M

maci Szj: Befelé ballag a ~ a málnásba: Még csak szolgálata elején tart a katona, újonc. Benn van a ~ a málnásban: Szolgálati idejének középső szakaszát tölti a katona, másodidőszakos. Kifelé ballag a ~ a málnásból: Szolgálati idejének utolsó, harmadik időszakát tölti a katona. A ~ kifelé megy a málnásból: Vége felé közeledik a katonaidő; már több, mint a fele eltelt. Vö. mackó. Szh: Annyi →napod van, mint ~nak a málnásban.Kevés (vagy), mint ~ sajtban a brummogás.

mackó Szj: A ~ már kifelé megy a málnásból: Vége felé közeledik a katonaidő; már több, mint a fele eltelt. Vö. maci. Szh: Annyi →napod van, mint ~nak a málnásban. Kevés (vagy), mint ~ sajtban a brummogás.

mackótál fn ritk Összefagyott hidegtál, francia- v. burgonyasaláta (Ce).

macska fn ritk, tréf Felderítő katona; gyík2.

macskabaszta ~ vágtában.

macskafejGennyes ~.

macskakaki Szálkásodik a ~: ritk, tréf Borostás (a katona); bokorarcú.

macskaszar Penészedik a ~: ritk, tréf Borostás (a katona); bokorarcú.

madárLeszarta a ~.

madzagbohóc fn ritk, gúny Felderítő katona; gyík2.

mafi fn 1. Magasles, magasfigyelő. 2. Az emeletes ágy felső tagja; doberdó1. [Röv.]

maga ~'hoz nyúl: <E/2-ben tréfás fenyegetésként is:> Öngyilkos lesz; befalcol. ~mhoz nyúlok!: <Hitetlenkedés kifejezésére>. Szj: Magamhoz!: tréf <Vezényszóként> Hozzám!

magasfigyelő fn ritk, tréf Az emeletes ágy felső tagja; doberdó1; vö. mafi.

magastátra fn ritk, tréf A szekrény teteje, ahová az újoncnak kell felmászni és letörölni; bakony (Le).

magyarPirított ~.

majd hsz <Burkolt felszólítás kifejezésére, nyomatékosítására:> Majd →én…; →Én meg majd… <E/2. igékkel tagadás kifejezésére; remények, vélemények, állítások ellenkezőjének, helytelenségének hangsúlyozására:> Ld. rádöbben, rájön, rávezet.

májkádó Ld. mikádó.

májkídó Ld. mikádó.

majom Szj:Nehogy már | a ketrec rázza a majmot!; —| a banán hámozza a majmot!

majomarcú fn és mn ritk, pej Elöljáró; péká.

majomgeci Szh:Csapódjon (a sorvége), mint a ~!

majomképző fn ritk, gúny, pej Parancsnokképző (tiszt-, tiszthelyettes-, rajparancsnokképző); bunkóképző; gladiátorképző.

majré fn ritk Kapaszkodó fogantyú a harcjárművekben (Ze). Vö. rinyavas. [Vö. szleng majré ’félelem, ijedség’.]

majrékalap fn ritk, tréf Rohamsisak; rohambili. Vö. cidribili, rinyasisak.

makett fn ritk, tréf 82 mm-es aknavető; kisbukta. [Tréfásan a 120 mm-es aknavető kicsinyített másának tartják.]

makk Szh: Olyan →kopasz vagy, mint a ~om.

makkos Szj: …kérek →engedélyt a ~ba becsörtetni!

mákos ~ tekercs: a) Szh:Kevés, mint ~ tekercsben az önindukció. b) Takarodóra előkészülve az ágy végébe helyezett feltekert takaró (lepedő és pokróc); bejgli.

malac fn 1. Sovány ~ vágtában←. 2. ritk Konyhai kisegítő munkás; csellós. Vö. konyhamalac. 3. <Harckocsi-, aknavető-, ágyú-> lövedék, gránát (100, 120 mm-es ált.). Százas ~: 100 mm-es repesz-, ill. páncéltörő harckocsigránát. Sivít a ~: <A lövedék helytelen betöltésekor hallható hangra mondják>. Ö: háká~.bukta2, kucu, lepke.

