P

paci fn ritk, tréf Az aknavető kezelője; .

padlóváza fn ritk, tréf <Sértő v. kedélyeskedő megszólításként is:> Buta, hülye; köcsög. Vö. dzsakomó. [← köcsög].

padonpislogó fn ritk <Ebben a mondatban:> A ~ felmászott a bizsergefára: A macska felmászott a villanyoszlopra. Ld. bizserfa.

palánk ~ őrnagy: ritk, tréf <A beszédben szabadon felhasználva a laktanya engedély nélküli elhagyására való utalás> Kerítésparancsnokság. Vö. drót hadnagy/őrnagy.

palánkbérlet fn ritk <A (gyakori) engedély nélküli laktanyaelhagyás körülírására szolgáló kifejezésekben>. ~e van. Kerítésparancsnokság. Vö. kerítésbérlet.

palánkeltáv fn ritk, tréf A laktanya engedély nélküli elhagyása, szökés; dobi. Vö. eltáv.

palánkjegy ~et vált: ritk Engedély nélkül távozik, megszökik a laktanyából; dobbant. Ld. még kerítésparancsnokság.

palermó fn ritk Kellemetlenség, megalázó helyzet, szándékosan ilyen helyzetbe juttatás, kitolás, megalázás; szívatás. || Az öregkatonák rémuralma; csikágó. [← Palermo].

pálesz fn ritk Pálinka; szeszkó.

pampog ts ige ritk, pej Beszél. || Fölöslegesen beszél; véleményt nyilvánít, amikor nem kellene; megmagyaráz. Ik: meg~.

páncél fn Páncélszekrény. Ráborult/rádőlt/ rászakadt a ~ a →könyvére. pécé.

páncélgatya fn ritk, tréf Vattás nadrágbélés, pufajkanadrág; tundrabugyi.

páncélos mn és fn 1. ~ hús: <Többnyire> vagdalthúskonzerv; gyíkhús1. <Ritk.> (Májkrém) konzerv. 2. Konzerv. || Vagdalthús/májkrémkonzerv. || Készételkonzerv. Ö: kis~, nagy~. gyíkhús1, kondzserva, koporsó, pléhtojás. 3. ritk Fémpénz.

páncélozott ~ gyíkhús←.

páncélszekrény Ráborult/rádőlt/rászakadt a ~ a →könyvére; rátették a ~t a →könyvére.

páncéltörő ~ löveg: ritk, tréf, szép Hímvessző; fasz.

páncéltörpe fn ritk, gúny Harckocsizó katona; hákás.

papírfülű fn és mn ritk, tréf Másodidőszakos katona; gumi. [← gumifül].

papucsozás fn ritk Papuccsal verés <büntetésből>.

pár Szj: Kopárja, hol a ~ja?: <Provokáló kérdés, amely a centi mutogatásával jár együtt, ugyanakkor dicsekvés is az öregkatonától:> És neked hány napod van még a leszerelésig? Mutasd, van-e centid?

parabolaantenna fn ritk, gúny Nagyfülű katona; lokátoros.

parancs 1. K: A ~ot megbaszni nem szabad, | mert csak szaporodik; A ~ot nem érdemes/szabad megbaszni, |—; Nem szabad a ~ot megbaszni, mert szaporodik; A ~ot megbaszni lehet, de nem érdemes, mert csak szaporodik: A parancsot végre kell hajtani. Vö. „…a parancsot pedig köztudomásúan nem lehet… megizélni, mert akkor megfiadzik, és a fia rosszabb, mint az anyja” (Boldizsár Iván, Don, 1942–43: Kortárs 1982/1: 33). 2. ~, kanyifasziguszti/szaroslábújóska, vagy mi az isten fasza!: <Figyelmeztetés, hogy a megszólított katona hangos Parancs! szóval és nevével jelentkezzék>. Vö. narancs.

parannok fn ritk, tréf, gúny Parancsnok; péká.

