Magyar Nyelvjárások 47.

A teljes kötet WinWord formátumban, tömörítve | PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tanulmányok, cikkek
Cseresnyési László: Poliszémia és jelentéskiterjesztés. Az elveszett kontextus nyomában 5–20
Reszegi Katalin: A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban. A metonimikus névadás 21–41
Tóth Valéria: Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez 43–59
Bíró Ferenc: Helynévhasználat Bél Mátyás Heves megye-ismertetésében 61–80
Rácz Anita: Nyugati népek megnevezéseinek változásai a magyar nyelvben 81–97
Kenyhercz Róbert: A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről 99–109
Nyirkos István: Kivétel nélküli volt-e ősi szavainkon a tővéghangzó? 111–117
Petteri Laihonen: A finn nyelvpolitika 119–143
Mászlainé Nagy Judit: A jászapáti roma és magyar kisiskolások fogalmazásainak kultúraközi elemzése 145–170
Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról 171–179
Büky László: Betegségállapotok Füst Milán költői nyelvében 181–187

Nyelvjárási adatok
Pelczéder Katalin: Gyümölcsfajták neveinek történeti-etimológiai szótára (részlet) 189–212
Barta Viktória: A kárpátaljai Gyula helynevei 213–224
Mizser Lajos: Nyelvjárási szövegmutatvány Kaposkelecsényből 225–227

Ismertetések, bírálatok
Pesti János: Alsómocsoládi tájszótár. (Ism. Sebestyén Árpád) 229–235
Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben. (Ism. Pásztor Éva) 235–244
Solymosi László és Szovák Kornél. szerk.: Regestrum Varadinense (1208–1235). (Ism. Szőke Melinda) 244–250
Kontra Miklós–Bakró-Nagy Marianne szerk.: A nyelvészetről — egyes szám első személyben 2. (Ism. Kiss Antal) 250–253
V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. (Ism. Balla Erika) 253–255

Hoffmann István: Beszámoló a 2008/2009. tanévről 257–259