ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Aba nagyút
'Abaúj vm. fő útvonala a Hernád völgyében' (vö. Gy. 1: 53) 1315: Aba nog wt, 1316: Abba nog ut ~ Abbanogut, via magna (Gy. 1: 87). Aba nagyuta 1327/373/762: Abanogutha, via (Gy. 1: 74). Király uta néven is említik.

Agyagásó
'Szina határában levő hely' 1317: Agyagasow, fov. (Gy. 1: 148).

Áj feje
'Jászó határában említett hely' 1255: Ayfey [ájfeji], mo. (Gy. 1: 98).

Alpes Golcha
l. Golcsa-havasok.

Alpes Jazov
l. Jászói-havasok.

Apaka pataka
'Tőkés határában említett patak, a Béla patak mellékfolyása' 1324/377: Apokapotoka, 1330: Apakapataka, fl. (Gy. 1: 152).

Aranyos
1. 'Abaúj vm. É-i részén, Méhlyuk és Jászó határában említett patak, a Szkrebin mellékága' 1255: Aranas, fl. (Gy. 1: 40, 98), +1263/ +264: Aragnias, riv. ~ Aranias (Gy. 1: 40, 118).
2. 'Abaúj vm. D-i részén, Szántó határában említett patak, a Szerencs-patak mellékvize' 1275: Oronas, fl. (Gy. 1: 40, 142), 1317: Aranys, fl. (Gy. 1: 40), +1326/400 k.: Aranias ~ Aranyas [2a] fl., riv. (Gy. 1: 142). Aranyos pataka +1326/400 k.: Aranyaspataka ~ Aranyaspotoka, fl. (Gy. 1: 40, 142). Meszes-patak néven is említik.

Aszunta pataka
'Bózsva határában említett patak' +1264/324: Azunthapathaka, riv. (Gy. 1: 71).

Aszú-patak
'a füzéri uradalom határában említett patak' 1270/272: Azevpotok [aszu-], rivus ~ Ozevpotok, rivus (Gy. 1: 83).

Aszú-Szartos
'Szina határában említett folyóvíz, a Szartos mellékága lehetett' 1317: Azyuzartus [aszjúszartus], fl. (Gy. 1: 39, 148). Vö. Szartos.

Aszú-völgy
1. 'Semse határában levő hely' 1318: Ozyuuelgy [oszjúvelgy], vall., 1319: Ozyvvelg ~ Ozyweulg (Gy. 1: 139). 2. 'Szurdokbénye határában levő hely' 1326/375: Ozwueulg [3a], vall. (Gy. 1: 150).

 

Bába szöge
'Koksó határában említett hely' +1262/XIV.: Baba zuge (Gy. 1: 102, 114).

Balata ~ Baláta
'Koksó határában említett hely' +1262/XIV. [2a], 1310: Balata, loc. pratosum, prat. (Gy. 1: 113, 114).

Bálvány-kő
'Enyicke határában említett határkő' 1267/272: ad statuam lapideam. balwankew (Gy. 1: 78).

Bánya
'Tőkés és Hilyó környékén levő bánya' 1324/377, 1332: Bana, myn. (Gy. 1: 91, 152), 1330: Banya (Gy. 1: 152).

Baski-patak
'Gard határában említett patak, határvonal a szomszédos Baska településsel' 1330: Boskypotok (Gy. 1: 67, 85).

Becs ? kapuja
'Gálya határában levő hely' 1332: Bechkapua, vall. (Gy. 1: 84).

Béla
'a Hernád jobb oldali mellékvize Abaúj vm. É-i részén' 1297: Bela, fl. (Gy. 1: 106).

Bel(z)se-patak
l. Bölzse-patak.

Bérc
1243 (Fáj), 1256 (Novaj), 1261 (Kassa), 1270/369 (Csány), 1271 (Beret) [4a], 1272/419 (Bakta) [4a], 1310 (Koksó) [2a], 1323/390 (Jánok) [11a], 1324/377 (Tőkés), 1326/375 (Szurdokbénye) [6a], +1326/400 k. (Szántó), 1329/ 330/407 (Padár): Berch (Gy. 1: 64, 68, 76, 79, 95, 96, 105, 114, 124, 127, 142, 150, 152), +1264/ 324 (Bózsva) [2a], 1330 (Gard, Tőkés): Beerch, montic. (Gy. 1: 71, 85, 152), 1300 (Szurdokbénye), 1332 (Gálya) [2a]: berch (Gy. 1: 84, 150).

Bérc út
1. 'Gard határában levő út' 1330: Beerchuth, via (Gy. 1: 85). 2. 'Jászó határában említett út' 1331: Berchuth, via (Gy. 1: 100).

Berek
'Lánc határában említett hely' 1298: beruk [berük] (Gy. 1: 116).

Bikk-
l. Bükk-.

Bisó pataka
'Bózsva határában említett patak' +1264/324: Wyzkopathaka [f: Byzcopathaka], riv. (Gy. 1: 71).

Blatan
'Kassa határában említett mocsár' 1261: Blathan, palus, 1261/275: Blatan (Gy. 1: 105).

Bocsárd pataka
'Bocsárd határában említett patak' 1327: patak Bolchardpataka [bolcsárd-] (Gy. 1: 39, 69). Györffy az Egres pataká-val azonosítja.

Bódva
'Torna vm.-ben eredő, Abaúj vm.-t Jászó környékén átszelő, a Sajóba ömlő patak' 1203: iuxta Buldvam, 1255: Buldua [buldva], fl. (Gy. 1: 40, 98), 1317, 1323/390 [2a]: Boldua, fl. (Gy. 1: 95, 130), 1331: Boldoua [boldova] [3a], fl. (Gy. 1: 100). Vö. Somogy(i)-Bódva-fő.

Bornanó pataka
'a jászói monostor földjeinek határleírásában említett patak' 1255: Bornanoupotoka, fl. (Gy. 1: 98).

