Magyar Nyelvjárások 53.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Győrffy Erzsébet: A helynévismeretről 5
E. Nagy Katalin: Helynév-szociológiai vizsgálatok két Hajdú-Bihar megyei településen 35
Ditrói Eszter: Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján 47
Hankusz Éva: Összevető helynévvizsgálatok Szatmár megye területéről 63
Nagy Máté: A gorond lexéma etimológiai és szóföldrajzi vizsgálata 77
Bátori István: A telek mint helynévformáns 95
Kovács Helga: A várnév mint helynévfajta 107
Dobi Edit: Konstringencia és tematikus progresszió 121

Köszöntés
Hoffmann István: Jakab László nyolcvanöt éves 129

Nyelvjárási adatok
Győrffy Erzsébet: Tépe helynevei 131
E. Nagy Katalin: Bakonszeg helynevei 145
Szilágyi Varga Zsuzsa: A romániai Kisbábony helynevei 157
Kenyhercz Róbert: Az Urbaria et conscriptiones című gyűjtemény Szepes vármegyére vonatkozó településnévi adatai 188

Ismertetések, bírálatok
Szőke Melinda: Szentgyörgyi Rudolf, A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása 211
Csatár Péter: Tolcsvai Nagy Gábor, Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 218
Lengyel Zsolt: Pléh Csaba–Lukács Ágnes szerk., Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv 223
Vančo Ildikó: Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben 244
Kiss Anita: Márku Anita, „Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben 249
Domonkosi Ágnes: Erdély Judit, Fatikus beszéd. Megszólítások, köszönések, kapcsolattartó szokások a székelyföldi nyelvhasználatban 255
Károly László: Sándor Klára, A székely írás nyomában 260
Szilágyi Varga Zsuzsa: Kiss Kálmán, Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv 266

Hoffmann István: Beszámoló a 2014/2015. tanévről 269