malacorca fn ritk, tréf, pej Disznósajt. — désajt, gennyes macskafej.

málha fn ritk Hátizsák; málhagyík. [← málhazsák].

málhagyík fn tréf Hátizsák, málhazsák. — borjú, gyík3, málha, málnazsák, púp, puttony.

málnás fn 1. Szj: Befelé ballag a →maci a ~ba; Benn van a →maci a ~ban; Kifelé ballag a →maci a ~ból. A →maci/→mackó (már) kifelé megy a ~ból. Szh: Annyi →napod van, mint macinak/mackónak/medvének a ~ban. 2. ritk, tréf Laktanyai fogda; fogszi.

málnazsák fn ritk, tréf Hátizsák; málhagyík. [← málhazsák; szójáték].

malomkerék fn tréf Még teljes vagy majdnem teljes katonacenti a napok számlálására. Vö. centi. — dakkerék, kábeldob.

mamzer fn ritk Árulkodó (ezzel hízelkedő) katona; spicli; vamzer. [← vamzer].

manci fn tréf 1. Rába Mann típusú teherautó. 2. ritk Ennek sofőrje.

mandinka ~ harcos: ritk, tréf Újonc; kopasz.

manitu fn ritk, tréf Tábornok; pizsamás. Nagy ~: ritk, tréf Ua. [← Mannitou, az indiánok főistene].

manó fn Régi kimenőruhából átalakított gyakorlóruha (DbK). Vö. gyakszi2. manóruha, szolgálati.

manóruha fn Régi kimenőruhából átalakított gyakorlóruha; manó (DbK). Vö. gyakszi2.

marabu fn tréf, Lok A P–15-ös lokátor antennája (Szo86/87).

marad R: Csíkos hátú/Kurta farkú kismalac, én elmegyek, te itt ~sz! Én elmegyek, te itt ~sz, isten veled, kis →kopasz! →Centim, centim, mondd meg nékem, ki ~ | itt e vidéken…; —| bent a jövő héten…

marcsaÖtcombú ~.

marisÖtcombú ~.

matokbatosz fn ritk, tréf Önkielégítés; marokmarcsa (DbK).

marokmarcsa fn tréf 1. Önkielégítés; maszturbálás (férfiaknál). Ha befékeznek, akkor marad a ~ (Pá82). R: Leszerel az öreg harcsa, nem lesz többé ~! 2. ritk A kéz önkielégítésekor. — bőranyu, emma, hüvelykmatyi, marokbatosz, ondórandi, ötcombú asszony/barátnő/marcsa/maris, ötujjas, zacsipacsi, zsebzsötem, zsuzsika. Vö. zsibis, zsibizik.

masina fn ritk, Tüz A (század)parancsnoki lánctalpas a tüzéreknél; limbóhintó.

maszeksír fn ritk Lövészteknő, lövészgödör; gödör.

mászófa fn ritk, tréf Felmosófa; motor.

matahari fn tréf Nagytakarítás, megalázás céljából kikényszerített fölsikálás; sikamika. [Szójáték: ← sikamika; vö. harakiri; matat.]

matat tn ige Kényszer hatására értelmetlen takarítást (főleg portörlést) végez. A kopárok tegnap is ~tak, mert nem hoztak föl reggelit az öregnek! (Nk84/85).
~ás: Többnyire megalázás céljából kikényszerített takarítás, amely ált. nem jár együtt fölsikálással. Vö. sikamika.

mateó isz Mateó!: ritk, tréf Kapcsold le a villanyt! (Er88). [Tkp. „Ma te oltod le a villanyt.” Vö. Villany leó!]

maximuszGyikusz hungarikusz ~.

mea fn ritk Műszaki ellenőrző állomás.

