E, É

eb A kóbor ~et nem hatja meg: Nem érdekel. [← A kutyát nem érdekli.]

ebéd ~ utániséta.

ebédjegy fn ritk Egy darab a centiről levágva.

edegumi fn ritk, tréf Vegyivédelmi öltözék; vévé1 (Nyh88). [← Horváth Ede, a győri Rába-gyár igazgatója volt; vö. horvátgumi.]

efis fn és mn Előfelvételis (katona); tápos (DbK88). [Röv.]

égIrány az ~ alja! <Vmikor(ra), ált. a leszerelés után> bedeszkázzák az eget: <A leszerelő katonák által a többiek bosszantására használt kifejezés arra célozva, hogy leszerelés után megáll az idő, aki nem akkor szerel, az örökre katona marad>. Már csak két nap, és bedeszkázzák az eget (Pá83/84). A mi leszerelésünk után bedeszkázzák az eget, és csak egy kis lyukat hagynak rajta, ahol a sok páncélost/gyíkhúst dobálják befelé a szegény ezernapú, reményvesztett kopaszoknak (Szo87/88). Szj: Ha a katonának azt mondják, hogy fesse be az eget, nem azt kérdezi, hogyan, hanem hogy milyen színűre. (Szh81/82). Szh: Annyi →napod van, mint csillag az ~en.

egér fn 1. ~ van a körletben; Elvtársak, X honvéd szekrényében ~ volt: <Az ellenőrző tiszt magyarázata a visszatérő katonáknak, miután a körlet rendetlenségét látva feltúrta az ágyakat, kiborította a szekrényeket> Berepült a gólya. Szj:Egy az egybe, mint az egerek negyvenegybe. Szh:Rábasznak, mint negyvenben az egerek. →Kavar, mint a mérgezett ~. 2. Kis méretű, párna formájú, négyszögletes műanyag tasakba töltött mosószer, sampon, amelyet a katonák illetményként kapnak. Eltapossa az egeret: <Ált. öregkatona> széttapossa a mosószeres műanyag tasakot, hogy ezzel takarításra kényszerítsen másokat. Vö. sikamika; patkány3, pukkancs. [Az egér széttaposás előtti mozgása (ált. egymásnak rugdossák az öregkatonák) hasonlít az üldözött egér cikázásához.] — pukkancs. 3. Előfelvételis katona; tápos. Ö: export~, gyógy~, import~. || ritk Első időszakos, újonc előfelvételis katona. 4. ritk Újonc; kopasz.

egerészik tn ige Kis tasakos mosószer széttaposásával (beegerezéssel) kényszerítve takarít; sikál. [← egér].

egérhajsza fn Egy apró tasak folyékony mosószer rugdosása a folyosón v. a körletben, majd a tasak széttaposása; egérkergetés. [← egér; vö. beegerez.]

egérkergetés fn Egy apró tasak folyékony mosószer rugdosása a folyosón v. a körletben, majd a tasak széttaposása; egérhajsza. [← egér; vö. beegerez.]

éget ~i a →fülét <a haja>.

égetett ~ népi agyagedény.

egy Szj: Egy az egybe (mint az egerek negyvenegybe): <Leggyakrabban válaszként használt, konkrét jelentés nélküli kifejezés; ritkábban:> Igen. || Pontosan úgy. Egy-kettő, egy-kettő… Baszik a festő, nem csak az egyik, mind a kettő. Egy-kettő, egy-kettő…: tréf <Sorállományú parancsnokok kedvelt mondókája az alakzatban menetelve haladók lépteinek összehangolására.> [A hivatalos beszámolás rímes kibővítése.]

egyéni ~ szoc →probléma. ~ temetkezési szerszám: ritk, tréf Gyalogsági ásó; gyalásó.

egyes fn 1. Az 1. számú gyakorlótér. 2. Gyakorlótér; szöcske2. (Ze).

egyesbalhé fn Gyakorlat az (1. számú) gyakorlótéren; egyesbuli (Ze). Vö. balhé, gyakszi1.

egyesbuli fn Gyakorlat az (1. számú) gyakorlótéren; egyesbalhé (Ze). Vö. buli; gyakszi1.

egyetemi ~ gecista←.

egyetemista fn 1. Egyemista elővett geci. 2. ritk, gúny Tudálékos, „mindent tudó” katona.

egymás ~ba ér a →farkuk/→faszuk.

ejéfantom fn ritk, Rep Félős v. ügyetlen ejtőernyős katona. Vö. ejés.

ejés fn és mn (gyak. tsz.-ban) ritk, Rep Ejtőernyős (katona). || ~ek: Ejtőernyős alakulat. [← Röv.] — pitypang, sas.

