R

ráakad tn ige ~ vmire: <Ált. felszólításban> Elkezd vmilyen munkát (ált. takarítást) végezni; rázizzen. ~ afókára.

rab Szj: Olyat →teszek, hogy ~ leszek!

rábaszik Szh: ~nak, mint negyvenben az egerek!: <Ált. elöljáró fenyegetéseként:> Vigyázzanak, mert pórul fognak járni! Vö. megszív.

ráborul ~t a páncél(szekrény) a könyvére.

rábukik tn ige ~ik vmire: ritk <Ált. felszólításként> Elkezd vmilyen munkát (ált. takarítást) végezni; rázizzen. ~ik afókára.

ráciccen tn ige ritk Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja vmely dolog ellenkezőjét; rádöbben. Szj: (Majd) ~sz!: ritk, gúny Majd meglátod, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzeled!

rácsipari ~ technikum: ritk, tréf Laktanyai fogda; fogszi.

rácsobban tn ige ritk 1. ~ vmire: <Vmilyen (gusztustalan) munkát> elkezd; rázizzen. Rá lehet csobbanni a munkára! (Db87). 2. gúny Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja vmely dolog ellenkezőjét; rádöbben; vö. csobban2.

rácsusszan tn ige ~ vmire: ritk Elkezdi a munkát; rázizzen. Csusszanj rá a kövezetre! ’Kezdd el a felmosást!’ (Ze84/85).

radarfülű fn és mn ritk, gúny Nagyfülű (katona); lokátoros.

radarozik tn ige ritk, tréf Előrehajolva, fenekét magasan tartva felmosást végez; fókázik. Nézd, hogy megfiatalodott az öreg! Ott ~ik a gyíkokkal (Pá82).

radiátor Szj: Ebből a századból mindenki akor megy haza←, amikor a ~.

radír fn ritk, gúny Írnok; tinta.

rádöbben tn ige Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja valamely dolog (főleg saját elképzelése) ellenkezőjét. Vö. döbben az arca; a döbbenet kiül az arcára. Szj: (Majd) ~sz!; (ritk) Rá lehet döbbenni!: <Általános használatú, bármire felelhető hitetlenkedő válaszként is, vagy fölényes reagálásként vmilyen naiv tervre:> Majd meglátod, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzelted! Vö. benő, csobi (hill), döbb, döbbenix, döbi (hill). (Hétvégén hazamegyünk.) Majd ~sz! ’Nem lesz abból semmi!’ (Szh81/82). — csobban2, döbben, döbizik, ráciccen, rácsobban, rádöbizik, rájön, rávakkan, rázizzen, zizzen.

rádöbizik tn ige ritk Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja vmely dolog ellenkezőjét; rádöbben. Vö. döbizik.

rádől ~t a páncél(szekrény) a →könyvére.

ráér Szj:Öreg rája nem ér rája.

ráf fn ritk Rádiófelderítő alegység.

ragasztás Szh: Olyanok, mint a →hangyák ~ után.

ráharap ~ ahorogra.

ráhátékáz ts ige ~ vkire vmit: Az elvesztett, megrongált katonai felszerelés megfizetésére kötelez úgy, hogy a tartozásról jegyzőkönyvet vesz föl. Vö. hátékáz. Rám hátékáztak egy teljes gyakorlót! (Nk84/85). [← hátéká].

ráhúz ts ige (tárgy nélkül is) <Az alakulat jellegéből fakadóan az újoncok kiképzésének befejezéséig vagy fogdabüntetés miatt a vele egy időben bevonult katonáknál> tovább szolgál. X napot ráhúz: Rendes szolgálati ideje letöltése után tartalékosként X nappal tovább szolgál. || A fogdán töltött napok számával több napot tölt a leszerelésig. R: Én vagyok az →öreg rája, ötven napot húzok rája!

ráhúzó fn és mn Az a katona, aki az új állomány kiképzéséig az alakulat jellegéből fakadóan tartalékosként tovább szolgálni kényszerül. [← ráhúz]. Vö. tarcsis.