paripa fn ritk, tréf, gúny Újonc; kopasz. [← Sokat kell szaladgálnia.]

parittya fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu.

parketta fn ritk (Arany színű) váll-lap.

parkettás fn és mn tréf 1. Főtiszti (őrnagyi, alezredesi, ezredesi) rangfokozatú (katona). — keményváll-lapú, nagygóré, nehézvállú. ~ őrvezető: ritk Őrnagy; szarnagy. ~ tizedes: ritk Alezredes; ales. 2. (Ritk. parkettes) ritk Őrnagy; szarnagy. [A váll-lap mintájáról.]

parkettes Ld. parkettás.

parkolóhely fn ritk, tréf Laktanyai fogda; fogszi.

pártigazolvány Szj: Van ~od?: ritk, tréf <Kérdés az alvó társhoz, hogy felébresszék>.

partizán fn 1. Szj: Barátocskám, maga ~?!: ritk <Fenyegető kérdés:> Tartsa rendesen azt a fegyvert! 2. Olyan katona, aki szabálytalanul, lógatva viseli a fegyverét.

partvisparti fn ritk, tréf Söprögetés.

patás fn ritk, gúny Aknavető kezelője; .

patkány1 fn 1. →Öreg ~. 2. ritk Felderítő alakulatnál szolgáló katona, felderítő; gyík2. 3. ritk A műszaki kabinban az indikátorcsövet figyelő (lokátoros, rakétairányító) katona. [← A kabin zárt, sötét hely]. — csillagleső, csöves2, fülész, kabinpatkány, tájoló.

patkány2 fn ritk, pej 1. Ellenszenves, utált ember; geci. Ö: lőtér~. 2. Hivatásos tiszt; keményváll-lapos. 3. Tiszthelyettes-hallgató; gyökérképzős. 4. Újonc; kopasz.

patkány3 fn ritk, tréf Nagyobb méretű műanyag tasakba töltött mosószer (a takarításnál). Vö. egér.

patkányhús fn ritk, pej (Rosszminőségű, zsíros) olcsó felvágott; dzsuva.

patkányszalámi fn ritk, pej (Rosszminőségű, zsíros) olcsó felvágott; dzsuva.

pattog K: →Gumi vagyok, ~hatok.

pc. Ld. pécé.

pécé 1. mn ritk Páncélos, harckocsizó; az ilyen fegyvernemnél szolgáló katonákhoz tartozó, általuk használt; hákás. [Hiv. röv.] 2. fn ritk Páncélszekrény; páncél. [← 1.]

pécémikádó fn A harckocsizók derékig érő, dzsekiszerű vattás télikabátja; pécésmikádó. Vö. mikádó.

pécés mn és (ritk.) fn Páncélos, harckocsizó (katona); hozzájuk tartozó, általuk használt; hákás.

pécésmikádó fn A harckocsizók derékig érő, dzsekiszerű vattás télikabátja. Vö. (nyúl)mikádó. — pécémikádó, pécésmikszi.

pécésmikszi fn ritk A harckocsizók derékig érő, dzsekiszerű vattás télikabátja; pécésmikádó. Vö. mikszi.

pedál fn ritk 1. Hízelgés, (mások rovására történő) előnyszerzés; pedálozás. 2. Hízelgő, talpnyaló katona; pedálgép. [pedálozik].

pedálgép fn pej Talpnyaló, hízelgő; (mások rovására) előnyt szerző katona. (Arcátlanul, főleg beszédével teszi naggyá magát az elöljáró előtt; mindenben helyesel, beosztottjával csak ordítva beszél.) [← pedálozik; vö. gép1.] — kilincstakarító, nyali(gép), nyalis, nyalizó, pedál, pedálmedál, picsanyaló, piros bicikli, piroskerékpáros, rokka, rokkagép, rokkás.

pedálmedál fn ritk, tréf, pej Hízelgő, talpnyaló katona; pedálgép.