Bózsva
'nagyobb patak Abaúj vm. DK-i részén, a Ronyva jobb oldali mellékvize' +1264/324: Borsoa [borsoa], fl. ~ Bursua [bursua ~ bursva] [2a], fl. (Gy. 1: 40, 71).

Bózsva-fő
'a füzéri uradalom határában említett hely, a Bózsva forrása' 1270/272: Bursuafev [bursva-], fons (Gy. 1: 40, 83).

Bölzse-patak
'a Bölzse (régebben Belse) faluval szomszédos Szina határában említett patak' 1317: Belsepatak [bel(z)se-], riv. (Gy. 1: 39, 72, 148). A felső szakaszát Küsmöd-nek említik.

Bruszó
'a füzéri uradalom határában említett patak' 1270/272: Bruzov, rivus (Gy. 1: 83).

Bukova
'Poszpehfölde határában említett hely' 1278: iuxta Bucowam (Gy. 1: 133).

Bűdi-eresztvény
'Gibárt és Bűd között található erdő' 1316: Bwdyherestwyn ~ Budiherestwyn, rub. (Gy. 1: 74, 87).

Bükk-erdő
'a füzéri uradalom határában említett, a Hernád völgyétől K-re húzódó nagy kiterjedésű erdő' 1270/272: bykerdev [bikerdő], s. (Gy. 1: 40, 83). Nagy-erdő (1.) néven is említik.

Bükkfa
1247/331 (Kisida): bikfa [bikfa], a. (Gy. 1: 93), 1318 (Semse): bykfa, a. (Gy. 1: 139).

Bükk-fő
'a füzéri uradalom határában említett hely, bizonyára a Bükk-patak forrása körül' 1270/272: Bykfev [bikfő], loc. lutosum (Gy. 1: 40, 82, 83).

Bükk-patak
'a füzéri uradalom határában említett patak, a Bózsva bal oldali mellékvize' 1270/ 272: Bykpotok [bikpotok], rivus (Gy. 1: 40, 83). Vö. Bükk-fő.

 

Caput Gord
l. Gard-fő.

Castrum
l. Vár.

Csákány pataka
'Baska határában említett, a Miszlába ömlő patak' 1328: Chakanpataka, riv. (Gy. 1: 68).

Csermelye
'Kassánál jobbról a Hernádba ömlő patak' 1261: Chermele, riv. (Gy. 1: 40, 105), 1297: Chermula [? csermulya], fl. (Gy. 1: 40, 106).

Csipkebokor
1246/348/408 (Fügöd): chipkebokor, dum. (Gy. 1: 82), 1256 (Novaj): chypkebukur, dum. (Gy. 1: 124).

 

Danóc
'Novaj határában említett folyó' 1256: Danouch, fl. (Gy. 1: 124).

Dávid hida
'a Ronyva menti Újfalu határában levő híd' 1321: Dauidhyda, pons (Gy. 1: 53, 153).

Dékán gyümölcse
'Bakta határában említett gyümölcsös' 1272/419: Dekan Gemulshe [gyemülcse], fruc. (Gy. 1: 64).

Deme földe
'a Gönc melletti Ruszka határában említett hely' [1307]: Demefelde [-felde], t. (Gy. 1: 136).

Dió-köz
'Kelecsény határában levő hely' 1294: per medium vie Gyokuz [gyióküz] (Gy. 1: 39, 109). Györffy Gyóköz-nek olvassa, és azonosítja a Két-jó közé-vel (i. m. 1: 39). A és a dió ~ R. m. gyió ómagyar kori előfordulásai ezt azonban nemigen támogatják.

Dobódél
'a Ronyva menti Újfalu határában levő hegy' 1321: Dabogel [dabogyel], mo. (Gy. 1: 153).

Domb
'Alvadász határában említett domb' 1329/406: domb, montic. (Gy. 1: 154).

Dubróka
'Gálya határában említett patak' 1332: Dubroka [2a], riv., fl. (Gy. 1: 84). Dubróka pataka 1332: potok Dubrokapathaka (Gy. 1: 84).

 

Ebleszk pataka
'Gálya határában említett patak' 1332: Eblezkpathaka, riv. (Gy. 1: 84).

Éger
1255 (Csány), +1262/XIV. (Koksó): egur [egür], a. (Gy. 1: 75, 114).

Égerfa
1256 (Novaj), 1329/416 (Buzita) [2a]: egerfa, a., lig. (Gy. 1: 74, 124), 1323/390 (Jánok): egurfa [egürfa], a. (Gy. 1: 95).

Éger-kút
'Szántó határában említett forrás' +1326/400 k.: Egerkuth, fons ~ Eg[er]kut (Gy. 1: 142).

Egres
'Bölzse határában említett tó' +?1232/ 384/393: Egrys [egris], lac. (Gy. 1: 39, 72).

Egres pataka
'Bocsárd és Enyicke határában említett patak, határfolyás Eszebocsárd és Péterbocsárd között' 1249, 1251 [4a], 1267/272: Egruspotoka [egrüs-], fl., riv. (Gy. 1: 39, 69, 78). Györffy a Bocsárd pataká-val azonosítja.

Eresztvény
1. 'Zsup határában említett hely' 1284: Ereztwen, perm. (Gy. 1: 159).
2. 'Gibárt határában említett hely' 1316: erestwyn ~ herestwyn, rub. (Gy. 1: 87).
3. 'Bocsárd határában említett erdő' 1327: erezthwen, s. (Gy. 1: 69).

 

Fehér-vár
'Papi határában említett hely' 1327> 410: Feyruar [fejírvár], loc. (Gy. 1: 129). Talán összefügg a Vár-ral.

Fekete-erdő
'Abaúj vm. ÉNy-i részén elterülő nagy kiterjedésű erdőség' 1247/331, 1255: Nigra silva (Gy. 1: 40) ~ Silvam nigram (Gy. 1: 93), 1255: Feketeyerdeu, s. (Gy. 1: 40, 98) ~ nigram silvam (Gy. 1: 98), 1311: silvas nigras (Gy. 1: 40, 106), 1330, 1331: Feketheherdeu (Gy. 1: 40, 100).