rája 1. Szh:Öreg vagyok, mint a ~. R:Öreg vagyok, mint a ~, hazamegyek/leszerelek februárba! 2. Iszapszemű (mélytengeri) ~; mélytengeri iszapszemű/öreg ~; öreg (iszapszemű/villamos) ~; öreg iszapszemű (mélytengeri) ~; öreg mélytengeri iszapszemű ~; (öreg) vén (tengeri) ~; ráncos szemű öreg ~; tengeri iszapszemű (vén) ~; vén iszapszemű (tengeri) ~; vén tengeri iszapszemű ~: Harmadik időszakos, utolsó hat hónapját töltő katona; öreg <önelnevezésként is>. Vö. iszapszemű, öreg, vén. Szj: Én, csíkos hátú kismalac, kérek →engedélyt az iszapszemű ~'któl a makkosba becsörtetni!

rajgóré fn ritk, tréf Rajparancsnok; rajpéká. Vö. góré.

rájön tn ige Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja vmely dolog (főleg saját vélekedése) ellenkezőjét; rádöbben. Az üti azt akarta, hogy én mossak fel, de aztán rájött! (Nk84/85). Szj: Majd rájössz!: <Általános használatú, bármire felelhető hitetlenkedő válaszként vagy fölényes reagálásként vmilyen naiv tervre:> Majd meglátod, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzeled! Maj’ rágyössz, maj’ rágyössz, maj’ rágyössz, ha nem gyössz rá, majd rádöbbensz! (Szh83/85).

rajpéká fn Rajparancsnok. Vö. péká. — erpéká, gladiátor, rajgóré.

rakéta Szj: Öreg csocsesz/csóka/ember nem ~! R: Öreg baka nem ~, lusta, mint a teknősbéka; →Öreg cápa nem ~, száguld, mint a teknősbéka; →Öreg csóka nem ~, ballag mint a teknősbéka; →Öreg ember nem ~, | mászik/ugrik, mint a teknősbéka; —| sokkal inkább teknősbéka; →Öreg sas már nem ~, mászik, mint a teknősbéka.

rárippan tn ige ritk <Ált. felszólításokban> Elkezd vmilyen munkát végezni; rázizzen. Elvtikéim, lehet ~ni! ’Kezdjék el a kiadott feladatot!’ (Sze85/86).

rászakad tn ige ritk 1. ~t a páncél(szekrény) a →könyvére. 2. ~ vmire: Elkezd vmilyen munkát csinálni; rázizzen. Rá lehet szakadni a textilre! ’Moss föl!’ (Er86). Rá lehet szakadni a retyóra! ’Menj vécét takarítani!’ (Nyb87).

rátekeredik Szj: Tekeredj rá a textilre!: ritk Kezdd el a felmosást! Vö. rázizzen.

rátermett ~ katona: ritk, tréf Újonc; kopasz. (Ti. fókára, vödörre termett.)

rátesz Rátették a páncélszekrényt a →könyvére.

rávakkan tn ige ritk Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja vmely dolog (főleg saját elképzelése) ellenkezőjét; rádöbben. Szj: Majd ~sz!: ritk, pej <Általános használatú hitetlenkedő vagy fölényes reagálásként:> Majd meglátod, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzeled!

rávezet ts ige Beláttatja vkivel eredeti feltevésének helytelenségét; (kegyetlenül) megtanítja, bebizonyítja neki az igazságot; móresre tanítja. ~tem a kopárokat, hogy mi az a sikamika! (Nk84/85). Szj: Majd ~lek!: <Általános használatú, bármire felelhető hitetlenkedő válaszként is, vagy fölényes reagálásként vmilyen naiv v. sértőként értelmezett kijelentésre:> Majd megmutatom én neked, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzeled; majd móresre tanítalak!

