A tagozatról

A névtudomány kutatási területe
A Névtani Tagozat célja
A Névtani Tagozat felépítése


Információk

Rendezvények
Új névtani kiadványok
Tudományos
fokozatszerzés

Tudományos díjak
Névarchívum


Névkutatók

Publikációs listák
In memoriam


Kapcsolat

Elérhetőségek
Közönségszolgálat
Névtani tárgyú honlapok

Doktori eljárások

2009. 04. 24. Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon

Témavezető: Dr. Tóth Valéria
Elnök: Dr. Nyirkos István (DE)
Opponensek: Dr. Csomortáni Magdolna (BBTE), Dr. Rácz Anita (DE)
Tagok: Dr. Bíró Ferenc (EKF), Dr. Farkas Tamás (ELTE), Dr. Juhász Dezső (ELTE)
Tézisek

2006. 01. 31. Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje

Témavezető: Dr. Hoffmann István
Elnök: Dr. Keresztes László (DE)
Opponensek: Dr. B. Gergely Piroska (ME), Dr. Nyirkos István (DE)
Tagok: Dr. Farkas Tamás (ELTE), Dr. Kis Tamás (DE)

2005. 12. 01. Nemes Magdolna: Földrajzi köznevek állományi vizsgálata

Témavezető: Dr. Hoffmann István (DE)
Elnök: Dr. Nyirkos István (DE)
Opponensek: Dr. Hegedűs Attila (PPKE), Dr. Vörös Ottó (Szombathelyi Főiskola)
Tagok: Dr. Maticsák Sándor (DE), Dr. Rácz Anita (DE)

Az oldal tetejére


Habilitációk

2009. 04. 27. Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája

Tézisek

Az oldal tetejére


Akadémiai doktori eljárások

2008. 04. 01. Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás (A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései)

Opponensek: Érszegi Géza, Zelliger Erzsébet, Szathmári István
Tézisek

Az oldal tetejére