Fekete-hegy
'Bózsva határában levő hegy' +1264/324: Fekethehygh [2a], mo. (Gy. 1: 71).

Fenyő
1330 (Kisida): fenio, a. (Gy. 1: 94).

Füzér-patak
'Széplak határában említett patak' 1327/378: patak Fywzerpatak [fIzér-] (Gy. 1: 146).

Fűzi pataka
'Szina és Felnémeti határában említett, bizonyára az É-ról szomszédos Alzsebes (más néven Fűzi) felől érkező patak' 1317: Fyzypataka [fizi], riv., 1317/409: Fizyeapatak [bizonyára romlott alak] (Gy. 1: 148).

 

Gadna
'Gadna (régebben Ganna) határában említett patak, a Szikszó patakába ömlik' 1320: Ganna, riv. (Gy. 1: 83). Gadna vize 1320: Ganna wize, riv. ~ riv. seu pothok Ganna wyze (Gy. 1: 83).

Garabos-halom
'Nyésta határában levő domb' 1256: Garaboshalm, montic. (Gy. 1: 125).

Garadna
'a Hernád jobb oldali mellékfolyása Abaúj vm. középső részén' 1234/243: Grathna, fl. (Gy. 1: 41, 84, 150), 1278: Granna, fl. (Gy. 1: 85), 1332, 1360 [2a]: Garadna, riv., fl. (Gy. 1: 84, 126). Garadna-patak 1326/375: patak Garadnapatak (Gy. 1: 150). Garadna pataka 1326/375, 1332: Garadnapataka, fl. (Gy. 1: 41, 150), 1332: Garadnapathaka, riv. (Gy. 1: 84, 85).

[Gard-erdő]
'a Fekete-erdő Jászó település és az Ida patak közötti vonulata' 1255: silva Gord (Gy. 1: 40, 98).

Gard-fő
'Gard határában említett hely' 1330: Gordfew ~ a capite cd. Goord (Gy. 1: 85).

Gerbece pataka
'Tőkés és Gerbec (régebben Görböc) határában említett patak, a Miszla mellékfolyása' 1324/377: Gurbuchepotaka [gürbüce-], 1330: Gurbuche pataka (Gy. 1: 87, 152).

[Golcsa-havasok]
'a Fekete-erdő Jászó és Gölnicbánya közötti része' 1255: alpes Golcha (Gy. 1: 40, 98). Györffy a latin kifejezést tulajdonnévnek tekini.

Gölnic
'a jászói monostor földjeinek határleírásában említett folyó, a Hernád jobb oldali mellékvize' 1255: Gylnych [gilnic] [2a], fl. (Gy. 1: 98). Vö. Kis-Gölnic.

Gönyű pataka
'Csány és Gönyű határában említett patak' 1255: Gunupotoka (Gy. 1: 75, 89).

Gürbüce pataka
l. Gerbece pataka.

Gyertyán
1247/331 (Kisida): jurthan [? jurtyán ~ ? gyurtyán], a. (Gy. 1: 93).

Gyertyános kuta
'a Ronyva menti Újfalu határában levő forrás' 1321: Gurthanuskutha [gyurtyánus-], fons (Gy. 1: 153).

Gyió-köz
l. Dió-köz.

Gyurtyános kuta
l. Gyertyános kuta.

Gyümölcsény
1255 (Csány), 1258 (Golop): gymulchen [gyimülcsény], a. (Gy. 1: 75, 88).

 

Halom
1. 'Bózsva határában említett domb' +1264/324: Holum, coll. (Gy. 1: 71). 2. 'Beret határában említett hely' 1271: holm (Gy. 1: 68). 3. 'Koksó határában említett hely' 1310: Holum (Gy. 1: 114). 4. 'Semse határában említett domb' 1318: Holum, montic. (Gy. 1: 139).

Harnád
l. Hernád.

Hárs-patak-fő
'Gard határában említett hely, bizonyára egy másutt nem említett Hárs-patak forrása' 1330: Haaspatokfew [hás-] (Gy. 1: 85).

Hasadt-kő
'Jászó határában említett magaslat, szikla' 1330, 1331: Hasathkeu, lapis cementinus (Gy. 1: 40, 100).

Hegyes-hegy
'Jászó környékének legmagasabb hegye' 1255: Hygyshyg [2a], mo. (Gy. 1: 40, 98).

Helednek
'Jánok határában említett patak' 1323/390: Helednek, fl. (Gy. 1: 95).

Henc ? malma
'a Jászói hegyek lábánál fekvő malom' 1286: Hench molna, mol. (Gy. 1: 97).

Hernád
'Abaúj vm. legnagyobb folyója, a Sajó bal oldali mellékvize' 1200 k.: Honrad ~ Honrat, fl. (Gy. 1: 39), 1230 [4a], 1294: Harrad, fl. (Gy. 1: 39, 116, 140), +?1232/384/393, 1255, 1256 [2a], 1284/361, 1290, 1290> 377, 1323> 341, 1326: Hornad, fl., aqua (Gy. 1: 39, 72, 75, 86, 90, 114, 118, 124, 140, 158), 1234/243 [2a], 1246/ 348/408, 1249, 1251, +1262/XIV., +1263/+264, 1270/369, 1272, 1275 [2a], 1281> 353, 1283/311, 1292/406, 1294, 1295/346/401 [2a], 1296> 364, 1299, 1300, 1309, 1310/436, 1310> 437, 1312, 1316/327, 1320, 1323, 1324, 1326/375 [2a], 1332, 1360: Harnad, aqua, fl., flum. (Gy. 1: 39 [2a: az egyik téves évszámmal, helyesen: 1234/243], 60, 63, 69, 75, 77, 82, 84 [2a], 85, 91, 94 [3a], 102 [2a], 109 [2a], 110, 111, 113, 122 [2a], 123, 126, 136, 147, 150, 158), 1255, 1259, 1278, 1278> 367, 1282, 1283, 1290/291, 1296> 364, 1317 [2a]: Hernad, fl., rip. (Gy. 1: 39, 75, 84 [2a], 85, 111, 112, 118, 121, 123, 140), 1255: Horrad (Gy. 1: 39), 1261: Henrad [2a], fl. (Gy. 1: 105), 1265/283, 1271: Herrad, aqua (Gy. 1: 81, 140), 1316: Harnaad, fl. (Gy. 1: 150).

