Ö, Ő

öcs <E/1. birt. szraggal:> ~ém: 1. <Társ (bizalmas, kedélyes) megszólítása>. || <Ismeretlenek megszólítása (némi lenézéssel)> Dzsakomó. 2. <Msz-ként használva: Csodálkozás, álmélkodás; felháborodás kifejezése; érzelmileg telített válaszreakció bármilyen kijelentésre, közleményre>.

öcsi fn ritk, tréf 1. Nem robbanófejes lőtéri erpégégránát; bunkó. 2. Vattás téli nadrág; tundrabugyi.

öcsibuff fn 82 mm-es aknavető, kisbukta; kisebb űrméretű löveg, ágyú. Vö. buff.

öcsibukta fn 82 mm-es aknavető; kisbukta. Vö. bukta2.

öcsibuktás fn A 82 mm-es aknavető kezelője; kisbuktás. Vö. (nagy)buktás, .

öcsisajt fn <(Első időszakos katonákhoz) megszólítás> Dzsakomó.

öfi fn ritk, ?Hőr Vegyivédelmi ruha; vévé1. [?← összfegyvernemi (védőkészlet).]

öjtós fn és mn ritk Önjáró tüzér(al)egység katonája. Vö. . [← Hiv. röv.]

önindukció Szh:Kevés vagy, mint mákos tekercsben az ~.

önjáró ~ barack: ritk, tréf Önjáró tarack; pléhkoporsó. [Szójáték.] ~ szalonna: ritk, tréf, gúny Rossz, avas szalonna.