pedálozik tn ige Hízeleg, törleszkedik a feljebbvalójához; (mások rovására) a maga önző céljainak igyekszik megnyerni vkit; helyezkedik. — biciklizik, erőteljes nyelvcsapásokkal halad előre, koptatja a küszöböt, koptatja a surci talpát, motorozik, nyal, nyalizik, nyomatja a rokkát/rokkot, rokkázik, talpal, tapos, tekeri/tolja a piros biciklit. Vö. még kavar1; véres a talpa.
~ás: Hízelgés, (mások rovására történő) előnyszerzés. — pedál, rokka.

péeszhá fn Páncélozott szállító harcjármű lövészraj szállítására; nyuszibusz. Vö. péniszhá, pöszke. [PSZH; hiv. röv.]

pék Szh: Meghajtom, mint ~ a kiflit!

péká fn Parancsnok; a katonai szervezet élén álló egyszemélyi vezető. Ö: cselló~, dózer~, er~, ezred~, háká~, őr~, raj~, szakasz~, század~, ü~. [Hiv. röv.] — agyas1, aluljáró, apád, apu(ci), baromarcú, császár, fejes, felüljáró, gejzír, góré, hátuljáró, löket, majomarcú, nagyfejű1, nagyfőnök, nagygóré, parannok, péterkároly, smasszer. Vö. még hifi, nyusziseriff, zseboroszlán.

pelikán fn 1. Szh:Fosik, mint a ~. 2. ritk, tréf Lábbal működtethető szemetes.

péló fn ritk Hímvessző; fasz. [cig. pélo ’here’].

pélosz fn ritk Hímvessző; fasz. [← péló].

penészedik ~ az ágy alja: Sikálás (vö. sikamika) végeztével a padló felszáradása után a felmosóvízből visszamaradt mosószer fehérlik a nehezen feltörölhető helyeken, főleg az ágy alatt. ~ amacskaszar.

penge mn Jó, kiváló, remek. ~ stoki: Precízen, szépen vékonyra összehajtogatott ruházat. [?← penge stoki ’jó s.’← ’vékony, lapos s.’] — bikcsi, bikszi, bugi(s), csácsesz, dzsanesz, havai, okszi. || ~'re: Jól, remekül. Vö. stokisan.

pengéz(ik) ts és tn ige A műanyag padlóról a szennyeződést (főleg a lábbelik gumitalpa húzta fekete csíkokat) borotvapengével eltávolítja, lekaparja.

péniszhá fn ritk, tréf Lövészeket szállító páncélozott harcjármű; nyuszibusz. [Kakofonikus szójáték; ← péeszhá.]

perc Semmi ~ alatt: Nagyon hamar, egy szempillantás alatt. Sec ~ alatt: ritk Ua. Szj: Van rá két ~ed, de ebből már másfél eltelt; Van rá tíz ~ed, ebből kilenc már eltelt: tréf Sürgősen, gyorsan csináld meg; siess! Vö. vágta alatt.

periszkóp Szj: Mi maga, ~?!: ritk, tréf Ne forgolódjon a sorban, álljon katonásan! Vö. brékel.

perzselt ~ giliszta: ritk, gúny Újonc; kopasz.

péterkároly fn ritk <Főleg a harcjárművek rádiózásakor használt forma> Parancsnok; péká. [← péká].

pezsgő fn ritk, tréf Sikáláshoz használt habzó szóda; .

pezsgőpor fn ritk, tréf Sikáláshoz használt habzó szóda; .

picsa Szj: Csak az a →baja, hogy az anyja ~ja nem volt szecskavágó. A ~m eldurran!: ritk <Felháborodás v. meglepetés kifejezése:> Még ilyet! Vö. A faszom eldurran! Szh:Vigyorog, mint a ~.

picsanyaló fn ritk, durva Talpnyaló, hízelgő; (mások rovására) előnyt szerző katona; pedálgép.