Hetény
'Golop határában említett domb' 1296/ 474/475: Hethen, coll. (Gy. 1: 88).

Hideg-kút
'Kisida határában említett forrás' 1330: Hidegkut, put. (Gy. 1: 94).

Hideg-patak
'Szántó határában említett patak' +1326/400 k.: Hidekpatak, riv. ~ Hydegh patag (Gy. 1: 142).

Hilyó pataka
'Semse határában említett, bizonyára a szomszédos Hilyó településen eredő patak' 1318: Hyleupothoka, fl. (Gy. 1: 91, 139), 1319: Hyluupotaca, fl. ~ Hylewpotaca (Gy. 1: 91, 139). Az előtag második magánhangzójának jelölése (eu, ew) talán íráshiba, de esetleg utalhat palatális ejtésre is.

Holt-Ida
'az Ida K-i mellékága' 1251: mortua aque Ida (Gy. 1: 41, 69, 92), 1317: antiquo meatu fl-i Ida, Holt Ida vocato (Gy. 1: 41, 148), 1323/XIV.: Holtyda, fl. (Gy. 1: 41 [az évszám tévesen: 1324/XIV.], 117). Ó-Ida 1327: O-Ida, aqua (Gy. 1: 41, 69). Vö. Ida.

Hornád
l. Hernád.

Hosszú-hegy
'a füzéri uradalom határában említett hegy' 1270/272: Huzevheg [huszuhegy], mo. (Gy. 1: 82).

Hotkó
'Semse határában említett patak, a Szkrebin bal oldali mellékvize' 1318: Hothkou, fl., 1319: Hudkov, fl. (Gy. 1: 40, 139, de 40. alatt 1319: Hudkow). A XV. sz.-tól a környéken Hatkóc települést említenek (vö. FNESz.).

Hrotló ? -patak
'Széplak határában említett patak' 1327/378: patak Chrotloupatak (Gy. 1: 146).

 

Ida
'Abaúj vm. ÉNy-i részének nagyobb folyója, a Bódva bal oldali mellékvize' 1247/331, 1278, 1319 [2a]: Yda, fl., aqua (Gy. 1: 92, 93, 133, 138, 139), 1251, 1255, 1317, 1318 [2a], 1322> 398, 1323/390 [3a], 1323/XIV. [3a], 1324, 1329/416: Ida, aqua, fl. (Gy. 1: 41, 74, 92, 94, 95, 98, 117, 139, 148), 1330: Gida [bizonyára tévesztés], fl. (Gy. 1: 94). Ida vize 1332: Idawyse, fl. (Gy. 1: 91). Vö. Holt-Ida.

Idai nagyút
'Kassáról Gardon át Nagyidára vezető út' 1330: Ydaynoguth, via magna (Gy. 1: 53, 85, 93).

Ilsva
l. Ósva.

Irtvány
'Lánc határában említett hely' 1298: vrtuan [urtvány] ~ yrtuan [irtvány] (Gy. 1: 116). Györffy egyik adata talán nyomdahiba lehet. Az OklSz. yrtuan formában közli az adatot, a TESz. átveszi Gy. és az OklSz. mindkét adatát. A ma élő Ortvány alak (Gy. i. h.) a veláris olvasatot támogatja.

Izra
'a füzéri uradalom határában levő tó, belőle eredt a Kolbása patak' 1270/272: Isra, stag. (Gy. 1: 40, 82).

 

[Jászói-havasok]
'a Fekete-erdő Szomolnok és Jászó közötti része' 1286: in radice alpis Jazov (Gy. 1: 40). Györffy a latin kifejezést tulajdonnévnek tekinti.

Jegenye
+1262/XIV. (Koksó): jegenye, a. (Gy. 1: 113).

Jurtyán
l. Gyertyán.

 

Kánya-hegy
'Bózsva határában levő hegy' +1264/324: Kanyahegy ~ Kanahegy, mo. (Gy. 1: 71).

Kanyapta
'az Ida déli mellékága, Lánc és Jánok határában említik' 1298: Kanapota [kan(y)apota] (Gy. 1: 41, 116), 1323/390: Kanapta, fl. (Gy. 1: 41, 95).

[Kassai-Nagy-hegy]
'a Fekete-erdő Gölnicbánya és Kassa közötti része' 1317: magnus mons Cassouiensis (Gy. 1: 40, 103, vö. 108). Györffy a latin kifejezést tulajdonnévnek tekinti.

Kednek
'Széplak határában említett forrás' 1293/496: Kednek, fons (Gy. 1: 145).

Kemence pataka
'a Bózsva jobb oldali mellékvize' +1264/324: Kemenchepathaka, riv. (Gy. 1: 40, 71).

[Keresztelő Szent János völgye]
'a premontrei monostor helye Jászón' 1234 k./XV.: Agr. dyoc. Vallis S. Joannis Baptiste, que al. nom. dicitur Turna (Gy. 1: 96). L. Torna.

Keserű
'Lebenye határában említett hely' 1230: Keseru [3a], ort., t. (Gy. 1: 116).

Két-jó köze
'a Hernád és a Tarca köze, Fügöd határában említik' 1246/348/408: Kethyoukyzi [-kizi], prat. (Gy. 1: 39, 82). Vö. Dió-köz.

