T

tájoló fn ritk Lokátoros; patkány1 (DbK89).

takaró Kilencre rúgja a ~t: ritk Centivágás után már csak kilenc napja lesz a leszerelésig.

takarodó Szj: ~! →Villany leó!

takony Szh: „Jobbra nézz!”-nél úgy vesse a →fejét, hogy a ~ hétszer csavarodjon körbe rajta! →Csapódjon, mint a ~!

talp Koptatja asurci ~át; Véres a ~a: ritk Sokat hízeleg, előnyt akar szerezni az elöljárónál; pedálozik.

talpal tn ige ritk, pej Hízeleg, törleszkedik a feljebbvalójához; pedálozik. Vö. koptatja a surci talpát.

talpas fn (és mn) 1. Egy helyben álló v. meghatározott útvonalon járőröző őr; bobi. ~ őr: ritk Ua. ~ őrség: ritk Az ilyen szolgálat, őrség. 2. ritk Harckocsi; háká (Le88/89).

talpsín fn ritk Pontonhíd; csónak1 (Ma 81/82).

talpszárszaggató fn ritk, gúny Tüzér; (Szf83/84).

támlás fn ritk Őrbódéban szolgálatot teljesítő őr; bobi.

támlázik tn ige (Őrbódéban) őrszolgálatot teljesít, őrködik; bobizik.

tampon Szh:Kevés, mint elefántnak a normál ~.

tamponos fn (gyak. tsz.-ban) ritk Pontonépítő hidász, pontonos; pomponos (Er88). [Szójáték].

tanácsÖregek ~a.

táncos ~ geci←.

tankátjáró fn ritk Két ember közötti nagy távolság a sorban. [← Hiv. ’a harckocsik akadálytalan előretörésére nyitott átjáró a saját v. az ellenség műszaki zárán’].

tankcsapda fn ritk, tréf Szöszmösz, szemét (ami takarítás után még a körlet padlóján maradt); bakapihe.

tanya R: Itt hagyom a ~'tokat, basszátok az/meg anyátokat!: durva <Öregkatonák által üvöltözött rigmus a leszerelés felé közeledve>.

tányérsapka Szh: →Betakarlak, mint Ziaul Hakot a ~.

táp fn és mn ritk 1. Ennivaló, táplálék. 2. Kevés, hitvány (Sb85).

tápágyú fn ritk, gúny, pej Előfelvételis katona; tápos.

tápi fn gúny, pej Előfelvételis katona; tápos. R: Kacsa mondja: hápi, hápi, leszerel az öreg ~!: ritk <A közelgő leszerelést hirdető mondóka>.

tápibébi fn ritk, gúny, pej Előfelvételis katona; tápos.

tápidolli fn ritk, gúny, pej Előfelvételis katona; tápos.

tápinger fn ritk, gúny, pej Előfelvételis katona; tápos.

tápintó fn ritk, gúny, pej Előfelvételis katona; tápos.

tápinyó fn ritk, gúny, pej Előfelvételis katona; tápos.

tápió fn gúny, pej Előfelvételis katona; tápos. [← Tápió(szecső), szójáték; ←tápiószecső].

tápiólégió fn ritk, tréf, gúny (Az egy alegységben szolgáló) előfelvételis katonák vmilyen okból összegyűlt csoportja.

tápiószecső fn gúny, pej Előfelvételis katona; tápos. [Szójáték; ← Tápiószecső].

tápiószecsői fn és mn ritk, gúny, pej Előfelvételis (katona); tápos.

tapos tn ige pej Hízeleg, törleszkedik a feljebbvalójához; (mások rovására) a maga önző céljainak igyekszik megnyerni vkit; helyezkedik; pedálozik.

