ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

 

Agria
l. Eger.

Árok
'K-Ny-i irányban húzódó mesterséges árok Borsod vm.-ben, Szihalom és Szemere határában említik' [1067 k.]/267, 1333: Aruk, foss. (Gy. 1: 736, 806, 807).

Árok-szeg ?
'Szihalom határában említett hely' [1067 k.]/267: Aruksceguj, fov. (Gy. 1: 736, 807). Bizonyára összefügg az Árok-kal. Az utótag nem azonosítható egyértelműen, ehhez l. Nádas-szeg.

 

Bába öréme
'a Bába településsel szomszédos Noszkad és Bód határában említett hely' 1332/414: Babawreme, loc. (Gy. 1: 753, 759).

Balajt pataka
'a Balajt faluval szomszédos Borsod határában említett patak' 1332: Boluhthpataka [boluet], fl. (Gy. 1: 755, 762), 1334: Balahtpataka, riv. (Gy. 1: 755, 763).

Bála völgye
'a Bála falu közelében lévő Cserép határában említett völgy' 1248/326: Balauelge [-velgye], vall. (Gy. 1: 754, 767).

Baróc
'Dédes határában említett patak' 1247: Borosk [f: Borosc] [? borosz], fl. (Gy. 1: 735, 770).

Bata köve
'Tardona határában említett hely' [1240]: Bathakue [-küe] (Gy. 1: 810).

Béka-tó
'Varbó és Csanyik határában említett tó' 1303/352//450: Bekatho, stag. (Gy. 1: 815). Békás-tó 1315/339: Begas tow (Gy. 1: 767). A szomszédos településeken említett két név bizonyára azonos helyre vonatkozik.

Bérc
[1240] (Tardona) [2a], 1249 (Szalonna) [3a], [+1267]/+272/+291 (Ziliz) [2a], 1269 (Szomolya) [2a], 1283/464 (Mile) [3a], 1284/366 (Nyomár), 1326 (Nyárád, a megye D-i részén) [2a], 1329 (Cseb): Berch (Gy. 1: 766, 788, 794, 795, 804, 809, 810, 817), [1240] (Tardona) [2a], [1262]> 262 (Bizs), 1281/341 (Ludna) [4a], (Parasznya) [2a], 1299 (Nyárád, a Szuha mellett), 1332/414 (Bód): berch (Gy. 1: 759, 786, 794, 800, 811), +?1292 (Palkonya), 1323 (Nyárád, a megye D-i részén): Beerch, loc. (Gy. 1: 794, 799), 1303/352//450 (Varbó) [10a]: Bercz (Gy. 1: 815) | ~i 1246/437 (Németi) [3a]: Berchy (Gy. 1: 792).

Beretva
'Bód határában említett patak' 1332/ 414: Berethua, fl. (Gy. 1: 759).

Bikk-
l. Bükk-.

Bódva
'a Sajó bal oldali mellékvize, Torna vm.-ből érkezik Borsod vm.-be' [1200 k.], 1249 [3a], 1262, [1262]> 262 [3a], 1295, 1312: Buldua [buldva], fl., aqua (Gy. 1: 735, 759, 760, 761, 764, 802, 804), 1203: Buldvam (Gy. 1: 760), 1334: Boldwa [3a], fl. (Gy. 1: 763).

Bodzás-hegy
'Cserép határában említett hegy' 1248/326: Bozyasheg [bozjás-] ~ Bozyashegy, loc. (Gy. 1: 767, 768).

Borsodi-Dobódél
'a Pelsőci uradalomban, a Szomolnok patak fejénél lévő hegyen található erdő, Borsod vm. határán kívül' (vö. Gy. 1: 739) 1243: Borsodi Dubodel (Gy. 1: 740). Vö. Abaúj vm. Dobódél.

Borsó-hegy
'Lászó határában említett hegy' 1298/390: Borsowhyg, mo. (Gy. 1: 785).

Bozjás-hegy
l. Bodzás-hegy.

Bükk
[1240] (Tardona): byk [bik], a. (Gy. 1: 736, 810).

Bükkfa
1298/390 (Lászó): bykfa, a. (Gy. 1: 785).

 

Cége foka
'Palkonya határában említett halászóhely' +?1292: Cegefuka, pisc. (Gy. 1: 799).

