Magyar Nyelvjárások 48.

A teljes kötet PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok, cikkek
Tóth Valéria: Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez 5–21
Kovács Éva: A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus 23–35
Kenyhercz Róbert: Névpárok, szinonimák és fonológiai variánsok. Szempontok középkori okleveleink helynévi szórványainak nyelvhez kötéséhez 37–47
Hoffmann István: Név és identitás 49–80
Farkas Tamás: A magyar családnévanyag fogalma és struktúrája 59–75
Reszegi Katalin: Hegyrészt jelölő földrajzi köznevek 77–97
Hochbauer Mária: Tér- és nyelvhasználat a mindennapi tájékozódásban 99–110
Bencze M. Ildikó: A metonímia a kognitív pragmatikaelméletek tükrében 111–131
Máthé Zsolt: Költői versus köznyelvi metaforizálás. Kognitív szemantikai adalékok 133–155
Szántó Bíborka: Alternatív javaslat a szinesztézia jelentéstani megközelítéséhez 157–167
Dobi Edit: A szövegszerűtlenség reprezentálásának lehetőségeiről első közelítésben 169–191
Petteri Laihonen: A finn nyelv korpusztervezése, korpuszpolitikája 193–214

Köszöntés
Hoffmann István: Jakab László 80 éves 215–216

Nyelvjárási adatok

Nyelvjárási adatok
Béres Júlia: Felsőzsolca helynevei 217–236
Varga Józsefné Horváth Mária: Győr-Újváros 18. századi keresztneveinek elemzése szociolingvisztikai megközelítésben 236–261

Ismertetések, bírálatok
Farkas Tamás–Kozma István: A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. (Ism. Bába Barbara) 263–266
Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). (Ism. Tóth Teodóra) 267–272

Hoffmann István: Beszámoló a 2009/2010. tanévről 273–275