meáz(ik) ts és tn ige ritk Gépkocsit a műszaki ellenőrző állomáson megvizsgáltat, ellenőriztet. [← mea].

medve →(Vén) tengeri ~. Szj: →Nehogy már a méz nyalja a ~'t! Szh: Annyi →napja van (még) mint ~'nek a málnásban.

medvenyál fn ritk, tréf Cipőpaszta; fókazsír.

még hsz Még amúgy!; Még jobban!: <Eldöntendő kérdésre adott magabiztos válaszként:> Persze, hogyne; igen. (Kiélesítetted a centit?) Még amúgy! (Nk84/85). (Hazamégy holnap, Józsikám?) Még jobban! (Szh81/82). <Igekötős igei állítmányt tartalmazó eldöntendő kérdésre adott (magabiztos) válaszként:> Még + az igekötő (vagy a neki megfelelő határozószó) -bb középfokjeles alakja: Ua. (Kivitték már a táposok a szemetet?) Még kijjebb! (Nk84/85). (Téged is elhajtott az a vén geci a kihallgatásról?) Még elebb! Ugyanígy még: Még beljebb/feljebb/följebb/lejjebb stb.

megáll Szh: A katona ~, mint Katiban a gyerek: <Az „Állj!” vezényszóra való cselekvés magyarázataként:> Katonásan, feszesen álljon meg!

megbasz Szj: Ha →utolérem, ~om! Meg akarja baszni?!: durva Ne álljon olyan közel a sorban a másikhoz! Vö. hőmérőzik. Basszon meg egy | taliga apró majom!; —| erdő páviánfasz!; —| lavór fasz!: durva <Dühös kifakadás a másikra>. (Ne) bassza (már) meg (az) a kopár/kopasz/tápos kurva isten/élet!: durva <Káromkodás; ált. dühös kifakadás újoncokra vagy előfelvételis katonákra>. K: A →parancsot ~ni nem szabad, mert csak szaporodik.

megbocsát Bocsáss(ál) meg! (Jellegzetesen nagyképűsködő hanglejtéssel ejtve:) a) <Dicsekvés, dicsekvő hangvételű mondanivaló bevezető formulája>. b) <Közbeszólás v. a beszélgetőtárs kioktatása esetén a mondat elé (esetleg után) illesztendő formula>.

megborotválkozik Szj: Hozom a kaszát, hogy meg tudjál borotválkozni: ritk, gúny Nagyképű vagy! Vö. nagyarcú.

megbukik tn ige Szolgálatban elkövetett szabálytalansága lelepleződik; rajtaveszt. ~ik/~ott az őrség, a szolgálat. Ma csupa kopár van a tornyokban, biztosan ~ik az őrség! (Nk84/ 85). Vö. bukott. — megdől.

megcimmog ts ige ritk Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz. Ne cimmogja meg!: Ne magyarázkodjon! (Sb84). Vö. cimmog.

megcincog ts ige ritk Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz.

megcsókol Szj: Csókolja meg!: ritk <Hangos felkiáltás, ha a fegyver karbantartása közben leesik a földre valamilyen hangosan csörgő alkatrész. Az újoncoktól gyakran megkövetelik, hogy tényleg csókolják meg, csak azután tehetik vissza a többi közé.>

megdől tn ige ritk Szolgálatban elkövetett szabálytalansága lelepleződik; rajtaveszt; megbukik.

megdumál ts ige Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz. Ne dumálja meg!: Ne vitatkozzon!

megdurrog ts ige ritk Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz.

megduzzog ts ige ritk Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz. A sivár nem duzzogja meg!: Ne fűzzön hozzá véleményt! (Gyö87).

megéget ~ a centi: <Ált. figyelmeztetésekben arra utal, hogy az újoncok nem nyúlhatnak az öregkatonák centijéhez. Ld. még centi.> ~i a kezét, katona! (DbK88). Nem félsz, hogy ~i a kezed a centi? (Ze86/87).

megfázik Megfázol!: ritk Gombold be az összes gombot!

