Estonian


Päll, Peter: Selected Bibliography of the Estonian Onomastics .doc
Bibliography .doc
General Onomastics .doc
Place Names .doc
Personal Names .doc
Other Names .doc
Applied Onomastics .doc


Kallasmaa, Marja: Name Studies In Estonia .doc
Kallasmaa, Marja: Eesti kohanimeuurimisest (Manuscript) .doc


Kallasmaa, Marja: Estonian Settlement Names .doc