rázizzen tn ige 1. Csalódik feltevésében, a tapasztalatok hatására belátja vmely dolog (főleg saját elképzelése) ellenkezőjét; rádöbben. Szj: (Majd) ~sz!: <Általános használatú hitetlenkedő vagy fölényes reagálásként, válaszként:> Majd meglátod, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzeled! 2. ~ vmire: <Ált. felszólításban> Elkezd vmilyen munkát (ált. takarítást) végezni. Zizzenj rá!: (Nagyon gyorsan) csináld meg! Lehet ~ni a folyosóra! ’Takarítsd fel a folyosót!’ ~ a fókára: Elkezdi felmosni a követ. Rá lehet zizzeni a fókára!: Moss föl! — nekibuhan, nekizizzen, nekizuhan, ráakad, rábukik, rácsobban, rácsusszan, rárippan, rászakad, rázuhan. Vö. rátekeredik, zizz1.

rázuhan tn ige ~ vmire: ritk <Ált. felszólításban> Elkezd vmilyen munkát (ált. takarítást) végezni; rázizzen. Lehet ~ni a →fókára!

redva fn ritk, pej Gép, gépjármű, harcjármű. [←szleng redvás ’mocskos, szennyes; hitvány’].

refes ritk, tréf fn Fogdabüntetését töltő katona; fogszis. [← szleng ref(f)es ’büntetett előéletű’ ← rendőri felügyeletes].

régész fn 1. Olyan →öreg vagyok, hogy hozzám nem is orvos jár, hanem ~. (További változatait ld. öreg alatt.) ~(ek) járnak hozzá; ~t hívnak hozzá: Már csak néhány napja van a leszerelésig; vö. öreg alatt. 2. ritk, tréf Orvos <amikor öregkatonát gyógyít>; mengele.

remete fn ritk, tréf Egyszemélyes szolgálatban levő katona.

répagyalu fn ritk, gúny Lövészkatona; nyúl.

répakombájn fn ritk, tréf, gúny 1. Lövészkatona; nyúl. Vö. káposztakombájn. 2. Hőr A Magyar Néphadsereg állományába tartozó katona; réparágó.

réparágó fn tréf, gúny 1. Lövészkatona; nyúl. 2. Hőr A Magyar Néphadsereg állományába tartozó katona. — nyúl, répakombájn.

repeta Szh: Kevés, mint lágerben a ~.

repkó fn Repülőszeszből (a repülőgépek, helikopterek, radarok tisztítására, egyes alkatrészeihez való műszaki alkoholból) hígított szeszes ital; szeszkó.

reptér fn tréf Nagyobb alapterületű helyiség, amit (rendszerint) fel kell mosni. (Ált. az ebédlő és/vagy az ún. nagyfolyosó.) — repülőtér.

repülő Szj: Nehogy már a csík húzza a ~t!

repülőcsuri fn ritk, gúny Sorállományú tiszthelyettes; rigó.

repülőtér fn ritk, tréf Nagyobb alapterületű helyiség, amit fel kell mosni (az ebédlő és/vagy az ún. nagyfolyosó); reptér.

részeg Szj: ~, vigyázz!: ritk, tréf Részleg, vigyázz! [Szójáték].

reszel tn ige ~ vkinek: ritk Büntetést oszt; (meg)szívat. ~tek neki: ritk Megbüntették, pórul járt.

réti ~ néger←.

retikül fn ritk, tréf 1. (ridikül) Kimenő táska. 2. →Harci ~.

Rhodesia Ld. rodézia.

riadóstoki fn Szabálytalanul, hevenyészve összehajtogatott ruházat (vö. stoki I. 2.). [A zubbonyból nem veszik ki az inget, a nadrágból a szíjat, hogy riadó esetén gyorsabban lehessen öltözni.]

riadtarcú fn és mn ritk, gúny Újonc; kopasz.

riadtképű fn és mn ritk, gúny Újonc; kopasz. Nézd azt a ~t! Hogy táncoltatja a fókát! (Pá82).

riadtszemű fn és mn gúny Újonc; kopasz. Felsőágyas ~ kopasz rüszü állat; ~ felsőágyas; ~ kopasz gyík: Ua.

ribizli 1. Szh: Te olyan →kopasz vagy, mint a hámozott ~. 2.Hámozott ~.

ridikül Ld. retikül.