Center
'Palkonya határában említett halastó' +?1292: Centur [centür], pisc. (Gy. 1: 799).

Cibó ?
'Dédeskő határában említett folyó' 1247: Cybov, fl. (Gy. 1: 770).

Csály ?
'Szomolya határában említett völgy' 1269: Chaul [3a], vall. (Gy. 1: 809).

Csikur tava
'Palkonya határában említett halastó' +?1292: Chykurtowa, pisc. (Gy. 1: 799).

Csókás
'Varbó és Csanyik határában említett hegy, a Bükk előhegye' 1303/352//450: Chokas, mo. (Gy. 1: 736, 815). Csókás-kő 1315/339: Chokasku (Gy. 1: 736, 767).

 

Damak pataka
'Damak határában említett patak' 1279/312: Domokpotoka ~ Domokpotaka, riv. (Gy. 1: 768, 769).

Dédes
'a Bükk kiemelkedő előhegye, Dédes település határában említik' 1247: Dedus [dédüs], lap. (Gy. 1: 736, 769).

Disznópásztor völgye
'Mile határában említett völgy' 1283/464: Diznopaztorwelge [-velgye] ~ Dyznopaztorwelge, vall. (Gy. 1: 788).

Dobódél
l. Borsodi Dobódél.

Dongó
'Pély határában említett hegy' +1194: Dungou, mo. (Gy. 1: 801).

 

Eger
'Eger városon átfolyó patak, amely Borsod vm. Ny-i szélét több helyen érinti' [1067 k.]/267, 1282/411 [2a], 1323/324 [2a]: Egur [egür], riv., fl. (Gy. 1: 736, 757, 767, 807 [2a]), 1279: Agrie, fl. (Gy. 1: 736, 812). Eger vize 1317: Eguruize, fl. (Gy. 1: 736, 817).

Égerfa
1249 (Szalonna), 1282/411 (Bél): egurfa [egürfa], a. (Gy. 1: 757, 804).

Ér
'Déta határában említett patak' 1323: Eer, fl. (Gy. 1: 770).

 

Farkas-kő
'Cserép határában említett hely' 1248/326: Forkosku, loc. (Gy. 1: 767).

Fehér-nád
'Bába határában említett hely' 1293/323: Feyrnad [fejír- ~ feír-] [2a], loc. (Gy. 1: 753).

Fekete-sír
'Kács határában említett hely' 1297: Fekete Syr, sess. (Gy. 1: 779).

Fil ? -tó
l. Fül-tó.

Fiz-
l. Fűz-.

Fok
'Palkonya határában említett hely' +?1292: Fvk, loc. (Gy. 1: 799).

(Foloard)
'Pély határában említett hely' +1194: Foloard, stag. (Gy. 1: 801).

Forród
'Noszkad határában említett víz' 1284/454: Forrod, aqua (Gy. 1: 793).

Földvár
'Borsod határában említett hely' 1334: Feldwar [feld-], foss. (Gy. 1: 763).

Fül ~ Fil ? -tó
'Szederkény és Kisfalud között fekvő halastó' 1268: Fyltou [fil-], stag., pisc. (Gy. 1: 772, 782, 805), 1281/347, 1313/339: Fylthow, pisc. (Gy. 1: 766, 772).

Fűzbokor
1329/447 (Ecseg): fyzbukwr [fiz-] (Gy. 1: 771).

Füzér-kő
'Cserép határában É-on említett hegy' 1248/326: Fyuzerku [fIzér-] [2a], loc. (Gy. 1: 768, 773).

 

Galya
'Csanyik határában említett hegy' 1315/ 339: Gala, mo. (Gy. 1: 767). Vö. Kis-Galya, Nagy-Galya.

Galyahorka pataka
'Ludna határában említett hely' 1281/341: Galahurkapotaka, lac. (Gy. 1: 786).

Gerü
l. Gyerü.

Golboka
'Csanyik határában említett hegy' 1315/339: Gulbuka, mo. (Gy. 1: 743, 767).

G(y)erü ?
'Szihalom határában említett malom' [1067 k.]/267: Geru [2a], mol. (Gy. 1: 807).

 

Halom
'Varbó határában említett hely' 1303/ 352//450: Holm, montic. (Gy. 1: 815).

