OU 7


[Colophon]


Анатолий Куклин: Система научных приемов анализа ономастического материала .doc / .pdf


Д. В. Кузьмин: Достаточно ли емских теорий? .doc / .pdf


А. Г. Мусанов: Гидронимия Средней Язьвы .doc / .pdf


Шандор Матичак: Названия поселений гидронимического происхождения в Мордовии .doc / .pdf


Erzsébet Győrffy: River names in Hungary during the Árpád age .doc / .pdf
Győrffy Erzsébet: Folyóvíznevek az Árpád-kori Magyarországon (Kézirat) .doc


István Hoffmann: The name as a historical source .doc / .pdf
Hoffmann István: A név mint történeti forrás (Kézirat) .doc


Chronicle .doc / .pdf
Tamás Farkas: The research of official family name changes in Hungary
István Hoffmann: Katalin Fehértói (1925–2006)
István Hoffmann: Kiss Lajos Award


Reviews .doc / .pdf
Andrea Bölcskei: Two books on the settlement names of the old Bihar comitat
Ferenc Bíró: Névtörténet — magyarságtörténet
Attila Hegedűs: Helynévtörténeti tanulmányok 1–2.
Erzsébet Győrffy: Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük


Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages
Tatyana Dmitrieva: Obi-Ugor Languages: Khanty and Mansi .doc / .pdf