rigó fn 1. Sorállományú tiszthelyettes v. zászlós (ált. egyetem v. főiskola elvégzése után behívott, majd tartalékos tiszti iskolát végzett katona) <jelzői használatban is>. ~ őrmester. Szj: Hány →napod van kis ~? Millió, millió. fészekjáró, repülőcsuri, rigodon, rigolettó, sárgalábú, sárgarigó. 2. ritk Katonatiszti főiskolát végző hallgató. [← sárgarigó].

rigodon fn ritk, tréf Sorállományú tiszthelyettes v. zászlós; rigó. [Szójáték].

rigolettó fn tréf Sorállományú tiszthelyettes v. zászlós; rigó. [Szójáték; ← Rigoletto.]

riki fn ritk Riadó-kiértesítés.

rikis fn és mn Riadó-kiértesítő (katona).

ringató fn Terepimitátor; olyan szerkezet, mely az álló harckocsit (a lőtéren) úgy mozgatja, mintha terepen haladna; hákáringató.

ringlispíl Szj: Mi maga, ~?!: ritk, tréf Ne forgolódjon a sorban, álljon katonásan! Vö. brékel.

rinya fn 1. Félelem, aggodalom. Beindul a ~: Elkezd félni. Szj: Ketten vannak/voltak őrségben/szolgálatban: ő meg a ~: Fél(t) a szolgálatban, ill. a szolgálattól (DbK). — kula, zizz2. 2. ritk Gerinctelen magatartás (DbK). 3. Kihallgatás (DbK). 4. Kérelemfüzet; rinyafüzet (DbK). 5. ritk Kedvezmény; eltávozás, kimaradás; vö. eltáv, kimarcsi.

rinyafüzet fn Kérelemfüzet (DbK). Vö. rinya. — rinya.

rinyagép fn pej Túlságosan óvatos, félős katona. Vö. gép1, rinya.

rinyál tn ige 1. Fél; fosik. Ik: be~. 2. Panaszkodik. — kampalyog. [← rinya].

rinyasisak fn ritk, tréf Rohamsisak; rohambili. Vö. cidribili, majrékalap.

rinyavas fn ritk A jobboldali ülés előtti kapaszkodóvas az autóban (DbK). Vö. majré.

rinyázik tn ige Fél; fosik. [rinya].

ritmusérzék Szh: Kevés, mint dobostortában a ~.

rizikó Szi: Egyetemisták, én nem vagyok egy →szadizmus, de rábasznak, az ~! Én nem vagyok egy →volumen, de hogy maguk szívni fognak, az ~!

robban ~ a centi: <Elérkezett a leszerelésig hátra levő szátötvenedik nap, amikor> levágják az első centidarabot. ~ az ötven/száz/százötven: A leszerelésig hátra levő ötvenedik/századik/ százötvenedik napot jelképező centidarabot (ünnepélyes körülmények között) levágják. Ld. még centi alatt.

robbantott ~ budi: ritk, pej Rendkívül koszos, ürüléktől eldugult vécé. ~ csirke: <Rendsz. apróra vágott, csontszilánkos, a csirke egyik részével sem azonosítható> csirkehúsból, csirkeaprólékból készült étel: a) Szakácsok főzte bármilyen baromfiból készült étel (pörkölt, töltött csirke, raguleves stb.). (A szakácsoktól szokták is kérdezni: Mi van, fiúk, aknára zavartátok a tyúkállományt? (Ma81/82). b) ritk Tyúkpörkölt-konzerv. ~ hús: Csontszilánkot is bőven tartalmazó húsétel. ~ leves: ritk Húsleves, csirkeaprólék-leves.

rockegyüttes Szj: Melyik ~ben játszik (a katona)?: Miért ilyen hosszú a haja? (Vágassa le!)

rockzenész Szj: Mi maga, ~?!: Miért ilyen hosszú a haja? (Vágassa le!)

rodeó fn ritk Dühöngés, tombolás, a körletben lévő dolgok borogatása.

