TARTALOM

(A cikkek HTML formátumban való közzétételének módjáról olvassa el az itt írottakat! A MNyj. 33. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban a Magyar Elektronikus Könyvtárban (új címe: http://mek.oszk.hu/01700/01724) találja. A HTML formátumra nem konvertált tanulmányokat erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék oldalszámok utáni (WinWord) szavára kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)

Tanulmányok, cikkek

Jakab László: Az abszolút és a relatív tövek véghangzójának ö-zése a Guary-kódexben 3

P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből 19

Mező András: Boldogasszony és más asszonyok 25

Hoffmann István: Ómagyar kori helynévfeldolgozások 43

Mizser Lajos: Magyar elemek a szatmári (és az ugocsai) román helynevekben 53 (WinWord)

Tóth Valéria: Birtokos jelzős szerkezetű mikrotoponimák a korai ómagyar korban 59

Bura László: A névdivat nemzedéki változásai 71 (WinWord)

Kis Tamás: Személynevek a szlengben 93

Vörös Éva: A kesudió elnevezései a magyar nyelvben 105

Szikszainé Nagy Irma: A Hortobágy nyelvi világa Móricz novellájában 113

Vértes Edit: Gondolatok az uráli nyelvcsalád alapnyelveiről és azok nyelvjárásairól 121 (WinWord)

Révay Valéria: Ősi képzett szavaink 129 (WinWord)

Maticsák Sándor: A hivatalos és nem hivatalos mordvin településnevek kérdéséről 145 (WinWord)

Szabó József: Tanulmányúton Németországban 153

Ismertetések, bírálatok

Nyirkos István: Az inetimologikus magánhangzók a magyarban (Ism. Deme László) 161

Rónai Béla: Zselici nyelvatlasz (Ism. Sebestyén Árpád) 168

Kálnási Árpád: Népi beszélgetések Szatmárból (Ism. K. Szoboszlay Ágnes) 174

103 tanulmány Hajdú Mihály 60. születésnapjára. Névtani Értesítő 15. sz. (Ism. K. Szoboszlay Ágnes) 176

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk (Ism. Salamon Ágnes) 179

Valentyin Kelmakov–Sirkka Saarinen: Udmurtin murteet (Votják nyelvjárások) (Ism. Kiss Antal) 183

Tatar telenen dialektologik süzlege (A tatár nyelv nyelvjárási szótára) (Ism. Agyagási Klára) 185

Nyelvjárási adatok

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból (Abaúj megye) 187

B. Kótyuk Erzsébet: Szövegmutatvány egy kárpátaljai magyar falu nyelvjárásából 207

Megemlékezések

Sebestyén Árpád: Kovács István nyolcvanéves 215

Hoffmann Tamás: Robert Austerlitz (1923?1994) 218

A. Molnár Ferenc: Barla Gyula tanár úr emlékezete 222


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]


[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]