Magyar Nyelvjárások 58.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Honti László: Névszói -ik végződéseink egyikének valószínű keletkezéstörténete 5
Tóth Máté: A nyelvi metonímia körülhatárolásának lehetőségei 29
Bába Barbara: A korai ómagyar kori í ~ é szembenállás vizsgálatának lehetőségei és korlátai 61
Kenyhercz Róbert: A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek filológiai tanulságai 81
Szőke Melinda: A Pécsváradi oklevél helyneveinek szövegkörnyezete 109
Kovács Éva: A természeti környezetre utaló településnevek kronológiai viszonyai 121
Mozga Evelin: A Tihanyi összeírás német előzményű személynevei 133
Dudics Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar pedagógusok és tanítványaik metanyelvi ismereteiről 165
Gazdag Vilmos: Államnyelvi hatás a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tanuló diákok nyelvhasználatában 175


Köszöntés
Rácz Anita: Jakab László 90 éves 189


Nyelvjárási adatok
Kis Tamás: Böszörményi zsiványnyelvi szójegyzékek 193


Ismertetések, bírálatok
Takács Judit: Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága 227
K. Molnár Emese: Fehér Krisztina: A nyelv grammatikája. A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán 231
Szilágyi-Varga Zsuzsa: Péntek János–Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) 239
Vančo Ildikó: Lanstyák István: Nyelvalakítás és nyelvi problémák 252
Petteri Laihonen: Csernicskó István–Tóth Mihály szerk.: The Right to Education in Minority Languages. Central European Traditions and the Case of Transcarpathia. Csernicskó István és mtsai: Tévút az ukrán nyelvpolitikában. Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” 263
Dudics Lakatos Katalin: Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok 266
Török Tamás: Bauko János: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában 271
Presinszky Károly: Sándor Anna–Tóth Katalin: Nyitragerencséri tájszótár 274
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Jakab László–Szűcs Imre: A Csokonai írásaiban szereplő szavak listája. Csokonai-szókincstár 4. 278

Rácz Anita: Beszámoló a 2019/2020. tanévről 283