A, Á

abált ~ szalonna←.

acélbili fn ritk Rohamsisak; rohambili. Vö. bili.

ablak Szj: Addig sikáld/takarítsd az ~ot,| míg haza nem látok/látsz (rajta); —| míg nem látod a lovat a szomszéd háztetőn: (A (fölösleges munkaként végeztetett) ablaktisztítás befejezési időpontjának „meghatározása”).

acélkoporsó fn ritk Harckocsi, tank; háká.

ad ~jonsakkot! || ~ja magát: 1. (Vmilyen munkát (ált. takarítást)) el kell végezni. Csellóbugi ~ja magát: Menni kell konyhai munkára (Er88). 2. (Vki a tőle) megszokott módon viselkedik.

adidasz fn Szakaszvezető; szakszi (DbK88, 89). [Az Adidas márkájú ruhákon, sportcikkeken ugyanúgy három csík van, mint a szakaszvezető gyakorlósapkáján.]

adidaszcímke fn Szakaszvezető; szakszi (DbK88, 89). Vö. adidasz.

aegü fn ritk Alegység-ügyeletes; belgeci. [Hiv. röv.]

aegüh fn ritk Alegységügyeletes-helyettes; belgecihá. [Hiv. röv.]

aegühá fn ritk Alegységügyeletes-helyettes; belgecihá. [Hiv. röv.; vö. há.]

áemdé fn ritk AMD típusú géppisztoly; géppityu. [Hiv. röv.: automata módosított deszant].

afgán ~ film Ld. habrahab.

agár1 fn ritk Újonc; kopasz. Kopasz ~: ritk Ua.

agár2 fn ritk Határőr; kutya.

agárverseny fn Erőltetett menet (DbB89). — gyalogkakukk-túra.

aggastyán fn ritk Öregkatona; öreg.

aggódik tn ige Aggályoskodik, kínos aprólékossággal ügyel a szabályzat betartására. Mit ~sz itt a negyven napodra? (Nk84/85) || ~ik az asztalnál: Alegység-ügyeletesi szolgálatot ad (Ze86/87); ~ik a gejzírnek: Tiszteleg; lapátol (Ze86/87). [Szleng]. — agonizál, görcsöl.

agonizál tn ige Aggályoskodik; aggódik.

agy Szétaludta az ~át: Túl sokat/keveset aludt (DbK87). Szétkavarja az ~át: ritk, pej Sokat kavar (kotnyeleskedik; rohangál; kellemetlenkedik).

ágyPenészedik az ~ alja. Szj: Ne simogassa azt az ~at, mert elélvez!: (Figyelmeztetés az ágyazást színlelve más munka alól kibújni akaró katonának). ~akat kihúzni!: (Az ágyak rendbetételére, a pokrócok kisimítására való felszólítás. Elhangzása után legtöbbször megkérdezik: Hová?) Kakukk tojt a maga ~ába?: Miért nincs rendesen beágyazva? R: Sír az öreg ~a, kopasz fekszik rája: (A hamarosan leszerelő öregkatona többieket bosszantó rigmusa. Vö. sapka.)

agyagedény Égetett népi ~; népművészeti ~: ritk, tréf Hülye; köcsög. [← köcsög].

agyal tn ige Okoskodik, akadékoskodik, kellemetlenkedik. Vö. megmagyaráz. kavar1, pöcsöl.

agyamputált mn és fn ritk Hülye; köcsög.

agyas1 fn Hivatásos katona; keményváll-lapos. || Ált. tiszti rangfokozatú parancsnok, elöljáró; péká. || Tábornok; pizsamás. [← Kny., argó, szleng fejes ’vezető’; ← agyal.]

agyas2 fn Előfelvételis katona; tápos. [← agyaskodik].

agyaskodik tn ige Okoskodik; megmagyaráz.

agyiplazma fn Gyengélkedős, beteg katona; hikomat (Ze86/87).

agymen fn ritk Előfelvételis katona; tápos. [agy + ang. man ’ember’; vö. agyas2.]

agyrázkódás Szj:Verje oda, katona, hogy a giliszták fél méter mélyen ~t kapjanak! (Úgy) bassza /tegye/verje oda a lábát, hogy...

ágyúKopár ~; →kopci ~; →kopter ~; →sivár ~.