tápos fn és mn gúny, pej Egyetemre, főiskolára felvett és a tanulmányok megkezdése előtt tizenkét hónapos (két időszaknyi) katonai szolgálatát töltő, előfelvételis (katona). ~ őrvezető: Őrvezetővé előléptetett előfelvételis katona. R: Aki ~ az a király, többinek a szopás kijár: <Előfelvételisek által kiabált öndicsérő mondóka>.
Kopasz ~: a) Első időszakos előfelvételis katona. b) pej <Sértésként:> Előfelvételis (katona). R: Többet ér egy kopasz ~, mint egy szekér/vagon hivatásos: <Előfelvételisek által kiabált öndicsérő mondóka>. Szívatják a kopasz ~t, de rója még majd a belvárost: <Előfelvételiseknek a többiekénél rövidebb idő alatt bekövetkező leszerelésére emlékeztető rigmus>.
Öreg ~: <Leggyakrabban előfelvételisek használják, önmegnevezésként is>. Második időszakos, az időszak végén már leszerelő előfelvételis (katona). Szj: Öreg ~ nem lapátos!: ritk <A munkavégzés lerázására használt kifejezés>. Öreg ~ nem táltos (mint a madár, nem szálldos)!; Öreg ~ nem rakéta, | ballag/cammog/lassú/mászik/pöfög/ugrik, mint a teknősbéka; —| nem pattog, mint gumilabda: tréf <Noszogatásra, a feladat (gyorsabb) végrehajtására nógató felszólításra adott válasz>. R: Többet ér az/egy öreg ~, mint az összes hivatásos: <Az előfelvételisek öndicsérő mondókája>. Szívatják az öreg ~t, de rója még majd a belvárost!; Öreg ~ fasza gyerek, | kevés ez a néphadsereg!; —| augusztusban leszerelek!; Azt beszéli falu, város, leszerel az öreg ~!; Öreg ~ nem vén túzok, augusztusban hazahúzok!: <A leszerelést és annak időpontját hirdető rigmusok>. Öreg ~ nem rezel be, | visszajön majd/még kétezerbe’!; —| ütihá lesz kétezerbe’!; —| leszerel majd kétezerbe’!; (ritk) Áprilisban jön a gólya, házasoknak hírmondója, azt mondja majd kelepelve: öreg ~ nem szerel le!: <Az előfelvételisek ugratására mondott rigmusok, melyek ált. arra céloznak, hogy az egyetem, főiskola elvégzése után még hat hónapot ismét katonaként kell tölteni az előfelvételiseknek>. Öreg ~ nem rezel be, nem jön vissza kétezerbe’!; Öreg ~ nem rezel bé, nem jön vissza soha többé!; Öreg ~ nem jön vissza, | ha van esze, kibulizza!; —| valahogy majd kibulizza!: <A fenti ugratásra adott válasz>.
~ csibe; ~ csirke; (durva) ~ geci; (ritk, durva) pasztőrözött tejen és nápolyin nevelkedett ~ geci; (ritk, durva) ~ genya; (ritk, durva) ~ genyó; (ritk, durva) ~ germó; (ritk) ~ gyík; (ritk) ~ kopasz; (ritk) ~ köcsög; (ritk) ~ rüszü; tortazabáló ~; világtalan ~: pej Előfelvételis katona. Ö: ál~. [← tápos csibe/csirke ← ’tápon nevelt, óvott, ezért gyenge, beteges csirke’]. — agyas2, agymen, csupasztökű, efis, egér, egyemista elővett geci, egyetemi gecista, exportegér, gecigombóc, gyógycickány, gyógyegér, gyogyesz, gyogyi, gyogyós, gyógypedagógiás, gyógypemete, importegér, kekszes, lóbogár, naposcsibe, szecsői, szecsőr, tápágyú, tápi, tápibébi, tápidolli, tápinger, tápintó, tápinyó, tápió, tápiószecső(i), táposákos, tápszer(es), vakegér, zizi(s).

táposákos fn ritk, gúny Előfelvételis katona; tápos.

táposalkohol fn ritk, tréf Tej.

táposcenti fn ritk 1. Tíz centiméteres darabokra vágott katonacenti összefűzve <amit az előfelvételis katonák használnak, ha nem engedik nekik a feltekert és rugózó centi használatát, vagy ha különbözni akarnak a 18 hónap után leszerelőktől.> 2. Az előfelvételisek egynémelyike által a centi helyett használt Mengyelejev-féle periódusos táblázat.