megfejel Szh: ~lek, mint teknősbéka a földiepret!: ritk, tréf <Fenyegetésként:> Megverlek! Vö. betakar.

megfektet ts ige ritk Megaláz; megalázás céljából vmilyen nehéz munkát kifáradásig végeztet; meghajt. Vö. megszívat. [← A büntetés egyik gyakori formája, hogy a katonát „Feküdj! Föl!” vezényszóval ugráltatják.]

megfeszít Szh: ~i, mint skót a dudáját: ritk Az alegység-ügyeletes végig újonc helyettesét hagyja a szolgálati helyen ülni, aki emiatt ideges, „feszül” (DbK87). Vö. Jézus.

megfordul Szj: Az →alakulótéren kell, hogy ~jál.

megfütyül ts ige Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz. Ne fütyüld meg, tápos! (Ze87/88).

meghajt ts ige Rosszindulatból, megalázás céljából különösen sok vagy igen nehéz feladatot végeztet. Vö. megszívat. Szh: (Úgy) ~om, hogy elhagyja a faszát!; ~om, mint hegyi rablót a lavina!; ~om, mint pék a kiflit!; ~om, mint az U szeget!; ~om, mint Zinger a varrógépet/(ritk) találmányát!: <Fenyegetésként:> Meg fogom dolgoztatni! — megfektet, megszaggat, megszakít.

megharap Megharap!: ritk a) <Felkiáltás a piszkos bakancsot meglátva (vö. cápafogas a surranó); e „rémült” felkiáltás után ált. kidobják a bakancsot a körletből.> b) <Tréfás felkiáltás vmilyen kellemetlen kinézetű ételt meglátva>.

meghasad Szh: Hasadj meg, mint az atommag!: ritk, tréf <A társalgás megszakításának jelzésére használt formula:> Menj innen! Hagyj békén! Nem érdekelsz!

meghat ts ige ritk Érdekel. Aztán kit hat meg, hogy te fáradt vagy? (Nk84/85). Nem hat meg; Nem tud ~ni: Nem érdekel.

meghatároz Szj: Hogyan lett ez magának ~va?!: Miért nem (a parancs szerint) csinálja? Sorakozó vagy gyülekező volt ~va?!

meghőmérőz ts ige ritk A sorban túl közel áll a másikhoz. Vö. hőmérőz(ik).

meghunyászkodik Kérek →engedélyt ~ni!

meghúz Szj: Húzza már meg, nem →lázmérő az!

megír ~ja a →könyvet. Meg van írva a →könyve.

megkanalaz ts ige Vkinek a hasát büntetésből, avatásként kanállal veri; ld. még kanalazás. Vö. kanalaz.

megkukiz Szj: Meg ne kukizza!: ritk, tréf Ne álljon olyan közel a másikhoz a sorban! Vö. hőmérőzik.

megkúszat ts ige Büntetésből kúszásra kényszerít.

meglát Szj: ~ok egy női biciklit, és azonnal/rögtön →izgalomba jövök.

meglökés fn ritk, tréf Előléptetés. Vö. csillaghullás.

megmagyaráz ts ige Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene. a) Véleményt fűz vmihez; ellenkező véleményét hangoztatja, vitatkozik. || Parancs helyességét kifogásolja, a kiadott parancsot kritizálja (ahelyett, hogy teljesítené). b) Belebeszél, kotnyeleskedik. c) Visszabeszél, felesel. d) Mentegetőzik, magyarázkodik. Faszom kivan ezekkel a táposokkal, akármit mondok, rögtön ~zák! (Nk84/ 85). Ne magyarázza meg!; Volt ~ni?!: Csend legyen; nem érdekel a véleménye(d)!; Ne magyarázd már meg, fókázzad föl a folyosót, aztán kész! (Nk84/85). Vö. agyal, beleszól. agyaskodik, kampalyog, (meg)cimmog, megcincog, megdumál, megdurrog, megduzzog, megfütyül, megnyamnyog, (meg)pampog, megprüttyög, megugáz, pörcög.