öreg fn és mn 1. Harmadik időszakos, utolsó hat hónapját töltő (katona). || <Még nem harmadik időszakos, de> az időszak végén leszerelő (katona). Szj: (ritk) ~ szervezet ezt már nem bírja!; ~ vagyok én már bohócnak/bolondnak!: Nem vagyok hajlandó ezt megcsinálni. ~ vagyok, beleszarok: <Parancsra, utasításra vagy bármilyen problémára is mondva:> Mindegy, nem érdekel. ~ek tíz napra, gumik álló faszra, kopaszok újabb szopatásra ébredtek!: <Az ügyeletes ébresztőkor kiabált szövege>. ~eknek százkettő, gumiknak dikó/győri rádió, kopaszoknak takarítást megkezdeni!: <Centivágáskor ordibált mondóka>. Két ~ katona van a laktanyában: én meg a Dózsa-szobor! (Az erre adott incselkedő, tréfás válasz: Együtt is szereltek?; Nk.); Két ~et ismerek a századnál: az egyik én vagyok, | a másikkal még nem találkoztam! (Szh); —| a másik a Batthyány-szobor! (Le): tréf <Az öregkatona válasza, ha valaki előtte a saját öregségét hangsúlyozza>. Szh: Olyan ~ vagyok, hogy | nem merek előre/lehajolni, mert kiesnek/kihullanak/kipotyognak a fogaim; —| nem merek hanyatt feküdni, mert beesik a szemem; —| létrán kell felmennem az emeletes ágyra; —| már a kaki is mankóval mászik ki belőlem; —| a szar is bottal jön ki belőlem; —| módszertani temetésekre járok; —| már a pöcsöm is elmeszesedett; —| már a sört is vénásan kell belém fecskendezni; —| nem tudok egyedül már berúgni sem; —| ha leszállok a villamosról, azt megkoszorúzzák; —| hozzám nem is orvos jár, hanem régész; —| ha megbetegszem/beteg vagyok (nem orvost, hanem) régészt hívnak hozzám; —| ha beteg vagyok, nem orvost, hanem régészt kell hozzám hívni; —| elmegyek az orvoshoz, oszt rám hívják a régészt: tréf (DbK, Ma és Ze laktanyákból adatolva) <A többiekkel szembeni „öregség” hangsúlyozásának kifejezései>. ~ vagyok, mint a túzok/rája: <Az „öregség” hangsúlyozására; vö. még a R-oknál>. K: A kopaszok veszekednek, az ~ek leszerelnek: ritk <A „bölcs” öregkatonák megjegyzése az újoncok (ált. az öregkatonáktól kiadott feladat miatt kirobbant) veszekedését látva>. (Kopasz vagyok, felmoshatok/sokat szopok; gumi vagyok pattoghatok;) ~ vagyok, beleszarok/(ritk) nem kavarok: <A különböző időszakos katonák „jogait” összefoglaló rímes mondóka. R: Sír az ~ vaságya, leszerel a gazdája! Sír az ~ ágya, kopasz fekszik rája!; Sír az ~ sapka(-'ja), kopasz lesz a gazda(-'ja): <A hamarosan leszerelő öregkatona többieket bosszantó rigmusa>. ~ vagyok, mint a túzok, augusztusba(n)/ februárba(n) hazahúzok!; ~ vagyok, mint a rája, leszerelek/hazamegyek februárba: <A leszerelés időpontját hirdető rigmusok>.
R: ~ baka nem rakéta, lusta, mint a teknősbéka: ritk <A katona lustaságát, kényelmességét hangsúlyozó rigmus.> || <Szj-szerű használatban a sürgetés visszautasítására>: Nem sietek.
~ bálna: ritk Harmadik időszakos katona.
~ mélytengeri iszapszívó búgócsiga: ritk, tréf Ua.
~ cápa: Ua. R: ~ cápa nem rakéta, száguld, mint a teknősbéka!: ritk <Szj-szerű használatban a sürgetés visszautasítására>: Nem sietek.
~ cet: Harmadik időszakos katona.
~ csácsesz: ritk Ua. [← csocsó2; vö. csácsesz1].
~ csocseró: ritk Ua. [← csocsó2].
~ csocsesz: Ua. Vö. csocsesz. Szj: ~ csocsesz nem rakéta: ritk <Sürgetés visszautasítására>: Nem sietek. ~ csocseszé ez az írás, vár a kopaszra másféléves szívás: ritk <Szekrényfelirat>. ~ csocsi: ritk Harmadik időszakos katona. [← csocsó2].
~ csocsó: Ua. Vö. csocsó2.
~ csóka: Ua. Szj: ~ csóka nem rakéta (ballag, mint a teknősbéka): <Sürgetés visszautasítására>: Nem sietek. ~ csóka nem csicsóka!; ~ csóka repül hátul, a sok kopasz majd elájul!: ritk, tréf <Töltelékkifejezésként alkalmazott szólás, pusztán az „öregséget” hangsúlyozza>.
~ csosz: ritk Harmadik időszakos katona. [← csocsesz].
~ csótány: ritk Ua.
