- -

A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák –
a hangok és fonémák példája

Előadó: Fehér Krisztina
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: 2011. március 7. 16:00

Azáltal, hogy a standard nyelvtanok a nyelv grammatikáját úgy jelenítik meg, mintha az valamiféle eleve adott, stabil taxonomikus rendszer lenne, egy abszolutizált nyelv képét körvonalazzák, ami viszont nemigen felelhet meg a nyelv természetes relativitásának, így a nyelvelsajátítás és a későbbi nyelvi szocializáció folyamatainak sem.
Az előadás arra vállalkozik, hogy a nyelvészeti hagyomány általános nyelvtanfelfogásának paradox jelenségeit a pszichológia és a kognitív idegtudomány eredményeivel szembesítve felvázolja egy olyan grammatika alapjait, amely az egyének nyelvének változását és változatosságát immár a nyelvtan inherens tulajdonságaként képes kezelni.
Miután a csecsemő az anyanyelvét kezdetben egyszerű akusztikus ingerek sorozataként érzékeli, szinte magától értetődik, hogy a fonetikai-fonológiai jelenségek – a klasszikus elképzelésekkel szemben – olyannyira szerves részét képezik a nyelvtannak, hogy az egyéni nyelvek grammatikájának karakterét egyenesen alapvető módon határozzák meg: az előadás a hangok és fonémák szokásos értelmezésének problémáit elemezve végül arra mutat rá, hogy a beszédpercepció, ezzel együtt pedig a nyelvtan is prototípuselvű.


Az előadás rövid összefoglalója:
Az előadás rövid összefoglalója a nyest.hu-n olvasható.


Az előadás videofelvétele:
Az előadás letölthető, a kivetített diákat külön ablakban mutató videofelvétele a Videotoriumon látható.

A felvétel alatti kezelősávban a hangerőszabályozó előtt látható HQ/LQ gombra kattintva állíthatja be az önnek megfelelőbb képminőséget


Kapcsolódó szakirodalom:

Gyarmathy Zsófia (2007): A fonetikai fonológiáról. Szabad Változók 4. (link)

Honbolygó Ferenc (2007): A beszéd észlelése. In: Csépe Valéria–Győri Miklós–Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. Budapest. 352–86.

Kuhl, Patricia K. (1991): Human adults and human infants show a ’perceptual magnet effect’ for the prototypes of speech categories, monkeys do not. Perception and Psychophysics 50: 93–107. (link)

McGurk, Harry–MacDonald, John (1976): Hearing lips and seeing voices. Nature 264: 746–8. (link)

Rosch, Eleanor H. (1978): Principles of categorization. In: Rosch, Eleanor H.–Lloyd, Barbara B. (szerk.): Cognition and categorization. New Jersey. 312–22. (link)

Rosch, Eleanor H.–Mervis, Carolyn B. (1975): Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychologie 7: 573–605. (link)

Szilágyi N. Sándor (2004): Elmélet és módszer a nyelvészetben — különös tekintettel a fonológiára. (Erdélyi Tudományos Füzetek 245. sz.) Kolozsvár. (link)

Winkler István (2003): Hangok szervezése és leképezése. In: Pléh Csaba–Kovács Gyula–Gulyás Balázs (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest. 151–70.


A Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe sorozat további előadásai:
1. Anyanyelv és közösség – a nyelv fogalmának klasszikus és modern értelmezése (2011. február 7.)
2. A családfamodell és következményei (2011. február 14.)
3. Az affinitástól a hálókig, avagy a nyelvek filogenezise (2011. február 21.)
4. A nyelvi folyamatok mechanizmusa: szabályos és analógiás változások? (2011. február 28.)
6. A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa (2011. március 21.)
7. Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés) (2011. április 4.)
8. A morfoszintaxis és a prototípusok (2011. április 11.)
9. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája (2011. április 18.)

A Társas-Kognitív Kutatócsoport hírlevelére a https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/ címen iratkozhat fel, hogy a továbbiakban személyesen is értesüljön kutatócsoportunk előadásairól, kurzusairól, fontosabb eredményeiről, vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!

- -
© 2010-2013 DE BTK Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport