Magyar Nyelvjárások 49.

A teljes kötet PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Emlékülés Csűry Bálint születésének 125. évfordulójára
Csomortáni Magdolna: Csűry Bálint, az erdélyi nyelvjáráskutatás megalapítója 5–34
Hegedűs Attila: Csűry Bálint, a dialektológus 35–40
Hoffmann István: Csűry Bálint, a debreceni egyetem tanára 41–50
Csűry István: Csűry Bálinttal szemben 51–54


Tanulmányok, cikkek
Szőke Melinda: Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében 55–74
Pelczéder Katalin: Egy sajátos szócsoport elemzése: az érő szó a gyümölcsnevekben 75–86
Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálata 87–104
Fehér Krisztina: A családfamodell és következményei 105–128
Maticsák Sándor–Petteri Laihonen: Fejezetek a finn–magyar lexikográfia történetéből 129–156

Ismertetések, bírálatok
Benkő Loránd: Magyar nyelvtudósok a XX. században. (Ism. Nyirkos István) 157–164
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes) 164–170
Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon. (Ism. Tóth Valéria) 170–179
Sebestyén Zsolt: Kárpátalja településeinek történeti helynevei. Sebestyén Zsolt: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. (Ism. Kovács Éva) 179–184
Révay Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII–XIX. században Északkelet-Magyarországon. (Ism. Hegedűs Attila) 184–188
Kövecses Zoltán–Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. (Ism. Nagy Zoltán Krisztián) 188–194

Péntek János, a Debreceni Egyetem díszdoktora 195–196

Hoffmann István: Beszámoló a 2010/2011. tanévről 197–199