Hamis-tó
'Hetes határában említett halastó' 1255: Hamisthov (Gy. 1: 776).

Hangony
'a Sajó jobb oldali mellékvize, Németi határában említik' [1200 k.]: Hongvn, fl. (Gy. 1: 735), 1230/285, 1285: Hongun, 1246/437: Hangon, fl. (Gy. 1: 735, 792). Hangos 1286: Hangos, fl. (Gy. 1: 792).

Harnád
l. Hernád.

Hársfa
1298/390 (Lászó): hasfa [hásfa], a. (Gy. 1: 785).

Hárs-fő
'Tardona határában említett hely' [1240]: Hasfeu [hásfE] (Gy. 1: 810). Vö. Széles-Hárs-fő.

Hegyes
'Cserép határában említett hegy' 1248/ 326: ad rotundum montem Hegus [hegyüs] (Gy. 1: 767).

Hejő
'a Sajóval párhuzamosan folyó patak, a Tisza jobb oldali mellékvize' [1200 k.]: Heuyou, [hévje], fl. (Gy. 1: 736, 772), 1284/454 [3a]: Heyew, fl. (Gy. 1: 736, 793), +?1292: Hevyo, fl. (Gy. 1: 776), 1323: Heuyow [3a], fl. (Gy. 1: 770), 1332: Heyeu, fl. (Gy. 1: 781, 791), 1332/414: Heyo [3a], fl. (Gy. 1: 759, 781, 793). Hejő vize 1261/271: Heuiouize (Gy. 1: 736, 775, 799), 1261/323: Heuyouize (Gy. 1: 799). Vö. Tapolca.

Hejő-tő
'Kürt határában említett halastó, bizonyára a Hejő patak torkolatánál' 1261/271: Heuiotheu, claus. (Gy. 1: 736, 784), 1261/323: Heuyotheu (Gy. 1: 784).

Hernád
'Borsod vm. K-i határán a Sajóba ömlő folyó' 1261/271: Harnad, fl. (Gy. 1: 735, 808), *1270: Hernad fl. (Gy. 1: 735, 796).

Hév-jó
l. Hejő.

Hideg-kút
1. 'Korh határában említett forrás' 1296: Hydegkuth, fons (Gy. 1: 783).
2. 'Bogács határában említett forrás' 1298: Hydegkwth, fons (Gy. 1: 760).

Holboka
1. 'Tardona határában említett patak' [1240]: Holboca [2a] (Gy. 1: 810). Holboka pataka [1240]: Holboca potoka [2a] (Gy. 1: 743, 810).
2. 'Lászó határában említett patak és hegy' 1298/390: Hulboca, fl., mo. (Gy. 1: 785).

Hollófészek
'Lászó határában említett hely' 1298/390: Hollofezek, 1298/392: Hollowfezek (Gy. 1: 785).

Holoró ? -haraszt
'Parasznya határában említett gyümölcsös' 1281/341: holorohorosth, frut. (Gy. 1: 800).

Holt-Nyárád
'a megye D-i részén lévő Nyárád határában említett folyó, a Nyárád patak holtága lehetett' 1323: Holthnarag [-nyárágy], fl. (Gy. 1: 794). Vö. Nyárád.

Homok
'Pély határában említett hely' +1194: homoc (Gy. 1: 801).

Hosszú-verem
'Noszkad határában említett hely' 1284/454: Hwzyverem [huszi-], stag. (Gy. 1: 793).

 

Irmeg pataka
'Szalonna határában említett patak' 1249: Yrmeg potoka, riv. (Gy. 1: 804).

Istoros
l. Ostoros.

 

Kamunuska pataka
'Tardona határában említett patak' [1240]: Kamunuska potoka [2a] (Gy. 1: 810).

Kápás ?
'a megye D-i részén lévő Nyárád határában említett folyó' 1326: Capas, fl. (Gy. 1: 794).

Kék-mező
'Miskolc határában említett mező' 1325/347: Kekmezeu, camp. ~ Keekmezeu (Gy. 1: 789).

Kengyel-ér
1. 'Noszkad határában említett víz' 1284/454: Kengeler, aqua (Gy. 1: 793).
2. 'Szemere határában említett hely' 1333: Kengeleer, alv. (Gy. 1: 805).

Kevélyd ? halma
'Tilaj határában említett hely' 1279: Keweldholma (Gy. 1: 812).