~ ember: ritk Ua. Szj: ~ ember nem rakéta (|mászik/ugrik, mint a teknősbéka; —| sokkal inkább teknősbéka)!: <Sürgetés visszautasítására>: Nem sietek. ~ ember nem Challenger (egész nap az ágyban lebzsel): ritk Ua.
~ hal: Harmadik időszakos katona: Szj: Lassan kel fel a hajnali nap, százhúsz napra ébrednek az ~ halak: ritk <Az ügyeletes reggeli ébresztőjének szövege>. ~ hal már nem (jól) hall!; (Az) ~ hal (már) nem mindent/mindig hall!; ~ hal nagyothall!; ~ hal alig hall!: <(Ált. felszólításra adott) elutasító válasz utalva rá, hogy az öregkatona ezt már meg se hallja>. ~ hal nem kavar!: ritk <Utalás arra, hogy az öregkatonát már nem érdekli semmi (még az újoncok fegyelmezése sem)>.
~ harcsa: Harmadik időszakos katona. R: Leszerel az ~ harcsa, nem lesz többé marokmarcsa!: ritk <A közeli leszerelésre utaló rigmus>.
~ iszapszemű: ritk Harmadik időszakos katona. Vö. ~ rája.
~ kánya: ritk Ua.
~ király: ritk Ua.
~ nyúl: ritk Ua.
~ patkány: ritk Ua.
~ pocok: ritk Ua. R: ~ pocok hazakocog!: ritk <A közeli leszerelésre utaló rigmus>.
~ rája: Harmadik időszakos katona. ~ iszapszemű (mélytengeri) rája; (ritk) ~ mélytengeri iszapszemű rája; (ritk) ~ vén tengeri rája; (ritk) ~ villamos rája; mélytengeri ~ rája; ráncos szemű ~ rája: Ua. Szj: ~ rája baszik/fütyül/szarik/tojik rája!: <Parancsra vagy bármilyen felmerülő problémára mondva:> Mindegy, nem érdekel, nem foglalkozom vele. ~ rája nem ér rája: ritk <Kérés vagy parancs teljesítésének elhárítása>. ~ rája nem variálja: ritk <Utalás arra, hogy az öregkatonát már nem érdekli semmi (még az újoncok fegyelmezése sem)>. R: Én vagyok az ~ rája, ötven napot húzok rája: ritk <A többieknél később szerelő katonák leszerelő rigmusa>.
~ róka: ritk Harmadik időszakos katona.
~ rozmár: Ua. Szj: ~ rozmár nem dolgoz/fókáz/szaroz/(ritk) szoroz/(ritk) szopoz/(ritk) beleszar már!: <A feladat teljesítésének elutasítása>. ~ rozmár nem szaroz már: <Az öregkatona már nem foglalkozik az újoncok fegyelmezésével>.
~ sivatagi sakál: ritk, tréf Harmadik időszakos katona.
~ sas: ritk Ua. Szj: Az ~ sas már nem rakéta, mászik, mint a teknősbéka: ritk <Sürgetés visszautasítására>: Nem sietek.
~ sün: Harmadik időszakos katona. Szj: (Az) ~ sünnek napjai (már) szűnnek: Közeledik a leszerelés. Jelentse(d) az ~ sünnek, hogy/a napjai/hogyan/nagyon szűnnek!: <A közelgő leszerelésre utaló rímes kifejezés>. Jelentse/jelentsed az ~ sünnek, napjai/napjaid hogyan szűnnek: tréf Hogy vagy?
~ szárcsa: Harmadik időszakos katona.
~ tápos←.
~ túzok: ritk Harmadik időszakos katona. R: Én vagyok az ~ túzok, augusztusban hazahúzok!: ritk <A leszerelés időpontját hirdető rigmus>.
~ vadkan: ritk Harmadik időszakos katona. Szj: Én csíkos hátú kismalac, kérek →engedélyt az ~ vadkantól a makkosba becsörtetni!
~ varjú (varnyú): ritk Harmadik időszakos katona.
aggastyán, alsóágyas, apu, atyus, centis baka, csóka, hazajárógép, idős, iszapszemű, iszapszemű (mélytengeri) rája, kopasz civil, leszerelő, mélytengeri iszapszemű rája, múmia, sokatszívott, tengeri iszapszemű (vén) rája, tengeri medve, vén csocsó/ember/geci/hal, vén iszapszemű mocsári vadkan, vén iszapszemű (tengeri) rája, vén szárcsa, vén tengeri bálna/cet/medve, vén tengeri iszapszemű rája, vén tengeri olajos szemű marmonkanna, vilmás.
~ek tanácsa: <Leggyakrabban az egy körletben levő> öregkatonák összessége. Majd az ~ek tanácsa eldönti, mi legyen a tápossal, ha ennyit ugrál (Nk84/85).
2. <Az értelmezett szókapcsolatok is:> A harmadik időszakos katona önelnevezése>. Lehet fölhozni a reggelit az ~nek! (Nk84/85). Lassan a porral (ti. felsepréskor), mert az ~ szilikózisban szenved! (DbA89).
3. <Olyan alakulatoknál, különösen a határőrségnél, ahol háromhavonta van bevonulás:> Az ötödik három hónapját töltő katona; vö. újonc.
4. <Értelmezett szókapcsolatokban az elöljáró jelzőjeként:> ~ szürke (nyúl). ~ főnök←.