pihen Szj: Század vigyázz! Jobbra ~j!: ritk, tréf <Nem hivatalos vezényszó>.

pihende fn ritk, gúny Laktanyai betegszoba, gyengélkedő; gyengusz.

pihenj fn ritk Laktanyafogság: a laktanya elhagyásának megtiltása fenyítésből; helybetopi. [?← helybenjárás ’ua.’← ’<Vezényszó>’.]

pihenő fn ritk, tréf Laktanyai betegszoba, gyengélkedő; gyengusz.

pihentet Szj: Pihentessen!: tréf <A hivatalos formula használata nem hivatalos helyzetben, egymás között, a körletbe való belépéskor>. [Az elöljáró belépésekor a rangidős Föl! Vigyázz!-t vezényel, amire az elöljáró Pihenj! (Folytasd tovább!)-ot vezényelhet vagy a rangidőst utasítja erre: Pihentessen!] || Pihentesd már magad!; Pihentessél már!: Csend legyen már; hallgass el!

pihentetés fn ritk, tréf Laktanyafogság; fenyítés, mely a laktanya elhagyásának megtiltását jelenti; helybetopi. [← pihentet ’Pihenj!-t vezényel(tet)’; vö. pihenj.]

pihi fn Pihenés, semmittevés; heverészés. [← pihen]. — brihi, dikó, havai(diszkó), hekszi, heppa(bungi), herebere, herevere, hessz, heveny faszrázás, kundéc. Vö. bungi.

pihis mn <Szószerkezetekben:> Olyan <szolgálat, megbízatás>, ahol semmit nem kell csinálni, lehet pihenni; ahol békén hagyják a katonát. ~ hely: Nyugodt, nem megerőltető szolgálati hely.

pihizik tn ige Pihen, heverészik, semmit sem csinál. [pihi]. — bungizik, dikózik, havaikodik, hepizik, heppázik, hesszel, hesszint, poccol, pócol, pöfizik, veri a farkát/faszát/heréit.

pikkelyes fn és mn ritk, tréf, gúny Felderítő katona; gyík2.

pina fn ritk, tréf Töltényhüvely.

pingponglabda fn 1. Szh: Te olyan →kopasz vagy, mint a ~. 2. ritk, tréf Újonc; kopasz.

pirított ~ magyar: ritk, tréf, gúny Cigány katona; kokeró.

piros ~ bicikli: gúny a) <Kifejezésekben a protekcióra való utalásként:> Csók. Betolja a ~ biciklit: ritk Felsőbb kapcsolatait előnyszerzés céljával használja fel. Mi van, öcsém, betoltad a ~ biciklit, mész haza? (Nk84/85). ~ biciklin hajt: ritk Nagyon jóban van a felettesével (és ebből számtalan előnye származik). Tekeri/tolja a ~ biciklit: Hízeleg, törleszkedik; előnyt próbál szerezni; pedálozik. (Az ilyen katonáktól kérdezik gúnyosan: Nem dobja le? Ti. a piros bicikli a láncot.) b) Protekció; csók. c) Talpnyaló, hízelgő katona; pedálgép. Vö. piroskerékpáros. || Szj: El lehet tolni a ~ biciklit←!
~ telefon: gúny
a) <Kifejezésekben a protekcióra való utalásként:> Csók. Beizzik a ~ telefon: ritk Telefonon előnyt igyekeznek vkinek szerezni. Jött a ~ telefon, aztán a tápos már ment is haza! (Nk84/85). b) Protekció; csók. ~ telefonja van: ritk Protekcióval jut előnyhöz. Vö. pirostelefonos. [← piros <Utalás a KISZ- vagy pártkapcsolatokra>; bicikli pedálozik].

pirosfejűMéteres kékeres ~ tizedes.

piroskerékpáros fn és mn ritk, tréf, gúny Talpnyaló, hízelgő (katona); pedálgép. Vö. piros bicikli.