Kis-Galya
'Miskolc határárában említett hegy' 1325/347: Kysgala, mo. (Gy. 1: 789). Vö. Nagy-Galya, Galya.

Kis-lakos
'Bél határában említett völgy és hegy' 1282/411: beerch Kyslacus ~ Kyslacus, vall. (Gy. 1: 757).

Korit-völgy
'a Kurityán (régebben Kurit változatban is) közelében lévő Nyárád határában említett völgy' 1299: Korythweulgh, vall. (Gy. 1: 794).

Kökény-kerek
'Szomolya határában említett gyümölcsös' 1269: Kukenkerek, frut. (Gy. 1: 809).

Körtvélyfa
1298/390 (Lászó): kurtuelfa, a., 1298/392 (Lászó): kurthuelfa, a. (Gy. 1: 785).

Köves-bérc
'Lászó határában említett hegy' 1298/390: Kuesbere [f: Kuesberc] [kües-], mo. (Gy. 1: 785).

Köves-rév
'Bogács határában említett hely' 1298: Kuesrew [kües-], loc. (Gy. 1: 760).

Köves út
'Miskolc határában említett út' 1325/ 347: Kuueswth, via (Gy. 1: 789).

Közép-bérc
'Bogács határában említett hegy' 1298: Kvzepberech [? -berec], mo. (Gy. 1: 760).

Kuna
'Varbó határában említett hegy, a Bükk előhegye' 1303/352//450: Kwna, mo. (Gy. 1: 736, 815).

Kuna pataka
'Varbó határában említett patak' 1303/352//450: Kwnapathaka, riv. (Gy. 1: 815).

Külső ? -kerek-tó
'Hetes határában említett halastó' 1255: Cusekherekthou [? kűső-], pisc. (Gy. 1: 776).

 

Lászó
'Lászó határában említett patak' 1298/ 390: Lazow [3a], fl., aqua, 1298/392: Lazo [3a], fl., aqua (Gy. 1: 785).

Leh ? ~ Let ? tava
'Palkonya határában említett halászó hely' +?1292: Letowa, pisc. (Gy. 1: 799).

(Leuca) tava
'Cseb határában említett állóvíz' 1329: Leucatoa [? lőcsatoa ~ ? leukatoa], stag. (Gy. 1: 766).

Lipóc pataka
'Tardona határában említett patak' [1240]: Lypouch potoka (Gy. 1: 810).

Liszkó
'Tardona határában említett patak' [1240]: Lisco [2a] (Gy. 1: 810). Liszkó pataka [1240]: Liscopotoca (Gy. 1: 810), 1281/341: Lizopotaka [liszó-] [2a], lac. (Gy. 1: 786).

Ludna
'Ludna (régebben: Lubna) és a szomszédos Tardona határában említett patak' [1240]: Lubna [lubna] [2a] (Gy. 1: 786, 810). Ludna pataka 1281/341: Lubunapotaka [lubuna-] [2a], lac. (Gy. 1: 786).

Lyukas-kő
'Szemere határában említett szikla' 1333: Lyukaskew, lap. (Gy. 1: 805).

Lyukó
'Miskolc határában említett hegy' 1325/ 347: Lukow, mo. (Gy. 1: 789).

 

Magyal
[1240] (Tardona): mogol, a. (Gy. 1: 810).

Medve-fő
'Tardona és Varbó határában említett patak' [1240]: Medwefeu (Gy. 1: 810), 1303/ 352//450: Medwefew, riv. (Gy. 1: 815).

Mély pataka
'Ludna határában említett patak' 1281/341: Melpataka, lac. (Gy. 1: 786). A szomszédos Varbón említett Mély-patak-fő lehet a forrása.

Mély-patak-fő
'Varbó határában említett hely' 1303/352//450: Melpothokfew, loc. (Gy. 1: 815). Bizonyára a szomszédos Ludna határában említett Mély pataka forrása.

Mély-völgy
'Miskolc határában említett völgy' 1325/347: Meluewlg, vall. (Gy. 1: 789).

Mész
'a Bükk előhegye, Varbó határában említik' 1303/352//450: Meez, mo. (Gy. 1: 736, 815).

Miklós luga
'Cserép határában említett hegy, a Bükk előhegye' 1248/326: Myklousluga, mo. (Gy. 1: 736, 767).