ágyúcsőtakarító fn ritk Kis termetű katona; inkubátorszökevény.

akar Mit ~ ez, hiszen annyi csillagja van, mint nekem!: (Őrvezető megjegyzése őrmesterre, hadnagyra, őrnagyra (tizedesé törzsőrmesterre, főhadnagyra, alezredesre stb.), ha az vmit parancsol neki). Mit ~ itt, ha nem takarít?: Tessék, mondja; mit kíván?

akna fn Széklet (erdőn, mezőn).

aknaszag Csukd be a szádat, mert ~ van!

aknatelepítés fn Székelés.

aknavető Szh:Falhoz váglak, mint Józsit az ~!

aknavetős R: Igen buta, nagyon erős: | ebből lesz az ~; Legyen buta, legyen erős: |—: (Más fegyverneműek aknavetősöket csúfoló rigmusa).

aknázik tn ige Székel. [← akna]. — gyíkol, ikrázik, lerakja a gyíkot.

aktakukac fn Írnok; tinta. [Kny.]

akvárium fn Fogda; fogszi.

aladin fn Az ajtó melletti felső ágyon, a villanykapcsolónál alvó katona, aki esténként lekapcsolja a villanyt (Bp87/88). [← Aladdin].

alaki ~ toprongy, higanymozgású ~ csoda: tréf, gúny Alaki gyakorlatokon rosszul mozgó, alakiatlan katona. — hikomat.

alakizik tn ige Alaki foglalkozáson vesz részt, alaki gyakorlatokat hajt végre.

alakulótér Az ~en kell, hogy megforduljál: Nagyképű vagy. [← nagy az arcod]. Szj: Hol az ~ kulcsa?: (Kérdés az alvó társhoz, hogy fölébresszék).

alárúg tn ige (Szándékosan) árt vkinek, kitol vkivel; megszívat. Vö. szleng alátesz, alávág ’ua.’

alászed Szedj alá!: Fogd vissza magad! [← sofőr szakszó].

alattvaló fn ritk Beosztott; beó1.

ales fn Alezredes. [Röv.]. — parkettás tizedes.

alhangya fn gúny Alhadnagy. [Szójáték; vö. hangya.] — gerendás őrnagy, keskeny nyomtávú (őrnagy), kishadnagy, kishangya, vékony nyomtávú őrnagy.

alhonvéd fn tréf 1. Honvéd. Előléptettek? Nem, ~ vagyok (Er88). — baka, hadi barom, hadi birka, honvágy, honvész. 2. Rossz katona. Te ~! Vö. a Varsói Szerződés legelbaszottabb katonája. || (A többi katona szemében) nem igazi katona (pl. írnok). Ö: segéd~.

áll Szj: ~j vagy ~j!; ~j, ki vagyok?; ~j, ki voltál?; ~j, ki vagy? Mert én már ki; (munkásszázadban:) ~j, vagy eláslak!: tréf (Felszólítások az őrtoronyból). [← Állj, ki vagy?; Állj, vagy lövök!] Szh: ~, mint honvédló a tökbe; Úgy ~ ott, mintha bélcsavarodása lenne; (ritk) Úgy ~ ott, mint akinek heresérve van; Úgy ~, mint a seggbe rúgott ebihal: (Alakzatban) görbén, nem katonásan áll; mocorog; brékel.

állat fn 1. R: Üvöltözök/ordibálok, mint egy/az ~, én vagyok a belszolgálat!; Azért vagyok ilyen ~, mer’ én vagyok a beszolgálat! K: Legnagyobb ~ a belszolgálat; Nincsen nagyobb ~, mint a belszolgálat. Tk: Melyik/ki a legnagyobb ~? (A (bel)szolgálat.) Vö. belszolgálat. 2. ritk, pej Alegység-ügyeletes; belgeci. Vö. belállat. 3. Újonc; kopasz. Ártány ~; felsőágyas riadtszemű kopasz rüszü ~; fiatal ~; kopár ~; kopasz ~; sivár ~; (szar) rüszü ~: pej, durva Ua. 4. Tüzér ~: Tüzér; (Ma81/82).

állatkert Szj: (Válaszként a fókát (felmosórongyot) keresőnek:) Nem ~ ez!: Nincs; nem adom oda.

állatkórház fn ritk, gúny Laktanyai segélyhely és betegszoba; gyengusz.

állomány fn ritk A katonák összessége. Leszerelő ~: Harmadik időszakos katonák. →Gumírozott ~. [Hiv.] || (A társ(ak) megszólítására:) Mi van, ~? Figyeljetek ide, ~! (Ma81/82). Vö. dzsakomó. Ö: süldő~.

alsóágyas fn és mn ritk Öregkatona; harmadidőszakos; öreg.

alszik ~ik azeltáv. Szj: ~ol? Aludj csak!: (Az alvó társ felébresztésére használt kifejezés).