éjszaka Szj: Ezeregy ~'ja van (még); Ezer napja← van és ezeregy ~'ja: Soká fog még leszerelni, nagyon újonc még. || (E/2-ben használva:) gúny <Újoncok bosszantására>. (Hány napja van még? Az újonc tréfás válasza:) Sok napom és ezeregy ~'m.

ejtőernyőzsinór Szj: Még az ~ sem vált le a seggéről: Rep Még csak nem régen vonult be, újonc az illető (Pá82).

elaggódik tn ige ritk Éldegél, békésen elvan. Vö. aggódik.

elalél tn ige 1. Elfárad. 2. Elalszik. Elalélni!: Aludjon mindenki! <Takarodó után>. || Őrségben elalszik. Elbólint.

elbólint tn ige Elalszik; elalél.

elbrékel tn ige Elmegy, eltávozik; elhúz2. Vö. brékel.

elcsitul El lehet csitulni!: <Felszólításként> Csend legyen! Duma kilőve!

eldug <Ált. felszólításban> Dugja el a haját!: Vegye fel a sapkát!

eldugul tn ige <Többnyire felszólításban> elhallgat, elcsendesedik. Duguljon már el!; El lehet dugulni!: Csend legyen! Duma kilőve!

eldurran Szj: A →faszom ~!

elefánt Szh:Kevés, mint ~nak a normál tampon.

eleje szragos fn A szolgálatot vezető hivatásos katona (ált. az ügyeletes tiszt). Ld. hátulja.

elektromos ~ oroszlán!: Villanyt leoltani! [← Villany leó!].

elemel tn ige Rep A repülőgép felszáll.

élenjáró ~ beteg: ritk, tréf Járó beteg.

élettárs fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu. Vö. (meny)asszony.

elevátor Kézi ~: ritk, tréf Gyalogsági ásó; gyalásó.

elhajt ts ige Elzavar; durván, indulatosan elküld. Kiálltunk kihallgatásra, de a péká mindenkit ~ott (Nk84/85). ~ja a halál faszára; ~ja (őket) az isten kóchengeres faszára: durva Ua. Szh: ~ja, mint a magzatvizet: Ua.

elhúz1 ~za a →centi a kezem.

elhúz2 tn ige Elmegy, távozik. →Öreg vagyok, mint a túzok, februárban/augusztusban el is húzok. ~ a véres/vérvörös gecibe: Ua. [← szleng elhúzza a csíkot ’ua.’ vö. húz. ]. — elbrékel, elvitorlázik, elzizzen.

elizélt ~ palota: ritk, gúny A laktanya valamelyik — a beszélő számára ellenszenves emberek tartózkodási helyéül szolgáló — épülete. [← Élysée-palota].

elkap ~ja/megszívja a bránert.

elken ~em a szádat!: ritk Vigyázz magadra, mert megverlek! Vö. betakar.

elkolbászol tn ige 1. Elcsavarog, <úgy> elmegy <hogy a többiek nem tudják, hol van>. 2. <Ált. munka elől> elsompolyog; elsunnyog.

elkummant ige 1. tn Elsompolyog <ált. a munka elől>. 2. ts ~ vmit Kibújik vmi (ált. munka) alól; nem csinálja meg. Elsunnyog.

ellenőrzés ~e van: ritk Látogatója érkezett.

ellenség fn ritk, tréf Nő; muff.

elló fn Ellátó- (hadtáp) szakasz <a zászlóaljon belül>. || Az ebben szolgáló katonák. Kérdezd meg az ~t, hogy mikor lesz már kaja! (Nk84/85). [Hiv. röv.].

ellós fn és mn Az ellátó szakaszhoz tartozó; ott szolgáló (katona). [← elló; vö. csellós.]

elmegy Elment →borért. R: →Csíkos hátú/ →Kurta farkú kismalac, én ~ek, te itt maradsz; Én ~ek, te itt maradsz, isten veled kis →kopasz: <Leszerelésre készülő öregkatonák többieket bosszantó rigmusa>.

