Magyar Nyelvjárások 55.

A teljes kötet PDF formátumban | Elektronikus Periodika Adatbázisban


Tanulmányok
Schirm Anita: A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban 5
Berente Anikó: Az ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában 25
Sinkovics Balázs: Szegedi ö-ző beszélők attitűdjei és nyelvhasználata SZÖSZI-interjúkban 39
Németh Miklós: Egy nagyvárosba olvadt nyelvjárássziget: Szeged-Kiskundorozsma 51
Bába Barbara: Módszertani problémák a szigethelyzetű települések földrajzi köznévi adatainak vizsgálatában 63
Szilágyi-Varga Zsuzsa: A kisbábonyi magyarság helynévismerete 75
Hankusz Éva: Névsűrűségi vizsgálatok a Csengeri járásban 111
Kovács Éva: A természeti környezetre utaló településnevek 121
Szőke Melinda: A Bakonybéli alapítólevél birtokneveiről 137
Bátori István: Hintos a helynevekben 153
Vékony Vivien: A sok(a) és a nép(e) mint helynévformáns 163

Ismertetések, bírálatok
Szabó Tamás Péter: Bodó Csanád: Nyelvi ideológiák és különbségek 181
Kiss Anita: Kontra Miklós szerk.: A magyar nyelv Horvátországban 186
Kis Tamás: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején 191
Győrffy Erzsébet: Mats Wahlberg szerk.: Svenskt ortnamnslexikon 198
Kocsány Piroska: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról 201

Rácz Anita: Beszámoló a 2016/2017. tanévről 209


Számunk szerzői 223