Magyar Nyelvjárások 56.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Reszegi Katalin: A tulajdonnevek jelentésszerkezete funkcionális kognitív keretben 5
Győrffy Erzsébet: Miért érdemes a víznevekkel foglalkozni? A víznévkutatás aktuális feladatairól 25
Kis Tamás: A Halotti beszéd paleográfiája és betűhű átiratai 37
Kis Tamás: Megjegyzések a Halotti beszéd u és v betűinek hangértékéről 57
Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás helyesírástörténeti sajátosságai 75
Bába Barbara: Módszertani problémák az ómagyar kori hangtani nyelvjárási különbségek leírásában 89
Sinkovics Balázs: A suksükölő igeragozás 103


Köszöntés
Hoffmann István: Kornyáné Szoboszlay Ágnes 80 éves 125


Nyelvjárási adatok
Szilágyi-Varga Zsuzsa: A romániai Szalárd helynevei 129

Ismertetések, bírálatok
Forgács Tamás: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: A magyar nyelv jelene és jövője 169
Bába Barbara: Vargha Fruzsina Sára: A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése 180
Sz. Tóth lászló: Adelina Emilia Mihali: Toponimie maramureşeană 187
Mozga Evelin: Slíz Mariann: Személynévvizsgálatok a középkori Magyarországról 190
Takács Judit: Terhi Ainila–Jan-Ola Östman szerk.: Socio-onomastics: The Pragmatics of Names 196
Szikszainé Nagy Irma: Wacha Imre: A köznyelvi beszéd hangzásának fogalomtára 200

Rácz Anita: Beszámoló a 2017/2018. tanévről 203