C

CA ritk, tréf <A szovjet katonák váll-lapján látható rövidítés [← Sovetskaja Armija], melynek jelentése a tréfás magyarázat szerint:> 1. Kemping Afganisztán. 2. CA — MN: (Ua. a Magyar Néphadsereg nevének rövidítésével együtt:) Cél Amerika! — Menjetek nélkülünk! (Szo88/89).

cakci fn ritk, tréf Szakaszvezető; szakszi.

Camping Szh: Kevés, mint ~ sajtban a sátorrúd/sátorvas.

cápa fn ritk 1. →Öreg ~. 2. Rakétás (DbK).

cápafog fn ritk A bakancs talprészének szegélyén (elsősorban az orránál) levő rovátkák.

cápafogas mn ~ a surranó: A bakancs talprészének recés szegélye az ott lévő szennyeződés miatt csíkosnak látszik. Vö. megharap alatt.

Castro 1. Mi az? Indul a Fidel Castro-választáson?: tréf (Figyelmeztetés, hogy máskor alaposabban borotválkozzon meg, borostás). Vö. bokorarcú. 2. <Köznévként:> ld. kasztró.

Ceauşescu Ld. Csaucseszku.

cefi fn ritk Szeszes ital; szeszkó. [← cefre].

cefre fn Bármilyen szeszes ital; szeszkó.

cél Szj: ~ a varjú alsó széle közepe!: ritk (A lőgyakorlaton használt célmeghatározás tréfás megváltoztatása, a lőtereken ugyanis sok a varjú). Hasra! Fekve tölts! ~ a fekvő nőalak alsó széle közepe!: ritk <Ua., a lőparancs teljesebb alakjának erotikus asszociációk alapján történt elváltoztatásával>.

célszerű K: Se nem ~, se nem praktikus, ellenben roppant katonás.

cénápolyi fn 1. C vitaminos/citromos (?) nápolyi. 2. pej „C” kategóriával besorozott, ezért bizonyos feladatok végrehajtása alól felmentett katona; vö. kategóriás. [2. ← szójáték: 1. ← hiv. röv. az étlapokon.]

centi fn 1. <Ált. közönséges 150 centiméteres mérőszalagból, szabócentiméterből benzinbe áztatással (színezéssel) készített, a benzintől feltekert alakban megmerevedett, tartóra szerelt> katonacenti <ami az öregkatonák leszerelésig hátra levő 150 napjának visszaszámlálására szolgál, minden nap levágva belőle a meghatározott időpontban egy centiméternyit. Egyben az „öregség” szimbólumaként és tárgyi jelzéseként is funkcionál.> Vö. colostok, kopaszkábító kézi →készülék, legyező, ostor. (A centivel kapcsolatos szokások, szertartások és műveletek részletes leírását ld. KSzil. 23–31). (Em)zárolt ~: Már elkészített, de még nem használt, gumigyűrűvel összefogott katonacenti. Robban a ~/százötven: (Elérkezett a leszerelésig hátra levő százötvenedik nap, amikor) levágják az első centidarabot, megkezdődik (ált. ünnepélyes szertartás közepette) a centi vágása. (Ha mód van rá (erre a célra gyak. rejtegetnek a katonák füstbombát, petárdát, sőt trotilt is), valóban robbantanak is; vagy ha ekkor tájt lövészet van, puskából, ágyúból stb. lövik ki a százötvenedik centidarabot. Esetleg hasonló ünnepély kísérheti a századik és ötvenedik centidarab levágását is:) Robban a száz/ötven. Berázza/(ritk) bemutatja a ~t:(Esetleg tárgy nélkül is) A centit hivalkodóan, tüntetően megrázza, vkinek az orra alá dugja, megmutatja (ált. azért, hogy a leszerelésig hátra levő kevés napjával dicsekedjen, ezzel másokat bosszantson; ill. mások hasonló szándékú cselekedetére válaszoljon). Vö. Előveszem a ~t, és lekopik, mint a picsa! ’<A parancs, kérés teljesítésének megtagadását az öregkatona a centi megmutatásával jelzi a (nála később bevonult) társának.>’ (DbK88). Játszik a ~vel; rázza a ~t: A feltekert állapotban megmerevedett centit megrázza, hogy az le s fel ugráljon. <Ekkor szokás megkérdezni: Hanyas a menetütem?: ritk Hány nap van még hátra?> Kiélesíti a ~t: A centi vágása után a következő napi darabot mindkét oldalról háromszög alakban kicsit bevágja. [A szóhasználat az aknák, kézigránátok működésére utal. Ugyanígy: robban a ~.] Szj: (Vigyázz! Még) megéget (a ~)!; Megégeti a kezét/kezed!: (Tréfás „figyelmeztető” felkiáltás, ha a centi illetéktelen kezekbe (különösen újoncéba) jut). A ~ az égig ér; A ~ a klubszinttől a földig ér; A ~je körbe éri az alakulóteret; Elhúzza a ~ a kezem; Ezzel a ~vel még egy mamutot agyon lehet ütni; Kirántja a ~ a sorból; Még sárkányt lehet eregetni a ~jével; Azzal a ~vel egy ügyetlenebb indián még hat cowboyt fog; A ~d vége Vlagyivosztok alatt csattog: ritk <Ált. a mondatba beépült alakban első és másodidőszakos katonák bosszantására, esetleg öregkatonáknak ugratásból mondva:> Újonc vagy! Soká fogsz még leszerelni! [Ti. a centi, mely a hátra levő napokat mutatja (első, másodidőszakosaknak nincs is), még nagyon hosszú, ill. vastag, nehéz. Vö. dakkerék, kábeldob, malomkerék.] Még el sem ültették azt a fát, amiből a ~d készül: (Újoncnak mondva:) ritk Nagyon soká fogsz leszerelni! Szh: A ~d olyan vastag, mint a KRAZ-kerék: ritk Ua. R: Elmegyek, hogy öreg lehess, kis/hogy kezedbe ~t vehess!: tréf (Az öregkatonák másodidőszakosokat bosszantó rigmusa (ritk. énekelve)). [Ti. a másodidőszakos katonák centiviselésre csak az öregkatonák leszerelése után, vagy az ez előtti ötvenedik naptól jogosultak. A rigmus szövege egy régi sláger szövegéből származik: „Elmegyek, hogy boldog lehess…”]. Beléd estem, mint ló a gödörbe, ~t is foghatsz, de csak jövőre!: Ua. (Ha88/89). ~m, ~m, mondd meg nékem, | ki lesz itt a jövő télen? — Kis gazdám, te nem lehetsz, én elfogyok, te elmehetsz! (Konkrét szituációra alkalmazott változatai is ismertek:) —| ki marad itt e vidéken?; —| ki marad bent a jövő héten?; (Részben az újoncok bosszantására:) Kis ~m, mondd meg nékem, hány kopasz van e vidéken? — Te, kis gazdám, nem lehetsz: én elfogyok, s te elmehetsz! (DbK88). Ö: tápos~. cenyó, műszer, újonckábító.
2.
ritk, tréf Vécépapír. — kábeldob, kopaszcenti.

