VIII. Személynevek

1. Írók, művészek
2. Tanárok
3. Közéleti férfiak, politikusok

A fattyúnyelv előszeretettel foglalkozik közéleti emberekkel, és igyekszik nevüket átalakítani a maga ízlése szerint. Sorra veszi az írókat, művészeket, politikusokat, tanárokat, és nem mellőzi az éjszaka ismertebb alakjait sem. Igen tekintélyes a száma az alvilág szereplőinek is, akiknek majd mindnyájuknak álnevük, csúfnevük, ragadványnevük van. Ez a gyűjtésünk ilyen nevet nem sorol fel, mert úgy gondoltuk, hogy csak budapesti művészekről, tanárokról stb. lehetett szó, hiszen Budapestet akartuk bemutatni. Így igen nagy tömegben estek ki politikusok, kiknektevékenysége nemcsak Budapestre vonatkozott, hanem az egész országra. Hogy példát is adjunk, kihagytuk Tisza Pistá-t, Tisza Kálmán "generális" nevét, Bánffy Dezsőt, a nemzet locsogányát, ellenben felvettük azokat, kiknek tevékenysége szorosan Budapesthez kapcsolódott, mint -- bár inkább politikusnak számít -- Podmaniczky Frigyes bárót, a Kockás báró-t, vagy a pesti versenyekről ismert Batthyány Tivadar grófot a Szakállgróf-ot. Így jártunk el az írókkal is és mellőztük például Jókai Mór Zsoké nevét, mert Jókai nem Budapestnek írt, hanem az egész magyarságnak, de felvettük tipikus pesti alakként Kiss Józsefet mint Jekele bácsi-t. Krúdy Gyula is pesti típus, illik tehát, hogy gúnyneve, a Hosszú itt szerepeljen.

A tanárokkal ugyanígy bántunk, csak a Pesten tanítók nevei szerepelnek gyűjtésünkben, bár nem egy vidéki professzornak neve is ide kívánkozott volna. Így azután nagy számmal kerültek be a Műegyetem professzorai, kikről egy szótárban (Papp László: Technikus argot) egész gyűjteménnyel találkoztunk.

Színészek, művészek közül is a Pesten élők nevei kerültek feljegyzésre.

Mellőztük teljes egészében az alvilági személyek neveit, bár ezek között nem egy bennszülött pesti is akadt. Nem vettük fel például Harmónikás Gizi-t. Nem soroltuk ide az utca, a mutatványos telep, a cirkusz alakjait sem, mint teszem a törpe bohóc Zoli-t vagy az utca komédiását Móric-ot.

Végül teljesen mellőztük a több százra tehető betyárneveket, bár akadtak köztük olyanok is, kik kapcsolatban voltak Budapesttel, ha másban nem is, minthogy itt kerültek bitófára.

1. Írók, művészek

Adirokkant Földessy Gyula, Ady Endre életrajzírója. [A hadirokkant hasonló hangalakjára + Adyról írt tanulmányt, melybe szinte belerokkant.]

Agyibagyi Ady Endre. [Szójáték. Ady -- agybaj + Bandi -- bagyi.]

Ájvenfáj Ivánfi Jenő színművész. [Angolos ejtés.]

Bacs Márkus József hírlapíró, a Magyar Figaro szerkesztője.

Bátta Báttaszéki Lajos budapesti hírlapíró.

Böcs Márkus József hírlapíró négy öccsének beceneve. [Őmagát Bacs néven becézték.]

Cerkováci Zerkovitz Béla zeneszerző.

Dézi Bálint Dezső, a budapesti Orfeum igazgatója.

Gyafi Gyárfás Dezső komikus színész beceneve 1916 előtt.

Hosszú Krúdy Gyula. [Magas termetéről.]

Jekele bácsi Kiss József költő. [A József név zsidós torzítása.]

Kahály úr Szabolcska Mihály költő diákkori neve. [A vezeték- és keresztnév utolsó szótagjából rövidült.]

Kávéházi-borzas Ady Endre gúnyneve 1910 körül.

Latyimatyi Latabár Kálmán komikus színész.

Lopkovic Zerkovitz Béla zeneszerző gúnyneve. [Az osztrák Lobkovitz herceg hangalakjára + lopja a melódiákat.]

Mészi Mészáros László színész.

Molinári, Muli Molnár Ferenc író. [Szójáték Molináry ismert tábornok nevéből.]

Szoma (bá) Szomaházy István író.

Vasmacska Biller Irén operettszínésznő gúnyneve. [A mendemonda szerint Vass József népjóléti miniszterrel volt barátságban.]

Zsazsa Fedák Sári.

Zsül ecsém Zilahy Gyula színművész. [A fr. Jules 'Gyula' ejtése Zsül.]

2. Tanárok

Bégé Bartoniek Géza tanár, a budapesti Eötvös Kollégiumigazgatója. [Nevének monogramjából.]

Cep Pecz Samu építész, műegyetemi tanár.

Cipi Zippernovsky Károly budapesti műegyetemi tanár.

Citromzauer Romsauer Lajos budapesti műegyetemi tanár. [Szójáték a ném sauer 'savanyú' + citrom és Romsauer szavakkal.]

Dini König Dénes budapesti műegyetemi tanár.

Gombi Gombocz Zoltán nyelvész professzor, a budapesti Eötvös Kollégium igazgatója.

Pati (bácsi) Pasteiner Gyula budapesti bölcsészkari egyetemi tanár beceneve.

Zimi Zimmermann Ágoston állatorvosi főiskolai tanár

Zsoltár Beöthy Zsolt akadémikus, egyetemi tanár.

3. Közéleti férfiak, politikusok

Alvinci Szemere Miklós közéleti férfiú gúnyneve. [Krúdy Gyula regényeiben ezen a néven szerepelteti.]

Fejedelem Barcsay Domokos közéleti férfiú neve. [Ősei között erdélyi fejedelmek is voltak.]

Fridmanicki-poci Podmaniczky Frigyes bárópolitikus és közéleti férfiú beceneve.

Kockás báró Podmaniczky Frigyes báró, politikus és közéleti férfiú beceneve.

Okos Jaca Klopfer Jenő ismert lóverseny bukmékersegéd gúnyneve.

Slózi Schlosser Imre neves magyar válogatott labdarúgó beceneve.

Szakáll gróf Batthyány Tivadar gróf politikus.

Toresz Torma II. Gyula volt magyar, majd csehszlovák színekben olimpiai bajnokká lett ökölvívó.

Traktákovics Szemere Miklós közéleti férfiú gúnyneve. [Nagy traktákat, vacsorákat adott.]

Vitéz Klopfer Klopfer Jenő ismert lóverseny bukmékersegéd gúnyneve.


TOVÁBBI FEJEZETEK:

Előszó

Bevezető

I. Budapest

II. Épületek

III. Szórakozó- és étkezőhelyek

IV. Egészségügyi intézmények

V. Közlekedés

VI. Rendőrség, bíróság, börtön

VII. A budapesti ember

IX. Egyéb szavak

X. "Visszanevek"

XI. Budapesti szólások

XII. A budapesti fattyúnyelv elnevezéseiről

Gedényi Mihály és Zolnay Vilmos fattyúnyelvi munkáinak jegyzéke

Irodalom

Jelek, rövidítések

Szómutató


VISSZA a Tartalomjegyzékhez.


VISSZA a Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből oldalhoz