táposkaja fn ritk, tréf Cukros, édes étel (kakaó, cukrozott tej, tejbegríz, sütemények, kompótok, dzsem stb.). Vö. táposreggeli, tápszer.

táposreggeli fn tréf <Ált. vasárnap reggelenként adott> édes reggeli (kakaó, kalács, vaj, lekvár). Vö. táposkaja, tápszer.

tapsifüles fn ritk, tréf, gúny Lövészkatona; nyúl.

tápszer fn ritk 1. tréf Édesség; édes, cukros étel. 2. gúny, pej Előfelvételis katona; tápos. Vö. táposkaja, táposreggeli, zizi1.

tápszeres fn és mn ritk, gúny, pej Előfelvételis (katona); tápos.

tápszerrevaló fn ritk, tréf, gúny Előfelvételisek pénzbeli illetménye; zsold.

tar fn és mn ritk, tréf, gúny Újonc, első időszakos (katona); kopasz.

tarcsás fn és mn ritk Tartalékos (katona); tarcsis.

tarcsis fn és mn (Tényleges szolgálati idejének letöltése után újból behívott) tartalékos (katona). — tarcsás. Vö. ráhúzó.

távolbanézés fn ritk, tréf <Ált. parancs formájában kiadva:> Lazsálás (mint tornagyakorlat) az elöljáró nélkül végzett reggeli tornán; szemforgatás.

tea Szj: Annyi ~'t megiszol még itt bent, hogy azon egy tankhajó megfordul; Ezer hektoliter ~'d van még; Neked van még ötszáz liter ~, harminc kilométer spagetti és pár vagon tarhonya: ritk, tréf, gúny <Az újoncok bosszantására mondott kifejezések:> Nagyon soká fogsz te leszerelni. Vö. ötszázliteres.

technika fn ritk, gúny Csepel teherautó; csepzon.

technikumRácsipari ~.

téesz fn pej 1. Beadja a ~t; belép a ~be; (ritk) ~t tesz: Továbbszolgáló marad; a továbbszolgálatra jelentkezik. Vö. beadja a bétéeszt. [Szójáték; ← tsz ’termelőszövetkezet’ és hiv. röv. ’továbbszolgáló’.] — beadja a csövet/téeszcsét. 2. Továbbszolgáló katona; téeszes. Ezernapú ~: ritk, pej Ua.

téeszcsé Beadja a ~t: ritk, pej Továbbszolgáló marad, továbbszolgálatra jelentkezik; beadja a téeszt.

téeszes fn és mn pej Továbbszolgáló katona. ~ állat; ~ barom: ritk, pej Ua. [← téesz]. — csöves1, ezernapú (téesz), keményváll-lapos (szakszi), téesz, téesztag, tízezernapos kopár.

téesztag fn ritk, gúny, pej Továbbszolgáló katona; téeszes.

tégla fn pej 1. Besúgó, árulkodós katona; vamzer. 2. ritk KISZ-titkár; kiszfűrer. [Argó].

teherautó Szj: Egy ~ befér közétek: ritk <Figyelmeztetés a sorban egymástól távol állóknak:> Álljatok közelebb egymáshoz!

tejútrendszer Megjelenik a ~: ritk, tréf Magas rendfokozatú katona érkezik. [A vállán lévő csillagokról.]

teknőcernő fn ritk, tréf Az ügyeletes tiszt küldönce, az ügyeletes írnok; ütikutya. [A „Kérem a következőt” c. rajzfilm egyik szereplőjéről.]

teknősbéka fn 1. Szh:Megfejellek, mint a ~ a földiepret! R: Öreg baka/cápa/csóka/ember/sas/→tápos nem rakéta, ballag/cammog/lassú/lusta/mászik/pöfög/száguld/ugrik, mint a ~. →Öreg ember nem rakéta, sokkal inkább ~. 2. ritk, gúny Harckocsizó katona; hákás.

