A tagozatról

A névtudomány kutatási területe
A Névtani Tagozat célja
A Névtani Tagozat felépítése


Információk

Rendezvények
Új névtani kiadványok
Tudományos
fokozatszerzés

Tudományos díjak
Névarchívum


Névkutatók

Publikációs listák
In memoriam


Kapcsolat

Elérhetőségek
Közönségszolgálat
Névtani tárgyú honlapok

Kiss Lajos-díj

A Kiss Lajos-díj annak a 40 év alatti hazai vagy külföldi kutatónak ítélhető oda, akinek munkássága a magyar névtörténeti (személy- vagy helynévtörténeti) kutatásokat jelentős új tudományos eredményekkel gazdagította. Az odaítélés alapja lehet kiemelkedő értékű tudományos könyv (monográfia, szótár vagy más mű), illetőleg egyenletesen magas színvonalú publikációkban, tanulmányokban megmutatkozó tudományos pálya. A díjat Fehértói Katalin alapította 2005-ben.

A díj részletes ismertetése

Díjazottak:
2008: Rácz Anita
A díj odaítélésének indoklása
A megtartott előadás szövege
Képek az eseményről
Rácz Anita publikációs listája

2006: Tóth Valéria
A díj odaítélésének indoklása
A megtartott előadás szövege
Képek az eseményről
Tóth Valéria publikációs listája

Az oldal tetejére


Csűry Bálint-emlékérem és -díj

A nyelvjáráskutatás, a földrajzinév- és személynévgyűjtés, illetőleg az önkéntes nyelvjárásgyűjtés területén végzett számottevő eredmények elismerésére alapították. Először 1972-ben ítélték oda a Csűry-emlékérmet. Díj 1992 óta társul hozzá (Magyar Nyelv 1972: 506, 509).

Az oldal tetejére


Gombocz Zoltán-emlékérem és -díj

Fiatal, 35 évnél nem idősebb nyelvészek kiemelkedő nyelvtudományi művéért ítélhető oda, szakterületi megkötés nélkül. 1977-ben ítélték oda először a Gombocz-emlékérmet, amelyhez 1983 óta társul díj is (Magyar Nyelv 1977: 504; 1984: 113).

Az oldal tetejére


Kosztolányi Dezső-díj

Az irodalmi névadás, a névesztétika, a magyar nyelv és irodalom összefüggése vizsgálatának föllendítésére alapított díj, amelyet az e területeken kiemelkedőt alkotó kutatók nyerhetnek el. 1988-ban ítélték oda először (Magyar Nyelv 1986: 118; 1987: 121).

Az oldal tetejére


Pais Dezső-emlékérem és -díj

Elsősorban a nyelvtörténeti és névtani kutatások terén maradandót alkotó nyelvészeknek adható kitüntetés. A díjat Zalaegerszeg városa alapította 1985-ben, illetőleg ítéli oda a Magyar Nyelvtudományi Társaság közreműködésével. Az ünnepélyes átadásra mindig Zalaegerszegen kerül sor. 1986-ban ítélték oda először (Magyar Nyelv 1986: 118; 1987: 120).

Az oldal tetejére