Mile pataka
'Mile határában említett patak' 1283/464: Milepothoka, riv. (Gy. 1: 788).

Morotva
'Csécs határában említett halastó' 1319: Mortua [mortva], pisc. (Gy. 1: 766).

 

Nádas-szeg ?
'Szihalom határában említett hely' [1067 k.]/267: Nadescyguy (Gy. 1: 807). Bizonytalan névazonosítás, ehhez esetleg lásd Árok-szeg.

Nád-szék
'Bód határában említett hely' 1332/ 414: Nadzek (Gy. 1: 759).

Nagy-Galya
'Miskolc határában említett hegy, a Bükk előhegye' 1325/347: Noggala, mo. (Gy. 1: 736, 789). Vö. Kis-Galya, Galya.

Nagy-láz
'Lászó határában említett hely' 1298/ 390: Noglaz (Gy. 1: 785).

Negyven
'Parasznya határában említett mocsár' 1281/341: Negewen [negyeven] [2a], palus (Gy. 1: 800). Negyven pataka 1281/341: Negewenpotaka, palus (Gy. 1: 800).

Nyár
+?1292 (Palkonya): naar, a. (Gy. 1: 799).

Nyárád
'Örsúrvára alatt eredő, a Tiszába ömlő patak' [1200 k.], 1292> XIX?: Naragy [nyárágy], fl. (Gy. 1: 736, 751, 793, 798), 1323, 1326: Narag, fl. (Gy. 1: 736, 781, 794). Vö. Holt-Nyárád.

Nyíres
'Miskolc határában említett domb' 1325/347: Nyres, montic. (Gy. 1: 789).

Nyírfa
1282/411 (Bél): nyrfa, a. (Gy. 1: 757).

 

Ostoros
'az Eger bal oldali mellékvize Borsod vm. DNy-i részén' [1200 k.]: Ystoros [istoros], fl. (Gy. 1: 736, 797).

Ostoros ? -völgy
'Bód határában említett völgy' 1332/414: Wstarazwelgh, vall. (Gy. 1: 759).

Oszra
'a Bükk előhegye, Tardona és Varbó határában említik' [1240]: Oztro [osztró], mo. (Gy. 1: 810), 1303/352//450: Oztra [osztra] [3a], mo. (Gy. 1: 736, 815).

Ördög gátja
'Lászó határában említett hely' 1298/390: Vrdungata, 1298/392: Vrdunggata [ürdüng-] (Gy. 1: 785).

Or-hegy
'Damak határában említett hegy' 1279/312: Ewrheg, mo. (Gy. 1: 737, 769).

 

Pagony
'Hét határában említett patak' 1255/ XV.: Pogon, fl. (Gy. 1: 776).

Panyit köve
'Mile határában említett hely' 1283/464: Ponitkewe, lap. (Gy. 1: 788).

Patak
1. 'a Szuha menti Nyárád határában említett patak' 1299: potok, fl. (Gy. 1: 794).
2. 'Borsod település határában említett patak' 1334: Patak (Gy. 1: 763). Kn. [1240] (Tardona): potok [3a] (Gy. 1: 810).

Piskáros
'Bába határában említett patak' 1293/323: Pyscarus [2a], fl., aqua (Gy. 1: 753).

Poklos-telek
'Miskolc határában említett hely' 1325/347: Puklustheluk (Gy. 1: 789).

 

Radik pataka
'Jákófalva határában említett hely' 1299/406: Radykpataka [2a], foss. (Gy. 1: 778).

Rakaca
'Abaúj vm.-ben eredő patak, Szalonnánál ömlik a Bódvába' 1249: Rococha (Gy. 1: 735, 802, 804). Rakaca pataka 1249: Rokocha potoka (Gy. 1: 735, 802, 804).

Rakottyás
l. Rekettyés.

Rednik pataka
'Tardona határában említett patak' [1240]: Rednichpotoca (Gy. 1: 811). Vö. Ritonik pataka.

Rekettyés
'Csanyik határában említett hely' 1315/339: Rakatyas (Gy. 1: 767).

Ritonik ? pataka
'Tardona határában említett patak' [1240]: Rithonich potoka (Gy. 1: 810). Feltehetően a Rednik pataka romlott formája.