télak fn ritk A laktanya engedély nélküli elhagyása, szökés; dobi. ~ot vesz: ritk Megszökik; dobbant. [< argó].

télakol tn ige ritk Engedély nélkül távozik a laktanyából, megszökik; dobbant. [< argó].

tele ~ van a →bráner/→fasza. ~ here←.

telefonPiros ~. Szj: Ne szólj(on) bele←, nem ~!

telefonszám Szj: Mondd a ~odat!: ritk, tréf, gúny <A hátralevő napok nagy számára célzó kérdés az újoncokhoz, vagy ugratásból öregkatonákhoz:> Hány napod van még a leszerelésig?

temetés Szh: Én már olyan →öreg vagyok, hogy módszertani ~ekre járok.

temetkezésiEgyéni ~ szerszám.

tenger Szj: Ne →háborogj, nem vagy te ~!

tengeri1Öreg vén ~ rája; →vén ~ bálna/cet/medve; →vén ~ iszapszemű rája; ~ iszapszemű (vén) rája; (ritk) ~ medve; →vén ~ olajos szemű marmonkanna: Harmadik időszakos katona; öreg.

tengeri2 Szj: Ha annyi szemed/szeme lenne, mint →napod/napja, olyan lennél/lenne, mint egy cső ~.

tengeralattjáró Szj: Megfordul még a →céteádban a ~.

termál fn Konyhai mosogatóedény, -kád (Tp; Ze). ~ egy: Ultrás, melegvizes mosogató a piszkos edények mosására. ~ kettő: Melegvizes mosogató kevesebb Ultrával. ~ három: Öblögető edény. — mélymerülő.

teszCsöcsre ~. Szj: ~ek rád kettőt!; Olyat ~ek az arcodra (hogy hatan nem szedik le)!; Olyat ~ek, hogy rab leszek: ritk <Fenyegetésként:> Megverlek! Vö. betakar.

textil fn ritk Felmosórongy; fóka. Rászakad a ~re: Felmos; fókázik. Szakadj rá a ~re!; Rá lehet szakadni a ~re!; Tekeredj rá a ~re!: ritk Moss föl! Kezdd el a felmosást! Vö. fókázik.

Thatcher Ld. szecsőr.

tinta fn tréf Írnok. — aktakukac, csodaceruza, csodagrafit, firka, firkanc, firkász, gumiceruza, gyógytintenpen, irka, radír, tintafosó, tintamityu, tintanyaló, tintanyúl, tintász, vegytinta.

tintafosó fn ritk, pej, gúny Írnok; tinta.

tintamityu fn ritk, tréf Írnok; tinta (Ze86/87).

tintanyaló fn ritk, pej Írnok; tinta.

tintanyúl fn ritk, tréf Írnok; tinta. Vö. nyúl.

tintász fn ritk, tréf Írnok; tinta.

tir (ált. tír) ritk, pej Szabolcs-Szatmár megyéből való katona; tirpák. [Szójáték; ← TIR (kamionjelzés) ←tirpák].

tirburger fn ritk, tréf Zsíros kenyér. [tir(pák) × hamburger].

tires fn és mn ritk, pej Szabolcs-Szatmár megyéből való (katona); tirpák. [← TIR (kamionjelzés); vö. kamionos, tir.]

Tirland (gyak. Tírland) fn gúny Szabolcs-Szatmár megye; Tirpákia. [← tir(pák)].

Tirlandia (gyak. Tírlandia) fn gúny Szabolcs-Szatmár megye; Tirpákia. [Tirland × Tirpákia].

Tírország fn ritk, gúny Szabolcs-Szatmár megye; Tirpákia.

tirpák fn és mn pej 1. Szabolcs-Szatmár megyéből való (katona). — kamionos, kamionsofőr, tir, tires. 2. Faragatlan, otromba; hülye (ember); köcsög.