elmond Elmondanám…: <Dicsekvő, nagyképűsködő hanghordozással és arckifejezéssel mondott mondatkezdő formula; bármilyen mondanivalót bevezethet.>

előnyom ts ige Előléptet (ált. többes sz. 3. szem-ben: ~ták: Előléptették).

elsumákol ts ige 1. ~ vmit: Kibújik vmi (ált. munka) alól, nem csinálja meg; megússza; elsunnyog. 2. Eltitkol. 3. Ellop; benyel.

elsunnyog ige 1. tn <Ált. munka, feladat elől> elsompolyog, elsomfordál vhová; elrejtőzködik. — (el)kolbászol, elkummant. 2. ts ~ vmit: Kibújik vmi (ált. munka) alól; nem csinálja meg; megússza. — elkummant, elsumákol, megsummant, megsunnyog. Vö. sunnyog.

elsül Szj: A →faszom ~!

elszédül El van szédülve; elszédült: <Ált. újonc katona> nagyképűen viselkedik.

eltáv fn 1. Hazautazás, a laktanyának ált. a hét végére engedélyezett elhagyása; eltávozás. Vö. rinya, havai. ~ helyett hadtáp: Váratlan szolgálat miatt nem engedélyezik az eltávozást. Alszik az ~: Nem engedélyezik a hazautazást. Nős ~: Rövidebb időre (ált. fél öttől éjfélig), leginkább családos katonáknak adott eltávozási forma. Orosz/ruszki/(ritk) szovjet ~/(ritk) kimenő: tréf, gúny a) Elmaradt eltávozás <a kapuból az ügyeletes vmilyen ok miatt visszaküldi a katonát>. Orosz/ruszki ~ot kap: Nem engedik haza, kérelmét elutasítják. b) Kimenőruhában végzett tevékenység: || Kimenőruhában a kapuig megy a vendég elé. || Kimenőruhában vmilyen laktanyán belüli rendezvényen (ált. ünnepségen) vesz részt. Orosz/ruszki ~ra megy. || <A meg nem valósult eltávozás gondolatbeli pótlása:> Kimenőruhába öltözve a térkép elé áll v. kinéz az ablakon, és hazagondol. c) Munkára, feladatvégzésre a laktanyán kívülre távozik.
2. Eltávozási engedély. Ö: palánk~.

eltelik Szj: Van rá tíz →perced, ebből kilenc már ~t.

eltol El (lehet) tolni a →biciklit!

elvág ~ja(-'k) a →faszát.

elvan Szh: ~, mint a befőtt: Békén van, pihenget.

elvitorlázik tn ige Elmegy; elhúz2. El lehet vitorlázni: Menj el!

elzizzen tn ige Elmegy; elhúz2. || Békén hagy. Vö. zizzen.

emberÖreg ~. →Vén ~. Két ~…: <Felszólítás kifejezésére> Vki <csinálja meg>. || Szi: Jó étvágyat, ~ek! Meg magának is! (DbK89): tréf <Étkezés előtti kifejezés>. || Önök is csak ~ek valahol, belátom (DbK87): <Egy tiszthelyettes mondása a katonákról>. || Maga meg jöjjön mellém, mert nem való ~ek közé! (DbK89).

emberhús fn ritk Húskonzerv; gyíkhús1.

emen Ld. MN.

emhármas fn Zuhanyzó, mosdó, vécé (az ún. vizesblokk) együttes elnevezése; mesterhármas. [Röv.]

emhárom fn Zuhanyzó, vécé, mosdó (az ún. vizesblokk) együttes elnevezése; mesterhármas. [Röv.]

emma fn tréf <Az önkielégítés körülírására> Marokmarcsa. ~'ja van: <Önkielégítést szokott végezni; nincs barátnője>. ~, emmeg hónap (Ez ma, ez meg holnap): <Utalás az önkielégítésre, s egyben az ekkor használt jobb, ill. bal kézre>. Menjél el az ~'val!: Eredj maszturbálni! || Menj a fenébe!

emzárolt mn 1. A mozgósítás esetén újonnan megalakítandó alakulatok számára teljes hadi szükségletre biztosított <fegyverzet, technikai eszköz és anyag>. 2. Olyan <tárgy>, amihez nem lehet hozzáférni, tilos használni. ~ centi←. [Szakny-i röv.].

