 1226 Pp/Reg., 1231, 1237, [1239], 1278, 1299: Wertus , s. (Gy. 2: 322, 360, 412, 415), 1228>398, 1332–7/Pp.Reg.: Vertes , s. (Gy. 2: 322, 415), 1236 Pp.Reg: Wettes [ ƒ : Wertes] , [1276]/276: Wertes , 1312/735: Vértes (Gy. 2: 415). Vértes hegyeXIV.: Werteshege ~ Vertus hege [vértüs] ~ Virtus hege [virtüs] (Gy. 2: 322, 415).

Vizes-fenyér
'Csertőháza határában említett hely' [1239]/239: ad aruk que vocatur Wyzesfener (Gy. 2: 323, 421).

(Voryanus)
'a Kalocsától K-re fekvő Halom ha­ tárában említett hely' +?1061/272//390: Voryanus (Gy. 2: 424).