Tirpákia fn gúny, pej Szabolcs-Szatmár megye. [ tirpák]. — Homálymegye, Kamiónia, Kenya, Sötét ország, Tirland, Tirlandia, Tírország.

tisztacsere fn Ruhacsere, a bepiszkolódott ruhadarabok kicserélése tisztára. ~ ruszki módra; orosz ~: ritk, tréf <Ruhacsere késésekor viccből emlegetett lehetőség:> A ruhadaraboknak egy másik katona ruhájával való kicserélése.

tíz fn Tizedes; tízes. [← tiz. (hiv. röv.)].

tizedes fn 1.Leszek ~. Méteres kékeres pirosfejű ~. 2. A fogdán 10–14 nap büntetést letöltött katona. [← „tíz nap büntetést letöltött katona”]. Vö. honvéd, őrvezető, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester.

tízes (gyak. tizes) fn Tizedes. — dekás, kétcsík, tíz, tizi, tüzetes.

tízezer ~ napos →kopár.

tizi fn Tizedes; tízes.

tízórai Szh: Kevés (vagy), mint | Auschwitzban a ~; —| a vasárnapi ~.

tokárol ts ige ritk Közösül; befeszít.

tol ~ja a (→piros) →biciklit.

tollasbugyi fn ritk, tréf Vattás nadrágbélés, pufajkanadrág; tundrabugyi.

topa fn és mn pej Ügyetlen, esetlen, kétbalkezes (katona) (Szh81–83). — gyógyegér, a Varsói Szerződés legelbaszottabb katonája, világtalan.

topázik tn ige pej Ügyetlenkedik. [← topa]. — görcsöl, kamburcol, szambázik, szüttyög.

toprongyAlaki ~.

torkos Szh:Szív/→szop, mint a ~ borz.

torony fn ritk Őrtorony. — galambdúc, sasfészek.

toronycsősz fn ritk, tréf Toronyban őrködő katona, toronyőr; bobi.

toronycsúzli fn ritk, tréf Toronygéppuska a páncélozott szállító harcjárműben. Vö. csúzli1.

toronynyúl fn tréf Lövészeket szállító páncélozott harcjármű irányzója, toronylövész. Vö. nyúl. — bérgyilkos, csillagharcos, csillagvadász, kotroncos gránátkergető, kupolanyúl, úrinyuszi.

torpedónadrág fn ritk, tréf Vattás nadrágbélés, pufajkanadrág; tundrabugyi.

tortaÁrvaházi ~.

torzsaturbó fn ritk, tréf Lövészeket szállító páncélozott harcjármű, péeszhá; nyuszibusz (Nk84/85).

tower fn ritk, tréf Laktanyai fogda; fogszi.

töcköl ts ige ritk Közösül; befeszít.

töcsköl ts ige ritk Közösül; befeszít.

töf fn ritk Törzsfőnök; golyóstoll. [Hiv. röv.]

tök Vkinek a ~e eldurran/elsül: <Hitetlenkedés v. felháborodás kifejezésére:> A mindenit! A fenébe is! A ~öm eldurran, méghogy én legyek a csellópéká! (Nk84/85). ~ön szúrja magát: Öngyilkos lesz; befalcol <leginkább hitetlenkedés, csodálkozás, meglepetés, düh kifejezésére ~ön szúrom magam! formában>. ~ön is szúrnám magam!: Azt már semmiképpen meg nem csinálnám. Szj: Nagyok a ~ei?!: Álljon alakiasan, tegye össze a lábát!

tökfedő fn ritk, tréf Rohamsisak; rohambili.

tökösnővér fn tréf Egészségügyi szolgálatra a laktanyai betegszobára beosztott katona, egészségügyi katona. — dögész, dögös, eükatona, faszosnővér, hentes, kedvesnővér, nővérke, sintér.

töltő (ritk., tréf. tőttö) fn Harckocsi-töltőkezelő; fűtő.

tömlő fn ritk, tréf Másodidőszakos katona; gumi.

törmi fn ritk, tréf Törzsőrmester; törzs. Vö. őrmi.

törökméz Szh: Kevés vagy, mint ~ben a janicsár.