öregedő fn 1. <Olyan alakulatoknál, különösen a határőrségnél, ahol háromhavonta van bevonulás> Negyedik három hónapját töltő katona; vö. újonc. 2. ritk Második időszakos katona (az időszak végefelé); gumi.

öregkatona Szj: Ki az? ~? (Van centije?): a) <Gyakori kérdés, ha egy öregkatonának (ált. vmelyik parancsnoka) üzeni, hogy csináljon meg vmit; az utasítás, kérés elutasítása>. b) <A parancsnok v. magasabb rangú elöljáró emlegetésekor használatos, tájékoztatlanságot mímelő kiszólás; arra utal, hogy az illető tiszt nem számít, nem kell tőle tartani>.

öregségi ~ bizonyítvány: Hivatalos iratot imitáló igazolványféle tréfás rajzokkal, feliratokkal, meztelen nők fotóival és az öregkatonák jogainak leírásával. Bővebben ld. KSzil. 32.
~ bot: Görbebot <melyre támaszkodva az öregkatona ráérő idejében végigbiceg a folyosón, jelezve, hogy ő már annyira öreg, hogy járni is csak bottal tud>.

őrgomba fn Oszlopon álló tető, amely az őrnek árnyékot ad, ill. az esőtől védi. — gomba.

őrgyík fn ritk, gúny Őrvezető; őrvi. Vö. gyíkvezető; gyík1.

őrkicsi fn ritk, tréf Őrnagy; szarnagy.

őrkutya fn (gyak. tsz.-ban) (Felállított) őr; bobi. || ~'k: Őrszázad. [← őrkutya ’objektum őrzését végző kutya’.]

őrmester fn 1.Leszek ~. Szj: Van, aki ~, van aki olvas: ritk, gúny <Az őrmesterek közmondásos butaságát, műveletlenségét kipellengérező kifejezés>. Szh: Olyan →hülye vagy, mint egy doktoráló ~. →Kevés, mint ~ben a jóindulat. 2. ritk A fogdán 20–24 nap büntetést letöltött katona. Vö. tizedes.

őrmi (gyak. örmi) Őrmester. — bőrmester, csőrmester, házmester, őrmity, őrmustár, őrmütyi, pityke, sörmester, szőrmester.

őrmity (örmity is) fn ritk, gúny Őrmester; őrmi (DbK88).

őrmustár fn ritk, tréf Őrmester; őrmi. [Szójáték].

őrmütyi fn ritk, gúny Őrmester; őrmi.

őrnagyGerendás ~; keskeny nyomtávú ~; →vékony nyomtávú ~. →Dobi/→drót/→kerítés/→palánk ~.

örökgyík fn ritk, pej Másfél évnél rövidebb ideig szolgáló, időkedvezményben részesülő (és ezért a többiek szemében mindig újoncnak számító) katona. Ez a gyerek ~ marad, amíg csak él, hiszen csak egy évig lesz katona! (Pá82). Vö. gyík1.

őrpéká fn Őrparancsnok; az őrszolgálatot ellátó katonák parancsnoka. Vö. péká. [Hiv. röv.]

őrségbugi fn ritk Őrszolgálat (Er88).

őrsvezér fn ritk, tréf Őrvezető; őrvi. [őrsvezető × őrvezér].

őrsvezető fn tréf Őrvezető; őrvi. [Szójáték].

őrtabletta Beveszi az ~'t: ritk, szép Lelövi magát, öngyilkos lesz; befalcol.

örül Szj: (Hát) te már semminek se tudsz ~ni?: tréf <(Némiképp az ugratás szándékával is) kérdés a vmi miatt bosszankodó, dühöngő katonához>.

őrvezér fn tréf Őrvezető; őrvi.

őrvezető fn ritk A fogdán 5–9 nap büntetést letöltött katona. Vö. tizedes.

őrvi (ritk. örvi) fn Őrvezető. — csonthadnagy, csontőrnagy, gyíkvezető, leszek tizedes, műanyag-alhadnagy, műanyaghangya, őrgyík, őrsvezér, őrsvezető, őrvezér, sorvezető, sörvezér, sörvezető, szőrvezető.

ősember Szj: Hozzám képest a Neander-völgyi ~ | ma született bárány; —| újszülött csecsemő: ritk, tréf <Harmadik időszakos katonák saját öregségét hangsúlyozó kifejezése>. Vö. öreg.

összeáll Szh: ~, mint a befőtt/kutyaszar/túró/túrós tészta: Sorakozik (katonásan). <Felszólításként felszólító módban:> (Gyorsan, katonásan) sorakozó!

összecsap Szh: Úgy ~ja a →zoknit, hogy elektromos szikra csap ki a surci sarkán.

ösztöndíj fn tréf, gúny <Ált. nem előfelvételisek által használva> Az előfelvételis katonák illetménye, pénzbeli juttatása; zsold.

ötcombú ~ asszony/barátnő/marcsa/maris: tréf <Az önkielégítésre célzó mondatokban használt szókapcsolat> a) Önkielégítés. b) A kéz önkielégítéskor. Marokmarcsa.

ötszázliteres fn és mn ritk, gúny Újonc, első időszakos (katona); kopasz. [Ti. még ennyi tea vár rá a laktanyában. Vö. tea alatt.]

öttusa fn ritk, tréf Két folyosó, a vécé, a mosdó és az előtér felmosása. Vö. fókamóka.

ötujjas fn ritk, tréf Önkielégítés; marokmarcsa. El-eljátszotta esténként az ~t (Pá82).