Kies ? ~ Kis ? -rét
'Novaj határában említett hely' 1256: Kyusret [? kiüsrét], prat. (Gy. 1: 40, 124). A Kietlen-aszó közelében feküdt.

Kietlen-aszó
'a Ronkva mellékvölgye, Szebenye és Szend határában említik' 1259/327//402: Kyethlenazow, vall. (Gy. 1: 41, 144), 1312: Kyethlenzov [kietlenszó] (Gy. 1: 41, 143). A második adat deetimologizálódott forma lehet. Vö. Kies-rét.

Király uta
'Abaúj vm. fő útvonala a Hernád völgyében' 1256: Kyraluta, str. (Gy. 1: 124). Aba nagyút néven is említik.

Kis-Gölnic
'a Hernád mellékfolyása Gölnicbánya környékén' 1297: Kysgelnuch [kisgelnüc], fl. (Gy. 1: 106). Vö. Gölnic.

Kis ? -rét
l. Kies-rét.

Kolbása
'a Ronyva jobb oldali mellékfolyása, az Izra tóból ered' 1270/272: Kulbasa, rivus (Gy. 1: 40, 83, 114).

Komlós
'a Bózsva bal oldali mellékvize a füzéri uradalom határában' 1270/272: Kumlovs, rivus (Gy. 1: 83, 114). Komlós pataka +1264/324: Kumlospathaka, riv. (Gy. 1: 40, 71).

Kökény
1255 (Csány): kuken, dum. (Gy. 1: 75).

Körtvélyes-hegy
'Hilyó és Semse határán említett hegy, a Fekete-erdő vonulata' 1332: Korthweleshygh, mo. ~ Kurthwelusheygh [kürtvélyüs-], mo. (Gy. 1: 40, 91, vö. 1: 94).

Közép-bérc 1.
'Golop határában említett hely' 1258: kuzepberch, loc. (Gy. 1: 88). 2. 'Semse és Kisida közötti határjel' 1280: Kuzepberch, montic. (Gy. 1: 93). Köz-bérc 1280: Kuzberch, montic. (Gy. 1: 139).

Közép-ér
'Pere határában említett hely' 1326: Kuzeper, loc. (Gy. 1: 131).

(Kukyly)
'Jánok határában említett hely' 1323/ 390: super qd. Berch Kukyly [? kukili ~ kükili] vocato (Gy. 1: 95).

Küsmöd
'a Kassa alatti síkságon eredő patak, a Szartos jobb oldali mellékvize' 1267/272: Cusmeud, fl. (Gy. 1: 39, 78). Az alsó szakaszát Bölzse-patak-nak említik.

 

Lapos-bükk
'Semse határában említett hely' 1318: Lapisbyk [lapisbik], 1319: Lapusbyk (Gy. 1: 139).

Láz
'Gönyű határában említett hely' 1290: Laz, t. (Gy. 1: 90).

Liget
'Tőkés határában említett hely' 1324/377: Ligeth, 1330: Lygeth, loc. (Gy. 1: 152). Ugyanott Radimó néven is említik.

Lucsica
'Oroszi határában említett hely' 1360: Luchycha, prat. (Gy. 1: 126).

 

Magna silva
l. Nagy-erdő.

Magnus mons Cassouiensis
l. Kassai-Nagy-hegy.

Magyalfa
1320 (Gadna) [2a]: magyalpha, a. (Gy. 1: 83).

Maturus-rekettye
'Tőkés határában említett hely' 1324/377: Mathurus rokathya [rokatya], 1330: Mathurus rakathya, frut. (Gy. 1: 152).

Megye pataka
1. 'Semse határában említett patak' 1318: Megee pothoka, fl. ~ Megepothoka, 1319: Megepotaca ~ Megepotoca, fl. (Gy. 1: 139). 2. 'Kalsa és Füzér közötti határpatak, Újfalu környékén ömlik a Ronyvába' 1321: Megepotaka, fl. (Gy. 1: 153), 1327: Megepathaka [3a], fl., vall. (Gy. 1: 101).

Mély-patak
'Kalsa határában említett patak' 1327: Melpathak, fl. (Gy. 1: 101).

Méra-horka
'Méra és Novaj határában említett hely' 1256: Merahorka, loc. (Gy. 1: 118, 124).

Meszes ~ Mézes ? -patak
'a Szerencs-patak mellékvize' 1317: Mezespatak, fl. (Gy. 1: 40). Györffy Mézes-nek olvassa. Aranyos (2.) néven is említik.

Mészpest
'a Ronyva menti Újfalu határában említett hely' 1321: Mezpesth (Gy. 1: 153).

Mézes ? -patak
l. Meszes-patak.

Mezsgye
'Gadna határában említett hely' 1320: meesde (Gy. 1: 83).

Milic-kő
'a füzéri uradalom határában említett hegy' 1270/272: Mylychkw (Gy. 1: 40, 82).

Miskó
'a Ronyva menti Újfalu határában említett hegy' 1321: Mysko, mo. (Gy. 1: 153).

Miszla
'a kassai hegyekben eredő, Kassa alatt jobb felől a Hernádba ömlő patak' 1230: Mysloa [miszloa], aqua (Gy. 1: 39, 64, 116, 120) ~ Misloa, aqua (Gy. 1: 66, 120), +1262/XIV. [2a], 1284/361 [2a], 1297, 1299, 1310, 1318, 1326 [2a], 1328, 1330 [3a]: Myzla, fl., aqua (Gy. 1: 39, 67, 68, 85, 86, 106, 113, 114 [3a], 120 [2a], 152, 159), 1310, 1317, 1328: Mizla, fl. (Gy. 1: 75, 114, 120, 151, 152), 1318, 1320: Mysla (Gy. 1: 67, 120), 1324/377: Myzfa [f: Myzla] [3a] (Gy. 1: 152).

Mogyorós-berek
'Gadna határában említett hely' 1320: Monyorosberek ~ Monyrousberek [monyres-] (Gy. 1: 83).

