- -

A morfoszintaxis és a prototípusok

Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: 2011. április 11. 16:00

Napjaink nyelvészeti munkái a morfoszintaxis kapcsán alapvetően egy olyan analitikus rendszerrel számolnak, amelyik kategorikus elemekkel és az ezekhez hozzárendelt egyértelmű szabályokkal dolgozik.
Az előadás a szokásos alaktani-mondattani elméleteket a nyelv ontogenezisének társas-kognitív motívumaival szembesítve a klasszikus morfoszintaktikai elképzelések problémáira kíván rámutatni, majd egy a nyelvelsajátítási és a későbbi nyelvi szocializációs folyamatokkal immár harmonizáló koncepciót felvázolni.
A pszicholingvisztikai kísérletek eredményei alapján úgy tűnik, hogy a nyelv alaktanának-mondattanának tradicionális felfogásaival szemben inkább valamiféle fonotaktikai-szemantikai analógiákon alapuló kognitív morfoszintaxissal kell számolnunk, ami vesz ugyan fel több-kevesebb analitikus tulajdonságot, de ezzel együtt is megőrzi szerveződésének eredeti holisztikusabb, prototípuselvű arculatát.


Az előadás rövid összefoglalója:
Az előadás rövid összefoglalója a nyest.hu-n olvasható.


Az előadás videofelvétele:
Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.

A felvétel alatti kezelősávban a hangerőszabályozó előtt látható HQ/LQ gombra kattintva állíthatja be az önnek megfelelőbb képminőséget


Kapcsolódó szakirodalom:

Babarczy Anna (2005): Miért van szükség statisztikai tanulási mechanizmusra a nyelvelsajátításhoz? In: Gervain Judit–Kovács Kristóf–Lukács Ágnes–Racsmány Mihály (szerk.): Az ezerarcú elme. (Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára.) Budapest. 19–25. (link)

Csépe Valéria (2008): Nyelv és agyműködés. In: Csépe Valéria–Győri Miklós–Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 3. (Nyelv, tudat, gondolkodás.) Budapest. 187–95.

Fiser József (2005): Létezik-e külön statisztikai és szabályalapú tanulás az agy vizuális és auditorikus moduljaiban? In: Gervain Judit–Kovács Kristóf–Lukács Ágnes–Racsmány Mihály (szerk.): Az ezerarcú elme. (Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára.) Budapest. 26–37. (link)

Gergely, György–Pléh, Csaba (1994): Lexical processing in an agglutinative language and the organization of the lexicon. Folia Linguistica 28: 175–204. (link)

Gergely György–Pléh Csaba (1995): Alaktani kétértelműségek és a morfológiai feldolgozás a magyarban. Magyar Pszichológiai Szemle 51: 1–27.

Juhász Levente–Pléh Csaba (2001): Többmorfémás szavak megértése a magyarban. In: Pléh Csaba–Lukács Ágnes (szerk.): A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest. 11–37.

Lukács Ágnes (2001): Szabályok és kivételek: a kettős modell érvényessége a magyarban. In: Pléh Csaba–Lukács Ágnes (szerk.): A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest. 119–52.

Lukács Ágnes (2005): A nyelvtani tudás gyökerei. In: Gervain Judit–Kovács Kristóf–Lukács Ágnes–Racsmány Mihály (szerk.): Az ezerarcú elme. (Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára.) Budapest. 38–49. (link)

Lukács Ágnes (2006): Nyelvelsajátítás. In: Kovács Ilona–Szamarasz Vera Zoé (szerk.): Látás, nyelv, emlékezet. Budapest. 95–109.

Lukács Ágnes (2008): Nyelvtani feldolgozás. In: Csépe Valéria–Győri Miklós–Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 3. (Nyelv, tudat, gondolkodás.) Budapest. 116–54.

Lukács Ágnes–Pléh Csaba (2003): A nyelv idegrendszeri reprezentációja. In: Pléh Csaba–Kovács Gyula–Gulyás Balázs (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest. 528–60.

MacWhinney, Brian (2003): A nyelvfejlődés epigenezise. In: Pléh Csaba–Kovács Gyula–Gulyás Balázs (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest. 505–27.

Németh Dezső (2001): A munkamemória szerepe a mondatmegértésben. In: Pléh Csaba–Lukács Ágnes (szerk.): A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest. 83–118.

Németh Dezső (2008): A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolata. In: Csépe Valéria–Győri Miklós–Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 3. (Nyelv, tudat, gondolkodás.) Budapest. 179–86.

Pléh Csaba (2000): A magyar morfológia pszicholingvisztikai aspektusai. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. (Morfológia.) Budapest. 951–1020.

Pléh Csaba (2006): A gyermeknyelv. In: Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Budapest. 753–82.

Pléh Csaba (2006): Pszicholingvisztika. In: Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Budapest. 725–52.

Pléh Csaba–Lukács Ágnes–Kas Bence (2008): A szótár pszicholingvisztikája. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 4. (A szótár szerkezete.) Budapest. 789–852.

Thuma Orsolya–Pléh Csaba (2001): Kétértelműség és dekompozíció a magyar nyelvben. In: Pléh Csaba–Lukács Ágnes (szerk.): A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest. 39–53.


A Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe sorozat további előadásai:
1. Anyanyelv és közösség – a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.)
2. A családfamodell és következményei (2011. február 14.)
3. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise (2011. február 21.)
4. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? (2011. február 28.)
5. A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák – a hangok és fonémák példája (2011. március 7.)
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.)
7. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (2011. április 4.)
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.)

A Társas-Kognitív Kutatócsoport hírlevelére a https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/ címen iratkozhat fel, hogy a továbbiakban személyesen is értesüljön kutatócsoportunk előadásairól, kurzusairól, fontosabb eredményeiről, vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport