OU 2


[Colophon]


Preface .doc / .pdf
Előszó (Manuscript) .doc / .pdf


Hajdú, Mihály: The History of Onomastics .doc
Hajdú Mihály: A névtudomány története (Manuscript) .doc / .pdf


Kallasmaa, Marja: Name Studies In Estonia .doc
Kallasmaa, Marja: Eesti kohanimeuurimisest (Manuscript) .doc


Ainiala, Terhi–Pitkänen, Ritva Liisa: Onomastic Research in Finland .doc / .pdf
Ainiala, Terhi–Pitkänen, Ritva Liisa: Paikannimistöntutkimus Suomessa (Manuscript) .doc / .pdf


Kert, G. M.: Saami Toponymy of the Kola Peninsula as a Research Object .doc
Керт, Г. М.: Саамская топонимия Кольского полуострова как объект исследования (Manuscript) .doc


Vorontsova, O. P.: From the History of the Study of Hydronyms of the Mari El Republic .doc / .pdf
Воронцова, О. П.: Из истории изучения гидронимии Республики Марий Эл (Manuscript) .doc


Maticsák, Sándor–Kazaeva, Nina: History of the Research of Mordvinian Place Names .doc
Maticsák, Sándor–Kazaeva, Nina: A mordvin helynévkutatás története (Manuscript) .doc


Musanov, A. G.: A Historical Survey of the Study of Komi Toponyms .doc / .pdf
Мусанов, А. Г.: История изучения коми географических названий (Manuscript) .doc / .pdf


Kirillova, L. Y.: The History of Udmurt Toponyms .doc
Кириллова, Л. Е.: История удмуртской топонимики (Manuscript) .doc


Hoffmann, István: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics .doc / .pdf
Hoffmann István: A magyar helynévkutatás utóbbi három évtizede (Manuscript) .doc / .pdf


B. Székely, Gábor: The History of Ob-Ugric Toponymic Research .doc / .pdf
B. Székely Gábor: Az obi-ugor névtani kutatások története (Manuscript) .doc / .pdf


Szeverényi, Sándor–Wagner-Nagy, Beáta Boglárka: The History of Samoyed Toponymic Research .doc / .pdf
Szeverényi Sándor–Wagner-Nagy Beáta Boglárka: A szamojéd névtani kutatás története (Manuscript) .doc / .pdf