piroskilences fn Laktanyai fogda; fogszi (Ze). [Piros színű és kilences számot viselő épület a ze-i laktanyában.]

pirosodik Már ~ a →könyve.

pirosszemű fn és mn gúny, tréf 1. Lövészkatona; nyúl. 2. Újonc; kopasz. ~ állat/nyúl: pej Ua.

pirostelefonos fn és mn pej, gúny Protekciós (katona); hátszeles. Vö. piros telefon.

pislog tn ige Rep A vadászrepülőknek fényjeleket ad. Hagyd már aludni, hisz egész éjjel ~ott! (Pá82).

pisztráng fn ritk, tréf Újonc; kopasz. [Mert „árral szemben úszik”.]

pityke fn ritk, tréf Őrmester; őrmi. [← Pityke őrmester (egy rajzfilm szereplője).]

pitypang fn ritk, tréf Ejtőernyős, légi deszantos katona; ejés.

pityu fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu. [← géppityu].

pizsama fn ritk, tréf 1. A tábornokok nadrágja. 2. gúny Tábornok; pizsamás. [← pizsamás].

pizsamás fn (gyak. tsz.-ban) Tábornok, a tábornoki kar tagja. [A tábornoki egyenruha nadrágján lévő piros hosszanti csíkról.] — agyas1, juharleveles, melegítős, (nagy) manitu, nehézvállú, pizsama. Vö. keményváll-lapú.

pk. Ld. péká.

plató fn ritk Felső ágy; doberdó1. ~n alszik: Az emeletes vaságy felső részén alszik. Szj: ~n kuss!: <Az ált. felső ágyon alvó újoncoknak:> Csend legyen a felső ágyon!

pléhcsacsi fn ritk, tréf Páncélozott szállító harcjármű; nyuszibusz.

pléhdoboz fn tréf 1. Harckocsi, tank; háká. 2. Páncélozott szállító harcjármű; nyuszibusz.

pléhdobozkapitány fn ritk, tréf Harckocsizó katona; hákás.

pléhkoporsó fn ritk, tréf 1. Páncélozott szállító harcjármű; nyuszibusz. 2. Harckocsi, tank; háká. 3. Önjáró löveg; önjáró barack.

pléhtojás fn ritk, tréf Készételkonzerv; páncélos.

poccol tn ige ritk Pihen, semmit sem csinál, az ágyon heverészik; pihizik. [↔ pócol; ? polcol.]

pocok fn ritk 1.Öreg ~. 2. Harckocsizó katona; hákás. 3. Tüzér; . 4. Vegyes páncéltörő ütegnél szolgáló katona; vépécétés. 5. Légvédelmi tüzér; légfúró.

pocokvadász fn ritk Légvédelmi tüzér; légfúró.

pócol tn ige ritk Pihen, henyél; pihizik. [?← polcol].

pocsolyás fn és mn ritk, tréf Parti őrséget adó katona; bobi.

pofa Szj: A ~'m leszakad/lereccsen!; Pof lereccs!: <Meglepetés, álmélkodás és felháborodás kifejezésére:> A mindenit, még ilyet! Szj: Szorítsd a ~'d, mint a satu!: Csönd legyen! ~ súlyba!: Ua.

pofázik K:Gumi vagyok, ~hatok.

pogácsa fn ritk A béempé lőrését lezáró vastag vaslemez (Ze87/88).

polcsi fn ritk, gúny Politikai tiszt; poltiszt.

polhelyettes fn A parancsnok politikai helyettese; poltiszt.

poliészter Szi: Nem vagyok én ~: Nem vagyok én polihisztor. <A tiszthelyettesek műveletlenségét kigúnyoló mondás>.

politikus fn ritk 1. Mi maga, ~?!: <(Fenyegető) kérdés a (túl) sokat olvasó katonához>. 2. Politikai tiszt; poltiszt.

