A tagozatról

A névtudomány kutatási területe
A Névtani Tagozat célja
A Névtani Tagozat felépítése


Információk

Rendezvények
Új névtani kiadványok
Tudományos
fokozatszerzés

Tudományos díjak
Névarchívum


Névkutatók

Publikációs listák
In memoriam


Kapcsolat

Elérhetőségek
Közönségszolgálat
Névtani tárgyú honlapok

Névtani témájú előadások

Aktuális

2009. április 24. (péntek) 11.00 órakor, a DE BTK Dékáni Tanácstermében (főépület III. em. 335. szoba)
Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon című PhD-értekezésének nyilvános vitája

2009. április 27. (hétfő) Tóth Valéria habilitációs előadásai

A tantermi előadás címe: A nyelvállásfokkal kapcsolatos problémák ómagyar kori szövegemlékeinkben
Helyszín: a DE BTK Főépület III. em. XI-es tanterem
Időpont: 2009. április 27. 12. óra

A tudományos előadás címe: Elmélet és módszer a történeti helynévkutatásban (Különös tekintettel a településnevek változásaira)
Helyszín: a DE BTK Főépület III. em. XI-es tanterem
Időpont: 2009. április 27. 13. óra

Az angol nyelvű előadás címe: Theory and Method in Diachronic Onomastic Research
Helyszín: a DE BTK Főépület III. em. 340/a terem
Időpont: 2009. április 27. 14. óra

Korábbi előadások

2009. április 2. (csütörtök) 14.00 órakor, a Debreceni Egyetem főépületének 340/2. termében
Reszegi Katalin: A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban

2009. február 26. (csütörtök) 14.00 órakor, a Debreceni Egyetem főépületének 340/2. termében
Győrffy Erzsébet: Folyóvíznevek a korai ómagyar korban

2008. december 11. (csütörtök) 14.00 órakor, a Debreceni Egyetem főépületének 340. termében
Póczos Rita: Etnikai viszonyok tükröződése a névmodellekben

2008. november 27. (csütörtök) 14.00 órakor, a Debreceni Egyetem főépületének 340. termében
Tóth Valéria: A magyar településnevek változása

2008. november 13. (csütörtök) 14.00 órakor, a Debreceni Egyetem főépületének 340. termében
Hoffmann István: A személynévrendszerek leírásához
Kornyáné Szoboszlay Ágnes köszöntése 70. születésnapja alkalmából

2006. december 5.: Rácz Anita: Törzsnévi eredetű helyneveink nyelvi kérdései. In: Hoffmann IstvánTóth Valéria (szerk.), Helynévtörténeti tanulmányok 2. Debrecen. 2006. 9–29.

2006. november 14.: Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél hátlapja mint nyelvi emlék. Kézirat.

2005. november 28.: N. Fodor János: A természetes családnevek rendszerezési lehetőségeiről. Kézirat.

Az oldal tetejére


Tanácskozások, konferenciák

2008. 05. 29–31.: III. Helynévtörténeti szeminárium, SíkfőkútKépgaléria

2006. 05. 30–31.: I. Helynévtörténeti szeminárium, Síkfőkút

2005. 06. 02–04.: Névtani tanácskozás Nyitrán

Az oldal tetejére


Kongresszusok

2006. 08. 22–26.: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, névtani szimpózium (Debrecen)

2005. 08. 15–21.: X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, névtani kerekasztal (Joskar-Ola)

2005. 08. 29.–09. 03.: XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus (Pisa)

Az oldal tetejére