megműt ts ige Vkinek a hasát kanállal veri (vö. kanalazás), majd filctollal „műtéti heget” rajzol rá (ld. műtét).

megnyamnyog ts ige ritk, pej Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz.

megobiztat ts ige ritk Kitol vkivel, kellemetlen, megalázó, hátrányos helyzetbe hoz; megszívat. Vö. obiztat.

megpampog ts ige ritk Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz. Vö. pampog.

megpattan tn ige A laktanya területéről megszökik, engedély nélkül távozik; dobbant. [< argó, szleng megpattan ’el/megszökik’].

megpokrócoz ts ige Egy pokróccal letakar és megver. Vö. pokrócoz.

megprüttyög ts ige ritk, pej Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz.

megráz Szh: ~lak, mint a kettőhúsz!: ritk, tréf <Fenyegetésként:> Megverlek! Vö. betakar.

megrohad Szj: Rohadjon meg az összes →befőtted!

megsummant ts ige ~ vmit: ritk Kibújik vmi (ált. munka) alól, nem csinálja meg; megússza; elsunnyog. [← sumákol].

megsunnyog ts ige ~ vmit: Kibújik vmi (ált. munka) alól; nem csinálja meg; megússza; elsunnyog. Vö. sunnyog.

megszaggat ts ige ritk Rosszindulatból, megalázás céljából különösen sok vagy igen nehéz feladatot, munkát végeztet (akár végkimerülésig); meghajt. Vö. megszívat.

megszakaszt Szh: ~om, mint a véres hurkát, az biztos igaz!: Ezt még megjárja! Vö. megszakít.

megszakít ts ige Rosszindulatból, megalázás céljából különösen sok vagy igen nehéz feladatot végeztet (akár végkimerülésig); meghajt. Vö. megszakaszt; megszívat.

megszámlál Szj:Napjaim meg vannak számlálva.

megszív ts ige 1. ~ja a →bránert/→faszt. 2. (tárgy nélkül) Pórul jár, megjárja; (mások) (kíméletlen) eljárása miatt kellemetlen, megalázó, esetleg tartósan hátrányos helyzetbe kerül; méltánytalanság, bosszúság éri (ld. még szív alatt is). Vö. (meg)szívat; szív(at)ás. [← megszívja a faszt]. — bekapja a hosszúcicit, beveszi a bréket/nyeles nyalókát, csöcsöt kap, döbben, elkapja az anakondát/bránert, megszívja a bránert/faszt/(nagy harci) oboát, megszop, rábaszik.

megszívat (gyak. megszivat) ts ige <Kíméletlen módon, sajnálat nélkül büntetésből vagy bosszúból, esetleg véletlenül> úgy jár el vkivel, hogy azt kellemetlen, megalázó, esetleg tartósan hátrányos helyzetbe hozza; elbánik, kitol vele; bosszúságot okoz neki. a) Vmilyen nemszeretem (a katona számára minden kötelező annak minősülhet; unalmas, kellemetlen, undorító, megerőltető, megalázó, a többiekénél több) munkát, feladatot ad, végeztet. b) (Túl nagy) büntetést ad. c) ritk Megtréfál. || Becsap. Vö. szívat(ás); (meg)szív. ~tam a kopaszokat: egész este matattak! (Nk84/85). K: Arra lettünk hivatva, hogy meg legyünk szivatva: ritk, tréf <A kellemetlenségekbe való belenyugvás rímes kifejezése>. [← szív(at)]. — alárúg, beviszi az erdőbe, cicire vesz, cumira vág, csöcsre tesz/vesz, elvágja a faszát, falra vesz, lecsöcsöz, leszívat, leszopat, megobiztat, megszopat, megvezet, obira vág, oboára veszi a száját, rákapcsolja a szivattyút, reszel, szétszopat, szopatóra vesz. Vö. meghajt.

megszok Szj: (Ezt) ne szokd/szokja/szokjátok/szokják meg!: Ilyen máskor ne forduljon elő! (Nk84/85).