törzs fn 1. Törzsőrmester. — dörzsőrmester, törmi. 2. ritk (Főleg megszólításban) Törzszászlós.

törzsőrmester fn ritk, tréf A fogdán 25–29 napot eltöltött katona. Vö. tizedes.

trió Szi: Maguk, ott ketten, jó ~ lesznek: <Eredetileg vmilyen munkára kiszemelt katonák megszólítására, egymás között megszólításra vagy csupán viccből használt szállóige. Országosan elterjedt, de mindenhol egy ismert tiszthelyettes nevéhez kapcsolják születését>. Maguk négyen, az a ~, jöjjenek csak ide! (DbK89).

trójai ~ faló←.

trolikutya fn ritk, tréf A laktanya kerítésénél hosszú futóláncra kikötött őrkutya (Bp89/90).

tsz Ld. téesz.

tszcs. Ld. téeszcsé.

tud 1. Szj: Ez az ember/katona ~ valamit!: ritk, tréf, gúny <Megjegyzés a magabiztosan viselkedő katonára>. 2. Ne ~d!: Semmi közöd hozzá; csak! 3. Sokat ~: Kotnyeleskedik, mindenbe beleüti az orrát; kavar1. || Okoskodik, belebeszél vmibe. Sokat ~sz, tápos! (Ze87/88); Ne ~j sokat! (Ze87/88) ’Semmi közöd hozzá, ne szólj bele!’ A Szabó sokat ~, meg kéne már szopatni! (Nk84/85). Szj: Sokat ~sz! Nem vagy te strucc?: ritk Semmi közöd hozzá, ne szólj bele!

tudásszintjelző fn ritk, tréf, gúny Rangjelző csík a sapkán; vízszintjelző.

tundrabugyi fn tréf Vattás nadrágbélés, hosszú szárú vastag alsónadrág, pufajkanadrág. — békettes, betonnadrág, fagatya, öcsi, páncélgatya, tollasbugyi, torpedónadrág.

turista Szh: Kevés (vagy), mint ~ | sajtban a hátizsák; —| szalámiban az idegenvezető.

turmix Megy a ~: ritk Saját érdekében (ált. szabadság szerzéséért) minden követ megmozgat, ügyeskedik, hízeleg; pedálozik. [← kavar1].

turmixgép fn 1.Kavar, mint a ~. 2. ritk Sokat kavaró (ld. ott) személy; kavarógép.

túró Szh: Összeáll, mint a ~.

túrós ~ tészta: Szh: →Összeáll, mint a ~ tészta.

tuskó 1. Szh: Olyan ~, hogy megáll benne a stílfűrész: ritk, gúny Nagyon buta, faragatlan viselkedésű; köcsög. 2. fn ritk, tréf Főtörzsőrmester; fatörzs. [← fatörzs].

túzokÖreg ~. Szh: Húz, mint a ~. →Öreg vagyok, mint a ~. R: Olyan leszek/vagyok, mint a ~, augusztusban hazahúzok!; Olyan leszek, mint a ~, augusztusban hazatűzök!; →Öreg vagyok, mint a ~, augusztusban/februárban hazahúzok!

tüdő Szj: Kéz feljön, láb kipörög, fül hátra csapódik, ~ zihál!

tüdőgyulladás Szj: ~t fog kapni!: ritk <Figyelmeztetés, hogy egy gomb nincs begombolva>.

tüfe fn ritk 1. Fegyverműhely. 2. Fegyverjavító katona. [Hiv. röv. TÜFE ’tűzfegyver-karbantartó műhely’.]

tüó fn ritk Tüzérosztály. [Hiv. röv.]

tüske fn ritk, tréf Újonc; kopasz.

tüzér Szj: ~ vagyok, nem hallom!: ritk, Tüz <Tüzérek válasza, ha olyat parancsolnak, amit nem akarnak megtenni. Vö. süket.> ~ állat←.

tüzetes fn ritk, tréf, gúny Tizedes; tízes. [Szójáték].