Felhasználói szerződés és etikai nyilatkozat

A Magyar Nyelvjárások folyóiratához beérkező tanulmányok elfogadásáról – lektorálási folyamatot követően – a szerkesztőbizottság dönt. Az ismertetések, nyelvjárási szöveg- és adatközlések, illetve a megemlékezések rovatba érkező írásokat nem lektoráltatjuk, ezeket a szerkesztőbizottság saját hatáskörben értékeli. A lektorálás folyamatáról a Lektorálás menüpont alatt további információk találhatók.

A folyóiratban nem közlünk korábban már megjelent írásokat, azaz a másodközlést és az egyidejű publikálást sem engedélyezzük. Az egyes számok szerzőitől előzetesen nyilatkozatot kérünk erre vonatkozóan. A Magyar Nyelvjárásokban megjelent írások ugyanakkor a szerkesztőség engedélye nélkül – az első megjelenés adatainak feltüntetésével – újra közölhetők. A folyóirat szerkesztésekor plágiumszűrést nem alkalmazunk, de a szerzőktől a tanulmányuk megküldésekor a másodközlésre vonatkozó nyilatkozat mellett plágiumnyilatkozatot is kérünk.
A szerkesztőbizottság által (a lektori véleménnyel összhangban) visszautasított írásokat e-mailben visszaküldjük a szerzőknek.
A szerkesztőség és a lektorok a szerkesztési/lektorálási munkálatok során szerzett tudást és információt titkosan kezelik, saját tudományos céljaikra nem használják fel.