 

Sajó
'a Tisza jobb oldali mellékvize' [1200 k]: Louiou [f: Souiou], fl. ~ Souyoy (Gy. 1: 735) ~ Souyou [seje] (Gy. 1: 735, 788, 809), 1230/285, 1349: Sayou (Gy. 1: 735, 784, 792), +1237/[1237-42]: Soyov [2a], aqua (Gy. 1: 735, 775, 777, 779, 813), 1240: ?a ?`?` ??????? ~ ? ??????? ?`?? (Gy. 1: 735, 791), 1241, 1281/347, 1319, 1329/447, XIV.: Seo [? seó], aqua, fl., flum. (Gy. 1: 766, 771, 789, 791, 797), [1244], XIV., 1255/XV., 1312 [2a], 1325/347: Sayo, fl. (Gy. 1: 762, 776, 789, 791), 1255/XV.: Sayo [2a], aqua (Gy. 1: 776), [1266], [1282-5]: Soio, aqua (Gy. 1: 791, 797), *1270: Soyou [2a], fl. (Gy. 1: 796), 1281/347: Sao [? saó], fl. (Gy. 1: 789), 1285: Seou, fl., 1286: Sajó, fl. (Gy. 1: 792), 1295: Soyo, fl. (Gy. 1: 764), 1296: Soyow, fl. (Gy. 1: 783), XIV., 1319: Seyo, fl. (Gy. 1: 766), 1325/347: Sajo, fl. (Gy. 1: 789), 1327> 354: Sayow, fl. (Gy. 1: 782). Sajó vize 1248/326: Sayouvyze (Gy. 1: 735, 771).

Samud réve
'Déta határában említett rév' 1323: Samudreui [-révi], port. (Gy. 1: 770).

Sár
'az Eger bal oldali mellékvize, Szihalom határában említik' [1067 k.]/267: Saar (Gy. 1: 736, 807).

Sár töve
'Szihalom határában említett hely, bizonyára a Sár torkolata' [1067 k.]/267: Sartoe [-töé] (Gy. 1: 736, 807).

Sejó
l. Sajó.

Selypes-tő ~ -tó
l. Szelypes-tő.

Só-jó
l. Sajó.

Sós-patak
'Parasznya határában említett víz' 1281/341: Souspotak, lac. (Gy. 1: 800). Sós pataka 1281/341: Souspotaka, lac. (Gy. 1: 800).

Szaduszka feje
'Cserép határában említett völgy' 1248/326: Zuduskafeye, vall. (Gy. 1: 767).

Száraz-ér
'Déta határában említett patak' 1323: Zarrazer (Gy. 1: 770).

Szégye
'Palkonya határában említett hely' +?1292: zegee, claus. (Gy. 1: 798), 1323: zege [2a], claus. (Gy. 1: 799).

Szék
'Pély határában említett hely' +1194: Scecu [székü] (Gy. 1: 801).

Székely út
'Szemere határában említett út' 1333: Zekuluth [széküly-], via (Gy. 1: 737, 805).

Székszó
'Szihalom határában említett hely' [1067 k.]/267: Scekzov, lit. (Gy. 1: 807).

Széles-Hárs-fő
'Tardona határában említett hely' [1240]: Zelushasfeu [szelüshásfő] (Gy. 1: 810). Vö. Hárs-fő.

S(z)elypes-tő ~ -tó
'Palkonya határában említett víz, a Tiszától K-re' +?1292: Zelp[us]tv, aqua (Gy. 1: 736, 799, 803).

Szemd
'Bód határában említett patak' 1332/414: Zemd, fl. (Gy. 1: 759).

Szén-halom
l. Szihalom.

Szihalom
'Szihalom határában említett kiemelkedés' [1067 k.]/267: p. in Scenholm [szénholm], [1200 k.]: Zenuholmu, mo. (Gy. 1: 807).

Szilágy
'Cserép határában említett berek' 1248/326: Zylag, nem. (Gy. 1: 767).

Szinva
'a Sajó jobb oldali mellékvize' 1296: Zynua, fl. (Gy. 1: 735, 783), 1315/339: Synua [2a], aqua (Gy. 1: 735, 767), 1323: Scynua, fl. (Gy. 1: 735, 770). Szinva pataka 1303/352//450: Zynopathaka [? szinó-], loc. (Gy. 1: 815).

