A tagozatról

A névtudomány kutatási területe
A Névtani Tagozat célja
A Névtani Tagozat felépítése


Információk

Rendezvények
Új névtani kiadványok
Tudományos
fokozatszerzés

Tudományos díjak
Névarchívum


Névkutatók

Publikációs listák
In memoriam


Kapcsolat

Elérhetőségek
Közönségszolgálat
Névtani tárgyú honlapok

Publikációs listák

(Válogatott bibliográfiák, csak a névtani tárgyú dolgozatokat tartalmazzák.)

Csomortáni Magdolna (BBTE Magyar és általános Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus)
Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék, egyetemi docens)
Fülöp László (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, főiskolai tanár)
Győrffy Erzsébet (DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd)
Hegedűs Attila (PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens)
Hoffmann István (DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens)
Póczos Rita (DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd)
Rácz Anita (DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus)
Reszegi Katalin (DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, tudományos segédmunkatárs)
Szentgyörgyi Rudolf (ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd)
Tóth Valéria (DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus)
Török Tamás (Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék)

Az oldal tetejére