áltápos fn 1. tréf Előfelvételisekkel egy helyen, de tizennyolc hónapig szolgáló értelmes, művelt katona. 2. tréf, gúny Előfelvételisekkel egy helyen, de tizennyolc hónapig szolgáló szemüveges katona. Vö. tápos.

aluljáró fn ritk, tréf Elöljáró; péká. [Szójáték].

alumíniumezredes fn ritk, tréf Főtörzsőrmester; fatörzs.

alvásgátló fn ritk Alegység-ügyeletesi szolgálat; belszolgálat.

amandavek (állítmányként v. az állítmány ragozhatatlan részeként, mn-i v. fn-i állítmányhoz némileg hasonló szerepben) Amandavek!: Kész! Vége van! Mindegy! Annak már befellegzett! (Szh81/82).

AMD Ld. áemdé.

amúgyMég ~!

anakonda fn Hímvessző; fasz. Vö. boa. Bihari ~: Ua. (DbB89). Elkapja az ~'t: Pórul jár, kitolnak vele; megszívja.

ancsa fn Rep AN–26-os típusú motoros katonai repülőgép.

angyal fn (gyak. tsz.-ban) Lok Madár(raj).

angyalbőr fn ritk Katonai gyakorlóruha; gyakszi2. || Katonai ruházat. [Kny., argó].

antennanyúl fn gúny Rádiós, híradós katona; hírnyúl. Vö. nyúl.

anya fn 1. Szj: (Válaszként a Hány napod van még hátra, kopasz?-féle kérdésekre:) Mint ~'dnak a Rákóczi téren. →Hány ~'d van? 2. (birt. szraggal) ~'d: A századparancsnok helyettese. Vö. apád || Az ezred anyja: tréf Hadtápfőnök. A század anyja: tréf Szolgálatvezető; szolgvez.

anyag fn Alkohol, szeszes ital; szeszkó.

anyatej fn tréf Alkohol, szeszes ital; szeszkó.

annyi ~ napod van...

anyuci fn ritk, tréf Géppisztoly; géppityu. Vö. (meny)asszony.

apa fn 1.Hány ~'d van? 2. (birt. szraggal) ~'d: (Század)parancsnok; (század)péká.

apagép fn A helikoptert indító áramforrás.

apu fn 1. Parancsnok; péká. Vö. apád. 2. Öregkatona; öreg. 3. ~ja van: Protekciója van, protekciós; csókja van.

apuci fn ritk, tréf, gúny Elöljáró, századparancsnok; (század)péká. Vö. apád.

arab ~ film Ld. habrahab.

arcNagy az ~od!

arcmegvilágítás Szh: Olyan sötét (vagy), hogy nappal ~t kell tőle(d) kérni.

árok Szj: Egy bokor, egy ~...

arrivedercsi R: ~, Ercsi!: (A leszereléshez közeledő katonák búcsúrigmusa Ercsiben) (Er88). [< ol. arrivederci ’viszontlátásra’].

árt Szh: Annyit ~ nekem ez az egész, mint halnak a beöntés: Nekem ez nem árthat; nem számít; nem érdekel. Vö. beöntés.

ártány fn ritk, pej Újonc; kopasz. ~ állat: ritk Ua.

árvaház Szh: Kevés, mint ~ban a szülői értekezlet.

árvaházi ~ torta: ritk, tréf Zsíros kenyér.

áskálódik tn ige ritk, tréf Műszaki munkálatokat (földmunkát) végez.

aszfaltpattanás fn ritk, tréf, gúny Kis termetű katona; inkubátorszökevény.

asszony fn tréf 1. →Ötcombú ~. Egyéni lőfegyver. — csúzli1, pusku. 3. Géppisztoly; géppityu.

atom Szh:Bebaszik, mint az ~.

atommag Szh: Hasadj meg, mint az ~.

atomtopogó fn ritk Vegyivédelmi harisnya; vévépapucs.

atomvillanás ~ jobbról: ritk, tréf Berúg, lerészegedik. [← Hiv. vezényszó; vö. Bebaszik, mint az atom.] Szh: Olyan sötét, hogy hozzá képest egy vödör korom ~.

atya fn (birt. szem. raggal) ~'m: (Megszólítás). Dzsakomó.

atyámkodik tn ige ritk Parancsolgat, főnökösködik; gecizik. [← atyám].

atyus ritk Öregkatona; öreg. Vö. apu.