Sztan
'Csanyik határában említett hegy' 1315/ 339: Stan, mo. (Gy. 1: 767).

Sztan-fő
'Csanyik határában említett hely' 1315/339: Stanfeu (Gy. 1: 767).

Szuha
'a Sajó Gömör vm.-ben eredő bal oldali mellékvize' 1299: Zucha, fl. ~ Zwha, fl. (Gy. 1: 735, 794), 1299 [2a], 1299/406 [2a]: Zuha, fl., flum. (Gy. 1: 735, 778, 794).

 

Tapolca
'Tapolca határában említett patak, a miskolci uradalom déli határa' [1200 k.]: Topulucea, fl. (Gy. 1: 736, 788, 809). Folytatása a Hejő.

Tardona pataka
'Tardona határában említett patak, a Sajó jobb oldali mellékvize' [1240]: Turduna potoka [2a] (Gy. 1: 735, 810, 811).

Tebe
'Cserép határában említett hely' 1248/326: Thebee, loc. (Gy. 1: 768).

Telek
'Hét határában említett hely' 1255/XV.: telek (Gy. 1: 776).

Telek-ér foka
'Noszkad határában említett hely' 1284/454: Thelukerfoka [telük-], vall. (Gy. 1: 793).

Telekes
'Telekesen és a közelében található Lászó határában említett patak' 1298/390: Thelekus [teleküs], fl., 1298/392: Telekus, fl. (Gy. 1: 785, 811).

Telekes-köz
'Telekesen és a közelében található Lászó határában említett hegy' 1298/390: Thelekuskuz, mo., 1298/392: Telekuskuz, mo. (Gy. 1: 785, 811).

Teremalja-tó
'Hetes határában említett halastó' 1255: Teremaliathou, pisc. (Gy. 1: 776).

Tisza
'a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében' +1194, 1261/271: Tyciam (Gy. 1: 784, 801), [1200 k.]: Thyscie (Gy. 1: 771) ~ Thysciam (Gy. 1: 772), [1244]: Ticiam (Gy. 1: 791), +?1292: Tyssciam [2a], fl. ~ Tysscia, fl. (Gy. 1: 798, 799) ~ Tysscie, fl. (Gy. 1: 799), 1295, 1330/771: Tycia, fl. (Gy. 1: 766, 798, 816), 1311: Tysscyam (Gy. 1: 798), 1323: Tycie (Gy. 1: 799).

Tisza-szégye
'Kürt határában említett halastó' 1261/271: Tycie zege, pisc. (Gy. 1: 784).


'Ecseg határában említett hely' 1329/447: Tow (Gy. 1: 771).

Tölgyfa
1298/390 (Lászó): thulgyfa, a., 1298/ 392 (Lászó): tulgfa, a. (Gy. 1: 785).

Tövises-völgy
'a Szuha menti Nyárád határában említett völgy' 1299: Twysesweulg [tüises-], vall. (Gy. 1: 794).

 

Ümbes ?
'Lászó határában említett hely' 1298/ 390: Vmbes, fov. (Gy. 1: 785).

 

Vajas-örény
'Pély határában említett víz' +1194: Woyos [E]uren, aqua (Gy. 1: 801).

Várad ere
'Bizs határában említett patak' [1262]/262: Warodhere (Gy. 1: 759).

Varbóc
'Lászó határában említett, a későbbről adatolható Varbóc falun átfolyó patak' 1298/390: Worbouch, fl. (Gy. 1: 785).

Varbó pataka
'Varbó határában említett patak' 1303/352//450: Warbopathaka, fl. (Gy. 1: 735, 815).

Vég-homok
'Pély határában említett hely' +1194: Weguhomoc [végü-] (Gy. 1: 801).

 

Zakariás pataka
'Csanyik határában említett patak' 1315/339: Zacharispothoka [? zakaris-] ~ Zachariaspothoka, vall. (Gy. 1: 767).

(Fin - - - degu)
'Pély határában említett hely' +1194: fin - - - degu, sal. (Gy. 1: 801).

(Heg - - -)
'Hét határában említett hely' 1255/ XV.: Heg - - -, nem. (Gy. 1: 776).

- - - cedfő
'Bél határában említett hely' 1282/ 411: - - - cedfeu (Gy. 1: 757).