MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 33.

TARTALOM

(A cikkek HTML formátumban való közzétételének módjáról olvassa el az itt írottakat! A MNyj. 33. kötetének teljes anyagát WinWord formátumban a Magyar Elektronikus Könyvtárban találja. A HTML formátumra nem konvertált tanulmányokat erről az oldalról is letöltheti az alábbi tartalomjegyzék oldalszámok utáni (WinWord) szavára kattintva. A szövegek hibátlan megjelenítéséhez a 3.1-es magyar Windows alapbetűkészlete és bizonyos mellékjeles fontok szükségesek.)
Az egész kötet egy PDF-fájlban.

Tanulmányok, cikkek

VÉGH JÓZSEF: Néhány érdekesebb hangtani, alaktani, mondattani adat az őrségi nyelvjárásból 3--24 (WinWord. Helyes betöltéséhez szükséges néhány speciális betűkészlet is.)

JAKAB LÁSZLÓ: A háromalakú végződések alakja és illeszkedése a Guary-kódexben 25--32

SÁNDOR ANNA: Az í-zés vizsgálata a koloni nyelvjárásban 33--36 (WinWord. Helyes betöltéséhez szükséges néhány speciális betűkészlet is.)

BALASSA IVÁN: A debreceni cívisszótár 37--38

NAGY JENŐ: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár megjelenésének feleútján 39--48

VÖRÖS ÉVA: Szágó és kapli Csokonai műveiben 49--54

KÁLNÁSI ÁRPÁD: Rendszerváltás -- utcanév-változtatás 55--61

DANKÓ IMRE: Lakság 63--67 (WinWord. Helyes betöltéséhez szükséges néhány speciális betűkészlet is.)

BURA LÁSZLÓ: Személynévhasználat -- lexikográfiai gyakorlat 69--72

KOVÁCSNÉ JÓZSEF MAGDA: Írói névadás Tamási Áron novelláiban 73--77

KIS TAMÁS: A magyar szlengszótárak 79--94

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: Nyitott és zárt szöveg 95--106

TUBA MÁRTA: Szuperszöveg-sajátságok a zabari tündér- és állatmesékben 107--114

VÉRTES EDIT: Vélemények és ellenvélemények 115--149 (WinWord. Helyes betöltéséhez szükséges néhány speciális betűkészlet is.)

Ismertetések, bírálatok

Bárczi Géza emlékkönyv (Ism. VÉRTES EDIT) 151--157

Arany A. László-emlékkönyv (Ism. KISS JENŐ) 157--158

Új nemzetközi dialektológiai folyóirat: Dialektologia et Geolinguistica (Ism. KISS JENŐ) 158--161

Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára (Ism. SEBESTYÉN ÁRPÁD) 161--166

H. Tóth Tibor: Félegyháza népnyelvének palócos gyökerei Ism. SEBESTYÉN ÁRPÁD) 166--168

D. G. Tumaseva: Szlovar gyialektov szibirszkih tatar (Ism. AGYAGÁSI KLÁRA) 169--170

Nyelvjárási adatok

BALÁZS ILDIKÓ: Értarcsa helynevei 171--183

GRYNAEUS TAMÁS: Nagykamarás ragadványnevei 183--205

SÁPI LAJOS: A debreceni kőművesek szakszavai 205--211

BURA LÁSZLÓ: A burgonya szinonimái Erdélyben 212

Megemlékezések

KÁLMÁN BÉLA: Väinö Kaukonen és Magyarország 213--214

B. PORKOLÁB JUDIT: Megnől az ember szíve (Lőrincze Lajos 1915--1993) 214--216


[VISSZA a Magyar Nyelvjárások köteteinek listájára]
[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék kiadványainak listájára]
[VISSZA a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]