A Magyar Nyelvjárások folyóirathoz benyújtott írások lektorálásáról

Magyar Nyelvjárásokban csak lektorált tanulmányok jelenhetnek meg. A benyújtott cikkek elbírálása „duplán vak” lektorálással történik, azaz sem a szerzők, sem a lektorok nem tudják, kik bírálták írásukat, illetve hogy kinek az írását lektorálták. A lektorok felkérése a szerkesztőbizottság hatáskörébe tartozik. A szerkesztőbizottság tagjaitól és a felkért lektoroktól a duplán vak lektorálás megvalósítása érdekében titoktartást kérünk, de a lektorok dönthetnek úgy, hogy a nevük feltüntetésével vállalják lektori véleményüket. Ezzel a tanulmányok szerzői és a lektorok közötti szakmai párbeszédet kívánjuk segíteni. A szerkesztőség vállalja, hogy a beérkezett tanulmányokat – amennyiben azok az adott év szeptember 30-ig beérkeznek, és az adott szám terjedelme ezt megengedi – a lektoráltatást követően a folyóirat soron következő számában megjelenteti.