én Majd én…: <Mondatkezdő formulaként burkolt, de erélyes felszólítás>. Majd én becsukom az ajtót! (Szh81/82): Csukd be az ajtót! Én meg majd…, (nem ?!): Ua. Én meg majd kiviszem a szemetet! (Nk84/85): Vidd ki a szemetet! Én meg majd felhozom a reggelit, nem?! (Er86): Hozd fel a reggelit! Vö. majd.

engedély Szj: Én, csíkos hátú kismalac, kérek ~t | az öreg vadkantól (v. ritk. iszapszemű rájától) a makkosba becsörtetni! (v. becsörtetni a makkosba!); —| az öreg vadkantól, hogy becsörtessek a makkosba! (Ui, ui, ui!); —| az öreg vadkantól a makkosban való tartózkodáshoz! Ui, ui, ui!; —| az öreg vadkan makkosába becsörtetni! (v. becsörtetni az öreg vadkan makkosába!): <Az újoncok engedélykérése a körletbe való belépéskor, ha ott öregkatona tartózkodik>. Vö. →csíkos hátú kismalac. Kérek ~t meghunyászkodni!: tréf Elnézést kérek; ne haragudj!

ennyi Szj: Nekem ~, neked mennyi?: gúny <→centi berázásakor elhangzó dicsekvő, a másikat (újoncot, esetleg másodidőszakost) bosszantani akaró kérdés>. Neked is ~? (ti. napod van még a leszerelésig): gúny Ua.

ér 1. Egymásba ~ a →farkuk/→faszuk. 2. Többet ~ egy öreg →tápos, mint az összes hivatásos. Annyit ~, mint a vasárnapi tízórai: Semmit sem ér <ti. vasárnap nem adnak tízórait>; vö. →Kevés, mint a vasárnapi tízórai.

Ercsi Csibe, visszajössz még ~be? (Er): <A 18 hónapig szolgáló katonák előfelvételiseket bosszantó kérdése, arra utalva, hogy az egyetem, főiskola elvégzése után még vissza kell térniük>.

erdő Beviszi az ~be: a) Becsap. b) Megnehezíti a dolgát; kitol vele; megszívatja.

erdőtűz Szh: →Kevés, mint ~nél a vízipisztoly.

ered Szj: ~j csak, kerítsd be!: ritk <Kedélyeskedő kifejezés:> Nosza! <biztatás>. || Hoppá! <meglepetés>.

eregyes (er(r)eggyes) Ld. R. 1-es.

eresz mn Rendszeresített. ~ alsó: Alsónadrág. [Hiv. röv.].

érettségi Hónuk alatt a →diplomata, sőt némelyiknek még ~je is van.

érez Szj: Azt csak úgy érzed: <Ált. panaszra válaszolva:> Nem igaz; nem úgy van. →Nehogy már jól ~ze magát a katona! K: A katona nem fázik/álmos/beteg/éhes (stb.), csak úgy érzi: <A katona ne panaszkodjon, mert úgyse hallgatják meg>. A katonának semmi sem fáj, nem fázik, legfeljebb csak úgy érzi: Ua.

érik ~ik akönyve.

erős R: Legyen/igen buta, legyen/nagyon ~, ebből lesz az aknavetős.

erőteljes ~ nyelvcsapásokkalhalad előre.

erpégé fn Kézi páncéltörő fegyver. [← or. reaktyivnij protyivotankovij granatomjot; a hivatásos katonák között is elterjedt magyarázat szerint a rövidítés alapja a rakéta-páncéltörő gránát szó.] — buff, bulafon1, erpídzsí, gyík5, hurkatöltő, kályhacső, klarinét, muff, nyúlágyú, szarpumpa.

erpéká fn ritk Rajparancsnok; rajpéká. [Hiv. röv.]

erpídzsí fn ritk Kézi páncéltörő fegyver; erpégé. [erpégé angolosan ejtve].

erté fn Rádiótechnikai század. [Hiv. röv.]

ertea fn Rumos (rumaromával ízesített) tea. [Az étlapok rövidítéséből.]