megszop ts ige Pórul jár, megjárja; bosszúság éri; megszív.

megszopat ts ige Kellemetlenkedik neki, ellátja a baját; kitol vele; megszívat. Vö. szopat. Szh: ~ja, mint Tarzan a majmát: ritk Nagyon ellátja a baját.

megtoliz ts ige ritk, tréf A sorban közel áll a másikhoz; hőmérőzik.

megugáz ts ige ritk, tréf, pej Fölöslegesen beszél; akkor nyilvánít véleményt, amikor nem kellene; megmagyaráz. [← szleng ugat ’beszél’].

megvezet ts ige Kellemetlen, megalázó helyzetbe hoz; elbánik, kitol vkivel. || Becsap. Megszívat.

meggymagköpködő fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu.

melegítős fn ritk, tréf Tábornok; pizsamás. [Az egyenruha nadrágján látható piros csíkról.]

mellpor Szj: Kapsz egy ~t!: tréf, ritk <Fenyegetésként:> Megverlek! Vö. betakar.

melódiás fn és mn ritk, tréf Konyhai kisegítő munkás; csellós.

mélyhűt tn ige ritk, tréf Fogdába zár, fogdafenyítést ad. Vö. lecsukat. [← hűvös].

mélymerülő fn ritk Az utolsó, öblögetésre használt mosogató a konyhán; termál három (Tp87/88).

mélytengeri(Öreg) iszapszemű ~ rája; →(öreg) ~ iszapszemű rája; →öreg ~ iszapszívó búgócsiga. Vö. rája alatt is.

menázsifaszolás fn ritk, tréf A hidegélelem felvétele.

menetütem Szj: Hanyas a ~?: ritk, tréf <A centi berázásakor föltett kérdés:> Hány nap van még hátra?

mengele fn pej Laktanyai orvos. Doktor ~: ritk, pej Ua. Frau ~; ~ néni: ritk, pej Orvosnő a laktanyai gyengélkedőn. — eütiszt, felcser, hentes, lódoktor, méregkeverő, régész, szadi.

menyasszony fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu. Vö. anyuci, asszony.

mennyi Szj: Nekem →ennyi, neked ~? ~ az →idő? ~ a Duna →vízállása? Vö. hány.

mercédesz fn <Kifejezésekben:> Ágy; dikó. Kiállnak a ~ek: Kiviszik az ágyakat a folyosóra <mert nagytakarítás lesz> (Le). Vö. merci. Told ki a ~ed! (Le81/82).

merci fn <Kifejezésekben:> Ágy; dikó. Kiáll a ~kkel: Kitolja az ágyakat a folyosóra, mert nagy takarítás lesz (Le). Vö. mercédesz.

méregkeverő fn ritk, pej Laktanyai orvos; mengele.

mérgezett Szh: Kavar, mint a ~ egér.

mert hsz-ként használva <Kételkedést, elutasítást, tagadást kifejező válaszban:> Nem; dehogy; éppen ellenkezőleg. (Te fogod felmosni a folyosót?) Mert én! ’Én aztán nem!’ (Nk84/85).

mese Szh: →Kevés, mint ~ sajtban a mesemondó.

mesemondó Szh:Kevés, mint mese sajtban a ~.

mester fn ritk Vizesblokk; mesterhármas. [← mesterhármas].

mesterállás fn ritk, tréf Vécé; henger. Vö. mesterhármas.

mesterhármas fn tréf Vizesblokk: mosdó, vécé, előtér/zuhanyzó. [„Mert mestermunka feltakarítani”.] — emhármas, emhárom, mester.

mészárszék fn ritk, pej Laktanyai rendelő, gyengélkedő; gyengusz.

meszkaléró fn és mn ritk, tréf, gúny Cigány (katona); kokeró.

messze Szh: ~ van, mint ide Hanoi: <A leszerelésről mondva a másik bosszantására> Soká lesz még az!