centifa fn ritk Faléc, melyre az öregkatonák az utolsó ötven nap centijét ráragasztják; ostor.

centis ~ baka←.

centitartó fn <A leggyakrabban kézgránát biztosító szegéből reszelt vagy rézből esztergált (kézigránát alakú)> fémszerkezet, melyre a centit csavarják. Olyan kopasz vagy, hogy a ~d rezének bányáját még föl se fedezték!

centitemetés fn A centi levágott darabjának nagy ceremóniával (siratónótával, gyertyával, vegyivédelmi öltözetben) az újoncok által történő eltemetése (leggyakrabban a nevezetes 150., 100. és 50. centidarabé).

centivágás fn Az adott napot jelképező centidarab meghatározott időpontban (ld. KSzil. 28–29) történő levágása.

centizik tn ige ritk Az adott napot jelképező centidarabot levágja.

cenyó fn ritk Katonacenti; centi.

cerka fn ritk, tréf Hímvessző; fasz. [← ceruza].

cérnaMűszaki ~.

ceruza fn ritk 1. Hatszög alakú őrbódé; kutyaól. 2. ritk Írnok; tinta.

cetÖreg ~; vén ~.

cétea fn Citromos tea. [Hiv. röv.; az étlap kiírásából. A tréfás magyarázat szerint ’cementes’ vagy ’cukros tea’ lehet a rövidítés jelentése.] Szj: Megfordul még a ~'dban a tengeralattjáró (ti. olyan sokat kell még katonaként meginnod): ritk, tréf Soká fogsz te még leszerelni, újonc vagy még! A leszerelésig még annyi ~'t fogsz, meginni, amennyi a toronyba fér!: Ua. (Nk84/85). Vö. még leszerelés, tea alatt.

cévitamin Ld. C vitamin.

Challenger Szj:Öreg ember nem ~ (egész nap az ágyban lebzsel).

Chicago Ld. csikágó.

cicc isz Cicc!: ritk Mozgás! Indulás!; zizz1. [ciccen].

ciccen tn ige ritk (Ált. igekötős alakban) Megy, mozog; zizzen. Ik: ki~.

cici ~re vesz vkit: ritk Kellemetlenkedik neki, ellátja a baját; kellemetlen, megalázó helyzetbe juttatja; kitol vele; megszívat(ja). Vö. hosszúcici.

cidribili fn ritk Rohamsisak; rohambili. Vö. majrékalap, rinyasisak.

cimmog tn ige ritk (Vissza)beszél; megmagyaráz. Nem ~ a kopasz gyík! ’Újonc, ne tégy megjegyzést az elhangzottakra!’ (Mf88/89). Ik: meg~.

cirok fn ritk, tréf Seprű.

civil Kopasz ~: ritk, tréf Nem sokára leszerelő öregkatona; öreg. ~ bagázs: ritk, pej Az újoncok összessége; időszak.

cókamóka fn ritk, tréf Szekrényrend-ellenőrzés. [← cókmók ’holmi’; vö. fókamóka.]

colostok fn (Különc) katonák centi funkcióban használt időmérő eszköze. <Elterjedt használata csak ott van, ahol a katonák egy része az alakulat jellegéből fakadóan (pl. repülésirányítók) a tényleges katonaidő leszolgálása után még tartalékosként tovább szolgál (ráhúz), s ezt a pluszidőt mérik a colostokkal>.

copfos Szh: Olyankopasz/→sivár vagy, hogy hozzád képest a grillcsirke/villanykörte ~ indián.

cowboy Szj: Azzal a →centivel egy ügyetlenebb indián még hat ~t fog.

cowboyos ~an alszik: ritk, tréf Felöltözve, megvetetlen ágyon alszik. Vö. ügyalban van.

cumi fn Bosszúság, kellemetlen, méltánytalan, megalázó helyzet; ennek az elviselése; szívás. ~ra vág: ritk Igazságtalanul keményen bánik vkivel, ellátja a baját; kellemetlen, megalázó helyzetbe juttatja; megszívat(ja).

cumizik tn ige ritk Pórul jár, megjárja; kellemetlen, megalázó helyzetben van; szív.

C vitamin Szh: Kevés, mint (ló/tyúk)szarban a ~.