ARCHÍVUM
Általános tudnivalók
Adattárak
Vármegyénként elrendezett helynévtár
Ababúj vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce vármegye
Bihar vármegye
Bodrog vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Doboka vármegye
Erdélyi Fehér vármegye alsó része
Erdélyi Fehér vármegye felső része
Fogarasföld
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör vármegye
Győr vármegye
Összesített helynévtár
Településjegyzékek
Térképek

Barót
'az Olt jobb oldali mellék­vize a székely­föl­di Barót településnél' 1224: Boralt (Gy. 2: 101).

Bérc
'Szék határában említett kiemelkedés' 1252/758: Berch (Gy. 2: 202).

Beszéd ~ Bezed - mező
'Gerebenc határában em ­lített mező' 1349: Bezedmezew , camp. (Gy. 2: 197).

Büdös-hegy
'Gerebenc határában említett hegy' 1349: Bydushyg [bidüshigy] (Gy. 2: 197).


Debre-
'Szék határában említett hely' 1349: Debrefew (Gy. 2: 101, 202). Györffy Debrenfew -re javítja.


Gerebenc-fő
'Gerebenc település határában említett hely' 1349: Gerebenchfw (Gy. 2: 197).

Gozd
l. Kozd.


Havad
'Szék határában említett hely' 1349: Houad (Gy. 2: 202).

Hideg-víz
'a Viza jobb oldali mellékvize, Hidegvíz településnél' 1296/413: Hydegvyz , 1326: Hydegwyz (Gy. 2: 100).

Hortobágy
'az Olt jobb oldali vízrendszerébe tar ­tozó folyó' 1319>413: Hortobagh (Gy. 2: 101).


Korlát pataka
'az Olt jobb oldali mellékvize, Szék határában említik' 1349: Corlathpotaka (Gy. 2: 101, 202).

Kozd
'az Olt jobb oldali mellék­vize' 1289/293/ 401, 1322/329: Kozd , riv. (Gy. 2: 101, 199, 201), 1322/329: Gozd , riv. (Gy. 2: 199).

Köz-bérc
'Gerebenc határában említett bérc' 1349: Kuzberch (Gy. 2: 197).

Közép-bérc
'Szék határában említett hely' 1349: Kuzepberch (Gy. 2: 202).


Olt
'a Duna bal oldali mellékvize' 1233/265/ 311, 1247/Pp.Reg., 1252/758 [4a], 1349 [3a]: Olth , aqua, fl., flum. (Gy. 2: 101, 148, 172, 197, 202). L. HA. 1. Brassó v. Alt.


Patak
1349 (Gerebenc): Potak (Gy. 2: 197).


Száldobos-patak
'Gerebenc határában említett patak, az Olt mellékvize' 1349: Zaldubuspotak (Gy. 2: 197).

Száldobos-patak-fő
'Gerebenc határában említett hely, a Száldobos-patak forrása' 1349: Zaldubuspotakfw (Gy. 2: 197).

Szoltán ~ Zoltán-gyepű
'Szék határában em­lí­tett hely' 1349: Zoltangypew (Gy. 2: 202).


Tó-bérc
'Gerebenc határában említett hely' 1349: Toberch (Gy. 2: 197).


Vecel
'Szék határában említett hegy' 1252/758: Vecul [vecül], [2a], mo., 1349: Vechul , mo. (Gy. 2: 202).


Zoltán-gyepű
l. Szoltán-gyepű.

Zsombor-fő
'Gerebenc határában említett hely' 1349: Somburfw (Gy. 2: 197).