méteres ~ filteres; ~ kékeres (piros fejű tizedes); ~ kígyó; ~ véreres: tréf Hímvessző; fasz.

méz Szj:Nehogy már a ~ nyalja a medvét!

m. hármas Ld. emhármas.

m. három Ld. emhárom.

mikádó (ritk. tréf. angolosan ejtve: májkádó, májkídó) fn (3/4-es) vattás télikabát; pufajka. Vö. ballonkabát. Szj: ~, sapka, kesztyű! Irány a vécé!: <Bármilyen munka végzésére ezzel gyűjtötték az embereket> (Le81/82). Ö: nyúl~, pécé(s)~.miksi, mikszi, okádó.

mikrofon fn ritk, tréf Hímvessző; fasz.

miksi fn ritk Vattás télikabát; mikádó.

mikszi fn Vattás télikabát; mikádó. Ö: pécés~.

milánó fn ritk, tréf Téli alsónemű; molinó. [Szójáték].

millió Szj: Hány →napod van kis rigó? ~, ~.

milliomos fn és mn ritk, tréf Újonc, első időszakos (katona); kopasz. [Még „millió” napja van a leszerelésig.]

mindegy <Állítmányi mn-ként, mondatértékű szóként használva, de nm-ként és szn-ként értelmezve:> Mindegy! Nekem (már) ~ ! Most már ~!: <Felkiáltás, ha a katonának 111, 11 v. 1 napja van a leszerelésig>. Nagy ~: 111 napja van hátra (Er86). Vö. nekem nyolc.

mintájú <Szn-vel együtt> 1. 65 ~: <Semmitmondó, bármire használható jelző>. 65 ~ szilvapálinka ’szilvapálinka’ (Szh81/82). 65 ~ katonai →védőital. [A Magyar Néphadseregben használatos ruházat 65 mintájú, azaz 1965-ben rendszeresítették.] 2. <Születési évszámra v. a bevonulás évére utaló szn-vel a megnevezett fiatal korára utaló jelző>. 63 ~ gecigombóc ’1963-ban született előfelvételis katona’ (Szh81/82). 87-es ~ mosógép: 1987-ben bevonult újonc (DbK87). 66 ~ őrmester ’1966-ban született őrmester (tapasztalatlan)’ (Vp85); 71 ~ őrmester ’Ua.’ (Or90).

mindenütt K: ~ ←, de | legjobb a sör. —| itt nagyon rossz. —| a legrosszabb itt.

mirelitbódé fn ritk, tréf Őrbódé (télen); kutyaól.

mixer fn ritk, tréf Sokat kavaró személy; kavarógép.

MN fn ritk, tréf <A betűszó eredete a katonák „etimologizálása” szerint:> a) Munkanélküli. b) Mindent a nőkért! c) Minden napra egy feles. [< Magyar Néphadsereg]. Vö. CA.

mocsár Szh: Kevés (vagy), mint ~nak a hősugárzó.

módosított ~ deszantmini: ritk, tréf Kék tornanadrág; glottiflotti. [Vö. AMD: automata módosított deszant ’géppisztoly’.]

mofémbili fn ritk, tréf Rohamsisak; rohambili. Vö. bili.

mofémsvájci fn tréf Rohamsisak; rohambili. [MOFÉM (vállalat) + svájci (sapka)].

moha R: Kopár →sziklán nem nő ~, ’89 nem lesz soha!

mohikán Utolsó ~: ritk, tréf Törzsfőnök; golyóstoll.

mokaszin fn ritk Vegyivédelmi papucs; vévépapucs.

mókuskerék fn ritk, Hk A harckocsihűtő ventillátora.

molinó fn Keki színű meleg alsóruházat: téli ing és nadrág (jégeralsó). — milánó.

mond Szj: ~ja, mi a gondja!: tréf Mondjad, beszélj! Ilyet akkor se ~j, ha az egész század/zászlóalj/ezred biztat!: ritk <Valamilyen nem tetsző kijelentésre:> Ilyet ne mondj többször!

mordály fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu.

