Szerzőink figyelmébe

A folyóiratba szánt tanulmányokat minden év szeptember 30-ig várjuk. A szeptember 30. után beérkező írásokat a folyóirat adott évi számában nem tudjuk megjelentetni, azok csak a következő kötetben kaphatnak – a lektorálási folyamat lezárultával – helyet. Kérjük, hogy a tanulmányok, ismertetések, nyelvjárási adatközlések, megemlékezések technikai megszerkesztéséhez, használja a honlapon található mintafile-okat és a szerzői útmutatót.

mintafile-ok

szerzői útmutató

A Magyar nyelvjárások c. folyóiratnak szánt írásokat ezekre a címekre kérjük megküldeni:
Hoffmann István, Tóth Valéria, Reszegi Katalin
Email: hoffmann.istvan@arts.unideb.hu, toth.valeria@arts.unideb.hu, reszegikatalin@mnytud.arts.unideb.hu