Mogyorósd
'Gadna határában említett kút' 1320: Monyrousd [monyresd], put. (Gy. 1: 83).

Mogyorós-patak
'Szurdokbénye és Alnémeti határfolyása, a Hernád mellékvize' 1234/243: Munurous potok [munyures-], riv. (Gy. 1: 41, 150).

Mohos-patak
'a füzéri uradalom határában említett hely' 1270/272: Muhuspotok, fons (Gy. 1: 83).

Monaj
'Pocsaj, Monaj és Nyésta határában említett patak, a Szikszó patakába ömlik' 1256: Monay [2a], riv. (Gy. 1: 120, 125, 132).

Monyorós-
l. Mogyorós-.

Monyrósd
l. Mogyorósd.

Morotva
'Csány határában említett hely' 1255: Mortua [mortva], stag. (Gy. 1: 75).

Mortua aqua Ida
l. Holt-Ida.

Musztuk ?
'Semse határában említett patak' 1318: Muzthuk, fl., 1319: Musthuc, fl. (Gy. 1: 139).

 

Nadályos-tó
'Szina határában említett tó' 1317: Nadaliusto, stag. (Gy. 1: 148).

[Nagy-erdő]
1. 'a füzéri uradalom határában említett, a Hernád völgyétől K-re húzódó nagy kiterjedésű erdő' +1256, 1327: magna silva (Gy. 1: 40). Bükk-erdő néven is említik. 2. 'Kassa határában említett erdő' 1261: magnam silvam (Gy. 1: 105). Györffy a latin kifejezéseket tulajdonnévnek tekinti.

Nagy-gyűr
'Szántó határában említett hegy, a Szerencs-patak és az Aranyos fogja közre' +1326/400 k.: Nogh Gyur, mo. (Gy. 1: 40, 142).

Nagy-gyűr völgye
'Szántó határában említik, a Nagy-gyűr melletti hely' +1326/400 k.: Nogh Gyuruelde [-velgye], vall. (Gy. 1: 142).

Nagyút alja
'Gadna határában említett hely' 1320: Nogutalia (Gy. 1: 84).

Nigra silva
l. Fekete-erdő.

Nihota telke
'Jászó határában említett hely' 1255: Nyhatateluke [-telüke], t. (Gy. 1: 98).

Nyésta
'Nyésta (régebben Nyeste) határában említett patak' 1256: Neste [nyeste], riv. (Gy. 1: 125).

Nyírfa
1298 (Lánc): nirfa (Gy. 1: 116).

N(y)iznanó ? pataka
'a jászói monostor földjeinek határleírásában említett patak' 1255: Nyznanoupotoka (Gy. 1: 98).

 

Ó-Ida
l. Holt-Ida.

Ortvány
l. Irtvány.

Ósva
'a Hernád bal oldali mellékfolyója a füzéri uradalom határában' 1270/272: Ilsua [ilsva] [2a], rivus (Gy. 1: 39, 83).

Ölyves-patak
'a füzéri uradalom határában említett patak' 1270/272: Vluespotok, rivus (Gy. 1: 83).

 

Páli nagyút
l. Pólyi nagyút.

Parlag
'Gadna határában említett hely' 1320: parlag (Gy. 1: 83).

Pisztrángos-patak
'Kassa fölött a Hernádba ömlő patak' 1261: Pistrungus potoc, riv. (Gy. 1: 40, 105), 1261/275: Pistrunguspotak (Gy. 1: 105).

Pocsaj
'Pocsaj határában említett patak, a Szikszó patakába ömlik' 1256: Pochey [pocsej] [2a], riv. (Gy. 1: 132).

Pocsim
'Pocsaj és Pocsim határában említett patak' 1256: Pochym, riv. (Gy. 1: 132).

Pólyi nagyút
'Gard határában említett, Pólyi felé vezető út' 1330: Paulinoguth [pauli-], via magna (Gy. 1: 85, 133).

Pőt erdeje
'Bakta határában említett erdő' 1272/419: Pewth herdey, s. (Gy. 1: 64).

 

Radimó
'Tőkés határában említett hely' 1330: Radymo (Gy. 1: 152). Ugyanott Liget néven is említik.

Rakaca
'Jánok határában említett patak, a Bódva mellékvize' 1323/390: Rakacha, fl. (Gy. 1: 96). Rakaca pataka 1323/390: Rakachapataka (Gy. 1: 41, 96).

Rakattya-
l. Rekettye-.

Rakattyás
l. Rekettyés.

Rakolc pataka
'a Ronyva menti Újfalu határában említett patak' 1321: Rakolchpothoka, fl. (Gy. 1: 153).

Rásony völgye
'Karácsond határában fekvő hely, Léh és Berencs között' 1326/335: Rasonwelge, [-velgye] vall. (Gy. 1: 68, 102, 134).

Ravaszlyuk 1.
'a füzéri uradalom határában említett hely' 1270/272: Rowozlyk [-lik], loc. (Gy. 1: 83). 2. 'Gadna határában említett hely' 1320: Roazliuk [roaszlyuk] (Gy. 1: 83).

Rekettye
1318 (Semse): Rakatya [rakatya], a. (Gy. 1: 139), 1327> 410 (Papi): Rakathya, rub. (Gy. 1: 129).

Rekettyebokor
1258 (Golop): requetiarbukur [az adat első része hibás alak lehet] (Gy. 1: 88), +1262/XIV. (Koksó): rakatya bokor [rakatya], dum. (Gy. 1: 113).

Rekettyés
'Koksó határában említett hely' +1262/XIV.: Rakatyas [rakatyás], prat. (Gy. 1: 113).

Rodnuk
l. Rudnok.

Ronkva
'a Hernádba ömlő folyó Abaúj vm. középső részén' +1245: Ronkus [f: Ronkua], torr. (Gy. 1: 41, 143), 1259/327//402: Ronkwa, riv. (Gy. 1: 144), 1259/402: Ronkua, riv. (Gy. 1: 41), 1305: Roncua, fl., 1312: Ronkova [ronkova], fl. (Gy. 1: 41, 143).