rodézia fn 1. A katonák egy csoportjának rémuralma, a többiek megfélemlítése; csikágó. 2. Bosszúság, kellemetlen, megalázó helyzet; szívás. Ilyen helyzetbe juttatás, büntetés, kitolás; szívatás. 3. Takaríttatás, nagytakarítás, sikálás; sikamika. || ritk A takaríttatás második fokozata, a felmosásnál alaposabb takarítás; vö. kocsedó, vityapuszta, gamás (Ma85/86).

rohambili fn Rohamsisak. — acélbili, bili, bogrács, buffkalap, bukó(sisak), cidribili, fazék, kobak, majrékalap, mofémbili, mofémsvájci, ólombili, rinyasisak, tökfedő, vasbili, vaskalap, vassapka.

róka fn ritk 1.Öreg ~. 2. pej Politikai tiszt; poltiszt.

rokk fn ritk Zene; blúz. →Nyomatja a ~ot. [← rock].

rokka fn 1. Hízelgés, (mások rovására történő) előnyszerzés; pedálozás. →Nyomatja a ~'t. 2. Talpnyaló, hízelgő, előnyszerzésre törekvő katona; pedálgép.

rokkagép fn pej Talpnyaló, hízelgő; (mások rovására) előnyt szerző katona; pedálgép. Vö. gép1.

rokkás fn és mn pej Talpnyaló, hízelgő; (mások rovására) előnyt szerző (katona); pedálgép. [← rokkázik].

rokkáz(ik) ige 1. tn pej Hízeleg, törleszkedik a feljebbvalójához; (mások rovására) előnyt igyekszik szerezni; pedálozik. 2. ts ritk Fényesít, tisztít . Ik: ki~.

rongyos fn ritk, tréf Ezredes. [← szleng rongy ’ezerforintos bankjegy’; vö. kilós.]

rovancs fn Az egyéni katonai felszerelés (ritkábban a raktárkészlet) meglétének ellenőrzése, leltár. (A személyek ellenőrzésekor a katonák egy pokrócban az összes holmijukat leviszik az udvarra, ott szétpakolnak, és a különböző tárgyakat a csalás elkerülése végett mindenki egyszerre mutatja fel. A holmiját cipelő katonától szokás megkérdezni csipkelődve: Mi az, nincs szekrényed? Szh81/82).

rovancsol ige 1. ts Ellenőrzi a felszerelés meglétét, leltároz; rovancsot tart. 2. tn Felszerelése ellenőrzésén, leltározásában részt vesz.

rozmárÖreg ~. Szj: Öreg ~ nem dolgoz/fókáz/szaroz/szoroz/szopoz/beleszar már!

röfi fn ritk, gúny Konyhai kisegítő munkás; csellós. Vö. konyhamalac.

röhögés Szh: Olyan a ~e, mint a lóharapás: ritk, tréf v. pej Kellemetlen, harsány nevetése van.

RPG Ld. erpégé.

r.pk. Ld. erpéká.

rsz. Ld. eresz.

RT Ld. erté.

r.tea Ld. ertea.

ruszki ~ eltáv←/kimenő. →Tisztacsere ~ módra. Szh: Olyan, mint a ~ kölni←: egy csepp is elég belőle.

Rubik-kocka Szh: Annyi →napod van, mint ~'n/~'ban a variáció(k).

rügy fn ritk, gúny Újonc; kopasz.

rüszi fn ritk, gúny Újonc; kopasz. [← rüszü].

rüszmeteg fn ritk, gúny Újonc; kopasz. [? ← rüszü × gyermeteg].

rüszü fn és mn 1. gúny Újonc; kopasz. (Szar) ~ állat; (ritk) ~ vadállat, (felsőágyas riadtszemű) kopasz ~ állat; kopasz/sivár ~: pej Ua. 2. <Kedélyesen lenéző v. megvető megszólítás> Dzsakomó. 3. Ellenszenves, megvetett; geci. || Bolond, hülye (ember); köcsög. 4. pej Hivatásos tiszthelyettes-hallgató; gyökérképzős (DbK). 5. pej, ritk Tiszthelyettes.

rüszütej fn ritk, tréf Takarítószer (ált. Ultra); .

R. 1-es ~ megfigyelő <A szakny-i szó magyarázata:> Eredj, fiam, és figyeld meg! (DbK88).