Ü, Ű

ü fn ritk, tréf Alegység-ügyeletes; belgeci.

ügyal fn Ügyeletes alegység (24 órás készenléti szolgálat). ~ kidzsal!: Az ügyeletes alegység számára riadó, azonnal sorakozó! (átv) ~ban van: tréf A kiképzési idő leteltével sem veszi le a gyakorlóöltözetét, esetleg még abban is alszik. Vö. cowboyosan alszik.

ügyész fn tréf 1. Konyhai ügyeletes tiszt; csülöküti. 2. ritk Alegység-ügyeletes; belgeci.

ügyírnok fn ritk Ügyeletes írnok; ütikutya (Ma81/82).

üh fn ritk Az alegység-ügyeletes helyettese; belgecihá.

ühá (ritk. űhá) fn ritk Az alegység-ügyeletes helyettese; belgecihá. Vö. . [Hiv. röv.]

ühü fn ritk, tréf Az alegység-ügyeletes helyettese; belgecihá. [← ühá].

üi fn ritk Ügyeletes írnok; ütikutya.

üpéká fn ritk 1. Ütegparancsnok. Vö. péká. 2. Az ütegparancsnok szobája. [Hiv. röv.]

üti fn 1. Ügyeletes tiszt. →Dübörög az ~. ~ hátulja←. Ö: csülök~, konyha~. naposcsibe, smasszer. Vö. onti. 2. Az ügyeletes tiszti helyiség; ütiszoba [Hiv. röv.; vö. büti.]

ütih fn ritk Az ügyeletes tiszt helyettese; ütihá.

ütihá fn Az ügyeletes tiszt helyettese. Vö. . — ütih, (üti) hátulja.

ütikutya fn pej 1. Az ügyeletes tiszt mellé beosztott katona; az ügyeletes tiszt küldönce. 2. Ügyeletes írnok, az ügyeletes tiszt mellé beosztott írnok. — csicska, csicskamiska, futronc, lótifuti, teknőcernő, ügyírnok, üi, ütivau, vahur.

ütiszoba fn Az ügyeletes tiszt szolgálati helye. — üti.

ütivau fn ritk, tréf, pej Az ügyeletes tiszt küldönce; ütikutya.

üza fn ritk Üzemanyagraktár.

üzás fn ritk Üzemanyag-raktáros. [ üza].