polpisti fn ritk, gúny Politikai tiszt; poltiszt (Ze87/88).

polpityu fn ritk, gúny Politikai tiszt; poltiszt (Ze).

poltáj fn Politikai tájékoztatás, politikai foglalkozás. [Hiv. röv.]

poltiszt fn Politikai tiszt. (Leginkább politikai helyettesként szolgáló tiszt.) — Lenin-fiú, polcsi, polhelyettes, politikus, polpisti, polpityu, róka, vamzer.

pomponos fn és mn (gyak. tsz.-ban) Pontonhídépítő (katona); hidász. [Szójáték]. — tamponos.

póniló fn ritk, tréf A 82 mm-es aknavető kezelője; kisbuktás. Vö. .

porkavaró fn ritk, tréf Helikopter; szitakötő.

poroltó Szh:Kevés, mint Zsanán a ~.

portás fn ritk, tréf 1. Kapuügyeletes. 2. A kapunál őrszolgálatot ellátó katona; bobi.

portyás fn ritk Katonai rendészként járőrszolgálatot ellátó katona; vápos.

pöcs Szh: Olyan →öreg vagyok, hogy már a ~öm is elmeszesedett.

pöcsöl tn ige pej Akadékoskodik, kellemetlenkedik; ellenőriz; agyal.

pöfizik tn ige ritk Pihen, henyél; pihizik.

pörc hsz <Felelőszóként> Igen; rendben van; okszi (Sb85).

pörcög ts ige Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz (Sb85).

pöszke fn Páncélozott szállító harcjármű; nyuszibusz. [← péeszhá].

praktikus K: Se nem célszerű, se nem ~, ellenben roppant →katonás.

préri fn tréf Gyakorlótér; szöcske2.

priccs fn ritk Katonai vaságy; dikó.

próbanéger fn és mn tréf Cigány (katona); kokeró.

probléma Egyéni →szocprobléma!

proletáröntudat Szh: →Kevés vagy, mint vöröshagymában a ~.

prüntyög tn ige Rep, Hír Morzejeleket ad le, ill. vesz fel, morzézik. — prüttyög.

prüntyögő fn és mn Rep, Hír Morzejeleket leadó, ill. felvevő (katona); hírnyúl. Menj a ~khöz, ha meg akarsz hülyülni! (Pá82).

prüttyög tn ige ritk Morzejeleket ad le, ill. vesz fel, morzézik; prüntyög.

prüttyögős fn és mn ritk Híradós; hírnyúl.

prüttyös fn és mn ritk Rádiós, morzézó (katona); hírnyúl.

PSZH Ld. péeszhá.

puca Szj: Nincs annyi vér a →faszában/~'jában, hogy…

pukkancs fn ritk 1. Kis méretű, párna formájú műanyag tasakba töltött mosószer, sampon; egér. 2. Apró hangjelző eszköz. 3. Géppisztoly; géppityu.

pullman fn ritk Személyszállításra használt marhavagon; bocipullman.

puma Szh:Büdös vagy, mint a ~.

pumpa fn Fekvőtámasz (gyak. büntetésből csináltatják).

puncsos fn és mn ritk, pej Protekciós, ismerőse által/miatt támogatott előnyökhöz juttatott (katona); hátszeles.

púp fn ritk, tréf Hátizsák; málhagyík.

puska Szj: Nehogy (már) a nyúl vigye a ~'t!

pusku fn ritk Fegyver, puska; asszony (Szh 81/82).

puszi fn ritk, pej Protekció. || Befolyásos ismerős. Csók.

puszinyuszi fn ritk, tréf, gúny Protekciós, vki által protezsált katona; az elöljáró kedvence; hátszeles.

puttony fn tréf Hátizsák; málhagyík.

putykolás fn ritk Büntetésből v. avatásként az újonc katona hasának kanállal történő ütögetése; kanalazás.