mosógép fn 1. Szh:Kavar, mint egy ~. 2. ritk, tréf, gúny Újonc; kopasz. 87-es mintájú ~: 1987-ben bevonult újonc. Megjöttek az új ~ek; hat hónapig jó rájuk a jótállás (DbA89).

motor fn Felmosófa; partvis (amelyre a felmosórongyot teszik). Ne használd a ~t, kipufogógáz-szag lesz! (Nk85/86). — fókafa, fókamotor, mászófa.

motoros ~ buldózer←. ~ fóka←; ~ harci jármű: ritk, tréf Felmosófára rátekert felmosórongy; motoros fóka.

motorosvizsga fn ritk Az „engedély” megszerzése a motoros fóka használatára; ld. még jogosítvány.

motorozik tn ige 1. Felmosófára tekert ronggyal mos föl; vö. motor; fókázik. 2. Hízeleg, nyalizik; kijár magának vmit; pedálozik. [← biciklizik]. 3. ritk Büntetésből behajlított lábbal és kinyújtott karral áll; vö. mutatvány.

mozdonyszőke fn és mn ritk, tréf Cigány (katona); kokeró.

mozigépész-tanfolyam fn ritk, tréf Fogdafenyítés, fogdában letöltendő büntetés; fogszi. (Az ötnapos büntetés diavetítőre, a tíznapos keskenyvásznú filmre, a tizenöt napos szélesvásznú, a húsznapos szélesvásznú, színes filmre „ad képesítést”.)

mubarak fn ritk, tréf A parancsnok technikai helyettese (Ze87/88).

muff fn 1. Női nemi szerv. 2. Nő, lány. — csajka2, ellenség, gép2, muflon. 3. Kézi páncéltörő fegyver; erpégé.

muflon fn ritk, tréf Nő, lány; muff. [← muff; szójáték.]

muki fn ritk Konyhai kisegítő munkás; csellós. [← konyhamuki].

múmia fn ritk, tréf Az utolsó három hónapját töltő katona; vö. öreg, leszerelő.

mutatvány fn ritk, tréf Térdrogyasztás mellső középtartással; vö. motorozik.

muzsikus fn ritk Konyhai kisegítő munkás; csellós.

műanyag-alhadnagy fn ritk, tréf, gúny Őrvezető; őrvi. [A rangjelző műanyag csillagról.]

műanyaghangya fn ritk, tréf, gúny Őrvezető; őrvi. Vö. hangya; műanyag-alhadnagy.

müezzin fn ritk, tréf Alegység-ügyeletes; belgeci. [Az ügyeletes a folyosó végéről ordibálva közöl minden információt, parancsot.]

műhelykeszem fn ritk A műhelygépkocsi kezelőszemélyzete. Vö. keszem.

műszaki ~ cérna: tréf Huzal, drót <amit cérna helyett használnak a gombok felvarrására: így nehezebben szakad le>.

műszer fn ritk Katonacenti; centi. Beráztam neki a ~t, erre elhallgatott (Nk84/85).

műt ts ige Műtétet hajt végre. Ld. műtét. — operál.

műtét fn A kanalazás (ld. ott) „gyógyítási” céllal való alkalmazása (bármilyen nem tetsző cselekedetet, kijelentést „betegségnek” nyilváníthatnak az öregkatonák). A hasnak kanállal való gyors ütögetése után filctollal vagy vegytintával műtéti varratot rajzolnak az áldozat hasára, amit meghatározott ideig nem szabad lemosni. Ha ez mégis megtörténne, meg kell ismételni a „műtétet”. A gyógyulási idő lejártával újból megkanalazzák az illetőt a varrat eltávolítása címén (kiveszik a sípot). Esetleg a műtéti varrat mellé egy ollót is rajzolhatnak, jelezvén, hogy bent felejtették, amiért ismét meg lehet műteni. — operáció.

művész fn tréf Konyhai kisegítő munkás; csellós. Vö. csellóművész.

m. zárolt Ld. emzárolt.