Ronyva
'a Bózsvával egyesülő folyó Abaúj vm. K-i részén' 1321 [3a], 1327: Ronua, fl. (Gy. 1: 40, 101, 153), 1327: Ronwa [2a] ~ Ronva, fl. (Gy. 1: 101).

Rudnok
'Méhlyuk és Rudnok határában említett patak, a Szkrebin mellékvize' +1263/+264: Rodnuk [rodnuk], riv. (Gy. 1: 40, 118, 136).

Rugyina
'Koksó határában említett hely' +1262/[XIV.]: Rugyna [3a], t. (Gy. 1: 113, 114) ~ Rugina, t. (Gy. 1: 113).

Rusaszó ?
'Fáj határában említett hely' 1243: ad caput Rusozo (Gy. 1: 79).

 

Sáros-patak
'a füzéri uradalom határában említett patak, a Kolbása mellékvize' 1270/272: Saruspotok, rivus (Gy. 1: 40, 82).

(Scomuch osofa)
'Golop határában említett hely' 1258: Scomuch osofa, m. (Gy. 1: 88).

Sebes-patak
'a füzéri uradalom határában említett patak' 1270/272: Sebuspotok [sebüs-], rivus (Gy. 1: 82).

Ser-mál ?
'Pocsaj határában említett hely' 1256: Sermal, loc. (Gy. 1: 132).

Sihoka ? réte
'Kalsa határában említett hely' 1327: Syhocarete, prat. (Gy. 1: 101).

Silva Gord
l. Gard-erdő.

Silva Nigra
l. Fekete-erdő.

Somogy(i)-Bódva-fő
'a Somogy(i)-Bódva folyó forrásvidéke Jászó határában' 1255: Sumugy Bulduafeu [buldva-], fons (Gy. 1: 98, 140: itt fontem helyett montem áll). Vö. Bódva.

Sötét-völgy
'Bózsva határában említett völgy' +1264/324: Sethetwelg [setétvelgy], vall. (Gy. 1: 71).

Száraz-patak 1.
'Bózsva határában említett patak' +1264/324: Zarazpothok, riv. (Gy. 1: 71). 2. 'Tőkés határában említett patak' 1317: Zaraz pothok (Gy. 1: 151), 1324/377: Zarazpothok (Gy. 1: 152), 1330: Zaroz patok (Gy. 1: 152). 3. 'a Ronyva menti Újfalu és Kalsa határában említett patak' 1321: Zaraspothoc (Gy. 1: 153), 1327: Zarazpathak, vall. (Gy. 1: 101).

Száraz-völgy
'Méhlyuk határában említett völgy' +1263/+264: Zarazwlg, vall. (Gy. 1: 118).

Szár-hegy
'a Ronyva menti Újfalu határában említett hegy' 1321: Zarhyg, mo. (Gy. 1: 153).

Szartos
'a Miszla patak folytatása, a Hernád mellékvize' 1255: Scortas [2a], fl. (Gy. 1: 39, 75), 1290: Scarcas [f: Scartas], fl. (Gy. 1: 39, 90), 1317: Zortus, fl. (Gy. 1: 148). Vö. Aszú-Szartos.

Szartos-tó
'Csány határában említett hely, talán a Szartos kiszélesedő része, esetleg holtága' 1270/369: Sartostou, loc. (Gy. 1: 75).

Szék
1. 'Gibárt határában említett hely' 1316: Seek ~ Sech, palus (Gy. 1: 87). 2. 'a Ronyva menti Újfalu határában említett hely' 1321: Scek (Gy. 1: 153).

Szekeres-völgy
'Méhlyuk határában említett völgy' +1263/+264: Zekereswlg, vall. (Gy. 1: 118, 146). A szomszédos Szepsi régi neve Szekeres volt.

Szekeresvölgye-fő
'Jászó határában említett hely' 1331: Zekereswlgefeu (Gy. 1: 100).

Szék-patak
'a füzéri uradalom határában említett patak' 1270/272: Scekpotok, rivus (Gy. 1: 83). Talán összefügg a Szék (2.) névvel.

Szeleden
'Jánok határában említett patak, a Bódva mellékvize' 1323/390: Sceleden, fl. (Gy. 1: 41, 95).

Szentes
'Golop határában említett hely' 1296/474/475: Zenthus [szentüs], coll. ~ Zenthws, t. (Gy. 1: 88).

Szerencs
'Hejcénél eredő, Abaúj vm. D-i részén folyó patak' 1258: Zeremch [szeremcs] [2a] fl. (Gy. 1: 40, 88), 1296/474/475 [2a], +1326/400 k.: Zerench, fl., riv. (Gy. 1: 40, 88, 142). Szerencs-patak +1326/400 k.: Zerenchpatak, riv. (Gy. 1: 40, 142).

Szer-tó ?
'Bölzse határában említett hely' +?1232/ 384/393: venit ad Scertora (Gy. 1: 72). Az adat bizonyára helyragos alak lehet.

Szikszó pataka
'a Hernád jobb oldali mellékvize, Didic és Alvadász határában említik' 1302> 344: Zekzoupathaka [széksze-], fl. (Gy. 1: 41, 77), 1329/406: Zykzovpathaka, fl. (Gy. 1: 41, 154), 1329/406/413: Zykzopathaka, fl. (Gy. 1: 147).

Szil
1319 (Semse): Syl, a. (Gy. 1: 139).

Szilfa
1318 (Semse): Zylpha, a. (Gy. 1: 139), 1329/416 (Buzita): zilfa, a. (Gy. 1: 74).

Szirna
'Koksó határában említett patak' +1262/ XIV.: Zyrna, fl. (Gy. 1: 113).