értékel Szj: ~em a mai napot: <Vécére induláskor mondott kifejezés>. [A parancsnokok szokták minősíteni, értékelni a végrehajtott feladatokat.]

esemény fn Rendkívüli esemény (baleset, haláleset stb.). Jelentem, ~ történt. — Nem vagyok kíváncsi a nemi életére: <A századparancsnok és az ügyeletes beszélgetése>.

eshús fn Sült hús. [Az étlapok rövidítéséből.]

eső Szh: Kevés, mint ~ben a hajszárító.

esőkabát fn ritk Vegyivédelmi köpeny; vévéköpeny.

esvé1 Sorozatvető fegyver. [Hiv. röv.] — ezsvé, katyusa, sztálinorgona.

esvé2 fn ritk, tréf Többnapos konyha szolgálat. [Röv.: ’saját váltás’, azaz a konyhamunkások csoportja 24 óránként saját maga helyett lép szolgálatba. ?← esvé1.]

ész Szh: Annyi esze van, mint egy | marék szárított lepkének; —| pirított/jól meggyúrt hógolyónak; —| porcelánkutyának: Buta, hülye; köcsög.

eszdéenté fn Század-napostisz. [Hiv. röv.; a sorkatonák magyarázata szerint a szadista disznó, notórius tahó kifejezés rövidítéséből.]

eszdépékáhátétées fn ritk 1. Századparancsnokot helyettesítő tisztes. 2. <Ismeretlen, értelmetlen hosszú (idegen) szó helyett használták>. (Ze86/87). Vö. hákáeszcsépéeszvé. [Hiv. röv.].

ésszerű K: Nem ~, de roppant →katonás.

eszti isz <Betűszóként értelmezve:> Eleget szoptam, távozok innen! <Öregkatonák által ordibált, a leszerelés közelségére utaló szó>. Vö. vilma.

etel isz <Betűszóként értelmezve:> Ennyi/ebből a táposnak elég, (s/és) lelép/(ritk) leszerel!: <Előfelvételis katonák által a második időszakban ordibált szó, mely a leszerelés közelségére (egyesek szerint a fél évvel rövidebb szolgálatra is) utal>. Vö. vilma, letelik.

eükatona fn Egészségügyi szolgálatra a gyengélkedőre beosztott katona; tökösnővér.

eüszabi fn Egészségügyi szabadság. R: ~, káká: megyek haza, pá-pá!: <Egészségügyi szabadságot kapott katona többieket bosszantó rigmusa>.

eüszoba fn ritk Egészségügyi szoba, gyengélkedő; gyengusz.

eütiszt fn ritk Egészségügyi tiszt, katonaorvos; mengele.

evezés fn Büntető szándékú, megalázó takaríttatás; sikamika. [A sikáláshoz sok vizet öntenek széjjel.]

exportegér fn Külföldi egyetemre felvett előfelvételis katona; tápos. (import)egér.

ezer Szj: ~ napja← van még. ~ napja← van, meg ezeregy éjszakája←.

ezeregy ~ éjszakája← van.

ezeregyéjszakás mn ritk, tréf Újonc, első időszakos; kopasz.

ezeréves ~ őrmester: gúny Olyan őrmester, aki idősebb korára se vitte többre az őrmesterségnél.

ezerlábú fn ritk, tréf Gyökérkefe, súrolókefe; százlábú. Ki akarja ma elkoptatni az ~t? (Ba84/85).

ezernapos fn és mn Újonc, első időszakos (katona); kopasz. ~ csirke: gúny Ua.; vö. csirke.Hadihajós-alajos, ~ gyalogos. [← Ezer napja van még.]

ezernapú mn és fn 1. Újonc, első időszakos (katona); kopasz. ~ kopasz; ~ sivár gyík: Ua. 2. Hivatásos; keményváll-lapos || (ritk) Továbbszolgáló; téeszes (katona). <Pejoratív jelzőként hivatásos (v. ritk. továbbszolgáló) katonára:> ~ téesz: ritk, pej Továbbszolgáló katona; téeszes. Ez az ~ hadnagy nekem ne ugasson! (Nk84/85).

ezred Az ~ anyja←.

ezreddiszkó fn Ezredsorakozó. || Hétfői napokon tartott zenés ezredsorakozó, parancskihirdetés. Vö. diszkó. — ezreddizsi.

ezreddizsi fn Ezredsorakozó. || Hétfői napokon tartott zenés ezredsorakozó, parancskihirdetés. Ezreddiszkó. Vö. dizsi.

ezredpéká fn Ezredparancsnok. Vö. péká. — öreg szürke (nyúl).

ezsvé fn ritk, tréf Sorozatvető; esvé (Ma87/ 88). [A helybeli nyj. hangtani jelenségének átvétele az odavaló katonák nyelvéből.]