Szkrebin
'a Fekete-erdőben eredő patak Abaúj vm. É-i részén' 1278: Screbyn [2a], aqua (Gy. 1: 40, 133) ~ Screbyna (Gy. 1: 40), 1318: Zkurbyn [szkürbin], aqua, 1319: Scribyn, fl. (Gy. 1: 40, 139), 1329/416: Scruben [szkrüben], aqua (Gy. 1: 74).

Szomolnok-fő
'a jászói monostor birtokainak leírásában patakként említik, de inkább a Szepes vm.-i Szomolnok patak forrásvidéke lehetett' 1255: Zumulnukfeu, fl. (Gy. 1: 98).

Szoros út
'a füzéri uradalom határában említett út' 1270/272: Zurusut, via (Gy. 1: 82).

 

Tarca
'a Hernád bal oldali mellékvize, amely Zsadánynál ömlött a Hernádba, s Gönctől D-re Szikszóig a Hernád bal oldali kísérővize' (vö. Gy. 1: 39) 1280, 1316, 1326, 1327/330/348, 1327/ 378: Tharcha, fl. (Gy. 1: 39 [2a], 87, 136, 146), 1293/496 [2a]: Tharcza, fl. (Gy. 1: 39, 92, 145), 1304: Tharca (Gy. 1: 130), 1312/357//475, 1317, 1323, 1323/351, 1325, 1326, 1327, 1327/328/378, 1327/336, 1360 [2a]: Tarcha, fl. (Gy. 1: 39, 103 [2a], 104 [3a], 126, 131, 136 [5a], 146), [XIV.], 1327/373/762: Tarcza, fl. (Gy. 1: 74, 136), 1323: Tartha, fl. (Gy. 1: 104).

Tekeres uta
'Szántó határában említett út' +1326/400 k.: Tekeres uta (Gy. 1: 142). Tekerő ? uta +1326/400 k.: Tekeryouta, via (Gy. 1: 142).

Telek pataka
'Semse határában említett patak' 1318: Thelek pothoka, fl., 1319: Telekpotoca, fl. (Gy. 1: 139).

Teplece
'Hutka és Széplak határán említett patak' 1293/496: Theplecze [2a], fl. (Gy. 1: 92).

Tereblye
'Kalsa és Újfalu határában említett patak, a Ronyva jobb oldali mellékvize' 1321: Thereble, aqua, fl. (Gy. 1: 40, 153), 1321, 1327: Tereble, fl. (Gy. 1: 40, 101, 153).

Ternye
'Szolnok határában említett hely' 1272/419: Ternye, t. (Gy. 1: 64).

Terpesz
'Novaj határában említett folyó' 1256: Terpech [terpec] [2a], fl. (Gy. 1: 124).

Tiburc(s)a-fő
'Kalsa határában említett hely' 1327: Tyburchafeu, vall. (Gy. 1: 101).

Topolya
1317 (Szina): Topolya, a. (Gy. 1: 148).

Torna
'a premontrei monostor helye Jászón' 1234 k./XV.: Agr. dyoc. Vallis S. Joannis Baptiste, que al. nom. dicitur Turna (Gy. 1: 96). L. Keresztelő Szent János völgye.

Tölgyfa
1251 (Bocsárd): tulgfa, a. (Gy. 1: 69), 1318 (Semse): theulgyfa, a. (Gy. 1: 139).

Tövises-parlag
'Szina határában említett hely' 1317: Tuissespalag [tüissespalag], rus (Gy. 1: 148).

Tövisfa
1284/361 (Koksó): teuisfa [tevisfa ~ töisfa], lig. (Gy. 1: 114).

Tret(y)e-fő
'Gadna határában említett hely' 1320: ad caput vallis Thretefeu (Gy. 1: 83).

 

Vallis S. Joannis Baptiste
l. Keresztelő Szent János völgye.

Van(y)ik szege
'Szina határában említett hely' 1317: Vanikzege, loc. (Gy. 1: 148).

[Vár]
'Szend határában említett domb' 1259/327// 402: prope monticulum, quod castrum nuncupatur (Gy. 1: 144). Talán összefügg a Fehér-vár-ral.

Váralja-rév ?
'Felida határában említett hely, az Ida folyó mellett' 1330: Varabareu [f: Varaliareu], loc. (Gy. 1: 94). A közelben vár helyét (locum castri) említi az oklevél.

Vasonca
'a Hernád jobb oldali mellékvize Abaúj vm. D-i részén, Baksa, Beret és Karácsond határában említik' 1272/419: Vosonczow [vosoncó] [3a], fl. (Gy. 1: 41, 63, 64), 1284/379> 430: Vosontho [f: Vosoncho], fl. (Gy. 1: 41, 68) ~ Vosontha (Gy. 1: 68), 1310: [Wo]sonzo, riv. (Gy. 1: 102). Vö. Vaszó pataka és Voson-aszó.

Vaszó ? pataka
'Karácsond határában említett patak' 1326/335: Wazow pataca, fl. (Gy. 1: 102). Talán azonos a Vasoncá-val.

Verbelice pataka
'Tőkés határában említett patak, a Miszla mellékvize' 1317: Werbeliche potoka (Gy. 1: 151) ~ Werbelice pothuka (Gy. 1: 152).

Visla pataka
l. Viszla pataka.

Vis(z)la pataka
'Kassa környékén, a Fekete-erdő mellett említett patak' 1311: Vislapotoka (Gy. 1: 106). Györffy Visla patak-nak olvassa.

Voson ? -aszó
'Beret határában említett patak' 1271: Voson oso (Gy. 1: 41, 68) ~ Vosonoso, aqua (Gy. 1: 68). A Vasonca patakkal azonosítható.

Vosoncó
l. Vasonca.

 

Zúgó
'Kércs határában említett halastó' 1272: Zugo, pisc. (Gy. 1: 40, 111).

Zsarnó hegye
'a Ronyva menti Újfalu határában említett hegy' 1321: Zarnohygy, mo. (Gy. 1: 153).